Dnes je: pondelok, 20. 11. 2017, meniny má: Félix , zajtra: Elvíra

O nás

Pridajte sa k nám a spoznajte svet opery.

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Prostredníctvom prezentačného portálu www.operaslovakia.sk, prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov. V rámci spravodajstva a publicistiky prezentuje, mapuje a dokumentuje jednotlivé operné sezóny na Slovensku a venuje sa aj významným udalostiam v zahraničí. Portál Opera Slovakia je v širokom povedomí odbornej i laickej obce, stal sa mienkotvorným a rešpektovaným médiom. Je mediálnym partnerom všetkých popredných slovenských hudobných umeleckých inštitúcií, koncertov, festivalov, kinoprenosov opery a baletu zo svetových operných scén, agentúr a rôznych umelecky hodnotných podujatí.

prvá prezentácia novej vizuálnej identity Opera Slovakia na koncerte Operné gala 2015 v Kežmarku, P. Kellner, P. Janečková, Ľ. Vongrej, J. Grejtáková, T. Tóbisz, Š. Kocán foto: Zdenko Hanout

prvá prezentácia novej vizuálnej identity Opera Slovakia
na koncerte Operné gala 2015 v Kežmarku,
P. Kellner, P. Janečková, Ľ. Vongrej, J. Grejtáková, T. Tóbisz, Š. Kocán
foto: Zdenko Hanout

Opera Slovakia prináša rozhovory s významnými umelcami, hudobnými teoretikmi, kritikmi, prípadne inými poprednými kultúrnymi dejateľmi podieľajúcimi sa na tvorbe a reflexii slovenskej opernej kultúry. Prináša recenzie divadelných predstavení, operných a iných koncertov klasickej hudby, profily umeleckých a iných osobností významných pre slovenskú opernú kultúru v súvislosti s významnými udalosťami v ich živote (premiéry významných diel a ich okrúhle výročia, životné jubileá, výročia úmrtí, ocenenia za významný umelecký a osobnostný prínos a pod.). Zaujímavými sú aj autorské články s náhľadom do histórie a súčasnosti opernej kultúry na území Slovenska v konfrontácii s Európou a svetom, autorské články zamerané na hlbšie spoznávanie hudobného a myšlienkového odkazu opernej tvorby a voľne koncipované autorské články na aktuálne a iné témy súvisiace so slovenskou opernou kultúrou. Článkami Opera Slovakia rozširuje divácky obzor aj o menej známe hudobnodramatické diela.

Produkčnou činnosťou sa Opera Slovakia aktívne zapája do operného života na Slovensku tromi typmi koncertov – koncertom mladých talentov pod názvom ,,Príďte za operou“ usporadúvaným v rámci celoslovenskej akcie Noc hudby, Benefičným operným koncertom Martina Gyimesiho a jeho hostí ,,Spevom pre nový život“ a koncertom ,,Operné gala“ v Kežmarku. Všetky tri podujatia si postupne získavajú svojich skalných fanúšikov a Opera Slovakia ich organizuje v rámci popularizácie a šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku. Takýmto spôsobom pestuje na Slovensku operu ako reprezentatívny umelecký žáner, ktorý spája s prezentáciou slovenských operných umelcov, mladých operných talentov a s benefíciou. V rámci produkčnej činnosti tak Opera Slovakia pripravuje nezabudnuteľné zážitky.

videá z koncertov a podujatí Opera Slovakia

Operné gala v Kežmarku 2015

Príďte za operou – Koncert mladých talentov

Články publikované v portáli Opera Slovakia sú pravidelne monitorované a archivované rôznymi odbornými inštitúciami a tvoria plnohodnotnú dokumentaristiku. To znamená, že ,,žijú“ aj po splnení si primárneho informačného cieľa. Okrem dokumentaristiky sa obsah portálu Opera Slovakia stal súčasťou nekomerčného výskumu slovenského jazyka na základe požiadavky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Svoj obsah poskytuje do automatizovaného celku s názvom Slovenský národný korpus.

Obsah stránky sa denne aktualizuje. Vaše pripomienky a názory čakáme na emailovej adrese: redakcia@operaslovakia.sk.

Opera Slovakia je informačným webovým portálom občianskeho združenia Opera Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Predsedom združenia je Ľudovít Vongrej.

Opera Slovakia, o.z.

Predseda a štatutár: Ľudovít Vongrej
IČO: 42354901
DIČ: 2023938741

IČ DPH:SK2023938741 podľa §7a

Sídlo:    Adámiho 26, 841 05 Bratislava
Tel. č.:  +421 907 818876
+421 2 39033479
email:   operaslovakia@gmail.com

Portál Opera Slovakia
ISSN 2453-6490

Redakcia Opera Slovakia

Ľudovít Vongrej šéfredaktor
Ján Marták zástupca šéfredaktora

redakčná rada

Ľudovít Vongrej šéfredaktor, publicista, editor
Ján Marták zástupca šéfredaktora, publicista, korektor
Elena Blahová-Martišová  publicistka, dokumentaristka
Vanda Bublíková korektorka
Dáša Juhanová publicistka
Katarína Sasková  publicistka

korektúry

Ján Marták
Vanda Bublíková

autori a prispievatelia

Redakcia – kontakt

Sídlo:    Adámiho 26, 841 05 Bratislava
Tel. č.:  +421 907 818876
+421 2 39033479
email:   redakcia@operaslovakia.sk

Portál Opera Slovakia je informačným webovým portálom občianskeho združenia Opera Slovakia

Pravidlá diskusného fóra na webe Opera Slovakia

Naši čitatelia majú možnosť vyjadriť sa k článkom Opera Slovakia prostredníctvom diskusného fóra, ktoré je sledované moderátorom. Moderátor odstraňujú nevhodný obsah a príspevky. Účelom týchto pravidiel je vysvetliť aké typy príspevkov sú nevhodné a budú vymazané. Tieto pravidlá boli stanovené preto, aby každý chápal prečo bol ten/ktorý nevhodný príspevok vymazaný. Vo všeobecnosti sme zástancami toho, aby sa neodstraňovali žiadne príspevky. Cieľom tejto stránky je vymieňať si informácie o opere, klasickej hudbe a balete a v každom smere podporujeme slobodu prejavu. Tu je niekoľko dôvodov prečo môžu byť niektoré správy vymazané:

1. Príspevok napáda alebo znevažuje iného člena komunity.
2. Príspevok obsahuje nadávky, vulgarizmy alebo rasove narážky.
3. Príspevok ma reklamný charakter.
4. Príspevok obsahuje alebo odkazuje na obscénnosti alebo pornografické obrázky/fotky/text/videa.
5. Príspevok priamo či nepriamo podporuje nelegálnu činnosť.
6. Príspevok bol pridaný do viac ako dvoch článkov. Umiestňovanie toho istého príspevku do viacerých článkov je spamovanie a všetky takéto príspevky budú odstránené.
7. Príspevok pol pridaný za účelom provokácie alebo vyvolania roztržky (flame).

Pri opakovanom porušení týchto pravidiel vám bude udelený dočasný, prípadne permanentný ban, alebo vaše konto môže byť zrušené.

Ešte poznámka k postavičkám v profile a smajlíkom: Nepoužívajte smajliky v neprimeranom množstve. Nevhodné, obscénne alebo nechutné postavičky môžu byt kedykoľvek odstranené.

Užívatelia, ktorí sa zaregistrujú pod viacerými kontami a ktorí budú vystupovať ako rôzni ľudia môžu dostať bez varovania ban (uzamknutie konta a tým pádom nemožnosť prispievať do fóra), prípadne im môžu byť kontá zmazané.

Redakcia Opera Slovakia