Recenzie
0

Predvianočný koncert v Rači

Advent a Vianoce sú priestorom, v ktorom sa konečne môže v širšom spoločenskom kontexte uplatniť aj vážna hudba. V tomto čase sa koncerty „rozmnožujú“…

Operné korzo