Adoremus a Warchalovci predstavili CD novinku ,,Radostná zvesť“

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – V rámci vianočného koncertu Adoremus a Warchalovci pod záštitou bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského predstavil Slovenský spevácky zbor Adoremus na druhý vianočný sviatok (26. 12. 2016) vo vypredanej Katedrále sv. Martina v Bratislave svoj nový vianočný CD album ,,Radostná zvesť“.

Koncert sa konal deň po leteckom nešťastí, pri ktorom zahynulo 64 členov svetoznámeho armádneho súboru Alexandrovci. Po prezentácii CD Adoremus zmenil program a namiesto pôvodne plánovanej skladby W. Byrda Deo Gratias uviedol na pamiatku zosnulých členov presláveného Akademického súboru piesní a tancov Ruskej armády Alexandra Vasiľjeviča Alexandrova skladbu zakotvenú vo východnej kresťanskej bohoslužobnej tradícii Gospodi Isuse od Alfrreda Schnittkeho. Po jej doznení namiesto potlesku v preplnenom Dóme sv. Martina nastalo pietné ticho.

Slovenský spevácky zbor Adoremus

Slovenský spevácky zbor Adoremus

Slovenský spevácky zbor Adoremus bol založený v roku 1992 ako celoslovenské vokálne teleso dramaturgicky zamerané na sakrálnu hudbu. Jeho cieľom je šíriť duchovnú hudbu a všestranne napomáhať jej zveľadeniu. Sídlom zboru je mesto Vráble. Od svojho vzniku sa úspešne predstavil na mnohých medzinárodných festivaloch, uskutočnil stovky koncertov doma a v mnohých krajinách Európy, Južnej Amerike. V roku 2000 získal na medzinárodnej súťaži speváckych zborov Iuventus mundi cantat v Olomouci v kategórii duchovná a cirkevná hudba zlatú medailu. Zbor účinkoval na mnohých cirkevných slávnostiach, spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, so Štátnym komorným orchestrom Žilina, s Orchestrom Gustava Bróma, s Moyzesovým kvartetom, mnohými koncertnými umelcami a skladateľmi. Významná je jeho spolupráca so Slovenskou televíziou, pre ktorú realizoval hudobné relácie: Vianočné koledy, Adeste fideles, Čas radosti, Pater mi, Surrexit Christus, Tu es Petrus, Ave Maria a Tichá noc. Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru zboru udelila za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku Cenu Fra Angelica. K minuloročným úspechom zboru Adoremus patrí aj vystúpenie zboru Adoremus a organistky Márie Budáčovej v rámci festivalu Kremnický hradný organ, na ktorom v ich spoločnej interpretácii odznelo Mozartovo Requiem.

CD Radostná zvesť je v poradí štvrtým albumom zboru Adoremus a vzniklo v závere Roka slovenskej hudby 2016. Prvou nahrávkou zboru Adoremus je magnetofónová páska s nahrávkami spevov Taizé s názvom Blízko je Pán. Je to prvá nahrávka svojho druhu na Slovensku a vznikla v roku 1992. Druhou nahrávkou zboru je profilové Cantate Domino, ktoré bolo nahraté v roku 1999 vo Veľkom Evanjelickom kostole v Bratislave a obsahuje prierez dramaturgiou zboru. Tretia nahrávka Vianočné koledy vznikla v roku 2001 a zachytáva najznámejšie vianočné piesne a koledy.

Koncert Adoremus a Warchalovci, Katedrála sv. Martina v Bratislave, 2016, hudobný skladateľ Jozef Halmo, foto: Branislav Valko

Koncert Adoremus a Warchalovci, Katedrála sv. Martina v Bratislave, 2016,
hudobný skladateľ Jozef Halmo,
foto: Branislav Valko

Nový titul predstavuje vianočný slovenský klenot – známe zľudovelé dielo Jozefa Halmu ,,Radostná zvesť“. Halmo skomponoval Radostnú zvesť na podnet saleziánskeho kňaza a významného katolíckeho publicistu Antona Hlinku, ktorý je aj autorom textu. Skladba je obohatená motívmi slovenských vianočných pastorel. Dodnes sa spieva v mnohých kostoloch a v rôznych úpravách. Prijali ju veriaci i neveriaci, dospelí i deti. Bola nahratá aj v nemeckej a francúzskej verzii, pričom ani to z nej nezotrelo slovenský kolorit. Ladatio CD predniesla Dr. Terézia Ursínyová.

Koncert Adoremus a Warchalovci, Katedrála sv. Martina v Bratislave, 2016, Terézia Ursínyová, foto: Branislav Valko

Koncert Adoremus a Warchalovci, Katedrála sv. Martina v Bratislave, 2016,
Terézia Ursínyová,
foto: Branislav Valko

Radostnú zvesť nahral Adoremus a Warchalovci v úprave Dušana Billa pre zbor a orchester v hudobnej réžii Mirka Krajčiho. Dramaturgia CD ponúka aj pestrú paletu kolied a staré vianočné duchovné piesne zo zbierky Cantus Catholici z úspešného CD albumu ADOREMUS: Vianočné koledy. RTVS uviedla hudobný dokument RADOSTNÁ ZVESŤ v premiére vrámci sviatočného vysielania na Štedrý deň 24. 12. 2016.

CD Radostná zvesť

CD Radostná zvesť

Hudobná réžia: Mirko KRAJČI (1. – 8.), Jaroslav STRÁŇAVSKÝ (9. – 20.)
Zvuková réžia: Igor BAAR – LOFT Studio, Jaroslav STRÁŇAVSKÝ – MUSIC MASTER (9. – 20.)
Obálka: Martin Georg OSCITY
Grafická úprava: Adama KRIŽKA
Odborná spolupráca: Peter RUŠCIN
Produkcia: Jozef VRÁBEL
Nahrané: Kostol sv. Rodiny v Bratislave 2016 (1. – 8.), Kaplnka sv. Ladislava v Primaciálnom paláci v Bratislave 2001 (9. – 20.)

Koncert Adoremus a Warchalovci
Katedrála sv. Martina v Bratislave
26. decembra 2016

Slovenský komorný orchester
Slovenský spevácky zbor Adoremus
Ewald Danel, umelecký vedúci, husle
Dušan Bill, zbormajster
Tomáš Šelc, bas

program koncertu

Ludovico da Viadana (1560 – 1627)

Exultate justi

Vianočné koledy

Počúvajte kresťania / arr. Dušan Bill
Čas radosti / arr. Dušan Bill
Dobrý pastier sa narodil / arr. František Prášil
Povedzte nám pastúškovia / arr. František Prášil
Adeste fideles / arr. Dušan Bill

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

Concerto grosso gmol
Fatto per la notte di Natale op . 6 . č . 8 / Na Božie narodenie
Vivace, Grave
Allegro
Adagio, Allegro, Adagio
Vivace
Allegro, Largo – Pastorale

Jozef Halmo (1939)

Radostná zvesť

Radostná zvesť
Sláva Ti, vďaka Ti
Viera je nám svetlom
V jasličkách Dieťatko
V Betleheme narodený
Nebeský Otče náš
Pastieri náhlili
K jasličkám

Alfred Schnittke (1934 – 1998)

Gospodi Isuse

Franz Xaver Gruber (1787 – 1863)

Tichá noc

Informoval: Jozef Vrábel

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár