Anketa opernej kritiky – hodnotenie sezóny 2016/2017

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Internetový časopis Opera Slovakia prináša zhodnotenie práve uplynulej opernej divadelnej sezóny na Slovensku 2016/2017 v podobe ankety opernej kritiky, v ktorej tentokrát hlasovalo päť slovenských renomovaných operných kritikov a publicistov. Pri výbere udeľovali svoje hlasy operným inscenáciám, koncertom, jednotlivým umeleckým osobnostiam a udalostiam v siedmich kategóriách.

V Ankete opernej kritiky sezóny 2016/2017 hlasovali: Michaela Mojžišová, Terézia Ursínyová, Jozef Červenka, Vladimír Blaho a Pavel Unger. Svoje hlasy udeľovali v týchto kategóriách:

1. najlepšie hudobné naštudovanie opernej inscenácie
2. najlepšia operná inscenácia
3. najlepší ženský sólistický výkon
4. najlepší mužský sólistický výkon
5. objav (talent) sezóny
6. skokan sezóny
7. operná udalosť sezóny na Slovensku

Výsledky Ankety opernej kritiky 2016/2017

Najlepšie hudobné naštudovanie opernej inscenácie

1. miesto

Václav Luks (dirigent)

za hudobné naštudovanie novodobej premiéry Vivaldiho opery Arsilda v Opere SND

Václav Luks,
foto: Petra Hajská

Bratislavská Inscenácia Vivaldiho Arsildy vznikla v koprodukcii Slovenského národného divadla, Opéra de Lille, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Caen, Château de Versailles Spectacles, Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704. Táto novodobá premiéra bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Gesamtkunstwerk, Centrom starej hudby a festivalom Dni starej hudby. Dielo uviedli v hudobnom naštudovaní Václava Luksa a v réžii Davida Radoka.

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Dokonalejšie hudobné naštudovanie, než ponúkol charizmatický Václav Luks so svojím súborom Collegium 1704, sme v SND ešte asi nezažili. Zvuk historických hudobných nástrojoch je nádherný sám osebe, no v spojení s autenticky štýlovým, nesmiernou energiou naplneným orchestrálnym výkonom vyústil do omamného umeleckého zážitku.

Terézia Ursínyová: Opera Arsilda je – i nie je – výnimočná inscenácia Opery SND v sezóne 2016/2017. Ide o  koprodukčné dielo na  javisku Opery SND, pričom po hudobnej a scénicko-režijnej stránke sa na inscenácii nepodieľali priamo umelci SND.

Vladimír Blaho: Hudobné naštudovanie Václava Luksa dosiahlo maximálnu mieru štýlovosti interpretácie barokovej hudby.

Jozef Červenka: Špičkové hudobné naštudovanie Václava Luksa vychádza z hlbokej znalosti histórie, štýlu i štúdia dobovej praxe, no zároveň je veľmi živé a doslova nabité energiou. Dirigent sa so svojim súborom Collegium 1704 snažili maximálne podporiť dramatické recitatívy, je to pohľad na barokovú operu ako na plnokrvnú drámu.

Pavel Unger: Podmanivá, zvukomalebná, kontrastná a plastická koncepcia v dokonalej štýlovej interpretácii súboru Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704.

———————————————————————————————————–

2. miesto

Peter Valentovič (dirigent)

za hudobné naštudovanie Mozartovej opery Únos zo serailu v rámci Operného štúdia SND

Peter Valentovič,
foto: Ľudovít Vongrej

Slovenské národné divadlo pripravilo v poradí druhú opernú inscenáciu v rámci projektu Operného štúdia. Premiéry Mozartovej opery Únos zo serailu (Die Entführung aus dem Serail) sa konali 16. a 17. júna 2017 v znamení viacerých debutov. Príbeh o vernej Konstanze a jej slúžke Blonde, unesených tureckým pašom Selimom do jeho háremu, z ktorého sú napokon vyslobodené svojimi nápadníkmi Belmontem a Pedrillom, zaznel v hudobnom naštudovaní Petra Valentoviča a v réžii Jána Ďurovčíka.

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Valentovičovo naštudovanie Mozartovho singspielu je vzorovo štýlové: v komických pasážach svižne svieže, v lyrických lahodne vláčne, v každom aspekte delikátne vkusné. Škoda, že vokálne výkony (minimálne mnou videného prvého obsadenia) o čosi zaostali za výbornou inštrumentálnou zložkou.

Vladimír Blaho: Peter Valentovič si zaslúži pochvalu za dôsledné rozkrytie detailov Mozartovej partitúry a prácu s mladými spevákmi.

Pavel Unger: Ukážka štýlovosti, kreativity, svižných a kontrastných temp, iskra inšpirácie pre sólistov a kolektívne telesá.

———————————————————————————————————–

3. miesto

Robert Jindra (dirigent)

za hudobné naštudovanie slovenskej premiéry Wagnerovej opery Víly v Štátnom divadle Košice

Robert Jindra

Premiéru opery Víly (Die Feen) uviedli na javisku Štátneho divadla Košice 26. mája 2017. Prvá dokončená a zároveň aj málo uvádzaná opera nemeckého skladateľa Richarda Wagnera z roku 1888 zaznela na Slovensku vôbec po prvý raz. Pod hudobné naštudovanie sa podpísal český dirigent Robert Jindra a réžie sa ujal Lubor Cukr. Romantický príbeh zobrazujúci túžbu kráľa Arindala po ideálnej láske a ideálnom svete zasadený do bavorských reálií konca 19. storočia uviedol košický operný súbor s domácimi aj zahraničnými umelcami, z ktorých viacerí v Štátnom divadle debutovali.

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Inšpirujúca dirigentská osobnosť stmelila orchestrálny aj spevácky ansámbel do skvelého výkonu, plného drámy, šťavy a sýtych farieb. Vzhľadom na náročnosť partitúry a zároveň minimálnu skúsenosť košického súboru s daným hudobno-dramatickým štýlom ide o obdivuhodný počin.

Pavel Unger: Energiou nabitá a pulzujúca dráma, vyburcovanie všetkých skrytých rezerv orchestra, zboru a sólistov, presvedčivá a štýlová koncepcia.

———————————————————————————————————–

Najlepšia operná inscenácia

1. miesto

David Radok (režisér)

za réžiu novodobej premiéry Vivaldiho opery Arsilda na javisku Opery SND

David Radok,
foto: internet

Bratislavská Inscenácia Vivaldiho Arsildy vznikla v koprodukcii Slovenského národného divadla, Opéra de Lille, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Caen, Château de Versailles Spectacles, Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704. Táto novodobá premiéra bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Gesamtkunstwerk, Centrom starej hudby a festivalom Dni starej hudby. Dielo uviedli v hudobnom naštudovaní Václava Luksa a v réžii Davida Radoka.

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Arsilda je úplne výnimočnou inscenáciou nielen preto, že priniesla skvostnú syntézu archeologicky dôslednej rekonštrukcie herecko-pohybových i výtvarných prostriedkov barokového operného a moderného pohľadu inteligentného a vzdelaného súčasníka. Ešte intenzívnejším bol zážitok zo súladu divadelnej a hudobnej zložky. Radok s Luksom sa určite nepreli o to, či platí „prima la musica, poi le parole“, alebo je to naopak. Arsilda prináša dokonalú jednotu hudby s drámou.

Vladimír Blaho: V Arsilde bol dosiahnutý maximálny súzvuk hudby a javiskového diania, a to aj napriek  režijnému posunu Davida Radoka, ktorý úžasne rozohral záver inscenácie a spolu s výtvarníkmi prispel k „čistote“ inscenácie.

Jozef Červenka: David Radok sa rozhodol zrozumiteľne prerozprávať krkolomný príbeh plný intríg, prevlekov a zmien identít, no zároveň rafinovane mení v priebehu predstavenia barokové divadlo na súčasnú drámu. Postavy v súlade s tým, ako sa v priebehu deja odkrývajú ich pravé tváre a rozuzlujú sa vzťahové prepletence, odhadzujú parochne, snímajú kostýmy, stávajú sa sami sebou so všetkými kladnými i zápornými vlastnosťami. Prestávajú sa štylizovať a začínajú hrať civilne. Očakávaný happy end sa však nekoná, nastáva únava a dezilúzia z nastalých situácií a z dôsledkov doterajšieho konania.

Pavel Unger: Réžia ideálne spájajúca historizujúci a aktualizujúci pohľad, nuansy v profiloch postáv, zmysluplný a zdôvodnený inscenačný kľúč.

2. miesto

Peter Konwitschny (režisér)

za réžiu inscenácie Halévyho opery Židovka v Opere SND

Peter Konwitschny,
foto: Barbara Gindl / APA

Slovenské národné divadlo zaradilo do svojho repertoáru operné dielo francúzskeho skladateľa Jacquesa Fromentala Halévyho Židovka v hudobnom naštudovaní českého dirigenta Roberta Jindru. Inscenácia, ktorú SND pripravilo v spolupráci s Flámskou národnou operou v Antverpách, Gente a Národným divadlom v Mannheime, je dielom významného nemeckého režiséra Petra Konwitschného. Premiéry sa uskutočnili 7. a 9. apríla 2017 v novej budove SND.

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Najnovšia inscenácia Petra Konwitschného v SND je ako obvykle frapujúca – iritujúca i povznášajúca zároveň. V tomto prípade režisér pranieruje ľudskú neznášanlivosť bez toho, aby bol jednostranným arbitrom niektorej zo zúčastnených strán. Postavy pitve pod psychoanalytickým mikroskopom – a je skvelé vidieť, že naši speváci/herci sú mu čoraz dôstojnejšími partnermi.

Vladimír Blaho: Konwitschny šiel po svojom prototype politického divadla, hoci miestami sa príliš opakoval resp. šiel proti hudbe.

Jozef Červenka: Peter Konwitschny sprehľadnením deja podporil silu komplikovanej drámy, posunul prvoplánovú explicitu kresťansko-židovského konfliktu opery do všeobecnejšej roviny a zdôraznil presah témy a jej metaforu so súčasnou problematickou spoločenskou situáciou vo svete.

3. miesto

Lubor Cukr (režisér)

za réžiu slovenskej premiéry Wagnerovej opery Víly v Štátnom divadle Košice

Lubor Cukr

Premiéru opery Víly (Die Feen) uviedli na javisku Štátneho divadla Košice 26. mája 2017. Prvá dokončená a zároveň aj málo uvádzaná opera nemeckého skladateľa Richarda Wagnera z roku 1888 zaznela na Slovensku vôbec po prvý raz. Pod hudobné naštudovanie sa podpísal český dirigent Robert Jindra a réžie sa ujal Lubor Cukr. Romantický príbeh zobrazujúci túžbu kráľa Arindala po ideálnej láske a ideálnom svete zasadený do bavorských reálií konca 19. storočia uviedol košický operný súbor s domácimi aj zahraničnými umelcami, z ktorých viacerí v Štátnom divadle debutovali.

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Z komplikovaného pletiva Wagnerovej žánrovo nejednoznačnej opernej prvotiny utkal režisér Lubor Cukr umne komponovaný metapríbeh, ktorý môže poučenému divákovi poskytnúť nielen estetický, ale aj intelektuálny zážitok.

Pavel Unger: Premyslene priniesol paralelu medzi postavami z opery a reálnymi historickými osobnosťami, netradičné, ale zmysluplné režijné poňatie.

———————————————————————————————————–

Najlepší ženský sólistický výkon

1. miesto

Lucile Richardot (mezzosoprán)

za stvárnenie postavy Lisea vo Vivaldiho opere Arsilda na javisku Opery SND

Lucile Richardot

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Štýlovo dokonalá, hlasovo aj výrazovo fascinujúca, herecky mnohovrstvová koncepcia náročného barokového partu.

Vladimír Blaho: Mezzosopranistka v Arsilde zaujala farbou i štýlom prejavu.

Jozef Červenka: Lucile Richardot so vzácnym kontraaltom predviedla dokonalú ukážku historicky poučenej vokálnej interpretácie v kombinácii s fascinujúcou hereckou kreáciou, štylizovanou i realistickou.

Pavel Unger: Tmavý, virtuózne vedený alt, príkladná štýlová interpretácia a intenzívne herectvo.

2. miesto

Mária Porubčinová (soprán)

za stvárnenie postavy Sestra Angelika v Pucciniho opere Sestra Angelika na javisku Opery SND

Mária Porubčinová

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Veristicky strhujúca, dramaticky precítená, vokálne sýta kreácia.

Pavel Unger: Rolu vystavala objemným mladodramatickým sopránom, zdatnou technikou a pravou veristickou emóciou.

3. miesto

Lenka Máčiková a Michaela Popik Kušteková (sopranistky)

Lenka Máčiková za stvárnenie postavy Mirinda vo Vivaldiho opere Arsilda na javisku Opery SND

a

Michaela Popik Kušteková za stvárnenie postavy Iolanta v Čajkovského opere Iolanta
na javisku Štátnej opery v Banskej Bystrici

Lenka Máčiková, Michaela Popik Kušteková

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Lenka Máčiková – Štýlovo verná, šibalsky koketná kreácia, prinášajúca inscenácii potrebný kontrast a balans.

Terézia Ursínyová: Michaela Popik Kušteková je sopranistka dobre vedeného hlasu s lyrickým prejavom a prirodzenou javiskovou inteligenciou.

Pavel Unger: Lenka Máčiková preukázala výnimočnú dispozíciu pre špecifiká barokovej hudby, delikátne frázovanie a precíznosť v ozdobách.

———————————————————————————————————–

Najlepší mužský sólistický výkon

1. miesto

Michal Lehotský (tenor)

za stvárnenie postavy Éléazar v Halévyho opere Židovka na javisku Opery SND

Michal Lehotský

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Umelca zastihla Židovka v štádiu optimálnej vokálnej i hereckej zrelosti – spevácky sugestívny, výrazovo autentický, hlboko precítený Éléazar je jeho životnou rolou.

Vladimír Blaho: Michal Lehotský mimoriadne ťažký part i postavu zvládol bez väčších problémov a aj jeho spev dobre vyjadroval emócie.

Jozef Červenka: Michal Lehotský sa ako Eléazar prezentoval svojou priam životnou úlohou. Vzácne premyslená a dokonale prepracovaná štúdia komplikovanej postavy vo výnimočnej vokálnej i hereckej interpretácii.

Pavel Unger: V mimoriadne exponovanej úlohe preukázal zdatnú techniku, kovovú farebnosť tenoru a výrazové stotožnenie sa s postavou.

2. miesto

Kangmin Justin Kim (kontratenor)

za stvárnenie postavy Barzane vo Vivaldiho opere Arsilda na javisku Opery SND

Kangmin Justin Kim

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Skvelá virtuózna kreácia, unikátny svietivý materiál výnimočnej sopránovej farby.

Pavel Unger: Fascinujúcou technikou, dokonalým štýlom a skvelým herectvom vybavený hosťujúci kontratenorista.

3. miesto

Gustáv Beláček (basbarytón)

za stvárnenie postavy Gianni Schicchi v Pucciniho opere Gianni Schicchi na javisku Opery SND

Gustáv Beláček,
foto: Martin Divíšek

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Kreácia spájajúca umelcovo autentické, neprvoplánové komediantstvo s technicky bezproblémovo uchopeným vokálnym partom.

Vladimír Blaho: Beláček vytvoril v Schicchim možno svoju najlepšiu postav u v SND v rovnováhe hlasových a hereckých kvalít s miernym nadhľadom nad postavou.

Pavel Unger: Komplexne poňatá postava, stmeľujúca vokálne, výrazové a herecké dispozície popredného basbarytonistu.

———————————————————————————————————–

Objav (talent) sezóny

1. miesto

Michaela Popik Kušteková (soprán)

Michaela Popik Kušteková

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Vizuálne atraktívna, vokálne výborne disponovaná, vzácne muzikálna a herecky tvárna mladá umelkyňa v tejto sezóne hneď v dvoch náročných, štýlovo i charakterovo kontrastných postavách (Norina v Donovi Pasqualem, titulnej postave Čajkovského Iolanty na javisku banskobystrickej Štátnej opery) dokladovala, že je veľkým talentom vychádzajúcej generácie slovenských operných spevákov.

Terézia Ursínyová: Michaela Popik Kušteková patrí medzi tých mladých talentovaných spevákov, ktorí dostali príležitosť v inscenáciách Štátnej opery v Banskej Bystrici, za čo by malo dostať uznanie aj vedenie tejto opery, lebo dáva systematicky príležitosť mladým absolventom spevu z VŠMU a vôbec mladým spevákom.

Pavel Unger: V dvoch postavách počas sezóny 2016/2017 (Norina v Donizettiho Donovi Pasqualovi a Jolanta v Čajkovského Jolante v banskobystrickej Štátnej opere) preukázala kombináciu pôsobivého timbru, pevnej techniky a štýlového výrazu.

2. miesto

 Šarūnas Šapalas (barytón)

Šarūnas Šapalas

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Herecky i vokálne charizmatický umelec, ktorého naše publikum doposiaľ nemalo možnosť spoznať (hoci je absolventom VŠMU), doslova zachránil nevydarenú inscenáciu Aleka v banskobystrickej Štátnej opere.

Pavel Unger: Šarũnas Šapalas ako Aleko v rovnomennej Rachmaninovovej opere (Štátna opera v Banskej Bystrici) zaujal ako kompaktne znejúci barytón s výrazovo vypracovanou postavou.

3. miesto

Mariana Hochelová (soprán) a Marek Pobuda (barytón)

Mariana Hochelová, Marek Pobuda

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Marek Pobuda – jeho temperamentný Robert s krásnym, pružným barytónom veľkého rozsahu bol interpretačným bonusom Čajkovského Jolanty v banskobystrickej Štátnej opere.

Vladimír Blaho: Mariana Hochelová ako Konstanze v Mozartovom Únose zo serailu (uvedeného v rámci Operného štúdia SND) potvrdila dojmy z iných javísk ako schopná koloratúrna sopranistka.

Pavel Unger: Marek Pobuda ukázal ako Robert v Čajkovského Jolante (Štátna opera v Banskej Bystrici) v každej polohe vyrovnaný, kovovo lesklý barytón s technicky výbornými výškami.

———————————————————————————————————–

Skokan sezóny

1. miesto

Katarína Flórová, soprán

Katarína Flórová

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Flórovej Rachel v Halévyho Židovke (Opera SND)  bola veľkým, po všetkých stránkach pozitívnym prekvapením. Sýty, pomerne tmavo sfarbený, hustý a nosný mladodramatický soprán mladej umelkyne, ktorá vyšla z radov Zboru Opery SND, zvládol exponovaný part so zreteľnou technickou aj kondičnou rezervou.

Vladimír Blaho: Katarína Flórová za menšie i väčšie úlohy (Liú v Pucciniho Turandot, Ráchel v Halévyho Židovke na javisku Opery SND) je pri udržaní disciplíny nádejou pre mladodramatický sopránový odbor.

Jozef Červenka: Katarína Flórová sa suverénne zhostila mimoriadne náročnej postavy Ráchel v Halévyho Židovke vo veľmi presvedčivej a vrstevnatej projekcii, speváckej i hereckej.

Pavel Unger: V prvej veľkej vypätej úlohe (Rachel, v Halévyho Židovke na javisku Opery SND) dokázala veľký talent, bohatý a farebne príťažlivý mladodramatický soprán.

2. miesto

Mariana Hochelová (soprán) a Titusz Tóbisz (tenor)

Mariana Hochelová, Titusz Tóbisz

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: (Titusz Tóbisz, Arindal, R. Wagner: Víly, Štátne divadlo Košice) – Hlasovo mimoriadne objemný, s režisérovou náročnou koncepciou hlboko stotožnený Arindal ukázal tohto, po vokálno­-technickej stránke pomerne kontroverzného umelca, v doposiaľ nepoznanej štýlovej polohe, ktorá mu svedčí.

Pavel Unger: (Mariana Hochelová, Konstanze, W. A. Mozart: Únos zo serailu, Opera SND) – Debut na scéne Opery SND dokazujúci mimoriadne schopnosti koloratúrneho sopránu, technická kvalita, zmysel pre štýl a emotívnosť prejavu.

(Titusz Tóbisz, Arindal, R. Wagner: Víly, Štátne divadlo Košice) – Výrazný umelecký a vokálno-technický pokrok v náročnej wagnerovskej postave.

3. miesto

neudelené

———————————————————————————————————–

Operná udalosť sezóny na Slovensku

1. miesto

Koncert tenoristu Javiera Camarenu

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
11. apríla 2017 organizovala agentúra Kapos

Koncert agentúry Kapos, 2017,
Javier Camarena, Slovenská filharmónia,
foto: © PANER

Z vyjadrení opernej kritiky:

Terézia Ursínyová: Absolútna vokálna špička svetovej úrovne po stránke vokálno-technickej i výrazovej. Najvydarenejšia koncertná produkcia agentúry Kapos.

Vladimír Blaho: Camarenu sme zastihli v plnom rozkvete tvorivých síl a predviedol dokonalú ukážku belcanta.

Pavel Unger: Strhujúci ohňostroj vysokých C, technická bravúra v kombinácii s krásnym timbrom a výrazovým nasadením.

2. miesto

Novodobá premiéra Vivaldiho opery Arsilda na javisku Opery SND

A. Vivaldi: Arsilda, Opera SND, 2017,
Lenka Máčiková (Mirinda), Fernando Guimaraes (Tamese), Olivia Vermeulen (Arsilda),
Lucile Richardot (Lisea), Kangmin Justin Kim (Barzane),
foto: Jozef Barinka

Z vyjadrení opernej kritiky:

Michaela Mojžišová: Arsilda je najvýnimočnejšou udalosťou (nielen) uplynulej sezóny tak v zmysle dramaturgie (vzácna prítomnosť barokovej opery na našom javisku; svetová novopremiéra diela), tiež z hľadiska zaradenia Slovenska do medzinárodného kontextu (koprodukcia s významnými európskymi divadlami, hosťovanie európsky renomovaného dirigenta i režiséra), ako aj vzhľadom na umelecký výsledok, ktorý bol skvelý vo všetkých hudobno-divadelných zložkách.

3. miesto

Koncertné uvedenie Straussovej opery Elektra v Slovenskej filharmónii

v hudobnom naštudovaní Juraja Valčuhu

R. Strauss: Elektra, Slovenská filharmónia, 2017, koncertné uvedenie opery,
M. Porubčinová, J. Vacík, D. Hamarová, M. Hundeling, P. Mikuláš, J. Valčuha,
foto: Ján Lukáš

Z vyjadrení opernej kritiky:

Terézia Ursínyová: Mária Porubčinová a Denisa Hamarová – vo vynikajúcom naštudovaní postáv Chrysothemis a Klytaimnestry + Maida Hundeling ako Elektra, Jan Vacík ako Aegisth, Peter Mikuláš, ako Orest, Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor uviedli pod taktovkou Juraja Valčuhu pozoruhodné koncertné prevedenie opery R. Straussa Elektra v Slovenskej filharmónii.

———————————————————————————————————–

,,Ďakujem operným kritikom za ochotu hlasovať v Ankete opernej kritiky pre portál Opera Slovakia a všetkým umelcom, ktorí získali umiestnenie srdečne gratulujem.“

Ľudovít Vongrej, šéfredaktor Opera Slovakia

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár