Autor Dáša Juhanová

spravodajkyňa a publicistka, členka redakčnej rady Opera Slovakia