Autor Dita Marenčinová

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Recenzie
0

Tento poetický názov ukrýval v sebe koncert, organizovaný Slovensko-českým klubom v Slovenskej republike v Košiciach 16. novembra 2019.

1 2