Autor Dorota Uríková

od roku 2021 študentka hudobno-dramatického konzervatória v Martine, účastníčka projektu Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) SMARTheatre.