Autor Ivana Lacková

Absolventka Konzervatória v Žiline – operný spev a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, kde v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka.