Autor Klára Madunická

študentka VŠMU, odbor Divadelné štúdiá (divadelná teória, história a kritika)