Autor Lýdia Urbančíková

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika

Recenzie
0

Pravidelný štvrtkový koncert Štátnej filharmónie Košice sa 16. januára 2020 uskutočnil pod egidou Slovenskej akadémie…

1 2