Autor Miroslav Daubrava

kurátor Múzea Divadelného ústavu pre scénografické, múzejné a galerijné zbierky a publicista