Autor Vladimír Blaho

Vladimír Blaho

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Recenzie
0

Opera SND zaradila do programu svojej aktuálnej sezóny Nedbalovu operetu Poľská krv, aby si „v…

Recenzie
0

Málokedy sa stane, aby sme v Bratislave v priebehu približne mesiaca počuli jedno náročné koncertné dielo…

Recenzie
0

Chudovského inscenácia Mascagniho Cavallerie rusticany je už poriadne „stará“ (z roku 2006) no spolu s Leoncavallovými…

Recenzie
0

Po premiére Rigoletta koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia jeden z kritikov nazval svoju recenziu „Povero Rigoletto“.…

Recenzie
0

Vo Vrábloch sa 28. apríla skončil devätnásty ročník medzinárodnej speváckej súťaže nesúcej tiež meno významného…

Operné korzo
0

Dňa 23. apríla uplynie sto šesťdesiat rokov od narodenia talianskeho operného skladateľa Ruggera Leoncavalla. Hoci…

Recenzie
0

V dejinách opernej interpretácie na Slovensku má čestné miesto banskobystrický barytonista Štefan Babjak. Talent po ňom…

Recenzie
0

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky a Bulharský kultúrny inštitút zorganizovali (4. 4. 2017) podujatie, ktorým oslovili priaznivcov opery.…

Recenzie
0

Potom čo spoločnosť Gesamtkunstwerk prispela k úspešnému uvedeniu Vivaldiho Arsildy otvorila 20. marca svoj abonentný cyklus…

Recenzie
0

Pri nedávno ukončenej návšteve Barcelony som sa chystal navštíviť poslednú reprízu údajne veľmi úspešnej inscenácie…

Recenzie
0

Pre adeptov hudobných interpretačných profesií je nesmierne dôležité, aby ešte počas svojich štúdií mohli predviesť…

Recenzie
1

Len tri reprízy vyše desaťročnej Chudovského inscenácie veristických dvojičiek naplánovalo vedenie Opery SND na sezónu…

Recenzie
0

Zavše sa oplatí navštíviť v Opere SND aj nejakú reprízu. Platí to tentoraz o Pucciniho Turandot…