Ave Maria v zrkadle storočí – s Gustávom Beláčkom na CD dvojalbume

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Popredný a významnými zahraničnými scénami preverený slovenský basbarytonista Gustáv Beláček si naprojektoval dvojakú a vskutku neľahkú úlohu. Objavil a nahral na dvojalbum duchovnú tvorbu pre hlas a organ, ktorá vznikla v časovom rozpätí štyroch storočí, ba načrel aj do nového tisícročia. Je to svojím spôsobom unikátna antológia sakrálnej hudby. Aj keď, pochopiteľne, limitovaná únosnou dĺžkou dvoch CD, ktorá dosahuje sto minút čistej hudby.

Názov Ave Maria vo voľbe repertoáru zastrešuje prevahu jednej zo základných modlitieb kresťanských cirkví, doplnenú inými skladbami s liturgickou tematikou. Tridsaťdva trackov dvojalbumu otvárajú čísla pochádzajúce z pier anonymov, ktorých zrod sa odhaduje v prvej polovici 16. storočia. Najmladšia partitúra je z roku 2019. Gustáv Beláček sa vydal na dvojitú cestu. Výskumníka a inšpirátora na strane jednej, vášnivého interpreta na strane druhej. Ba navyše, je aj autorom výstižného sprievodného textu v príbalovej brožúrke.

Ave Maria, Gustáv Beláček, obal CD

Nahrávalo sa v neľahkej covidovej etape od jesene 2020 do mája 2021. Pritom samotná realizácia bola už výsledkom mravčej hľadačskej práce, triedenia skladieb, výberu tých najpríznačnejších pre danú dobu. A zároveň odráža snahu istú monotematickosť spestriť autentickými a neraz originálnymi a málo frekventovanými hudobnými výpoveďami tvorcov. Necelá desiatka skladieb sú doslova Ave Marie (napríklad z pera Luigiho Cherubiniho, Gaetana Donizettiho, Antona Brucknera, zo slovenských autorov Alexandra Albrechta, Viliama Figuša Bystrého, Jána Móryho, Frica KafednuŠtefana Németha-Šamorínskeho), zvyšok nesie názvy rozmanitých odtieňov duchovnej hudby.

Prečítajte si tiež:
Sedem divov opery (6). Ave Maria – modlitba v tónoch

Počnúc vianočnými koledami od anonymných autorov zo 16. storočia, v úprave súčasného skladateľa Egona Kráka, cez výber náboženských opusov skladateľov neskorších epoch (pre zaujímavosť upozorňujem na po sebe nasledujúce kontrasty z dielne rovesníkov – Ave Mariu od Gaetana DonizettihoDovunque il guardo giro od Michaila Ivanoviča Glinku), cez náročnú, vo francúzštine napísanú O, divine redeemer od Charlesa Gounoda, hudobným charakterom odlišné rukopisy Ave Marií od Antona Brucknera či talianskou spevnosťou poznačeného Luigiho Luzziho, siaha rozpätie ponuky až po plejádu slovenských autorov na druhom CD.

Dôslednosť Gustáva Beláčka išla až tak ďaleko, že nahrávky nevznikali v teple štúdia so sprievodom jedného organa, ale na rôznych miestach Slovenska. A zrejme počas zimy aj v rozmanitých podmienkach, vždy v nadväznosti na technické dispozície organa pre dané skladby. Rodiskom jednotlivých čísel boli kostoly v Kysuckom Novom Meste, Stupave a Sielnici. História a špecifiká jednotlivých nástrojov sú v booklete presne a odborne popísané.

Nahrávanie CD Ave Maria, Gustáv Beláček, foto: Pavlík Records

Aby sa dvojalbum vyhol potenciálnej uniformnosti (hlas + organ), obsahuje päť skladieb v úpravách pre dva hlasy. Gustáv Beláček si pozval sólistku Opery SND, mezzosopranistku Teréziu Kružliakovú. Rovnocennými partnermi vokálnych sólistov sú traja organisti, Poliak Wacław Golonka, Čech Pavel Svoboda a Slovák Marek Paľa. Prvý z nich hrá na barokovom organe v Kysuckom Novom Meste, druhý na reštaurovanom nástroji v Stupave a tretí na modernom organe v Sielnici. Ďalšími sólistami, ktorí významne a tvorivo obohacujú hudobný kolorit skladieb, sú huslista Martin Pavlík a poľský trubkár Tomasz Ślusarczik z Poľska.

Gustáv Beláček ako protagonista CD po duchovnej tvorbe nesiahol náhodne. Z jeho prejavu v celom spektre repertoáru (spieva ho v slovenčine, latinčine, taliančine a francúzštine) cítiť umelcovu intímnu oddanosť tomuto druhu hudby. Bez ohľadu na dátum jej vzniku. Má pre ňu veľké interpretačné danosti. Hlas má rozsah od zvučných a sýtych basových hĺbok až po štandardnú, v plnom objeme tónu spievanú barytónovú polohu. Veľký rozsah mu dovoľuje bez technických problémov a v jednoliatom farebnom toku zvládať skladby, zakotvené v tessiturach pre oba odbory.

Okrem toho umelec pre tento špecifický druh hudby, navyše spievaný so sprievodom organu, disponuje priliehavou vokálnou estetikou. Tón vedie rovno, bez vibrata, technicky je dostatočne pohyblivý (využíva to napríklad v úryvku z Magnificatu od Józefa Žebrowského, či v Laudamus teVianočnej omše Georgiusa Zruneka), má kovový lesk a výbornú dychovú techniku, umožňujúcu formovať dlhé frázy. V rámci nich je veľkým detailistom v modelovaní dynamiky, v precíznej artikulácii, ktorými kopíruje textovú a náladovú stránku skladieb. Kompozične a melodicky zaujímavá je aj štvorica z tvorby Juraja Paulina Bajana, kde je využitá aj baroková trúbka.

Nahrávanie CD Ave Maria, Gustáv Beláček, foto: Pavlík Records

Gustáv Beláček diferencuje objem a intenzitu tónu podľa štýlu opusov, v niektorých znie komornejšie, v iných objemnejšie. V piatich ukážkach na prvom CD nájdeme kombináciu dvoch hlasov. Mezzosoprán Terézie Kružliakovej znie v temnejšej farbe vrúcne a aj napriek tomu, že jej vokálna estetika nie je totožná s Beláčkovou (v hlase umelkyne je vyššia miera vibrata), v duetách sa pôsobivo dopĺňajú. Či už v starej hudbe, alebo v zľahka operne nadýchnutom Donizettim, či v kantabilnej skladbe O, Sanctissima od Antonína Dvořáka.

Časovo najrozsiahlejšou a zrejme aj interpretačne najzložitejšou skladbou je O, divine redeemer od Charlesa Gounoda. Troška pripomína Mefistofelovu chrámovú scénu z Fausta, má veľký tónový rozsah, organ má len podfarbujúcu úlohu. Udržanie čistej intonačnej línie spôsobilo Beláčkovi občas menšie problémy a glissandovo nasadzované výšky, ktoré sa inde neobjavili, trocha ovplyvnili inak veľmi precítene interpretované dielo.

Dramaturgicky nemenej zaujímavé je druhé CD, tvorené slovenskými autormi a odkrývajúce bežne neuvádzaný druh hudobnej literatúry. Emóciou je nabitá Ave Maria od Alexandra Albrechta. Mimoriadne pôsobivá, okrem organa aj husle zapájajúca rovnomenná skladba Viliama Figuša Bystrého patrí tiež k opusom, kde sólista nemá jednoznačné rytmické či intonačné vodidlo a musí medzi nástroje zapadnúť.

V dielach z prvej polovice 20. storočia zväčša ešte nebadať výraznejší posun k modernejšiemu jazyku a zachovávajú si kánony sakrálnej hudby minulosti. Sviežosťou v jednoduchosti zaujme napríklad Zdravas´ Maria od Ladislava Stančeka, či originálnejšia melodická línia, spojená s emotívnosťou, od Štefana Németha-Šamorínskeho. Beláčkovo podanie išlo do hĺbky textu, s veľkým dôrazom na artikuláciu a farbenie tónu odovzdalo posolstvá skladieb.

Ave Maria, Gustáv Beláček, CD

Jedným z najzaujímavejších čísel je programová hymnická pieseň Svätý Gorazd od Tibora Andrašovana. Má zakomponovaný dokonca aj úsek recitatívu, čo u iných autorov nenachádzame. Sólista ju predniesol s náležitým pátosom. Prekvapujúci tematický presah do súčasnosti vyjadruje pieseň Bezdomovci od málo známeho slovenského skladateľa Ivana Valentu. Gustáv Beláček vyniesol jej účinný a aktuálny dramatický náboj.

Kompozičný slovník Egona Kráka (pieseň Laudate Dominum) a Pavla Kršku (pieseň Po tebe túžim) už zodpovedá modernej epoche. Krákovo dielo zaznelo dokonca v premiére. Obaja skladatelia majú blízko k liturgickej hudbe a dokázali zaodieť duchovné témy v organovej i vokálnej zložke do súčasného jazyka. Krák je interpretačne náročný v intervalových skokoch, Krška zasa meditatívny, čo sólistov precízne modelovaný prejav odzrkadlil v plnej miere.

Nové CD Ave Maria, kde okrem protagonistu a iniciátora projektu Gustáva Beláčka treba vysoko oceniť všetkých troch organistov a inštrumentálnych spoluhráčov, si môže nájsť adresáta aj v dvoch rozdielne hodnoty preferujúcich vrstvách. Veriaci a duchovne založení poslucháči budú zrejme reflektovať hudbu v úzkej nadväznosti na textové posolstvá. Je tu však veľká šanca osloviť aj svetskú verejnosť, pretože prináša tému univerzálnu a poučnú v dramaturgickom záchyte nesmierne širokého oblúku hudobných dejín. CD vyšlo vo vydavateľstve Pavlík Records koncom roka 2021.

Autor: Pavel Unger

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár