Baroková opera v Poľsku aj so slovenskými umelcami pod taktovkou Mareka Štryncla

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Szczawnica – Koncom augusta t.r. sa na festivale barokovej hudby a umenia Baroque Explorations v poľskom meste Szczawnica spolu s českým súborom Musica Florea (dirigent Marek Štryncl), predstavili aj slovenskí umelci. Musica Florea totiž v priebehu minulého roka naštudovala slávnostnú operu Johanna Josefa Fuxa Constanza e Fortezza. 25. augusta s touto inscenáciou hosťovala na poľskom festivale, pričom réžiu diela pripravil Slovák Tomáš Surý, pomocnou režisérkou bola Slovenka Klaudia Račič-Derner, asistentom réžie bol ďalší Slovák Peter Dombrovský. V úlohe Tarquinia sa predstavila slovenská sopranistka Lucia Knoteková a postavy Tevere a Génio spieval slovenský barytonista Matúš Mazár.

Slávnostná opera rakúskeho hudobného skladateľa Johanna Josefa Fuxa (1660 – 1741) Constanza e Fortezza na libreto talianskeho básnika a operného libretistu Pietra Pariatiho (1665 – 1773) bola skomponovaná v roku 1723 v Prahe. Súbor špecializujúci sa na interpretáciu diel obdobia baroka Musica Florea, túto operu naštudoval minulý rok pod taktovkou uznávaného znalca barokovej hudby Mareka Štryncla. Dielo v réžii Tomáša Surého a v choreografii Heleny Kazárovej, zaznelo s hosťujúcimi opernými sólistami a tanečníkmi súboru Hartig Ensemble, v premiére 30. júla minulého roka, počas festivalu 9 týždňov baroka, ktoré usporiadala Plzeň – Európske hlavné mesto kultúry 2015. Predstavenie sa konalo v unikátnej Windischgärtovej jazdiarni vo Světcích u Tachova v historicky vernej replike barokového divadla Florea Theatrum. S touto inscenáciou rok po premiére hosťovala Musica Florea na poľskom festivale v Szcawnici.

Johann Joseph Fux, (1660 – 1741)

Johann Joseph Fux,
(1660 – 1741)

Inscenácia vychádza z dobových inscenačných postupov, divákom ponúka barokovú symboliku. Predstavenie vzdáva hold českej monarchii a cisárovnej Alžběte Kristýne, manželka cisára Karla VI., ktorej bola opera venovaná k jej 32. narodeninám. Svetová premiéra sa uskutočnila 28. augusta 1723 na Pražskom hrade v novopostavenom otvorenom divadle od talianskeho dvorného architekta Giuseppe Galli-Bibiena. Toto megalomanské dielo na hrade videlo 4000 divákov a účinkovalo tam 1200 ľudí. Predstavenie spustilo „operomániu“ na území Česka a už v roku 1724 došlo k otvoreniu prvého verejného operného divadla v Prahe.

J. J. Fux: Constanza e Fortezza, Festival Baroque Explorations, Szczawnica (Poľsko), 2016, foto: súkr. archív Lucie Knotekovej

J. J. Fux: Constanza e Fortezza, Festival Baroque Explorations, Szczawnica (Poľsko), 2016,
foto: súkr. archív Lucie Knotekovej

Libreto opery  Constanza e Fortezza vychádza z rímskych dejín. Etruský kráľ Porsenna oblieka Rímsku republiku, aby dosadil na trón člena dynastie Tarquinovcov – Tita Tarquinia. Keď však spozná statočnosť a nezlomnosť obyvateľov mesta a keď sa opakovane presvedčí o tom, že bohovia stoja na starne Ríma, zanechá obliehanie a stane sa priateľom Rimanov. Stálosť, statočnosť a sila sú pre dej tohto diela kľúčové a postavy rímskych hrdinov konajú pod vplyvom týchto cností, nechávajú sa nimi viesť. Ďalšími dôležitými postavami opery sú mýtické božstvá, najmä bohyňa Vesta, ktorá je zobrazená ako obraz cisárovnej Alžběty Kristýny.

Constanza e fortezza a slovenskí umelci

25. augusta 2016 uviedli na tomto poľskom festivale už spomínanú slávnostnú operu Johanna Josefa Fuxa Constanza e Fortezza, na ktorej participovali aj slovenskí umelci. Samotnej réžie sa zhostil slovenský režisér Tomáš Surý, pomocnou režisérkou bola Klaudia Račič-Derner, asistentom réžie bol ďalší Slovák Peter Dombrovský. V úlohe Tarquinia sa predstavila slovenská sopranistka Lucia Knoteková a postavy Tevere a Génio spieval slovenský barytonista Matúš Mazár. Skúšky na toto predstavenie prebiehali počas šiestich dní v Prahe.

Slovenskí umelci na ceste z festivalu Baroque Explorations, Szczawnica (Poľsko), 2016, Lucia Knoteková, Matúš Mazár, Peter Dombrovský, Tomáš Surý, foto: súkr. archív Lucie Knotekovej

Slovenskí umelci na ceste z festivalu Baroque Explorations, Szczawnica (Poľsko), 2016,
Lucia Knoteková, Matúš Mazár, Peter Dombrovský, Tomáš Surý,
foto: súkr. archív Lucie Knotekovej

Lucia Knoteková s orchestrom Musica Florea spolupracuje dlhodobo, za sebou má vystúpenia s týmto súborom na dielach Dvořáka, Haydna, Händla a ďalších. „V júli som dostala od Mareka Štryncla – vedúceho súboru Musica Florea – ponuku naštudovať barokovú operu Constanza e fortezza, pričom som mala naštudovať postavu Taquinia. V podstate sa mi tak splnil jeden z mojich tajných snov – zahrať si takzvanú nohavicovú rolu, teda mužskú postavu,“ uviedla pre Opera Slovakia Lucia Knoteková. „Po prelistovaní partu som s ponukou súhlasila. Je to part, ktorý je náročný na naučenie, pretože je dôležité zapamätať si množstvo jednotlivých kantilén a ozdôb, ale spieva sa výborne. Spevácky je to veľmi dobre napísaná opera.“, dodala Lucia Knoteková.

Tak ako je pri hudobných projektoch súboru Musica Florea zvykom, hudobné naštudovanie sa snaží o čo najväčšiu autenticitu. „Orchester hral na dobové nástroje, ladenie, gestá a postoje boli barokové. Dobová bola scénická a kostýmová výprava a tomu prispôsobená aj réžia. Dokonca aj všetky prvky scény boli ovládané výsostne manuálne, na javisku sa nepoužívajú žiadne súčasné technické vymoženosti. Spolupráca s orchestrom bola výborná, sú to profesionáli po každej stránke. Rovnako aj so sólistami, režisérom Tomášom Surým a jeho asistentom Petrom Dombrovským, ktorý je rovnako ako ja z Košíc, je bývalým členom orchestra Musica Iuvenalis.“, povedala Knoteková.

J. J. Fux: Constanza e Fortezza, Festival Baroque Explorations, Szczawnica (Poľsko), 2016, foto: súkr. archív Lucie Knotekovej

J. J. Fux: Constanza e Fortezza, Festival Baroque Explorations, Szczawnica (Poľsko), 2016,
foto: súkr. archív Lucie Knotekovej

Samotné predstavenie na poľskom festivale si účinkujúci doslova vychutnali. „Szczawnica je malé kúpeľné mestečko, no napriek tomu má vlastné divadlo a organizuje vlastný festival. V Poľsku nás privítali naozaj srdečne a starali sa o nás ukážkovo. Po predstavení organizátori poďakovali a poblahoželali každému osobne a rovnako s každým zvlášť sa s nami aj lúčili pri odchode. To som naozaj ešte nezažila. Po návrate domov som si dokonca našla jedno poďakovanie a blahoželanie od organizátorky na svojej stránke na sociálnej sieti… Prahu aj Szcawnicu sme si počas voľného času doslova užili. V Prahe sme navštívili aktuálne výstavy, napríklad výstavu artefaktov Karola IV., ktorá sa v tomto čase konala, ďalej rôzne múzeá, nakúpili noty v antikvariátoch, vybrali sa na plavbu po Vltave… V Szczawnici už bolo času menej vzhľadom ku skúšobnému procesu, ale ani to nám nezabránilo vyviesť sa lanovkou na najvyšší kopec, z ktorého bol nádherný výhľad na okolie a mestečko.“

J. J. Fux: Constanza e Fortezza, Festival Baroque Explorations, Szczawnica (Poľsko), 2016, foto: súkr. archív Lucie Knotekovej

J. J. Fux: Constanza e Fortezza, Festival Baroque Explorations, Szczawnica (Poľsko), 2016,
foto: súkr. archív Lucie Knotekovej

Asistentom réžie v tomto projekte bol ďalší Slovák, Košičan Peter Dombrovský, absolvent Dramaturgie a manažmentu hudobného umenia Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, aktuálne študent posledného ročníka Arts Managementu na Podnikohospodárskej fakulte VŠE v Prahe. „V roku 2015 som bol oslovený mojim bývalým pedagógom z VŠMU Tomášom Surým, ktorý robil réžiu v opere, na post asistenta réžie a inšpiciu. Bola to moja prvá spolupráca s Musicou Floreou. S Tomášom Surým som spolupracoval na škole v rámci štúdia v operných predstaveniach na produkčných postoch. V čase, keď nebolo potrebné byť inšpicientom v zákulisí, som robil aj komparzistu, okrem toho som vykonával prácu rekvizitára a manipulanta s dobovými kulisami vrátane opony, pri ktorých som už mal ďalších asistentov… Bol to super zážitok, cenná skúsenosť, zišiel sa skvelý kolektív. A bola to veľmi originálna letná brigáda. Budúcnosť je otázna, pretože robiť takéto predstavenie je veľmi nákladné,“ vysvetlil Dombrovský.

Johann Joseph Fux: Constanza e Fortezza
Festival Baroque Explorations v meste Szczawnica (Poľsko)
25. august 2016

inscenačný tím

Marek Štryncl – dirigent
Tomáš Surý – réžia
Helena Kazárová – dramaturgia, choreografia
Roman Šolc – výtvarník kostýmov
Jiří Bláha – výtvarník scény
Václav Krajc – architekt scény
Mojmír Ledvinka – svetlá
Klaudia Račič-Derner – pomocná réžia
Peter Dombrovský – asistent réžie, inšpicient
Blanka Ferjentsik Wernerová – asistentka choreografie
Žofie Demková – umelecký maskér

Musica Florea a Hartig Ensemble

Osoby a obsadenie

Lars Porsenna – Martin Ptáček
Tarquinio – Lucia Knoteková
Publio Valerio – David Nykl
Valeria – Markéta Cukrová
Erminio – Alice Martino
Clelia – Stanislava Jirku
Orazio – Roman Hoza
Muzio – Sylvia Čmugrová
Tevere – Matúš Mazár
Génio – Matúš Mazár
Tanečné role
Blanka Ferjentsik Wernerová – Nymfa, Rímska Stálosť a Statočnost, Alegória Habsburskej monarchie
Michaela Bartlová – Nymfa, Etruská Smelosť, Alegória Československej republiky
Barbora Dastychová – Nymfa, Rímska Orlica, Alegória Habsburskej monarche
Miroslav Stehlík a Radek Šula – Sáliovia (kňazi boha Mars), Haruspikovia (etruskí veštci), Republikáni
Václav Krajc – Veľkňaz boha Mars, Haruspik

Festival Baroque Explorations sa v poľskej Szczawnici koná od roku 2011. Organizuje ho súbor Szczawnica Chamber Choir a festival zahŕňa koncerty, recitály, divadelné inscenácie a mnoho ďalšieho, ktoré sa konajú počas celého roka. Organizátori pozývajú každoročne na festival predovšetkým súbory zo štátov strednej Európy, medzi ktoré patrí aj Musica Florea, ktorá v rámci festivalu uviedla už Scarlattiho operu Armida v roku 2012.

Tohto roku sa v rámci festivalu Baroque Explorations uskutočnili 20. a 21. mája vo Varšave a Novom Sade koncerty, na ktorých zaznela Veľkonočná omša J. S. Bacha v podaní súborov Szczawnicki Chór Kameralny, Musica Florea a Alta Cappella. Nasledovalo v auguste spomínané prestavenie opery Constanza e Fortezza. Tohtoročný program festivalu uzavrel 22. septembra koncert pod názvom Barok v strednej Európe, na ktorom zazneli v Kostole sv. Vojtecha v Szczawnici  skladby od autorov ako Zieleński, Jarzębski, Mielczewski, Capricornius, Speer v podaní slovenského súboru Musica Aeterna a zboru Szczawnicki Chór Kameralny. Viac informácií TU…

Pripravila: Dáša Juhanová

fotogaléria

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

spravodajkyňa a publicistka, členka redakčnej rady Opera Slovakia

Zanechajte komentár