Bratislava Mozart Festival má za sebou piaty ročník

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Krátko po Bratislavských hudobných slávnostiach a Konvergenciách sa v Bratislave počas troch koncertných večerov (26. a 28. 10. a 11. 11.) konal ďalší festival klasickej hudby pomenovaný po azda najznámejšom predstaviteľovi viedenského klasicizmu W. A. Mozartovi.

Bratislava Mozart Festival (BAMF) je, samozrejme, svojou dramaturgiou, organizáciou ale aj myšlienkou úplne odlišný od uvedených festivalov a primárne sa zameriava na interpretáciu Mozartových diel, aj keď sa v programe objaví slávny Ludwig van Beethoven či mená jeho súčasníkov z Čiech a zo Slovenska, ako tomu bolo aj tento rok. „V tomto zmysle je festival koncipovaný ako otvorený formát, ktorého tvar a dynamiku ovplyvňuje inovatívnosť projektov, zanietená práca organizátorov a najmä umelecká hodnota Mozartovej hudby“, čítame vo festivalovom bulletine.

Bratislava Mozart Festival, 2018, W. A. Mozart: Requiem v katedrále sv. Martina,
Marian Lejava, Orchester 1756, Chorus XVII,
foto: Martina Šimkovičová

Bratislava Mozart Festival nadväzuje od roku 2014 na predchádzajúci hudobný festival Mozartove dni, ktorého zakladateľom bol slovenský muzikológ Pavol Polák. Tvorcovia festivalu lákajú milovníkov Mozartovej hudby ponukou nápaditej dramaturgie, kvalitnými interpretmi, hudobnými telesami z domova i zo zahraničia. Využitím dobových nástrojov je každý koncert BAMF zvukovo výnimočný, charakteristický štýlovou čistotou, ktorá pramení z princípov historicko-poučenej interpretácie.

BAMF otvorilo už tradične monumentálne dielo W. A. Mozarta – jeho slávne Requiem v katedrále sv. Martina. V interpretácii Orchestra 1756 a zboru Chorus XVII pod vedením dirigenta Mariána Lejavu sa 26. októbra predstavili sólisti Salzburskej koncertnej spoločnosti (Salzburger Konzertgesellschaft) Marelize Gerber – soprán
Katrin Auzinger – alt, Richard Klein – tenor a Gebhard Heegmann – bas. Koncert bol venovaný pamiatke nedávno tragicky zomrelého slovenského novinára a politika Roberta Žitňanského.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa sa organizátorom festivalu zdalo vhodné predstaviť hudbu pôvodom slovenských a českých autorov, súčasníkov Haydna a Mozarta. Prvým z nich je Anton Zimmermann (1741 – 1781), skladateľ, ktorého mnohé kompozície boli pripisované Josephovi Haydnovi, čo môže poukazovať na úroveň hudby zrovnateľnej s haydnovskou genialitou. Z jeho pera sme si 28. októbra vypočuli tri diela: Serenata affetuosa per La quaresima, ktorá elegantne otvorila hudobný večer v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Je to, mimochodom, jediná skladba serenádového typu, ktorá sa od Zimmermanna zachovala. Popri sláčikovej sekcii skladba zahŕňa aj dva invenčné rohy a dva klarinety. Serenata affetuosa prekonáva diela z doby jej vzniku práve veľmi inovatívnym a prepracovaným využitím klarinetov.

Bratislava Mozart Festival, 2018, Miloš Valent,
foto: Tomáš Kuša

Už z prvých zvukov historických nástrojov bolo zrejmé, že pôjde o jedinečný umelecký zážitok, predsa len podobných koncertov v Bratislave nemáme mnoho. O historicky poučenú interpretáciu hrou na dobových nástrojoch sa postarali dve na Slovensku známe hudobné telesá – Solamente naturali pod vedením Miloša ValentaLotz Trio pod vedením Róberta Šebestu, hlavného organizátora BAMF. Hráči Solamente Naturali ako súboru špecificky zameriavajúceho sa na starú hudbu predviedli kvalitné, solídne výkony, i keď nástupy a niekedy aj konce fráz či kadencií neboli vždy jednotné a presné. Technicky výbornou hrou a profesionálnym prístupom však ukázali, že teleso patrí medzi jedno z našich najlepších v otázkach autentickej interpretácie hudby 17. a 18. storočia.

Od Antona Zimmermanna zazneli v novodobej premiére ešte dve diela: trojčasťová Sinfonia B dur, rovnako akoby šitá na mieru dychovým nástrojom a ich farebným škálam a Ária – O dulce cor Jesu pre soprán a klarinet. V nej sa sopránového sóla zhostila Marianna Gelenekyová, ktorá predviedla vysokú technickú zdatnosť, schopnosť modelovať frázu a pritom zachovala umeleckú jednoduchosť a vokálnu krásu nábožensky ladenej skladby. Jej ária tak vyznela dôstojne spevácky i výrazovo.

Bratislava Mozart Festival, 2018, Marianna Gelenekyová,
foto: Tomáš Kuša

Druhým autorom, ktorého Symfónia G dur z roku 1770 patrí medzi jeho najvýznamnejšie kompozície, bol Juraj Družecký (1745 – 1819). Skladateľ, ktorý pôsobil na územiach dnešného Rakúska, Čiech, Maďarska a Slovenska uplatňoval vo svojich dielach sólovo nástroje, na ktorých sám hral a celý život ho fascinovali. Špeciálne miesto v jeho skladbách majú ľudové nástroje, medzi inými poľovnícke a alpské rohy, píšťalky, gajdy a citary. V čistote fráz, hudobnom výraze a schopnosti ukázať odlišné inštrumentálne farby jednotlivých viet patrila Symfónia G dur (uvedená na BAMF v novodobej premiére) k najlepšie zahraným dielam koncertu. Jej úvodná časť Allegro assai v tradičnej sonátovej forme prednášala dve kontrastné témy zverené najprv sláčikom, potom basetovým rohom. Podobne odlišuje druhú časť Adagio s melodickou líniou v rohoch a tretiu časť Menuetto, v ktorom sa objaví téma v invenčných rohoch. Záverečná štvrtá časť Allegro assai priniesla v dynamickej gradácii piesňovej formy grandiózne „symfonické“ vyvrcholenie.

Bratislava Mozart Festival, 2018, Lotz Trio,
foto: Tomáš Kuša

Dielom rovnakého autora, ktoré zaznelo v druhej časti koncertu, bol Koncert pre tri basetové rohy a orchester D dur. Slovo basetový je diminúciou slova basový, teda hlboko znejúci a poukazuje na rozsah tohto nástroja, ladeného o kvartu nižšie ako bežný klarinet. Basetové rohy mali v rukách samozrejme členovia telesa Lotz Trio, ktoré pravidelne účinkuje aj na hudobných festivaloch na Slovensku aj v zahraničí. Ich vzájomná súhra sa ukázala hneď v prvej živelnej vete Allegro assai. To, aké rôzne farby môže basetový roh poslucháčom predviesť nám Róbert a Ronald Šebesta spolu s Igorom Františákom ukázali vo vzájomných dialógoch, hudobných otázkach a odpovediach subtílnej druhej „piesňovej“ časti Adagio. Radostná nálada vyjadrená tanečným rytmom kraľovala v tretej záverečnej vete Rondeau – Tempo di Menuetto.

Svoje interpretačné umenie a technicky dobre zvládnutú hru predviedlo Lotz Trio aj v diele posledného skladateľa, ktorého hudbu koncert s názvom Musica Slovaca et Bohemica prezentoval – Jána Jozefa Röslera (1771 – 1813). Týmto dielom bola trojčasťová Partita pre tri basetové rohy, ktorá sa zaraďuje medzi technicky najnáročnejšie v pôvodnom repertoári pre dychové obsadenie.

Bratislava Mozart Festival, 2018, Solamente naturali, Lotz Trio,
foto: Tomáš Kuša

Plná katedrála sv. Martina, kde museli pre divákov ešte aj prikladať stoličky, skoro vypredaná Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca počas druhého koncertu a úplne vypredaná na záverečnom koncerte svedčia o úspešnosti a populárnosti Bratislava Mozart Festivalu.

Tomu, že bol záverečný koncert (11. novembra) naozaj do posledného miesta vypredaný sa ani nedá čudovať. Interpretačná latka bola nastavená ešte kúsok vyššie a to aj vďaka vynikajúcej huslistke, koncertnej majsterke a umeleckej vedúcej BAMF orchestra Martyne Pastuszka. Rodáčka z Horného Sliezska a jej umelecké výkony boli poľskou kritikou označené za „najväčší objav posledných rokov“.

Mozart v Paríži – tak znel názov koncertu, ktorého dramaturgia bola upriamená na Mozartove parížske kompozície a diela, ktoré mu, síce, až neskôr, priniesli úspech a slávu. Paríž ako jedno z najväčších centier kultúrneho i obchodného života 18. storočia prilákalo Mozarta podobne ako radu jeho súčasníkov – umelcov, filozofov, politikov. Kedysi v Paríži koncertujúce zázračné dieťa, teraz už dospelý Mozart skomponoval také hudobné skvosty, ktoré zosobňujú jedinečný „parížsky štýl“, význačný pestrosťou farieb, virtuozitou, bohatou inštrumentáciou, kompozičnou bravúrou a majestátnosťou – typickou esenciou francúzskej kráľovskej hudby.

Bratislava Mozart Festival, 2018, Martyne Pastuszka,
foto: Martina Šimkovičová

Les petits riens – „Malé nič“ je súbor krátkych skladieb, ktoré Mozart zložil na objednávku baletného tanečníka a choreografa Jean-George Noverra k baletu použitému medzi dejstvami novej opery Niccola Picciniho La finte gemelle (Falošné dvojičky). Tak vzniklo dielo s ouverturou, suitou a dvadsiatimi časťami. Záverečný koncert poslucháčom naservíroval ouvertúru a šestnásť les petis riens, ktoré boli zahrané s interpretačnou ľahkosťou, v pomalých kusoch s noblesnou jemnosťou dynamiky a v kontrastujúcich rýchlych častiach s energickým až živelným nasadením orchestra BAMF.

Rovnako energicky koncentrované až excesívne bolo prevedenie „Parížskej“ symfónie č. 31 D dur. Orchester BAMF hral s obrovským nasadením, z hráčov siala snaha o čo najlepší výkon a naozaj, orchestrálne teleso šliapalo rytmicky i dynamicky presne ako hodinky. Jednoduché a priehľadné stredné vety Andantino – Andante vystriedali úvodné sonátové Allegro assai, bezchybnú paródiu očakávaného úvodu „parížskych symfónií“. Záverečná časť Allegro si podobne ako u Mozartovho publika v roku 1778 vyžiadala najväčšie ovácie a tak ju orchester BAMF zopakoval (ako prídavok). Dynamicky kontrastná nálada a hráčske nasadenie vystupňované do posledného taktu tak viedlo do veľkolepého „mozartovského“ finále.

Bratislava Mozart Festival, 2018,
Reinhild Waldek (historická harfa), Georgia Browne (historická priečna flauta), orchester BAMF,
foto: Martina Šimkovičová

Nezaplateným opusom, rovnako ako Les petis riens, za ktoré Mozart nedostal sľúbené finančné ohodnotenie, je ojedinelý Koncert pre flautu, harfu a orchester K 297c. V ňom sa sólisticky predstavili austrálska flautistka Georgia Browne, orchestrálna hráčka a lektorka pôsobiaca v Európe i Ázii a rakúska harfistka Reinhild Waldek, rovnako orchestrálna umelkyňa i pedagogička. Na historických nástrojoch predviedli obe interpretky majstrovskú hru. V trojčasťovom opuse spolu s orchestrom vykreslili podmanivý tematický materiál, sólistky predviedli okrem subtílnej stránky svojej hry aj brilantnú schopnosť pre virtuozitu ukončujúc celé dielo v poetickej atmosfére mozartovskej elegancie.

Bratislava Mozart Festival, 2018, Martyne Pastuszka, orchester BAMF,
foto: Martina Šimkovičová

Piaty ročník Bratislava Mozart Festival mal medzi poslucháčmi výbornú odozvu. Vypredané koncerty, úspešná organizácia i reklama projektu potvrdzujú, že o historicky poučenú interpretáciu a samotnú Mozartovu hudbu máme v Bratislave záujem. Ostáva nám tešiť sa a čakať, čo organizátori nadchádzajúceho ročníku pre poslucháčov pripravia. Viac Mozarta, prosím.

Autor: Dominik Sirný

písané z koncertov 26. a 28. 10. a 11. 11.

Bratislava Mozart Festival 2018

Program

MOZART: REQUIEM – otvárací koncert BAMF 2018
piatok – 26. 10. 2018
Katedrála sv. Martina, Bratislava

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Requiem K 626

Marelize Gerber – soprán
Katrin Auzinger – alt
Richard Klein – tenor
Gebhard Heegmann – bas

Orchester 1756
Chorus XVII
dirigent: Marian Lejava

MUSICA SLOVACA ET BOHEMICA
nedeľa – 28. 10. 2018
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

J. Družecký: Symfónia G dur – novodobá premiéra
A. Zimmermann: Serenata affetuosa per la quaresima
A. Zimmermann: Ária – O dulce cor Jesu pre soprán a klarinet – novodobá premiéra
– – –
J. Družecký: Koncert D dur pre tri basetové rohy a orchester
J. J. Rösler: Partita pre tri basetové rohy
A. Zimmermann: Sinfonie B dur – novodobá premiéra

Solamente naturali
umelecký vedúci: Miloš Valent – husle

sólisti:
Lotz Trio
Róbert Šebesta – basetový roh I. (umelecký vedúci)
Ronald Šebesta – basetový roh II.
Igor Františák (CZ) – basetový roh III.

Róbert Šebesta – klarinet
Marianna Gelenekyová – soprán

MOZART V PARÍŽI – záverečný koncert BAMF 2018
nedeľa – 11. 11. 2018
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Les Petits Riens K 299b – 1. časť
Koncert pre flautu, harfu a orchester K 297c
– – –
Les Petits Riens K 299b – 2. časť
Symfónia č. 31 D dur „Parížska“ K 300a

sólistky: Georgia Browne (AU) – historická priečna flauta
Reinhild Waldek (AT) – historická harfa

BAMF Orchestra (na dobových nástrojoch)
umelecká vedúca: Martyna Pastuszka (PL) – husle

www.bratislavamozartfestival.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

študent hudobnej vedy Karlovej univerzity v Prahe, operný a hudobný kritik a publicista

Zanechajte komentár