Bratislavský chlapčenský zbor prekročil 30-ročnú hranicu účinkovania na javisku Opery SND

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Bratislavský chlapčenský zbor vo februári tohto roku oslavuje 35 rokov od svojho založenia. V sezóne 2016/2017 zároveň prekročil tridsať rokov pôsobenia na javisku Opery SND, kde sa po prvýkrát predstavili v inscenácii Wozzeck od Albana Berga (sezóna 1986/87). Odvtedy účinkovali vo viacerých operných tituloch pod taktovkami zvučných mien doma aj v zahraničí.

Bratislavský chlapčenský zbor je na slovenskej umeleckej scéne už 35 rokov (vznikol vo februári 1982). Jeho zakladateľkou je  Magdaléna Rovňáková, ArtD. Vznikol pri Slovenskej filharmónii a pod názvom Chlapčenský filharmonický zbor a s obsadením sopránov a altov interpretoval detské party v oratóriách a kantátach. Postupne si budoval vlastný repertoár. V r. 1988 sa osamostatnil a do jeho radov sa vrátili chlapci po mutácii. Repertoárový záber sa rozšíril o diela pre soprán, alt, tenor a bas. Dnes je teleso súčasťou Súkromnej umeleckej školy, kde študuje priemerne 80 chlapcov vo veku 7 – 28 rokov. Koncertná zložka má 45 členov. Roky spolupráce so symfonickými orchestrami (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Viedenskí symfonici, Viedenský rozhlasový orchester, Hamburskí symfonici, orchestre starých nástrojov…) obohatili repertoár telesa o desiatky oratórií, kantát a symfónií (J. S. Bach, Leonard Bernstein, Benjamin Britten, Arthur Honegger, Gustav Mahler, Carl Orff, Krzysztof Penderecki, Maurice Ravel, Igor Stravinskij, Eugen Suchoň…) pod taktovkami popredných svetových dirigentov (Ondrej Lenárd, Libor Pešek, Bertrand de Billy, Andrew Parrot, Fabio Luisi, Riccardo Muti, Jeffrey Tate, Alexander Rahbari, Michael Guettler, Emmanuel Villaume…). Bratislavský chlapčenský zbor získal za 35 rokov svojho pôsobenia mnohé ocenenia doma aj v zahraničí a úspešne reprezentuje našu krajinu.

Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková, Gabriel Rovňák
foto: Archív BChZ

Počas tohto obdobia sa v zbore vystriedalo mnoho spevákov, z nich sa niektorí stali aj profesionálnymi umelcami. Bratislavský chlapčenský zbor má široký repertoár a okrem koncertnej činnosti, už viac ako 30 rokov pravidelne účinkuje aj v operných či niektorých baletných predstaveniach Slovenského národného divadla.

Po prvýkrát stáli chlapci na javisku Opery SND v sezóne 1986/1987, kedy debutovali v Bergovej opere Wozzeck. Bol medzi nimi aj Michal Lehotský, v súčasnosti operný sólista, ktorý už vtedy spieval malé sólo. Neskôr sa Bratislavský chlapčenský zbor úspešne uviedol v Boitovej opere Mefistofeles. Znel tak presvedčivo, že ho do pripravovanej inscenácie tej istej opery angažovala aj Viedenská štátna opera. Chlapci tu hosťovali deväť rokov, až kým si vo viedenskej opere nezaložili svoj vlastný detský zbor. ,,Vždy to bolo veľmi zaujímavé a zážitkov máme plnú náruč. Veľmi ťaživé boli skúšky v Staatsoper s Riccardom Mutim. Bol taký prísny, že z prvej skúšky vyhodil celý zbor (miešaný aj detský), pretože nebol spokojný s taliančinou. Po premiére nás však „pohladil“ prívlastkom ,fenomenálny chlapčenský zbor‘“, – spomína na viedenské účinkovanie zakladateľka a dirigentka zboru, pani Magdaléna Rovňáková.

Bratislavský chlapčenský zbor s Riccardom Mutim
pri spolupráci na predstavení Boitovej opery Mefistofeles vo Viedenskej štátnej opere, 1997,
foto: archív BChZ

Bratislavský chlapčenský zbor v predstavení Boitovej opery Mefistofeles vo Viedenskej štátnej opere,
foto: Archív BChZ

Bratislavský chlapčenský zbor následne účinkoval na opernom javisku SND v Pucciniho BohémeTosce, s ktorými sa zúčastnili aj pamätného zájazdu Opery SND v Japonsku. Okrem spomínaných titulov sa predstavili aj v Bizetovej Carmen, Pucciniho Turandot, Leoncavallových Komediantoch, Massenetovom Wertherovi, Boitovom Mefistofelesovi, Verdiho Rigolettovi, Mozartovej Čarovnej flaute, Cikkerovom Misterovi Scroogeovi, Wagnerovom Lohengrinovi, a Ferrariho Šperkoch Madony. V súčasnosti ich diváci môžu vidieť v týchto inscenáciách SND: Turandot, Bohéma, Komedianti, Carmen, Čarovná flauta a najnovšie v dvoch jednoaktovkách Sestra Angelika a Gianni Schicchi z Pucciniho Triptychu.

Bratislavský chlapčenský zbor v predstavení Boitovej opery Mefistofeles v SND,
foto: Archív SND

Bratislavský chlapčenský zbor s Petrom Dvorským
pri spolupráci na predstavení Pucciniho opery Tosca v SND,
foto: Archív BChZ

Spoluprácu s Operou SND chlapčenský zbor zahájil ešte v období, kedy niesol názov „Chlapčenský filharmonický zbor“ a bol súčasťou Slovenskej filharmónie. Ponuku účinkovať v operných inscenáciách SND predostrel zakladateľke a dirigentke zboru Magdaléne Rovňákovej v roku 1986 vtedajší riaditeľ Slovenskej filharmónie Ladislav Mokrý s tým, že je to veľká výzva pre ich mladý kolektív. Malí speváci debutovali v Bergovej opere Wozzeck a všetci cítili okrem výzvy aj zodpovednosť. ,,Pred Bergovým Wozzekom som mala veľký rešpekt, ale chlapčenský part nebol rozsiahly ani veľmi náročný. Spievali sme po slovensky a pani Jela Krčméry nám text niekoľkokrát upravovala, aby sa dobre spieval. Skúšky v opere sa konali v príjemnej atmosfére a chlapci (spolu so mnou) sa veľmi tešili. Spievať pri pohybe a v kostýmkoch – to bola v našom zborovom živote novinka“, – uviedla pre Opera Slovakia Magdaléna Rovňáková, ktorá zároveň pripomenula, že malé sólo vo Wozzeckovi spieval, vtedy asi 7-ročný, Miško Lehotský. ,,Bol to jeho „prvý výstup“ na scéne Opery SND. Vlastne ani nie výstup, pretože to bolo spievanie za scénou. Záver tejto tragickej opery je prostý a veľmi silný. Malý chlapček, ktorý netuší, že nešťastnou hrou osudu prišiel o oboch rodičov, sa hojdá na koníku a spieva opakovane: hop-hop… Dieťa na javisku bolo celkom malé a náš „veľký“ Miško spieval za scénou. V tom čase ešte neboli monitory, ktoré by prenášali obraz dirigenta do zákulisia. Pán režisér Miroslav Fischer vymyslel fígeľ: Miško vyliezol na rebrík, cez „kukátko“ hľadel do jamy, aby ho publikum nevidelo, a spieval. Na rebrík bolo treba liezť v predstihu a stalo sa, že sme zle odhadli čas. Miško bol ešte len na prvých stupienkoch a orchester už hral „našu hudbu“. Takže to očakávané „hop-hop“ zaznelo celkom inokedy, ako to pán Berg skomponoval. Veľmi nás to mrzelo, ale dodnes som presvedčená, že to nikto v hľadisku nespozoroval (smiech)“. V tomto predstavení na pani Rovňákovú veľmi silno zapôsobil v hlavnej úlohe Peter Mikuláš a tiež spomína, že všetci sa už od začiatku správali k chlapcom ako veľkí kamaráti.

Bratislavský chlapčenský zbor v predstavení Pucciniho opery Turandot v SND,
foto: Alena Klenková

Bratislavský chlapčenský zbor v predstavení Ferrariho opery Šperky Madony v SND,
foto: Jozef Barinka

Práca Bratislavského chlapčenského zboru vyžaduje pri každej opernej inscenácii zodpovedný prístup, ktorý sa nemení ani po 30-ročnej praxi. ,,Žiadne zázraky sme neobjavili. Vždy sa snažíme byť dokonale pripravení a skúšame naše party v rôznych tempách, aby sme boli flexibilní a vedeli sa rýchlo prispôsobiť požiadavkám dirigentov.“ – zhodnotila prístup k naštudovaniam dirigentka zboru a dodáva: ,,Operu si chlapci užívajú. Milujú predstavenia, ktoré na nich kladú vyššie nároky, radi sú na scéne, radi „sa predvádzajú“. Je veľmi edukatívne, že počúvajú skvelý spev našich popredných sólistov, operného zboru, „starší kolegovia“ v opere sú pre nich vzorom. Vo veku 10-11 rokov nenájdete speváčika, ktorý by netúžil byť opernou hviezdou. Samozrejme, nie všetci premenia tieto sny na oslnivú kariéru, ale mnohí neskôr prichádzajú ako návštevníci predstavení, často mi privádzajú na konkurz svojich synov a ja sa z toho veľmi teším. V súčasnosti účinkuje v SND s našimi chlapcami odchovanec BChZ Michal Lehotský, naším speváčikom bol aj Martin Gyimesi či dirigent Peter Valentovič. Rovnako môj syn Gabriel vyrástol v našom zbore a rád spomína na rolu Pastierika (Tosca), keď stál na scéne spolu s Petrom Dvorským. Opera naňho silno zapôsobila a dnes obaja s radosťou pripravujeme chlapcov na účinkovanie v nových operných inscenáciách.“

Bratislavský chlapčenský zbor účinkoval okrem Opery SND a Viedenskej štátnej opery aj v Theater an der Wien a pred rokom sa po prvýkrát predstavil na letnom opernom festivale v St. Margarethen, kde sa vystriedalo takmer 30 chlapcov BChZ.

Bratislavský chlapčenský zbor v predstavení Massenetovej opery Werther v Theater an der Wien,
foto: Archív BChZ

Bratislavský chlapčenský zbor s Yusifom Eyvazovom
pri spolupráci na predstavení Pucciniho opery Tosca na rakúskom festivale St. Margarethen, 2015,
foto: Archív BChZ

Tridsiatepiate narodeniny oslávi Bratislavský chlapčenský zbor koncertmi. ,,Dostali sme zaujímavé pozvanie účinkovať na Dňoch starej hudby. Náš výročný koncert bude teda súčasťou festivalu a už zopár týždňov sa venujeme štúdiu Bacha a Telemanna, ktorého 250. výročie smrti si tento rok pripomíname. Chrámové koncerty sú naša ďalšia doména, interpretujeme ich často doma aj v zahraničí. Sme pomerne veľké teleso. V operách účinkuje naraz najviac 20 chlapcov, ale v našom zbore je takmer 100 speváčikov i spevákov, keďže naše vekové rozpätie je od sedem do dvadsaťsedem rokov.“

Bratislavský chlapčenský zbor pri spolupráci na predstavení Pucciniho Triptychu v Opere SND, 2017,
foto: archív BChZ

V tomto období majú chlapci zo zboru za sebou naštudovanie dvoch operných jednoaktoviek Sestra Angelica a Gianni Schicchi z Pucciniho Triptychu na javisku Opery SND. ,,Malá, ale pôsobivá rola anjelov. Snažíme sa naplniť predstavu hudobných skladateľov, že chlapci sú anjelici – najmä tým, že disponujú prekrásnou anjelskou farbou hlasu. Technicky s chlapcami pracujú profesionálne hlasové pedagogičky – hosťujúca sólistka opery Miriam Garajová, členka Slovenského filharmonického zboru Monika Maglayová a najnovšie aj Katarína Krčmárová, rovnako z filharmonického zboru. Kvalitná hlasová príprava je naša kľúčová devíza“, – dodáva dirigentka zboru.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

www.bchz.org

fotogaléria

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár