Budapeštiansky gala maratón s Jonasom Kaufmannom v poslednej tretine

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Operné dianie v Budapešti sa po vynútenej prestávke už počas leta vracia do pravidelného pulzu. V amfiteátri na Margitinom ostrove odohrala Štátna opera s hosťami dvakrát Barbiera zo Sevilly, s Carmen vyrazí na turné, no najočakávanejšou udalosťou bol Galakoncert v Kodályovom parku Eiffelovho umeleckého centra 19. augusta. Eso jednoznačné: Jonas Kaufmann.

Eiffelovo umelecké centrum je novým priestorom, ktorý po renovácii historického železničného depa, sa zmenil na ďalšie atraktívne pôsobisko Maďarskej štátnej opery. Prvá premiéra v jeho vnútri sa len chystá v nadchádzajúcej sezóne, no najväčšia maďarská open air plocha, upravený park, pomenovaný po Zoltánovi Kodályovi, už svojím krstom prešla. A nešlo o hocaký večer. Trojdielny, vyše päťhodinový operný maratón, predstavil v takmer štyridsiatich číslach (nerátajúc prídavky) dvadsaťjeden sólistov, pravidelne vystupujúcich v budapeštianskej opere. Večer (a či noc?) vyvrcholil poldruhahodinovým blokom s hviezdnym hosťom, tenoristom Jonasom Kaufmannom a jeho dirigentom Jochenom Riederom.

Galakoncert Maďarskej štátnej opery pred Eiffelovym umeleckým štúdiom v Budapešti, 2020, foto: Nagy Attila, Kummer János
Galakoncert Maďarskej štátnej opery pred Eiffelovym umeleckým štúdiom v Budapešti, 2020, foto: Nagy Attila, Kummer János

Organizátori logisticky všetko premysleli do detailov. Neštandardná epidemiologická situácia si síce vynútila opatrenia, kvôli ktorým sa už hodinu pred otvorením dejiska formoval nekonečný rad. Každý návštevník sa totiž musel podrobiť meraniu telesnej teploty a vyzdvihnúť si náramok s číslom. Pravdepodobne, ak by sa pre dážď koncert musel preložiť do vnútra Eiffelovho centra, bola by potrebná evidencia prítomných. V open air režime neboli obmedzenia v počte návštevníkov (odhadom vyše dvetisíc) a keďže miesta na sedenie boli vypredané, ďalším umožnil organizátor bezplatné „piknikové“ utáborenie sa na tráve v zadnej časti priestoru. Nechýbalo množstvo bufetov, asi tridsať mobilných WC, dezinfekčné prostriedky.

Obrovské pódium bolo kryté, po ľavej strane sa nachádzala projekčná plocha, takže divák videl aj detaily. Dokonca nainštalovali dvojjazyčné titulkovacie zariadenie. Kvalitu ozvučenia možno nazvať ako vzorovú. Vzhľadom na to, že Eiffelovo umelecké centrum sa nenachádza v užšom strede mesta (cca 15 minút MHD), zabezpečený bol aj nočný odvoz divákov.

Umelecký program mal tri cca 1,5-hodinové bloky, oddelené dvoma pauzami, ktoré sa dramaturgia snažila upraviť do tematických celkov. K slovu sa teda dostala talianska opera belcantová, verdiovská i veristická, ukážky z francúzskych a nemeckých titulov, nechýbala ani opereta, Gershwin a Bernstein. Sedem čísel bolo poctou maďarskej tvorbe, počnúc Ferencom Erkelom, cez Zoltána Kodálya, po Györgya Ránkiho.

Galakoncert Maďarskej štátnej opery pred Eiffelovym umeleckým štúdiom v Budapešti, 2020, Szilveszter Ókovács, Ernő Kállai, Jochen Rieder, foto: Nagy Attila, Kummer János

S radosťou konštatujem, že z dvadsaťjeden sólistov minimálne dve tretiny podali špičkové výkony. Spievanie na mikrofón je síce pre diváka limitujúce (nie je to ale v podobných masových typoch podujatí nič ojedinelé), všetky parametre ľudského hlasu neodkrýva, na druhej strane však ozvučenie vie byť nielen dobrým pánom, ale aj zlým sluhom. Nemilosrdne odkryje všetky detaily. Do hudobných čísel vstupovali z času na čas aj hlavný riaditeľ Štátnej opery Szilveszter Ókovács (podľa reakcií publika nielen vecný, ale aj veľmi vtipný) a šarmantná moderátorka Melitta Gyüdi.

Po otváracom prológu z Komediantov Ruggera Leoncavalla v podaní Mihálya Kálmándyho (tmavá, dramatická stredná a hlboká poloha, no problémy s výškami) nasledoval jeden z najvydarenejších blokov, venovaných belcantu. Otvoril ho tenorista Gergely Boncsér, ktorý popri postavách spinto odboru, stvárňovaných v budapeštianskej opere, zažiaril perfektnou sériou deviatich vysokých C ako Tonio v Donizettiho Dcére pluku.

K najkrajším zážitkom večera patrila tiež ária Lindy z Donizettiho Lindy di Chamounix v podaní zamatovo sfarbeného, príkladne frázujúceho, v koloratúre i trojčiarkovej polohe opojného sopránu Zity Szemere. Podobné pocity priniesla aj rodáčka z Veľkého Krtíša, v Maďarsku vyštudovaná Gabriella Balga. Jej mezzosoprán sa v Rosine z Rossiniho Barbiera zo Sevilly s technickou perlivosťou pohrával s koloratúrami, upútal tmavými hĺbkami, ale aj výškami sopránovej polohy. Škoda, že sa nik na Slovensku o ňu nezaujíma. Tmavý bas Lászlóa Szvéteka si úspešne poradil s Basiliovou áriou o klebete z Barbiera zo Sevilly. Za dirigentským pultom sa striedali hudobný riaditeľ Balázs Kocsár a len 25-ročný talent Martin Rajna.

Galakoncert Maďarskej štátnej opery pred Eiffelovym umeleckým štúdiom v Budapešti, 2020, Gabriella Balga, Balázs Kocsár, foto: Nagy Attila, Kummer János

S mimoriadnou priazňou publika sa stretla maďarská časť programu. Je to vec národnej hrdosti, ktorá pokiaľ je vyjadrená týmto spôsobom (o iných pomlčím), vyvoláva sympatie. Zvlášť keď sa pred orchester v Intermezze Kodályovho Jánosa Háryho postavil legendárny a stále charizmatický 79-ročný dirigent Ádám Medveczky. S veľkou dávkou vtipu a sonórnym mezzosopránom predniesla áriu zo Sikulských priadok (Székely fonó) Bernadett Wiedemann. Apartný barytón Csabu Szegediho zaznel v árii z Erkelovho Bánka bána a z opery László Hunyadi preukázal svoj taliansky vrúcny tenor Boldizsár László. V domácom repertoári sa pridal aj Zbor Maďarskej štátnej opery (zbormajster Gábor Csiki) a k sólistom pribudli Péter Balczó, Péter Fried a Zsolt Haja.

Po prvej prestávke zaznela predohra k 3. dejstvu Bizetovej Carmenhabanera v zmyselne zvodnom podaní mezzosopranistky Andrey Szántó. Veristický blok mal svoje opory v objemnom, obsažnom a v polohách vyváženom hlase Bernadett Fodorovej ako Mascagniho Santuzzy. Matnejšie pôsobila Bori Keszei v árii Lauretty z Gianniho Schicchiho, no jediný faul v Pucciniho bloku priniesla Éva Bátori ako rozvibrovaná a s výškou zápasiaca Tosca. Szilvia Rálik ako Turandot (In questa reggia, škoda že bez avizovaného tenora) zaujala veľkým dramatickým sopránom, ktorý sa však v najvyšších tónoch musel vzdať artikulácie.

Galakoncert Maďarskej štátnej opery pred Eiffelovym umeleckým štúdiom v Budapešti, 2020, Szilvia Rálik, foto: Nagy Attila, Kummer János

Menej šťastne vyzneli aj obe árie Richarda Wagnera. István Kovácsházi odspieval Lohengrinovo In fernem Land bez výrazovej charizmy a Tünde Szabóki v Halovej árii z Tannhäusera bola tvrdá a bez poézie. Posledné čísla pred druhou pauzou patrili Netopierovi Johanna Straussa (výrazovo skvelý Orlofsky Andrey Meláth), Bersteinovej West Side Story (emotívna Atala Schöck) a jadrnému basbarytónu Andrása Palerdiho v dvoch ukážkach z Gershwinovho Porgyho a Bess. Upravenou záverečnou fúgou z Verdiho Falstaffa sa takmer všetci maďarskí umelci rozlúčili s publikom.

Pred desiatou večer nastúpil hlavný magnet večera. Jonas Kaufmann dnes znamená absolútnu špičku vo svojom odbore, jeho popularita sa dá porovnať azda len s niekdajšou „tenorovou trojkou“. Skôr než prišlo prvé spevácke číslo, Recondita armoniaPucciniho Toscy, zahral orchester pod taktovkou Kaufmannovho vyvoleného dirigenta Jochena Riedera predohru k opere Víly. V Cavaradossim bolo hneď jasné, že umelec neodspieva len noty, ale aj obsah a vytvorí atmosféru.

Galakoncert Maďarskej štátnej opery pred Eiffelovym umeleckým štúdiom v Budapešti, 2020, Jonas Kaufmann, foto: Nagy Attila, Kummer János

Každý jeho výstup predeľovalo orchestrálne číslo (intermezzá zo Sedliackej cti či Manon Lescaut, maditácia z Massenetovej Thaïs, predohra k Sile osudu), všetky pod Riederovou taktovkou plasticky a štýlovo vytvarované. Svoj priestor naplno využil aj zbor v ukážkach z NabuccaCarmen. Kaufmannov Don José v tzv. kvetinovej árii reflektoval duševné rozpoloženie hrdinu a záver poňal v mezza voce, s pozvoľným otvorením posledného tónu. Bronzový timbre a dramatické nasadenie vo vypätej situácii doložil v Turiddovej rozlúčke z Mascagniho Sedliackej cti.

Massenetov Cid a ária Rodriga nepatrí medzi najväčšie hity a azda aj preto bola strhujúca do detailov premysleným výrazom, krásou tmavého tenorového sfarbenia a jasnými výškami. Do veristického živla dostalo Jonasa Kaufmanna Improvviso z Giordanovho Andrea Chéniera, prednesené s kombináciou emócií a expresívnosti, vo vzorovom frázovaní a s koncentrovanou, žiarivou vysokou polohou. Oficiálnu časť uzavrel populárny hit Nessun dormaPucciniho Turandot, korunovaný vysokým H s bronzovým leskom. Samozrejme, ovácie publika sa po vyše piatich hodinách večera, aj napriek klesajúcej teplote vzduchu, stupňovali a vzácneho hosťa nechceli pustiť z javiska.

Jonas Kaufmann je samozrejme na takýto ohlas zvyknutý, takže mal pripravených niekoľko prídavkov zo svojho obľúbeného repertoáru. Core ´ngrato od Salvatora Cardilla je ľubozvučnou neapolskom piesňou v tamojšom nárečí a tenorista v nej strhol vrúcnym citom, ale aj vnútornou drámou. Rodnú nemčinu ponúkol v pôvabnej piesni, či skôr operetnej árii Richarda Taubera Du bist die Welt für mich. K Pucciniho Tosce sa vrátil áriou E lucevan le stelle. A samozrejme nemohla chýbať ani ústredná ária Dein ist mein ganzes HerzLehárovej operety Zem úsmevov.

Galakoncert Maďarskej štátnej opery pred Eiffelovym umeleckým štúdiom v Budapešti, 2020, foto: Nagy Attila, Kummer János

Stredajší večer bol skutočným gala maratónom, poukazujúcim nielen na vyspelosť dvoch desiatok maďarských spevákov (možno tretina z počtu vystupujúcich v budapeštianskej opere), ale najmä schopnosťou organizátorov získať hviezdu prvej veľkosti. Dodávam, že za vskutku ľudové ceny vstupeniek. Sústredenosť publika neochabovala počas piatich hodín a v poslednom bloku ovácie gradovali. Na odľahčenie: sotva niekomu napadlo počítať, koľko lietadiel preletelo z neďalekého letiska nad našimi hlavami. Ani tie nerušili.

Autor: Pavel Unger

písané z koncertu 19. 8. 2020

Otvárací galakoncert Eiffel Art Studios v Budapešti s Jonasom Kaufmannom
Park Zoltána Kodálya / 19. august 2020

program koncertu

• R. Leoncavallo: Prológ z opery Komedianti / Michele Kálmándy
• G. Donizetti: Ah! mes amis, quel jour de fête!, kavatína Tonia z opery Dcéra pluku / Gergely Boncsér
• G. Donizetti: O luce di quest’ anima, ária Lindy z opery Linda di Chamounix / Zita Szemere
• G. Rossini: La calunnia è un venticello, ária Basilia z opery Barbier zo Sevilly / László Szvétek
• G. Rossini: Una voce poco fa, ária Rosiny z opery Barbier zo Sevilly / Gabriella Balga
• Z. Kodály: Háry János – Intermezzo
• Z. Kodály: The Spinning Room – Cuckoricoo / Bernadett Wiedemann
• F. Erkel: If you offer up your soul to a lady, men, Peturova pijácka pieseň z opery Bánk bán / Csaba Szegedi
• F. Erkel: aria Lászlóa z opery Hunyadi László / Boldizsár Lászó
• F. Erkel: The intriguer is dead, ária z opery Hunyadi László / Péter Balczó
• G. Ránki: King Pomádé’s New Clothes – Prepare, my people, for the joy awaiting you! / Péter Fried
• Z. Kodály: The good horse-soldier has it really good, Háryho pieseň song z opery Háry János / Zsolt Haja

• G. Bizet: Carmen: Predohra k 3. dejstvu opery Carmen
• G. Bizet: Habanera z opery Carmen / Andrea Szántó
• P. Mascagni: Voi lo sapete, ária Santuzzy z opery Sedliacka česť / Bernadett Fodor
• G. Puccini: O mio babbino caro, ária Lauretty z opery Gianni Schicchi / Bori Keszei
• G. Puccini: Vissi d’arte, ária Toscy z opery Tosca / Éva Bátori
• G. Puccini: In questa reggia, ária Turandot z opery Turandot / Szilvia Rálik
• R. Wagner: Dich, teure Halle, ária Elizabethy z opery Tannhäuser / Tünde Szabóki
• R. Wagner: In fernem Land, ária Lohengrina z opery Lohengrin / István Kovácsházi
• J. Strauss: predohra z operety Netopier
• J. Strauss: Chacun à son goût!, ária gróga Orlovského z operety Netopier / Andrea Meláth
• L. Bernstein: West Side Story – Somewhere / Atala Schöck
• G. Gershwin: Porgy and Bess – I Got Plenty o‘ Nuttin / András Palerdi
• G. Gershwin: Porgy and Bess – O Lawd I’m On My Way“ / András Palerdi

• G. Puccini: Le Villi – La tregenda
• G. Puccini: Recondita armonia, ária Cavaradosiiho z opery Tosca / Jonas Kaufmann
• G. Bizet: Carmen – prehohra k 4. dejstvu a zbor
• G. Bizet: kvetinová ária z opery Carmen / Jonas Kaufmann
• P. Mascagni: Intermezzo z opery Sedliacka česť
• P. Mascagni: Mamma, quel vino e generos“o, ária Turidda z opery Sedliacka česť / Jonas Kaufmann
• G. Verdi: Predohra k opere Sila osudu
• G. Verdi: Va pensiero, zbor Židov z opery Nabucco
• J. Massenet: O souverain, o juge, o père, ária Rodriga z opery Le Cid / Jonas Kaufmann
• J. Massenet: Meditácia z opery Thaïs
• U. Giordano: L’improvviso / Jonas Kaufmann
• G. Puccini: Intermezzo z opery Manon Lescaut
• G. Puccini: Nessun dorma, ária Calafa z opery Turandot / Jonas Kaufmann

www.opera.hu

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár