Budúcnosť profesionálneho hudobného umenia v Košiciach

0

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Konzervatórium v Košiciach na svojom výročnom verejnom koncerte (29. 4. 2019) predstavilo výnimočné talenty a výsledky celoročného štúdia orchestra a zboru školy pod vedením svojich pedagógov. Nie je to v histórii tejto strednej odbornej umeleckej školy ojedinelá udalosť, od prvopočiatkov existencie r. 1951 sa okrem absolventských koncertov študenti prezentovali na interných a tí šikovnejší na verejných koncertoch.

Pred vznikom školského symfonického orchestra (r. 1960) sa mohli sólisti predstaviť so sprievodom Košického rozhlasového orchestra, spočiatku v koncertnej sále vtedajšieho hotela Schalkház, ale väčšina zo žiakov školy dostala možnosť hrať v koncertnej sále vtedajšieho konzervatória na Hlavnej ulici, ktorá svojimi rozmermi nespĺňala ani akustické ani estetické nároky (bola to bývalá telocvičňa).

Tieto a podobné spomienky vyvolalo vystúpenie súčasných poslucháčov školy z Timonovej ulice, ktorí dostali príležitosť prezentácie v efektnej, rekonštruovanej koncertnej sále Domu umenia, s perfektným nástrojovým zázemím, koncertným krídlom zn. Bösendörfer, organom a mimoriadnou akustikou poslucháčmi preplnenej sály.

Koncert Konzervatória v Košiciach, 2019,
foto: Jaroslav Ľaš

Na vysokej profesionálnej úrovni večera mala veľký podiel aj dramaturgia zostaveného programu. Prvú časť koncertu naplnili interpretácie sólistov, zjavne aj interne vysoko hodnotených žiakov v hre na rôznych nástrojoch. Na úvod sme počuli trubku Richarda Gajdoša z 2. ročníka v triede P. Slávika a jeho pôsobivý prednes skladby francúzskeho skladateľa Guillaume Balaya (1871 – 1943) Petit piéce concertante, ovládajúc pekný tón, melodické vedenie hlasu, techniku, akordiku a hravosť popri citovom vedení melódie.

Tretiačka Sára Magdová v Andalúzskej romanzi Pabla de Sarasateho pod vedením pedagóga P. Michálika odhalila svoje prednosti huslistky spočiatku v strémovanom a vzápätí vyrovnanom suverénnom výkone. Málokedy máme možnosť vypočuť si fagotistu ako sólového hráča, skladateľ Eugéne Bozza (1905 – 1991) bol síce violistom, ale vo svojej skladbe Recit, siciliene et rondo – tak ako sme to počuli v podaní prváka(!) Viktora Sabola z triedy M. Žuka zaznievajú najkrajšie tónové a technické možnosti tohto náročného nástroja. Huslistka Júlia Roschko z 2. ročníka husľovej triedy P. Sklenku svojím útlym vzrastom dokázala presvedčiť o veľkom temperamente, krásnom tóne a suverénnom ovládaní nástroja v 1. časti Koncertu pre husle a orchester (s klavírom) C. Saint-Saënsa.

Koncert Konzervatória v Košiciach, 2019,
Erik Jámbor, Jakub Prokop,
foto: Jaroslav Ľaš

Z tvorby C. M. Webera zaznela 3. časť Rondo z jeho Veľkého koncertného dua pre klarinet a klavír v podaní žiaka 4. ročníka Jakuba Prokopa z triedy M. Šveca pri klavíri bol Mgr. art. Erik Jámbor. Obdivovali sme suverenitu oboch, krásne tvorené obrazy, súlad v tempách a dynamických plochách, virtuozitu a značnú technickú vyspelosť. Leonard Tomi je poslucháčom 4. ročníka klavírnej triedy J. Debreovej. Jeho prednes 3. časti Mendelssohnovej Fantázie op. 28 nasvedčoval, že je hotovým absolventom, pripraveným pre vysokoškolské štúdiá. Klavírna technika, s akou zvládal náročné miesta mu boli viac podkladom než cieľom tejto duchovne výrazovo komponovanej impresie.

O tom, že škola má kvalitné spevácke a hudobnodramatické tanečné a ďalšie oddelenia nás presvedčil barytonista Martin Potoma, 6. ročník v triede M. Lukáča. Jeho citlivý a po každej stránke dobre zvládnutý prednes Serenády Dona Juana P. I. Čajkovského napovedal, že s týmto mladým sólistom sa ešte budeme môcť zoznámiť aj v budúcnosti.

Koncert Konzervatória v Košiciach, 2019,
Viola Samborská, Martin Potoma,
foto: Jaroslav Ľaš

Každý zo sólistov spolupracoval s klavírnym sprievodom, oceňujeme preto klavírny sprievod Violy Samborskej, Dagmar Duždovej, Zuzany Udičovej a Nadi Demeterovej.

Druhú časť koncertu usporiadatelia venovali vystúpeniu Symfonického orchestra Konzervatória, Miešaného zboru Konzervatória a sólistom pod taktovkou dirigentov Adriána Harvana a riaditeľa školy Bartolomeja Buráša, zbormajstra Lukáša Kozubíka. Mená sólistov neboli v programe uvedené, hoci by si pozornosť zaslúžili. Naštudovali a uviedli skladby doposiaľ málo známeho autora obdobia klasicizmu Antona Aschnera (1732? – 1793), ktorý pôsobil v Kremnici od r. 1753 a bol považovaný za významnú osobnosť hudby v Uhorsku. Presvedčili nás o tom i jeho skladby Magnificat Solenne, Regina Coeli, Ave Regina a Dominus, ktoré zazneli v origináli ako dôkaz vysokej kvality duchovnej hudby na našom území v 18. stor.

Koncert Konzervatória v Košiciach, 2019,
dirigent Adrián Harvan a študenti,
foto: Jaroslav Ľaš

Všestranným zjavom na našej hudobnej scéne sa nepochybne javí dirigent Adrián Harvan, ktorý už neraz dokázal aj svoje kompozičné schopnosti, štúdium duchovnej hudby sa ukázalo pre jeho veľký talent ako perspektívny hudobný žáner.

Záver večera patril skladbe Antona Aschnera Christus vincit, ktorú pre veľké obsadenie aranžoval Adrián Harvan a za dirigentským pultom dirigoval Bartolomej Buráš. Vo funkcii riaditeľa Konzervatória v Košiciach pôsobil plných 25 rokov a touto skladbou sa lúčil so svojou umeleckou kariérou, postom dirigenta a pedagóga.

Koncert Konzervatória v Košiciach, 2019,
Bartolomej Buráš a študenti
foto: Jaroslav Ľaš

Za viac ako dve desaťročia spolupracoval so symfonickým orchestrom na domácej pôde, ale aj v zahraničí. S úspechom dirigoval orchester v Mexiku, Taliansku, Španielsku, Fínsku a ďalších krajinách, ako riaditeľ školy dosiahol mnohé úspechy a vyriešil problémy so sťahovaním školy, s rozširovaním a rekonštrukciou priestorov, vytváral podmienky nielen pre osobný rozvoj pedagógov a žiakov školy,vytváral podmienky a priestor aj pre ich tvorivý rozvoj a perspektívu. Skandovaný potlesk všetkých prítomných bol dôstojnou rozlúčkou s obľúbeným a váženým človekom, osobnosťou našej hudobnej kultúry.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertu 29. 4. 2019

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Lýdia Urbančíková

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika

Zanechajte komentár

Sledujte nás na Facebooku