Camerata Salzburg a Julian Rachlin v Bratislave

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Abonentný cyklus s názvom Gesamtkunstwerk ponúkol na svojom treťom koncerte (24. apríla) prominentný rakúsky komorný orchester Camerata Salzburg s vynikajúcim umelcom Julianom Rachlinom. Ten bol počas večera v dvojúlohe – ako husľový virtuóz aj tiež ako dirigent. V tejto role sa v Bratislave predstavil po prvý raz.

Gesamtkunstwerk je termín, ktorý spája všetky druhy umenia. O jeho plné uplatnenie sa vo svojich operných dielach snažil najmä nemecký skladateľ Richard Wagner. Tentokrát sme však obsah pojmu Gesamtkunstwerk sledovali v umení hostí z rodiska Wolfganga Amadea Mozarta – rakúskeho Salzburgu. V hre Camerata Salzburg sa premieta pomyselný portrét génia, naplneného životodarnou energiou, radosťou z tvorby a zvlášť hudobnou genialitou – všetko podčiarknuté zohratosťou a štýlovosťou, ale aj zmyslom pre romantický vzruch a citovosť.

Julian Rachlin, Camerata Salzburg, koncert spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2017,
foto: Robert Tappert

Tým je predchnutý aj huslista a dirigent vášnivého prejavu – Julian Rachlin. Rodina tohto virtuóza pochádza z Litvy, odkiaľ r. 1978 emigrovala do Viedne. Temperament Rachlina sa odráža v celej osobnosti 43-ročného umelca, známeho z vystúpení s najslávnejšími svetovými orchestrami a nahrávkami pre Sony Classical, Warner Classics a Deutsche Grammophon. Rachlin študoval hru na husliach pod vedením Borisa Kuschnira a neskôr pod dohľadom Pinchasa Zukermana. (V triede svetoznámeho pedagóga prof. Borisa Kuschnira študoval na Viedenskom konzervatóriu od roku 1999 aj slovenský husľový virtuóz Dalibor Karvay, prítomný na koncerte svojho priateľa). U nás poznáme Juliana Rachlina o. i. z Majstrovských kurzov svetových virtuózov r. 2013 v Bratislave. Ako dirigent sa však Rachlin na bratislavskom koncertnom pódiu predstavil až 24. 4. Okrem huslí je umelec aj skvelým hráčom na viole – a v hudobnom svete už aj rešpektovaným dirigentom. Okrem toho je 12 rokov na čele medzinárodného festivalu „Julian Rachlin & Friends“ v Dubrovníku – a v rámci UNICEF je Veľvyslancom dobrej vôle.

Julian Rachlin, Camerata Salzburg, koncert spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2017,
foto: Robert Tappert

Na vzácnych husliach Antonia Stradivariho z r. 1704 zahral tento umelec v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (ako druhé číslo programu) romantický Koncert pre husle a orchester e mol op. 64 od Felixa Mendelssohna-Bartholdyho. Dielo dáva sólistovi široký priestor na prezentáciu absolútnej virtuozity a tónových kvalít. Tri časti krásneho koncertu sú spojené attacca, pričom každá prináša inú náladu. Prvé Allegro molto appasionato predstavuje v krátkom sóle najprv sólistu – až potom orchester. Husle v dramaticko-virtuóznych pasážach a figuráciách partu demonštrujú kvalitu sólistickej jedinečnosti. Vďaka Rachlinovej vzrušenej, agitatovej hre, sme – zvlášť v kóde a vo finále 1. časti – boli zasiahnutí nádherou Mendelssohnovej romantickej partitúry s precítenou, vášnivou hrou sólistu a jeho virtuozitou. Obdivuhodná bola tiež súhra huslistu s orchestrom. Ten Rachlin pohybom sláčika aj usmerňoval (resp. mu udával nástupy) na poste huslistu i dirigenta. V 2. časti (Andante) interpretoval Rachlin dojímavý spev o túžbach i láske. Bola to „pieseň bez slov“ a súčasne malý „sólistický koncert“ husľového virtuóza za sprievodu citovo stmeleného orchestra. Jemné temporytmické zmeny v celkovom priebehu a dynamické formovanie takmer každej dlhšej frázy boli príznačnými črtami Rachlinovej romantickej hry, ktorá bola aj prezentáciou jeho hlbokej ľudskej osobnosti. Tretia časť koncertu (Allegro molto vivace) bola svieža, rytmicky pregnantná, presná v súhre sólistu i orchestra. V rámci celého diela sme vnímali Rachlinov prejav s dynamickým „ťahom“, s ktorým dokázal spojiť spevnosť i virtuozitu koncertu do jedinečného celku. Stradivariho husle so šťavnatým, iskrivým zvukom iba podporili silný dojem z Mendelssohnovho diela a hry virtuóza.

Julian Rachlin, Camerata Salzburg, koncert spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2017,
foto: Robert Tappert

Na úvod koncertu zaznela brilantne zahratá Predohra k opere „Figarova svadba KV 492 od Wolfganga Amadea Mozarta (1756 Salzburg – 1791 Viedeň). V nej – podobne ako v záverečnom opuse koncertu – Mozartovej Symfónii č. 40 g mol KV 550 sme už boli vtiahnutí iba do hry výborne znejúceho telesa, zostaveného zo sláčikov a „ukážok“ hráčov zo sekcie drevených dychov. V tejto symfónii sú zobrazené nielen hravé pocity génia galantného štýlu, ale aj najvnútornejšie drámy, ktoré Mozart zrejme prežíval vo svojich osamotených chvíľach. Najmä 3. časť symfónie so štylizovaným Menuetom je výrečným obrazom takejto nostalgie. Mozart symfóniu napísal tri roky pred smrťou. Zrejme sa v nej (ako každý premýšľajúci človek) zamýšľal nielen nad chvíľkovou náladou, ale aj nad večnými otázkami života. Symfóniu g mol nazval neskôr romantik Robert Schumann „éterickou Gráciou“.

To, čo však toto dielo najviac charakterizuje – popri melanchólii – je aj neustála vnútorná vibrácia. Pri všetkej konfliktnosti si však Symfónia g mol uchováva aj spevnosť. A tak výbušnosť, ba až akási „bujarosť“ súperia s jemnou náladou tejto hudby. Ľudovou spevnosťou predchnuté trio v závere Allegro assai napokon prináša zjasnenú, vyrovnanejšiu, ba pokojnú náladu.

Julian Rachlin, Camerata Salzburg, koncert spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2017,
foto: Robert Tappert

Julian Rachlin, Camerata Salzburg, koncert spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2017,
foto: Robert Tappert

 

Julian Rachlin, ktorý dirigoval predohru k Figarovej svadbeSymfóniu g mol (okrem dirigentskej účasti pri svojom sólovom prednese Husľového koncertu e mol od F. Mndelssohna-Bartholdyho), demonštroval svoj dirigentský profil ako nesmierne dynamický, do hudobného procesu plne zapojený, ba až vášnivo-romantický. Rachlin pritom celou osobnosťou i gestikou dokázal upútať pozornosť Cameraty Salzburg.

V prítomnosti tohto hudobného telesa sme poznali ďalší výborný komorný orchester, ktorý citlivo reaguje na všetky pokyny dirigenta – pritom je však tak zohratý, že by zrejme interpretoval všetky programované diela uspokojujúco aj sám. No každý koncert, samozrejme, formuje svojím osobitým vkladom hosťujúci dirigent. A tých bolo v histórii Cameraty Salzburg veľa zo sveta svetových mien. To zanechá pečať na zvuku každého orchestra… O interpretačnej skúsenosti a zrelosti Cameraty Salzburg svedčí aj množstvo CD, najmä s Mozartovou hudbou, ako aj s dielami Haydna, Beethovena a Schuberta. Tie tvoria základ repertoáru orchestra. Dodajme informáciu, že zakladateľom Cameraty Salzburg bol prezident Salzburských slávností, rektor Mozartea (hudobnej univerzity v Salzburgu), dirigent, muzikológ a hudobný pedagóg Bernhard Paumgartner. Bolo to r. 1952.

Autor: Terézia Ursínyová

písané z koncertu 24. apríla 2017

Camerata Salzburg a Julian Rachlin
Koncert agentúry Gesamtkunstwerk
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
24. apríla 2017

Camerata Salzburg
Julian Rachlin, dirigent, husle

program koncertu

Wolfgang Amadeus Mozart: Predohra k opere Figarova svadba KV 492
Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzert pre husle a orchester e mol op. 64
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia č. 40 g mol KV 550

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár