Canto Amoroso Kataríny Turnerovej

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Vo vydavateľstve Diskant vyšiel tretí sólový album významnej slovenskej harfistky Kataríny Turnerovej. Po nokturnových duách pre flautu a harfu a koncertoch pre harfu a orchester Royal Harp je novinka monotematicky zameraná na sólovú tvorbu skladateľa Milana Nováka pre tento nástroj. Svojim rozsahom a kvalitou predstavuje nahrávací počin historického významu.

Milan Novák je osobitým skladateľským zjavom. O toto postavenie sa postarala zaujímavá kombinácia konzervatívnej a umiernene progresívnej kompozičnej poetiky i jeho dlhoročné pôsobenie vo Vojenskom umeleckom súbore.

Milan Novák, foto: Pavel Kastl

Toto špecifické teleso, ktoré sa dnes nazýva Armádny umelecký súbor, vzniklo v súvislosti so snahou o budovanie novej spoločnosti po Druhej svetovej vojne. Tá sa prejavila aj v kultúrnej oblasti a po vzore ruských Alexandrovovcov vznikol najprv Armádny vojenský umelecký súbor Víta Nejedlého v Prahe a po ňom aj slovenský Okruhový vojenský súbor hrdinu ZSSR kapitána Jána Nálepku. Neskôr sa premenoval na Vojenský umelecký súbor.

Milan Novák stál pri jeho zrode v roku 1951 a o rok neskôr sa stal jeho umeleckým vedúcim. Vo funkcii dvorného dirigenta, autora kmeňového repertoáru a umeleckého šéfa pôsobil až do roku 1988. Pod jeho vedením sa teleso charakteristickej poetiky vypracovalo na reprezentatívny súbor s množstvom vystúpení doma i v zahraničí.

Milan Novák, Katarína Turnerová, júl 2020, foto: P. Harum

Novákova skladateľská tvorba siaha od malých inštruktážnych skladieb, úprav ľudovej hudby, cez piesňové, zborové, komorné, scénické a tanečné kompozície, tvorbu pre film a televíziu, až po veľké hudobno-dramatické a koncertantné útvary. Je pre ňu príznačný spontánny optimizmus, temperament a zmysel pre melodickú líniu. Jeho kompozičný prístup charakterizuje skladateľská bravúra v spojení s prirodzenou muzikalitou.

Osobitné miesto v tvorbe Milana Nováka patrí skladbám pre sólovú harfu. Inšpirácia pre ne vzišla z priamo z jeho rodiny: skladateľova dcéra Kristína sa profesionálne venovala hre na tento nástroj. Skladateľ si uvedomoval deficit domácej tvorby pre sólovú harfu a rozhodol sa zredukovať ho množstvom vlastných skladieb. Tie dnes svojim rozsahom a mimoriadnou kvalitou predstavujú referenčný kompozičný materiál historického významu.

Prvá dáma slovenskej harfy Katarína Turnerová sa pre svoj najnovší nahrávací projekt rozhodla sústrediť gros Novákovej tvorby pre harfu. Nový album pod názvom Canto Amoroso vyšiel v luxusnej grafickej podobe ako 2CD s DVD v slovenskom vydavateľstve Diskant.

Katarína Turnerová, foto: Ivona Orešková

Otvára ho Koncert pre harfu a komorný orchester (1972), osobité koncertantné dielo pre tento nástroj, kombinujúce sláčikové nástroje s dychovým kvintetom, nad ktorými sa nesie zvuk sólovej harfy. Sonáta pre sólovú harfu (1982) je náročnou dvojčasťovou skladbou so závažným obsahom, ktorá na interpreta kladie nemalé technické nároky. Piesňový cyklus Básne sú unavené (1969) pre soprán, harfu a violončelo na slová Vesny Parun zo zbierky V otroctve lásky, je emotívnym opusom s originálnym sprievodom sólového hlasu.

K nástrojovej kombinácii harfy s violončelom sa skladateľ vrátil ešte dvakrát, v rozsiahlom a závažnom koncertantnom diele Návraty – tri hudobné fresky pre harfu a violončelo (1985) a v titulnej skladbe albumu, intímnom komornom duu Canto Amoroso (2006). Ďalším duom je Suita v starom slohu pre flautu a harfu (1986) skomponovaná prostredníctvom štruktúr klasických tanečných foriem. Detsky radostnou a optimistickou náladou je predchnutá skladba Rozhovory s kvietkami (2016) pre detský zbor a harfu na slová Milana Ferka a Borisa Droppu, ktorú skladateľ venoval Kataríne Turnerovej.

Canto Amoroso, obal CD Kataríny Turnerovej, grafický dizajn a foto: Vladimir Yurkovic

Album je doplnený ďalšími menšími a detskými skladbami pre sólovú harfu: Romantické miniatúry pre harfu (1967) a rondo O detských láskach (2017). Na DVD sa nachádzajú videonahrávky: živé záznamy Koncertu pre harfu a komorný orchester, Nocturna z cyklu Romantické miniatúry pre harfu a rozhovory so sólistkou a Milanom Novákom.

Katarína Turnerová má mimoriadny zmysel pre pochopenie skladateľovho zámeru. Na novej nahrávke hrá s technickou bravúrou, očarujúcim tónom, výraznou dávkou citu, zmyslom pre agogiku, krištáľovo čisté zvukové farby a odtiene – suverénne sa však pohybuje aj v drsnejších polohách tvorenia tónov a zvukov. Predstavuje harfu ako suverénny sólistický nástroj, ktorý nie je len poetickým zdrojom zvuku rozložených akordov. Predviedla široké výrazové možnosti i zmysel pre budovanie rozsiahlej architektúry sólových partov neľahkého nástroja, ktorý by rukách menej zdatného interpreta mohol pôsobiť aj monotónne.

Canto Amoroso, obal CD Kataríny Turnerovej, grafický dizajn a foto: Vladimir Yurkovic

V kombinácii s ďalšími sólovými i orchestrálnymi nástrojmi nastala vzácna symbióza úzkeho kontaktu, ktorá vyvrcholila mimoriadnym súznením so sopránom Evy Hornyákovej, violončelom Eugena Procháca a flautou Cyrila Šikulu. Šarmantne a s počuteľnou radosťou na novinke spieva Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením Adriána Kokoša. Sprevádzajúci Slovenský komorný orchesterSymfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkami Ewalda Danela, Maria KošikaYordana Kamdzhalova sú spoľahlivými a fundovanými oporami sólistky.

Potešila aj kvalitná technická úroveň nahrávky a hoci sa nahrávalo pomerne dlho (2012 – 2019), celok pôsobí kompaktne a harmonicky.

Autor: Jozef Červenka

Milan Novák – Canto Amoroso
2CD + DVD, Diskant 2019
Katarína Turnerová, harfa; Eva Hornyáková, soprán; Eugen Prochác, violončelo; Cyril Šikula, flauta; Slovenský komorný orchester; Symfonický orchester Slovenského rozhlasu; dirigenti Ewald Danel, Mario Košik, Adrián Kokoš, Yordan Kamdzhalov

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), od roku 2021 šéfdramaturg Opery SND.

Zanechajte komentár