Celoštátna súťaž mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2018 pozná víťazov

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Rimavská Sobota/Bratislava – Rimavská Sobota sa v dňoch 10. – 12. mája 2018 stala centrom zborového spievania na Slovensku. Už po štvrtýkrát sa v nej uskutočnia celoštátna postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2018. Tento ročník sa uskutočnil v rámci Roka zborového spevu.

Podujatie sa oficiálne začalo vo štvrtok 10. mája v rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Krstiteľa slávnostným otváracím koncertom hosťujúcich speváckych zborov. Na koncerte sa predstavil detský spevácky zbor Radost Praha a dievčenský spevácky zbor Cambiar la Música z Pohronskej Polhory. Český zbor pod vedením dirigenta Jana Pirnera sa na koncerte predstavil predovšetkým s tvorbou českých skladateľov, napríklad kompozíciou Desať poetických duet od Petra Ebena či Moravskými dvojspevmi Antonína Dvořáka. Taktiež zaznelo Requiem za Lidice od Miroslava Raichla a v rámci dobrých česko-slovenských vzťahov i Suchoňova Aká si mi krásna.

Mládež spieva 2018, foto: NOC

Dirigentka speváckeho zboru Cambiar la Música Veronika Veverková postavila program druhej časti koncertu primárne na tvorbe slovenských skladateľov, z ktorých najvýraznejšie na poslucháčov zapôsobilo Agnus Dei od mladej skladateľky Anny Kurekovej a Credo od Jevgenija Iršaia. Koncert vyvrcholil zborovou kompozíciou Ty bysterské zvony v úprave Miroslava Raichla, ktorú si zaspievali spoločne oba spevácke zbory.

Mládež spieva 2018, Blanka Juhaňáková, foto: NOC

Hlavnou časťou podujatia však boli súťažné vystúpenia speváckych zborov, ktoré prebiehali v piatok 11. mája v dopoludňajších hodinách. V rámci súťaže sa predstavilo päť speváckych zborov, ktoré na podujatie postúpili zo štyroch krajov (Prešovský, Košický, Trnavský a Nitriansky). Spevácke zbory hodnotila odborná porota zložená z pedagógov a dirigentov Štefana Sedlického, Tatiany Švajkovej Evy Zacharovej a Jana Pirnera, predsedníčkou poroty bola profesorka Blanka Juhaňáková. „Odborná porota nesie vždy pocit zodpovednosti za vyslovené a vyrieknuté slová. Je však potrebné urobiť to kvôli samotnému zboru a kvôli jeho ďalšej pôsobnosti,“ vyjadrila sa na margo hodnotenia profesorka Juhaňáková.

Mládež spieva 2018, odborná porota,
Jan Pirner, Eva Zacharová, Tatiana Švajková, Blanka Juhaňáková, Štefan Sedlický,
foto: NOC

Mládež spieva 2018 – výsledky

Porota nakoniec udelila dve zlaté pásma – dievčenskému speváckemu zboru Gaudeamus z Prešova a Detskému speváckemu zboru pri ZUŠ Józsefa Janigu vo Veľkom Mederi, ďalej dve strieborné pásma – speváckemu zboru Iuventus Paedagogica z Levoče a Speváckemu zboru pri ZUŠ Franza Schuberta v Želiezovciach, a jedno bronzové pásmo – dievčenskému speváckemu zboru Tempo z Košíc. Okrem týchto ocenení udelila porota aj špeciálnu cenu za interpretáciu povinnej skladby Bartolomeja Urbanca, ktorú získal Spevácky zbor pri ZUŠ Franza Schuberta v Želiezovciach. Dirigenti majú každoročne možnosť zúčastniť sa na hodnotiacom seminári, počas ktorého sa porota odborne vyjadrí k ich výkonom a dá im cenné rady k ich ďalšiemu napredovaniu.

Mládež spieva 2018, foto: NOC

Mládež spieva 2018, foto: NOC

Sprievodný program

Organizátori pripravili pre účastníkov aj sprievodný program. V spolupráci s Hudobným fondom si záujemcovia mohli zakúpiť cenný notový materiál na burze nôt. Okrem toho na dirigentov i na spevákov čakali dva workshopy. Hosť podujatia Jan Pirner pripravil pre mladých spevákov workshop s úpravami českých ľudových piesní a pre dirigentov bol určený workshop o súčasných trendoch v zborovom spievaní pod vedením Moniky Bažíkovej. Celé podujatie vyvrcholilo slávnostným vyhlásením výsledkov a galaprogramom, na ktorom vystúpili spevácke zbory s vybranou súťažnou skladbou a s programom, ktorý sa naučili v rámci workshopov.

Mládež spieva 2018, foto: NOC

Mládež spieva 2018, foto: NOC

Mládež spieva

Mládež spieva je najstaršou súťažnou postupovou prehliadkou v oblasti zborového spevu na Slovensku. Od jej vzniku v roku 1969 ňou prešli stovky slovenských speváckych zborov. Súťažná prehliadka bola pôvodne vytvorená pre detské spevácke zbory, postupne sa však otvorila aj pre mládežníkov. Do základného kola súťaže sa zbory prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia v jednotlivých krajoch a regiónoch.

Podujatie Mládež spieva 2018 sa uskutočnilo v rámci Roka zborového spevu, ktorý vyhlásila Únia speváckych zborov na Slovensku.

Vyhlasovateľom a garantom podujatia Mládež spieva je Národné osvetové centrum v spolupráci s regionálnymi a krajskými osvetovými strediskami na Slovensku. Spoluorganizátorom celoštátneho kola je Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote.

Informovala: Dominika Semaňáková, NOC

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár