Cenu ministra kultúry za rok 2014 získali aj M. Lapšanský, Š. Kocán či Balet SND

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Minister kultúry SR Marek Maďarič v stredu 20. mája 2015 na slávnostnom odovzdávaní udelil Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2014. Medzi ocenenými boli aj osobnosti z oblasti hudby a hudobného divadla – klavirista a v súčasnosti generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský, operný spevák Štefan Kocán, a ocenenie získal aj Umelecký súbor Baletu SND.

Prinášame vám prehľad ocenených osobností z rôznych oblastí. Pre portál Opera Slovakia prednostne informujeme o ocenených osobnostiach z oblasti hudby a hudobného divadla.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby získal klavírny virtuóz, pedagóg, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský, ktorý bol ocenený „za celoživotné majstrovstvo na poli klavírnej interpretácie, reprezentáciu slovenského interpretačného umenia na Slovensku i v zahraničí, uvádzanie slovenskej tvorby doma aj v zahraničím za pozdvihnutie interpretačnej a reprezentačnej úrovne Slovenskej filharmónie, ako aj za úspešnú organizátorskú a pedagogickú činnosť.“

Udeľovanie Cien ministra kultúry SR za rok 2014, M. Lapšanský, Š. Kocán, foto: MKSR

Udeľovanie Cien ministra kultúry SR za rok 2014,
M. Lapšanský, Š. Kocán,
foto: MKSR

Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí získal operný spevák Štefan Kocán „za pôsobenie na popredných svetových operných scénach, akými sú milánska La Scala, newyorská Metropolitná opera, Bavorská štátna opera v Mníchove, či berlínska Štátna opera, kde s veľkým úspechom vytvoril profilové postavy v premiérovaných inscenáciách.“ Štefan Kocán zaspieval na tomto odovzdávaní cien áriu Xerxa z Händlovej opery Xerxes: Frondi tenere…, Ombra mai fu… a Čajkovského pieseň Net, tolko tot kto znal. Na klavíri ho sprevádzal Marián Lapšanský.

Cenu ministra za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca minister udelil aj Umeleckému súboru Baletu SND „za mimoriadny umelecký počin – uvedenie svetovej premiéry historicky prvého slovenského baletu Eugena Suchoňa: Angelika.“

Udeľovanie Cien ministra kultúry SR za rok 2014, zástupcovia Baletu SND, foto: Alena Klenková

Udeľovanie Cien ministra kultúry SR za rok 2014,
zástupcovia Baletu SND,
foto: Alena Klenková

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. Ocenenie si prevzal „za knihu Truhlica najkrajších rozprávok s prihliadnutím na jeho úspešnú dlhoročnú predchádzajúcu tvorbu v oblasti pôvodnej literatúry, ako aj za výnimočný preklad cyklu hier Williama Shakespeara“.

Talentovaná divadelná, filmová a televízna herečka Kristína Turjanová si z rúk ministra prebrala ocenenie za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca „za výnimočné stvárnenie postavy Johnová v inscenácii divadelnej hry Gerharta Hauptmana Potkany v réžii Romana Poláka s prihliadnutím na stvárnenie postavy Katarína v inscenácii Skrotenie zlej ženy v réžii Svetozára Sprušanského a postavy Eva v inscenácii Gazdiná Roba v réžii Jana Antonína Pitínského“.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry sa stal výtvarník Alex Mlynárčik. Ocenený bol „za dlhoročnú umeleckú tvorbu v oblasti výtvarného umenia, prostredníctvom ktorej sa mu podarilo, ako jednému z mála slovenských výtvarníkov, zasiahnuť do vývoja západoeurópskeho umenia.“

Kameraman a filmový pedagóg Stanislav Szomolányi získal cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie „za celoživotné výnimočné dielo a rozvoj v oblasti slovenskej kinematografie a za prínos v pedagogickej oblasti ako zakladateľa odboru kameramanskej tvorby.“

Laureátom ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia sa stal Viliam Gruska, scénograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér. Z rúk ministra si toto ocenenie prevzal „za celoživotnú tvorbu a za výrazný prínos v oblasti filmovej scénografie, ako aj za prínos v oblasti scénického folklorizmu s prihliadnutím na početné aktivity v oblasti scénografie, scenáristu ako aj režiséra a vysokoškolského pedagóga.“

Cena ministra kultúry je ocenenie, ktoré minister udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Návrh na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.

Video: TASR

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár