Cenu Sebastian za šírenie hudby J. S. Bacha udelili ďalším osobnostiam

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Traja slovenskí organisti a pedagógovia – Peter Franko, Marta Gáborová a Monika Melcová si v Bratislave prevzali 21. marca 2016, v deň 331. výročia narodenia svetoznámeho hudobného skladateľa Johanna Sebastiana Bacha, z rúk predsedu občianskeho združenia Ars ante portas Jána Juráša Cenu Sebastian za roky 2014-2015. Mimoriadne Ceny Sebastian udelili profesorovi Jánovi Valachovi a Ivanovi Kadlečíkovi in memoriam.

Cenu Sebastian udeľuje občianske združenie Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkovLaureátov vyberá z verejnosťou nominovaných osobností porota. Cenu tvorí medaila s portrétom Johanna Sebastiana Bacha a diplom na meno laureáta. Autor plakety je akademický maliar Miroslav Cipár. Prvýkrát Cenu Sebastian udelili za roky 2005-2007.

Johann Sebastian Bach, (1985-1750)

Johann Sebastian Bach,
(1985-1750)

Mimoriadne Ceny Sebastian udelili profesorovi Jánovi Valachovi a Ivanovi Kadlečíkovi in memoriam.

Profesor Ján Valach, aktívny člen poroty Ceny Sebastian, dirigent, organista, skladateľ, pedagóg, neúnavný šíriteľ slovenskej hudobnej kultúry a Odkazu J. S Bacha vo svete získal mimoriadnu Cenu Sebastian pri príležitosti vzácneho životného jubilea (90 rokov). Laudatio predniesla muzikologička PhDr. Terézia Ursínyová a odovzdala  plaketu neteri laureáta Zuzane Kollárovej. Prítomní si vypočuli dojemné poďakovanie Jána Valacha v podaní Zuzany Kollárovej.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016, Zuzana Kollárová, Terézia Ursínyová, Ján Juráš, foto: Ars ante portas, o.z.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016,
Zuzana Kollárová, Terézia Ursínyová, Ján Juráš,
foto: Ars ante portas, o.z.

Mimoriadnu cenu získal aj bývalý člen poroty Ivan Kadlečík in memoriam, literárny kritik, európsky spisovateľ, disident komunistického režimu, mnohoročný organista a kantor, bývalý člen poroty Ceny Sebastian. Laudatio predniesol PhDr. Viliam Jablonický a plaketu odovzdal dcére Ivana Kadlečíka, Zuzane Kadlečíkovej.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016, Viliam Jablonický, Zuzana Kadlečíková, foto: Ars ante portas, o.z.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016,
Viliam Jablonický, Zuzana Kadlečíková,
foto: Ars ante portas, o.z.

Ocenený Peter Franko, pedagóg organovej hry na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Humenné, po absolvovaní štúdia na košickom konzervatóriu v roku 1980 (prof. I. Sokol a K. Rečlo) založil na ZUŠ v Humennom organové oddelenie, kde už 37. rok vštepuje žiakom lásku k hudbe. Vďaka snahe P. Franka a podpore všetkých doterajších dekanov humenskej farnosti žiaci ZUŠ so svojím pedagógom po čase získali možnosť hrať na píšťalovom organe v kostole a verejne vystupovať na koncertoch. Hrajú aj počas bohoslužieb, na sobášoch a pri iných príležitostiach. Svedčí to o tom, že sa v hre na organe vypracovali na veľmi dobrú úroveň. Laudatio na Petra Franka predniesla PaedDr. Gabriela Zavadská, plaketu Sebastian odovzdal laureátovi člen poroty  a autor plakety akademický maliar Miroslav Cipár.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016, Peter Franko, foto: Ars ante portas, o.z.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016,
Peter Franko,
foto: Ars ante portas, o.z.

,,Za túto trpezlivú a náročnú pedagogickú prácu si dlhoročný učiteľ zaslúžil Cenu Sebastian. Mnohí úspešní hudobní umelci prešli rukami opomínaných pedagógov ZUŠ v menších či väčších mestách, kde získali dobré základy pre ďalšie štúdium na konzervatóriách a vysokých školách,“ pripomenul predseda Ars ante portas Ján Juráš.

Ďalšia čerstvá laureátka Ceny Sebastian Marta Gáborová získala ocenenie Najlepšia študentka roka po absolvovaní hry na organe a hry na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach (1989-1995). Po prijatí na VŠMU v Bratislave pokračovala v štúdiu hry na organ u Jána V. Michalku a I. Szabóa. Hru na klavír študovala u profesorky Kardošovej, dcéry hudobného skladateľa Dezidera Kardoša. Štúdium úspešne ukončila v roku 2000. Už počas štúdia sa profilovala ako samostatná sólistická osobnosť. V rokoch 2001-2006 bola doktorandkou profesora I. Sokola na VŠMU. Organistka M. Gáborová má na svojom konte okrem dlhoročnej pedagogickej praxe aj bohatú koncertnú činnosť na Slovensku a v iných európskych krajinách. Na jej koncertoch takmer vždy zaznie aspoň jedno dielo od J. S. Bacha. Založila tiež festival venovaný pamiatke Johanna Sebastiana Bacha, ktorý sa pravidelne koná v evanjelických chrámoch v Žiline, Martine, Vrútkach a ďalších mestách v SR. Laudatio predniesla Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. odborná asistentka na Katedre hudby Žilinskej univerzity v Žiline. Plaketu Sebastian odovzdal laureátke akademický maliar Miroslav Cipár.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016, Marta Gáborová, foto: Ars ante portas, o.z.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016,
Marta Gáborová,
foto: Ars ante portas, o.z.

Monika Melcová si prišla Cenu Sebastian prevziať zo zahraničia, keďže v súčasnosti dlhodobo pôsobí vo Francúzsku a v Španielsku. Na klavíri začala hrať už ako päťročná. Po absolvovaní Konzervatória v Košiciach, kde študovala hru na organ, pokračovala v štúdiách v Rakúsku – na Universität fur Musik und darstellende Kunst vo Viedni pod vedením Michaela Radulescu. Štúdium skončila s vyznamenaním a Čestnou cenou Ministerstva kultúry a školstva Rakúska v roku 1999 a v tom istom roku bola prijatá na Národné hudobné konzervatórium v Paríži (Conservatoire National Supérieur de Musique) do triedy Oliviera Latryho a Michela Bouvarda. V sezóne 2002/2003 pôsobila ako rezidenčná organistka v Sapporo Concert Hall KITARA v Japonsku, kam sa po roku 2003 viackrát vrátila. Viedla majstrovské kurzy o francúzskej hudbe a o improvizácii pre študentov Tokijskej hudobnej univerzity a taktiež pre Sapporo Organ Academy. Realizovala početné recitály na viacerých miestach v Japonsku. Monika Melcová je držiteľkou radu ocenení v medzinárodných súťažiach, medzi nimi Ceny Unesco v Lisabone (2001), ocenenia v Paríži a ďalších. Pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu Gastona Litaiza, v období 2003-2011 bola titulárnou organistkou v Saint Martin de Champs v Paríži. V roku 2008 začala vyučovať improvizáciu na Hudobnej Akadémii Musikene v španielskom meste San Sebastian. Pravidelne koncertuje v Notre Dame de Paris, v Chapelle Royale de Granada a na iných miestach. Laudatio predniesol člen poroty Ceny Sebastian Mgr. Ján Schultz, ktorý aj laureátke plaketu odovzdal .

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016, Monika Melcová, foto: Ars ante portas, o.z.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016,
Monika Melcová,
foto: Ars ante portas, o.z.

Slávnostné odovzdanie ocenení laureátom sa uskutočnilo v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave, kde sa konal pri tejto príležitosti aj koncert. Okrem tohtoročných troch laureátov Ceny Sebastian účinkovali laureát tohto ocenenia v roku 2014 violončelista Jozef Lupták, ktorý bol v čase udeľovania Ceny na koncertnom turné v Austrálii, violončelista Matej Tkáč a flautistky Viktória Skokanová a Katarína Slavkovská.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016, Jozef Lupták, foto: Ars ante portas, o.z.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016,
Jozef Lupták,
foto: Ars ante portas, o.z.

Hudobný program

1. Prelúdium – Sarabanda a Gigue zo Suity d mol BWV 1007
2. Jozef Lupták: Improvizácia in d – cello, hlas, ústne rytmy

3. Concerto a mol – Adagio, BWV 593
4. Prelúdium a fúga a mol, BWV 559
Peter Franko

5. Ária Erbarme dich, mein Gott (Matúšove pašie BWV 244), verzia pre violončelo a organ
6. Triová sonáta G dur BWV 530, Lento – verzia pre dve priečne flauty a organ
7. Nun freut euch, lieben Christen g´mein chorálové prelúdium BWV 734
Marta Gáborová – organ
Matej Tkáč – violončelo, Viktória Skokanová, Katarína Slavkovská – priečne flauty

8. A. Vivaldi /J. S. Bach: Concerto D dur RV 230/BWV 972
Allegro – Larghetto – Allegro
9. Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo BWV 992
Monika Melcová – organ

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016, spoločná fotografia, foto: Ars ante portas, o.z.

Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016,
spoločná fotografia,
foto: Ars ante portas, o.z.

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2005 – 2007
RNDr. Miro Bázlik
Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
Doc. Ján Slávik, ArtD.
Mgr. art. Stanislav Šurin
Čestné uznania Ceny Sebastian: David di Fiore, Bohdan Krampl

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2008 – 2009
prof. MUDr. Ferdinand Klinda
prof. Ivan Sokol in memoriam
Mgr. art. Miloš Valent
Čestné uznanie Ceny Sebastian: Mgr. Martin Vargovčák

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2010 – 2011
Mgr. art. Ewald Danel, ArtD.
prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD.
Dr. Ernest Zavarský in memoriam

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2012– 2013
Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. in memoriam
Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.
Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD.

Mimoriadna Cena Sebastian: Jela Krčméry-Vrtelová,
pri príležitosti významného životného jubilea

Pripravil: Ľudovít Vongrej

foto: Veronika Zahradníková

zdroj: juras.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár