Cikkerov symfonický triptych O živote oživený na CD

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Štátna filharmónia Košice (ŠfK) pod taktovkou Zbyňka Müllera nahrala CD s nahrávkou symfonického triptychu Jána Cikkera O živote. Dielo malo byť pôvodne uvedené na koncerte k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny, počas ktorej Cikker dielo komponoval. Tieto plány narušila pandémia koronavírusu, ale finančné prostriedky určené na tento projekt sa košickej filharmónii podarilo presmerovať na nahrávanie a vydanie CD.

Štátna filharmónia Košice je vo svojej 52. koncertnej sezóne kvôli covidu-19 obmedzovaná neustálou zmenou svojej dramaturgie, a preto svojich priaznivcov vyhľadáva produkciami komornejšieho charakteru streamovanými prostredníctvom médií, doteraz prijímanými s veľkým úspechom a pozornosťou.

Podmienky a možnosti tvorby pre celý orchester sa v záverečných mesiacoch uplynulého roka natoľko upravili, že mohli pristúpiť k príprave štúdiového nahrávania jedinečnej skladby predstaviteľa slovenskej moderny Jána Cikkera „O živote“.

Ján Cikker: O živote, CD, zdroj, ŠfK

Pôvodne mala byť skladba slávnostným pripomenutím ukončenia 2. svetovej vojny, na pulty hudobníkov sa dostala až pričinením a úsilím všetkých aktérov – riaditeľkou Štátnej filharmónie Košice Luciou Potokárovou počnúc cez šéfdirigenta Zbyňka Müllera, koncertného majstra Maroša Potokára a orchester v maximálnom nasadení, technickým štábom a zvukovým majstrom Rostislavom Pavlíkom a hudobným režisérom Ladislavom Fančovičom.

V polstoročnej histórii košických filharmonikov znamená dielo majstra Jána Cikkera významnú úlohu. Pripomeňme si napr. otvárací koncert, vôbec prvý verejný koncert novozaloženej filharmónie v apríli r. 1969, keď pod taktovkou prvého šéfdirigenta Bystríka Režuchu zazneli popri dielach Beethovena, Haydna a Liszta „Spomienky“ osobne prítomného skladateľa Jána Cikkera. Počas ďalších desaťročí sa tvorba tohto barda slovenskej symfonickej a opernej hudby dostala na program koncertov v rámci cyklu koncertov, alebo počas festivalu Košická hudobná jar (Epitaf, symfonický obraz, Symfónia 1945).

Ján Cikker (1911 – 1989), foto: Elena Mešková/HC

Popritom je treba zdôrazniť, že Štátna filharmónia Košice vytvorila v priebehu minulých rokov obsiahlu diskografiu CD nahrávok, na ktorých si objednávatelia vyberali programovú náplň, zväčša symfonického druhu, alebo z kategórie opier, operiet alebo baletnej hudby. Zoznam týchto titulov, uverejnený v publikácii k 50. výročiu založenia Štátnej filharmónie Košice (vyd. 24. sept. 2018, s. 54 – 67) prezrádza mená významných dirigentov a dramaturgické objavy, ktoré si záujemca môže vypočuť aj po mnohých rokoch nahrávania.

Napríklad orchestrálne predohry opier B. Smetanu, A. Dvořáka, baletnú hudbu P. I. Čajkovského, operetné melódie C. M. Ziehrera, profilové CD Martina Babjaka, Ľubice Vargicovej či Jolany Fogašovej, Romantické operné duety z opier Norma (Bellini) a Anna Bolena (Donizetti) pod taktovkou Petra Vronského. Historický význam majú nahrávky s dirigentmi A. Walterom, B. Režuchom, R. Stankovským, alebo Chr. Pollackom, P. Breinerom či J. Wildnerom.

V tomto bohatom zozname sa tvorba slovenských skladateľov nevyskytuje, ak pravda nemáme v úmysle sem zaradiť CD nahrávku Omše Košičana Františka Xavera Zomba (Jozef Podprocký) z obdobia klasicizmu s dirigentom Richardom Zimmerom, sólistami Líviou Áhgovou, Martou Beňačkovou, Ľudovítom Ludhom a Petrom Mikulášom a Bratislavským mestským speváckym zborom.

Aj z tohto dôvodu je obdivuhodná aktivita, umelecký zámer a kvalita nahrávky z triptychu symfonických básní Jána Cikkera „O živote“.

Nahrávanie CD s dielom Jána Cikkera O živote, Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2020, foto: Dávid Hanko

Z hľadiska hodnotenia umeleckého výkonu všetkých zúčastnených je treba zdôrazniť predovšetkým koncentráciu na každý tón v obsiahlej partitúre, na vytvorenie adekvátneho zvukovo príjemného a akusticky vhodného prostredia a režijne sústredeného hudobného obrazu skladateľom zamýšľaného citu, nálady, deja. Triptych má tri časti (symfonické básne):

1. Leto op. 19 (1941)
2. Vojak a matka (Boj), op. 21 (1943) – spoluúčinkuje sólová recitácia: Peter Himič
3. Ráno op. 24 (1944 – 46)

Autorom poézie v 2. časti je Andrej Žarnov (1903 – 1982) emigrant v USA.

Po úvodných taktoch sólovej flauty sa znásobuje intenzita orchestrálneho zvuku, téma sa strieda s plochami inštrumentácie, návratu k prírode a tónmi krásna prerušuje vzrušenie, ktoré náladu graduje. Nastoľuje sa otázka, najprv spomienka na radosti leta, predkladá otázniky do budúcna. Odpovede prinášajú novú tému, sprvu mierne a výrazne pomaly s miernou lyrikou tónov.

Nahrávanie CD s dielom Jána Cikkera O živote, Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2020, foto: Dávid Hanko

Dirigent Zbyněk Müller úspešne udržiava vyrovnanosť vzájomných nálad, najprv vrúcnu spomienku a postupne odhaľujúc utrpenie, ktoré prinesie budúcnosť. Dramatická hra s virtuozitou driev, pôsobivými fagotmi predznamenávajú dramatické hry a stupňovanie smerujúcemu k tematickému vyvrcholeniu.

Hádam najobľúbenejšou je stredná časť Vojak a matka (Boj), v ktorej zaznievajú najhlbšie city majstra Cikkera, láska k matke v podobe nástrojov harfa a sláčiky. Prerušujú ich tóny s bojovou náladou, dramaticky sú vystupňované. Vojenský charakter drásavej hudby (skvelé horny) zvyšujú napätie. Boj prerušia tóny ľúbivých spomienok a slovo básnika „Tak náhlivo to prišlo..“ a nasleduje cikkerovské charakteristické stúpanie napätia a drámy.

Náhle zmeny tvoria tvár a búrku zvuku znásobené o excelentný obraz a výraz boja. Orchester dramaticky jednotne a pôsobivo vytvára záverečný akord. Záverečný boj vystrieda opätovne harfa s uvoľnením a pokojom, prevahou nad spomienkami drsného boja.

Ráno je radosťou z víťazstva nad strádaním boja a vyvrcholením diela.

Ján Cikker: O živote, CD, zdroj, ŠfK

Kompozičný štýl Cikkerovej hudby je nadnárodný, svetový. Vytvoril dielo vskutku moderné, presvedčivé s drsnými harmonickými postupmi, s lyricko-expresívnym výrazom a dramatickou pravdivosťou, dynamickými orchestrálnymi partami, bohatou a nápaditou inštrumentáciou, originálnym skladateľským slohom.

Cikkerovo umenie ocenila svetová hudobná kultúra Herderovou cenou a cenou UNESCO za hudbu. Nová nahrávka Štátnej filharmónie Košice patrí k počinom, ktoré si zaslúžia rovnako ocenenie našej kultúrnej obce.

Autor: Lýdia Urbančíková

CD: Ján Cikker: O živote (symfonický triptych)
Pavlík records, 2020
Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent
Peter Himič, recitácia

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár