Dalibor Karvay sa stal laureátom Kristáľového krídla za rok 2016 v kategórii Hudba

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Dvanásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech, si 29. januára 2017 na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2016. V kategórii Hudba Krištáľové krídlo získal slovenský husľový virtuóz Dalibor Karvay. Jubilejnému 20. ročníku predchádzala putovná výstava prezentujúca portréty osobností z 20-ročného archívu Krištáľového krídla.

Už po 20-krát si organizátori Krištáľového krídla uctili výnimočné osobnosti kultúrnej, vedeckej, hospodárskej i umeleckej sféry. Mená laureátov 20. ročníka Krištáľového krídla v deviatich kategóriách: Medicína a vedaDivadlo a Audiovizuálne umenie, Hospodárstvo, Hudba, Publicistika a literatúra, Šport, Výtvarné umenie, Filantropia a Rock pop jazz a osobitne mimoriadne ocenenie za celoživotné dielo, boli vyhlásené na veľkolepom galavečere v priamom prenose 29. januára 2017 na Jednotke. Nad jubilejným 20. ročníkom prevzali záštitu prezident SR Andrej Kiska a minister kultúry Marek Maďarič.

Krištáľové krídlo,
autorom je sklár a dizajnér Mgr. art. Achilleas Sdoukos

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Ocenenie je udeľované od roku 1997 v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. 20 rokov Krištáľového krídla znamená viac ako 600 nominovaných 202 ocenených najvýznamnejších osobností Slovenska vo výbere viac ako 120 porotcov.

Krištáľové krídlo za rok 2016

O nominovaných za rok 2016 v deviatich kategóriách rozhodli odborné poroty v tajnom hlasovaní. „Medzi nominovanými je čoraz viac úspešných mladých ľudí. Teší ma to, pretože Krištáľové krídlo nie je len ocenením celoživotného diela, ale v prvom rade vyzdvihuje konkrétny počin za daný rok. Väčšina ľudí dosahuje najlepšie výsledky v mladšom a strednom veku. Majú energiu, zdroje, informácie a chuť pracovať na svojom zdokonaľovaní. Sú otvorení novým myšlienkam a nápadom,“ uviedla autorka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová a dodala: „tradícia je putom životaschopných a Krištáľové krídlo má stále väčšiu hodnotu aj preto, že oceňuje ľudí, ktorí zostali žiť, pracovať a tvoriť na Slovensku.“

Kristáľové krídlo za rok 2016, Veľká porota, foto Krištáľové krídlo

„Každý ročník so sebou priniesol dôležitý medzník a práve ten posledný vo mne vždy najviac zarezonuje. Samotné osobnosti, či už nominované, ocenené, v porote alebo v sprievodnom programe, dávajú každému z nich individuálnu pečať. Veľmi ma teší, že sa nám rok čo rok darí napĺňať slogan, ktorý nesie Krištáľové krídlo: Premeňme sny na hodnoty,“ uviedla Mária Vaškovičová.

V jubilejnom 20. ročníku bolo nominovaných celkom 28 osobností. O nových laureátoch tohto ocenenia rozhodli odborné poroty a Veľká porota Krištáľového krídla, ktorej predsedom je Gabriel Csollár.

Laureáti Krištálového krídla za rok 2016

Ceny za celoživotné dielo si v tomto ročníku prevzali hudobník Marián Varga a úspešný manažér, športovec a filantrop Andrej Glatz.

Marián Varga. Hudobný skladateľ a klávesový inštrumentalista. Jedna z najoriginálnejších osobností slovenskej hudobnej kultúry. Jeho vstup na slovenskú hudobnú scénu v 2. polovici 60. rokov v skupine Prúdy a následne v skupine Collegium Musicum priniesol zásadnú originalitu, novátorstvo a výrazný vývojový posun v slovenskej rockovej hudbe i v slovenskej modernej populárne hudbe. Jeho skladateľský a interpretačný talent je jedinečný. Jeho zaradenie na hudobnej scéne je trvalé, plne rešpektované a neoddiskutovateľné, pretože jeho umelecká cesta bola vždy jednoznačne vyhranená. Nikdy zo svojej cesty neuhol bez ohľadu premeny spoločenského a politického prostredia, v ktorom pôsobil.

Andrej Glatz. Manažér jednej z najúspešnejších automobilových značiek na Slovensku, úspešný športovec, diplomat, filantrop. Výnimočný, ušľachtilý človek, ktorý za 35 rokov súťažného športového zápolenia v slovenskej reprezentácii dosiahol súhrn víťazstiev, aký doposiaľ nikto neprekonal. So zanietením a plným nasadením sa však ďalej venuje rozvoju športového i rekreačného jazdectva. Medzinárodné jazdecké preteky Grand Prix, zorganizoval už impozantných 51-krát. Športovec Andrej Glatz má zaslúžene aj povesť manažéra džentlmena, ktorý uviedol do života prvýkrát viaceré služby ku prospechu zákazníkov, ktoré si postupne osvojili i ďalšie firmy. Od základu vybudoval na Slovensku jednu z najznámejších obchodných skupín.

Spoločná fotografia laureátov 20. ročníka Krištáľové krídlo za rok 2016,
zľava: D. Hevier, Š. Máj, P. Macho, A. Glatz, O. Vrábel, D. Karvay, Z. Maurery,
L. a P. Škantár, I. Timko, za Mariána Vargu synovec J. Kudláč, M. Mego,
foto: Michal Šebeňa/Plus JEDEN DEŇ

O laureátovi v kategórii Hudba rozhodla päť členná porota v zložení: Marián Turner, Slavomír Jakubek, Magdaléna Rovňáková, Anton Popovič a Štefan Kocán. Kristáľové krídlo za rok 2016 v kategórii Hudba získal husľový virtuóz Dalibor Karvay, ktorý v roku 2016 vydal CD album „Dalibor Karvay – P. I. Čajkovskij“ v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Svojím interpretačným umením patrí k slovenskej i celoeurópskej huslistickej špičke. ,,Získať takéto ocenenie je pre mňa obrovská časť a chcel by som sa poďakovať odbornej porote za to, že mi udelila túto cenu a som rád, že rok začal takýmto niečim príjemným,“ povedal pri preberaní ocenenia Dalibor Karvay. Viac o umelcovi na www.daliborkarvay.sk

Kristáľové krídlo za rok 2016,
Dalibor Karvay pri preberaní ocenenia,
foto: Archív Krištáľové krídlo

Držiteľom Kristáľového krídla v kategórii Medicína a veda sa stal popredný slovenský onkológ, klinik aj vedec Michal Mego. V roku 2016 publikoval 17 vedeckých prác, v ktorých rozvíja nové významné poznatky o cirkulujúcich nádorových bunkách, ktoré sú súčasťou procesu metastázovania a majú význam ako indikátory prognózy a odpovede na liečbu u onkologických pacientov. Prvý popísal nový podtyp cirkulujúcich nádorových buniek odolných voči chemoterapii. Poznatky získané výskumom priamo využíva aj v klinickej práci.

Za Divadlo a Audiovizuálne umenie si ocenenie prevzala herečka Zuzana Mauréry, ktorá bola nominovaná za výnimočný herecký výkon vo filme Jana Hřebejka Učiteľka. Jej autentické, rafinované a nejednoznačné stvárnenie hlavnej postavy, učiteľky Drazdechovej, vytvorilo silnú metaforu, ktorá dodáva filmu všeplatný a stále aktuálny rozmer.

V kategórii Hospodárstvo sa laureátom Krištáľového krídla stal špičkový bankár a zároveň úspešný športovec Štefan Máj. Ako generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne rozhodujúcou mierou prispel k jej pozitívnym hospodárskym výsledkom,  vďaka čomu banka v roku 2016 už po piatykrát za sebou získala ocenenie Trend Top banka roka. Štefan Máj sa súčasne stal aj Bankárom roka.

Krištáľové krídlo za Publicistiku a literatúru si odniesol slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier. V roku 2016 uviedol knihu Tajné dejiny bielej kaligrafie. Daniel Hevier v nej prináša pútavé rozprávanie s mnohými kultúrnymi odkazmi a vlastným výtvarným sprievodom na spôsob stredovekých iluminovaných rukopisov.

Držiteľmi Kristáľového krídla v kategórii Šport sa stali Ladislav a Peter Škantárovci, ktorí v roku 2016 po viacerých úspešných kolách svetového pohára získali Zlatú olympijskú medailu v Rio de Janeiro vo vodnom slalome v kategórii C2.

Krištáľové krídlo za Výtvarné umenie získal výtvarník Pavol Macho. V roku 2016 zavŕšil jednu z významných tvorivých etáp, ktorá sa začala krátko po r. 2000 a to vydaním veľkolepej monografie, výstavou Konjunkcie / Časová zhoda, súborom katalógov s názvom Sklárske zošity, ktoré spolu s výstavou mapujú jeho tvorivé spolupráce s osobnosťami slovenského výtvarného umenia histórie aj súčasnosti.

Za Filantropiu si Krištáľové krídlo odniesol Ondrej Vrábel, ktorý vo svojich 15 rokoch nezištne vytvára náučné a vzdelávacie hry pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2016 sa podarilo jeho didaktické počítačové hry dostať k veľkému počtu mentálne postihnutých detí.  Vďaka dostupnosti v piatich jazykoch sa používajú už aj v zahraničí.

Laureátom Kristáľového krídla v kategórii Rock pop jazz sa stal Igor Timko, ktorý má hlavnú zásluhu na formovaní osobitého štýlu skupiny No Name. Žiarivým dokladom tejto hodnoty je aj album S láskou, ktorý bol v roku 2016 ocenený cenou SOZA za najúspešnejší album roka. Jedinečnosť autora Igora Timka dokazuje aj výnimočná skladba Kto dokáže, ktorá je poctou každému tvorivému človeku.

Hostiteľmi galavečera boli herci Helena Krajčiová a Marián Mitaš. V programe účinkovali speváci Mária Čírová, Jana Kirschner, Celeste Buckingham, Vladis, Robo Papp, Thomas Puskailer, Linda Ballová, Lucia Kubeková, violončelistka Magdaléna Izakovičová, tanečníci z RDS Company a sólisti Baletu SND. Počas galavečera doprevádzala slovenská new-age popová kapela King Shaolin a komorný orchester pod taktovkou Slava Solovica.

Kristáľové krídlo za rok 2016,
Linda Ballová, hudobný hosť programu,
foto: Archív Krištáľové krídlo

Výstava Osobnosti Krištáľové krídlo

V rámci osláv 20. výročia pripravili organizátori Krištáľového krídla putovnú výstavu, ktorá približuje históriu oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska. Výstava prezentuje portréty osobností z 20-ročného archívu Krištáľového krídla. Je obohatená o niekoľko umeleckých fotografií od fotografky Kristíny Schreiberovej a doplnená o diela akademického sochára Juraja Čuteka, predsedu poroty Krištáľového krídla v kategórii Výtvarné umenie a umeleckého sklára, autora sošky Krištáľové krídlo, Achilleasa Sdoukosa.

Putovná výstava fotografií pri príležitosti osláv 20. výročia Krištáľového krídla,
otvorenie výstavy v Divadle Andreja Bagara v Nitre,
Gabriel Csollár, Mária Vaškovičová,
foto: Krištáľové krídlo

Otvorenie každej výstavy sa uskutočnilo za účasti laureátov ocenenia Krištáľové krídlo, osobností kultúrneho a spoločenského života, médií a predstaviteľov štátnych a samosprávnych inštitúcií. Doteraz výstava navštívila Divadlo Andreja Bagara v Nitre 7. 10. – 6. 11. 2016), Štátne divadlo v Košiciach (8. 11. – 9. 12. 2016), Radnicu v Banskej Bystrici (12. 12. – 30. 12. 2016) a Slovenské komorné divadlo v Martine (13. 1. 2017 – 26. 1. 2017). Výstava svoju púť zavŕšila v Slovenskom národnom divadle práve v deň konania galavečera a potrvá do 31. marca 2017.

Putovná výstava fotografií pri príležitosti osláv 20. výročia Krištáľového krídla,
výstava v Štátnom divadle Košice,
foto: Krištáľové krídlo

Pripravil: Ľudovít Vongrej

zdroj: KK

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár