Danubius Octet Singers na CD A Cappella Pur

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Mladý slovenský umelecký vokálny súbor Danubius Octet Singers nahral CD s názvom A Cappella Pur. Prečítajte si recenziu Terézie Ursínyovej.

Danubius Octet Singers vznikol r. 2013 z iniciatívy dirigenta a zbormajstra Daniela Simandla a člena zboru Viedenskej štátnej opery Jaroslava Pehala, s cieľom vyplniť prázdne miesto v rámci profesionálnej interpretácie mužských vokálnych zborov bez nástrojového sprievodu v stredoeurópskom priestore.

V telese sú profesionáli operných a koncertných pódií, pôsobiaci v Bratislave (Zbor Slovenskej filharmónie, zbor Opery SND) a vo Viedni (Zbor Viedenskej štátnej opery, zbor Viedenskej Volksoper) – z dvoch hlavných miest na Dunaji. Odtiaľ i názov DANUBIUS OCTET SINGERS“.

Toľko z oficiálnej prezentácie vokálneho telesa, ktorého cieľom je objavovanie, verejná prezentácia a nahrávanie zabudnutých skvostov kultúrneho dedičstva slovenskej národnej hudby z odkazu Eugena Suchoňa, Jána Levoslava Bellu, Mikuláša Schneidra – Trnavského a ďalších slovenských a slovanských autorov.

CD: A Cappella Pur, Danubius Octet Singers, obal CD - predná časť

CD: A Cappella Pur,
Danubius Octet Singers,
obal CD – predná časť

V roku hudby Leoša Janáčka (1854 – 2014) – medzinárodne uznávaného českého skladateľa, naštudoval Danubius Octet Singers časť jeho bohatej mužskej a cappella zborovej tvorby, ale predovšetkým skladby Eugena Suchoňa (1908-1993) a dvoch ruských autorov: Nikolaja Kedrova (1871 – 1940) a Pavla Česnokova (1877 – 1944). Prvý profilový kompaktný disk Danubius Octet Singers vyšiel pod názvom „A Cappella Pur“ (s  viacznačným dodatkom slova „pur“ – od slova „izolácia“…?). Je tu zaznamenaných 17 mužských vokálnych skladieb v podaní tenoristov Martina Klempára, Mariána Olszewskeho, Juraja Kuchara a Pavla Oravca, basistov Petra Kollára, Petra Trnku, Mariána Hrdinu a Jaroslava Pehala. Nahrávky vznikli „naživo“ v Kynšperku nad Ohří v Čechách a v Bratislave – Devíne (v chráme? – bez bližšieho udania miesta).

CD otvára známy hymnický zbor Eugena Suchoňa Aká si mi krásna (z rokov 1932-33), na text Petra Bellu – Horala (pôvodne určený ženskému žiackemu zboru), ktorý sa stal neoficiálnou slovenskou hymnou. Nasleduje azda najkrajší vokálny cyklus toho istého autora O horách (z rokov 1934-1942) na metaforicky a zvukomalebne bohaté texty básnika Rudolfa Dilonga, príslušníka Slovenskej katolíckej moderny (zbory Ráno v horách, Čo hučí hora, Hrmavica, Noc v horách. Cyklus je mimoriadne náročný na interpretáciu a v celkovom vyznení mohutný i jemný súčasne. Niekedy sa tento cyklus prirovnáva k „zborovej symfónii“ a je v ňom demonštrovaná Suchoňova vlastenecká struna, mladý romantizmus so zvukomalenými ohlasmi slovenskej prírody (búrka, ozvena zvonce oviec, hlas kukučky), atmosféra slovenských hôr, pričom Suchoň silu prírody postupne stotožňoval i s udalosťami vojnových hrozieb začiatkom štyridsiatych rokov 20. stor. Tri slovenské ľudové piesne pre mužský zbor na texty ľudovej poézie (Čo sa stalo nové, Ej, dziny, dziny, Tam medzi horami) pochádzajú z r. 1950 a sú napísané v štýle žiadaných a populárnych úprav ľudových piesní, ktoré však ani v tomto cykle nezakryjú majstrovský vklad a invenciu Suchoňa.

CD pokrstil Juraj Sarvaš vodou zo studne z Uhrovca.

CD pokrstil Juraj Sarvaš vodou zo studne z Uhrovca.

Danubius Octet Singers predstavuje na pomerne veľkej ploche ukážky z vokálnej tvorby Leoša Janáčka: jeho pomerne málo spievaný (a menej známy) zbor Ave Maria na text Lorda Gordona Byrona z jeho veršovanej drámy Don Juan (tu v preklade Josefa Jurdíka) i výrazovo silný zbor Kantor Halfar (z r. 1906) na sociálne ladený text Petra Bezruča zo zbierky Slezské písně. Kantor Halfar patrí k vrcholnej zborovej tvorbe Janáčka. Vo veršoch Bezruča opisuje osud těšínskeho učiteľa Halfara, ktorý kvôli národnej orientácii je vyhodený z práce a postavený na okraj spoločnosti. Janáček slová umocnil silným výrazom a náročným harmonicko-melodickým vedením hlasov. Záľubu v ľudovej poézii vyjadruje Janáčkova Čtveřica mužských sborů na texty ľudovej poézie (Vyhrůžka, Ó lásko, Ach, vojna a Krásné oči Tvé – pričom posledný zbor je na text básnika Jaroslava Tichého). Tento cyklus je z r. 1885. Janáček ho venoval milovanému Antonínovi Dvořákovi – „ako dôkaz neobmedzenej úcty“. Krásné oči Tvé i Kantor Halfar predznačujú neskoršie obdobie Janáčkovej hudobnej reči, v ktorom skladateľ viac experimentoval s harmóniou a inštrumentálnym posadením hlasov.

Daniel Simandl

Daniel Simandl

Skôr než poviem zopár viet o pôsobení nahrávok, pripomeniem dirigenta telesa: Daniela Simandla, absolventa VŠMU v dirigentskej triede Ondreja Lenárda a Petra Feranca, ktorý študoval pred VŠMU hru na lesný roh na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Ako hosťujúci dirigent spolupracuje s Operou a Baletom SND, pôsobil vo viacerých slovenských orchestroch a je dirigentom Operného štúdia na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od r. 2012 spolupracuje s renomovaným viedenským zborom Arnold Schönberg Chor, s ktorým spoluúčinkoval i na Salzburger Festspiele 2013 a v nie v poslednom rade je zakladateľom speváckeho združenia Danubius Octet Singers.

Pri počúvaní prekrásnej vokálna modlitby Sovet prevernyj Daispravitsja molitva moja od ruského skladateľa Pavla Česnokova (1877-1944) som sa zase pozorne započúvala do mohutného, vokálne-technicky perfektného hlasu sólistu, basistu Jaroslava Pehala. V súčasnosti je tento odchovanec nášho speváckeho školstva členom zboru Viedenskej štátnej opery, kde tvorí aj menšie sólové postavy. Na dnes zrelého umelca si veľmi živo spomínam z jeho začiatkov v Klube priateľov opery SND, kde spolu s Pavlom Remenárom patril k „mladým nádejam“ nášho vokálneho umenia. Obaja svojou aktívnou účasťou a mladou energiou oživovali podujatia prevažne seniorského KPO SND. Odvtedy prešlo veľa rokov. V súčasnosti štyridsiatnik Jaroslav Pehal je absolventom Konzervatória v Bratislave i VŠMU (u Petra Mikuláša), na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina – Iuventus Canti – o Vrábloch r. 1994 získal 1. miesto, bol poslucháčom Konzervatória mesta Viedeň u Manfreda Equiluza, intenzívne spolupracoval so súborom starej hudby Musica aeterna, dlhé roky sa venuje interpretácii diel sakrálnej a starej hudby (z ktorej má – ako spoluúčastník – i niekoľko CD) a opernému spevu (o. i. v mníchovskom Residenztheater).

Jaroslav Pehal, foto: Lena Csandal

Jaroslav Pehal,
foto: Lena Csandal

Prečo pripomínam práve tohto speváka – veď okteto tvorí ďalších sedem slovenských talentov? Jaroslav Pehal a dirigent Daniel Simnandl si totiž projektom založenia mužského okteta prvorado splnili dávny sen, s ktorým chcú naďalej udržiavať kontakt so slovenským hudobným životom. Hoci si hudobný a operný svet postupne rozoberá naše talenty, je dobré, ak mnohí z nich nezabúdajú na domov – a hudbu, z ktorej vyrástli.

Hlas tohto basistu teda vhodne zapadá do ukážok z chrámovej zborovej hudby východného obradu od Nikolaja Kedrova a Pavla Česnokova, ktorí zažili nielen veľkú tradíciu ruského sakrálneho spevu (Česnokov vytvoril vyše 500 vokálnych skladieb duchovného charakteru!), ale aj jeho umlčanie v rokoch komunizmu, kedy sa podobné diela nesmeli nielen komponovať, ale ani pripomínať. U nás sa k tradícii interpretovania ruskej sakrálnej hudby venoval napríklad veľký slovenský basista rusínskeho pôvodu Sergej Kopčák, o čom existuje aj vzácny záznam na jednom z jeho početných CD.

CD: A Cappella Pur, Danubius Octet Singers, obal CD - zadná časť

CD: A Cappella Pur,
Danubius Octet Singers,
obal CD – zadná časť

Danubius Octet Singers vyšiel na CD kvalitne i vďaka majstrovi zvuku Viliamovi Chovancovi a po vonkajšej stránke zasa modernému dizajnu bukletu. Je teda reprezentatívnym dôkazom toho, že vzniklo a existuje mimoriadne perspektívne slovenské vokálne teleso, vypĺňajúce interpretačnú medzeru v bohatom majstrovstve domácich vokálnych talentov. Najviac na mňa zapôsobili nádherne interpretované zbory zo Suchoňovho cyklu O horách, Janáčkove Štyri mužské zbory i dramatický Kantor Halfar, ako aj Česnokovove duchovne prežité sakrálne diela. Okteto mužských hlasov znie na nahrávkach farebne, plnozvučne – dokonca občas ako oveľa početnejší mužský zbor, pričom každý jedinec v ňom pozná profesionálne zákonitosti spevu (bez amatérskych chybičiek) a spieva s plným precítením slovanskej vrúcnosti i poznaním diferenciácie ľudového základu skladieb či – naopak – profesionálnej harmonicko – melodickej vypracovanosti modernejšie ladených diel, inšpirovaných básnickými textami, resp. špecifikami duchovných chórov ruských autorov z prelomu 19. a 20. storočia. Je to nahrávka, ktorá si zaslúži poctu – a pre súbor Danubius Octet Singers pokračovanie v ambíciách, no každopádne neskĺznutie do eventových markentingových projektov kvôli „prežitiu“! Ďalšie objavovania zaujímavej dramaturgie – a azda aj provokovania súčasných autorov k novej tvorbe – by malo byť cestou tohto pružného, nie veľkého a pritom kvalitného súboru do budúcnosti, nehovoriac o množstve buditeľských slávností, projektov a príležitostí nášho Slovenska, ako aj hudobných liet a koncertov v inštitúciách hodných ich umenia. Potrebuje to však i trochu profesionálny manažing –   a samozrejme, čas, vôľu a stretávanie sa na skúškach, čo asi nie je jednoduché pri spevákoch takého rôznorodého profesionálneho vyťaženia. V budúcnosti by malo okteto určite nahrávať vo zvukovo profesionálnom štúdiu – hoci „živá“ akustika spomínaného českého i slovenského prostredia je trochu módna – ale aj cnosťou z núdze.

Profilový kompaktný disk súboru Danubius Octet Singers vznikol i vďaka podpore sociálneho a kultúrneho fondu SOZA (Slovenského ochranného zväzu autorského). S programom „A cappella pur“ dokonca otvoril Rok Ľudovíta Štúra v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ul. v Bratislave (14.4.2015).

Autor:  Terézia Ursínyová

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár