Dni starej hudby´17 s podtitulom „Hudba a reformácia“

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – V Bratislave sa od 26. mája – 6. júna 2017 uskutoční 22. ročník medzinárodného festivalu Dni starej hudby (DSH), ktorý každoročne usporadúva Centrum starej hudby. Tento ročník je s podtitulom „Hudba a reformácia“ a predstavia sa na ňom domáce i zahraničné súbory. Už tradične budú súčasťou DSH aj tvorivé dielne pre žiakov základných umeleckých škôl, ktorých vyvrcholením bude verejný koncert. V rámci tohto ročníka sa v marci 2017 festival Dni starej hudby podieľal aj na úspešnom uvedení novodobej premiéry Vivaldiho opery Arsilda v Opere SND.

Téma 22. ročníka medzinárodného festivalu Dní starej hudby „Hudba a reformácia“ súvisí s 500. výročím Lutherovej reformácie – historickej udalosti, ktorá výrazne a natrvalo poznačila Európu 16. a 17. storočia a ktorú si celý svet tento rok pripomína. Reformácia sa priamo dotkla aj kompozičnej tvorby a praxe cirkevnej hudby, pričom práve Lutherova koncepcia rátala aj naďalej s dôležitou úlohou hudby ako prostriedku prehlbujúceho vieru a nábožnosť kresťanského spoločenstva.

Dni starej hudby´17 participovali v spolupráci s Operou SND v predsunutých termínoch 9. a 12. marca 2017 na mimoriadne úspešnej medzinárodnej produkcii opery Antonia Vivaldiho Arsilda, regina di Ponto. Recenzia predstavenia je k dispozícii tu: Novodobá premiéra barokovej opery Arsilda v SND ako posledná párty

A. Vivaldi: Arsilda, Opera SND, 2017,
Lenka Máčiková (Mirinda), Fernando Guimaraes (Tamese), Olivia Vermeulen (Arsilda),
Lucile Richardot (Lisea), Kangmin Justin Kim (Barzane),
foto: Jozef Barinka

Festival Dni starej hudby sa na štyroch zo šiestich koncertov 22. ročníka bude venovať skladateľom, ktorí v 16. až 18. storočí aplikovali vo svojej tvorbe ideály Lutherovej reformácie. Jej základnou ideou bolo zaviesť do liturgie ľudu zrozumiteľný jazyk, ktorý hudba umocňovala a zapojiť do hudobnej praxe veriacich prostredníctvom spevu chorálov.

Tento zámer dokumentuje koncert Denn Dein Wort erquicket mich… (Pretože Tvoje slovo ma obživuje…) zo sakrálnych diel nemeckého hudobného velikána Heinricha Schütza v podaní špecialistov zo súboru Ensemble Polyharmonique pod vedením kontrantenoristu Alexandra Schneidera, rovnako ako koncert súboru Musica aeterna (v spolupráci so Slovenskou filharmóniou) s programom z duchovnej i svetskej tvorby Georga Philippa Telemanna (Podoby a premeny), ktorého 250. výročie úmrtia si v tomto jubilejnom reformačnom roku hudobný svet taktiež pripomína.

K raným protestantským skladateľom patrí aj Samuel Capricornus (koncert Resonate et plaudite Hudba v Prešporku v 17. storočí), pôsobiaci sedem rokov svojho krátkeho života ako hudobný riaditeľ evanjelického kostola v Prešporku. Jeho vynikajúca duchovná tvorba zaznie v rámci tohto projektu spolu s dielami jeho súčasníkov, ktorých tvorba bola uvádzaná tiež v tomto meste, najmä počas honosných korunovačných slávností. Koncert, na ktorom vystúpia telesá Musica aeterna, The Czech Ensemble Baroque ChoirLes Cornets Noirs a sopranistka Gabriela Eibenová, je výsledkom spolupráce s Katedrou hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Samuel Capricornus (1628 – 1665)

Koncert Bratislavského chlapčenského zboru pod vedením MagdalényGabriela Rovňákových sa uskutočňuje pri príležitosti 35. výročia založenia zboru a taktiež zahŕňa aj zborovú a organovú tvorbu protestantských skladateľov J. S. BachaG. Ph. Telemanna, ako aj ukážky zo sakrálnej tvorby súčasných slovenských skladateľov (Ľuboš Bernáth, Stanislav Šurin). Ako sólisti sa na koncerte v Katedrále sv. Martine predstavia organista Marek Vrábel so sopranistkou Miriam Garajovou.

Koncert z tvorby veľkého predreformačného flámskeho skladateľa prelomu 15. a 16. storočia Heinricha Isaaca (pri príležitosti 500. výročia jeho úmrtia) ponúka jedinečnú príležitosť vypočuť si jedno z jeho veľkých sakrálnych vokálnych diel – Missa Virgo Prudentissima v podaní renomovaného francúzskeho súboru Ensemble Gilles Binchois.

Práca s najmladšími adeptmi hudby v rámci tvorivých dielní pre žiakov základných umeleckých škôl je už tradičnou súčasťou DSH. V ich rámci pracujú mladí účastníci s renomovanými slovenskými špecialistami na barokový a klasicistický repertoár, vyvrcholením niekoľkodňových kurzov je verejný koncert. Bonusom pre študentov hudby i ďalších záujemcov bude tohto roku aj otvorená skúška Ensemble Polyharmonique pred koncertom z tvorby Heinricha Schütza.

Dni starej hudby´17
26. máj – 6. jún 2017
program festivalu

Piatok 26. 5. 2017 / 19.00 hod. / Moyzesova sieň, Bratislava
Hudba v Prešporku v 17. storočí / Samuel Capricornus a jeho súčasníci
Musica aeterna
(um. vedúci Peter ZAJÍČEK)
The Czech Ensemble Baroque Choir (um. vedúca Terézia VÁLKOVÁ)
Les Cornets Noir

Program:

S. Capricornus, J. Kusser, N. M. Pollentarius, G. Valentini

Musica aeterna

Program známeho slovenského súboru Musica aeterna, českého zboru The Czech Ensemble Baroque Choir a hráčov na dobových dychových nástrojoch Les Cornets Noirs predstaví duchovné diela významných osobností hudobných dejín Bratislavy v 17. storočí, skomponované v tomto meste alebo pre toto mesto. Väčšina z nich zaznie na koncerte v novodobej premiére. Poslucháči budú mať možnosť vypočuť si zatiaľ neznámu omšu zo zbierky Opus musicum Samuela Capricorna (1628 – 1665), hudobného riaditeľa evanjelického kostola, ktorý býva označovaný za najvýznamnejšieho protestantského skladateľa medzi Heinrichom Schützom a Johannom Sebastianom Bachom, ako aj ceremoniálne korunovačné moteto vysoko ceneného kapelníka cisárskej dvornej kapely Giovanniho Valentiniho, skomponované pri príležitosť voľby uhorského kráľa Ferdinanda IV. Koncert sa koná v spolupráci s Katedrou muzikológie FiF UK v rámci projektu Hudba v Bratislave. Viac informácií o súbore na: www.musicaaeterna.sk

Streda 31. 5. 2017 / 19.00 hod. / Koncertná sieň Klarisky, Bratislava
Heinrich Isaac: Missa Virgo Prudentissima
Ensemble Gilles Binchois
(Francúzsko)
Dominique VELLARD (umelecký vedúci)

Program koncertu:

Heinrich Isaac (c1450 – 1517): Missa Virgo Prudentissima

Ensemble Gilles Binchois

Skladateľ Heinrich Isaac patrí medzi franko-flámskych hudobníkov, ktorí svojou tvorbou okolo roku 1500 ovplyvnili podoby európskej renesančnej hudby. Vďaka pôsobeniu v službách Habsburgovcov boli jeho skladby dobre známe aj v nemecky hovoriacich krajinách. Monumentálna šesťhlasná omša Missa Virgo Prudentissima je dokladom Isaacovho kontrapunktického majstrovstva, ako aj schopnosti vyťažiť zo zborovej sadzby farebnosť a impozantnú plnosť zvuku. Omšové ordinárium dopĺňa gregoriánsky chorál používaný vo florentskej katedrále, kde skladateľ dlhší čas pôsobil ako spevák a skladateľ. O výnimočnú možnosť spoznať majstrovské renesančné dielo sa postarajú renomovaní francúzski špecialisti na vokálnu hudbu obdobia stredoveku a renesancie Ensemble Gilles Binchois. Koncert v rámci Dní starej hudby sa uskutočňuje pri príležitosti 500. výročia úmrtia skladateľa. Viac informácií o súbore na: www.gillesbinchois.com

video TU…

Štvrtok 1. 6. 2017 / 19.30 hod. / Jezuitský kostol / Bratislava
„Denn dein Wort erquicket mich…“
myšlienky a jazyk reformácie v hudbe Heinricha Schütza
Ensemble Polyharmonique (Nemecko)
Alexander SCHNEIDER (um. vedúci)

Program koncertu:

H. Schütz (1585 – 1672) – výber zo zbierok Geistliche Chormusic, Dávidove žalmy,
Schwanengesang Kleine geistliche Konzerte

Ensemble Polyharmonique

Medzinárodný vokálny súbor Ensemble Polyharmonique, pracujúci pod umeleckým vedením nemeckého kontratenoristu Alexandra Schneidera, sa v priebehu niekoľkých rokov vyprofiloval na súbor, ktorého interpretácie renesančnej a barokovej hudby sa stretávajú s priazňou európskeho publika i kritiky. Spomedzi významných hosťovaní súboru možno spomenúť pozvania na podujatia ako Heinrich-Schütz-Musikfest, Händel-Festspiele v Halle alebo na Utrecht Oude Muziek Festival. Na festivale Dni starej hudby v Bratislave uvedie súbor exkluzívny program venovaný géniovi nemeckého baroka Heinrichovi Schützovi (1585 – 1672) nazvaný „Denn dein Wort erquicket mich…“ (Pretože Tvoje slovo ma občerstvuje) s výberom zo zbierok duchovnej hudby Geistliche Chormusic, Dávidove žalmy, Schwanengesang Kleine geistliche Konzerte I. Súčasťou účinkovania Ensemble Polyharmonique v Bratislave je aj otvorená skúška pre študentov hudby na VŠMU (31. 5., 15.30 hod., vstup na skúšku je voľný). Viac informácií o súbore na: www.polyharmonique.eu

Video TU…

Sobota 3. 6. 2017 / 19.00 hod. / Dóm sv. Martina / Bratislava
Zborová a organová tvorba
koncert pri príležitosti 35. výročia vzniku BChZ
Bratislavský chlapčenský zbor
Magdaléna ROVŇÁKOVÁ, Gabriel ROVŇÁK (dirigenti)
Marek VRÁBEL (organ), Miriam GARAJOVÁ (soprán)

Program:

J. S. Bach, G. Ph. Telemann, F. Couperin, f. x. Brixi, s. Šurin, ľ. Bernáth

Bratislavský chlapčenský zbor, zbormajsterka Magdaléna Rovňáková,
foto: Archív BChZ

Bratislavský chlapčenský zbor vznikol pod vedením svojej zakladateľky Magdalény Rovňákovej; bez možnosti nadviazať na domácu tradíciu v oblasti chlapčenských zborov a za neraz neľahkých podmienok sa vypracoval na úctyhodnú medzinárodnú úroveň, o čom svedčia aj opakované pozvania na renomované zahraničné pódiá. Program koncertu v rámci festivalu DSH je prispôsobený sčasti festivalovej téme Hudba a reformácia a dopĺňa ju sakrálnou tvorbou dvoch súčasných slovenských skladateľov.

Utorok 6. 6. 2017 / 19.00 hod. / Malá sála Slovenskej filharmónie / Bratislava
Georg Philipp Telemann – podoby a premeny
koncert pri príležitosti 250. výročia úmrtia skladateľa
Musica aeterna (um. vedúci Peter ZAJÍČEK)
Gabriela EIBENOVÁ (soprán)

Program: G. Ph. TELEMANN

Gabriela Eibenová,
foto: Vojtěch Vlk

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) bol považovaný za jedného z najvýznamnejších a najplodnejších tvorcov svojej doby. Bol krstným otcom Bachovho syna C. Ph. E. Bacha a až do vysokého veku korešpondoval s Händlom, s ktorým sa poznal od roku 1701. Ten o ňom raz žartom poznamenal, že „dokáže napísať skladbu pre osem hlasov s takou ľahkosťou ako iní napíšu list“. Program súboru Musica aeterna s českou sopranistkou Gabrielou Eibenovou ponúkne podoby a premeny svetskej i duchovnej tvorby tohto zaujímavého skladateľa, vrátane extravagantnej programovej suity „Burlesque de Quixotte“ a kantáty k 200. výročiu Augsburského vyznania. Vstupenky na koncert predáva Slovenská filharmónia.

Tvorivé diela v rámci festivalu Dni starej hudby

Práca s najmladšími adeptmi hudby v rámci tvorivých dielní pre žiakov základných umeleckých škôl je už tradičnou súčasťou DSH. V ich rámci pracujú mladí účastníci s renomovanými slovenskými špecialistami na barokový a klasicistický repertoár, vyvrcholením niekoľkodňových kurzov je verejný koncert. Bonusom pre študentov hudby i ďalších záujemcov bude tohto roku aj otvorená skúška Ensemble Polyharmonique pred koncertom z tvorby Heinricha Schütza.

Tvorivé dielne pre žiakov Základných umeleckých škôl
Streda 31. 5. 2017 / 15.30 hod. / HTF VŠMU, Bratislava
Štvrtok 1. 6. 2017 / 15.30 hod. / HTF  VŠMU, Bratislava

Koncert účastníkov tvorivých dielní
Piatok 2. 6. 2017 / 18.00 / Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava

Pedagógovia:

Peter ZAJÍČEK (sláčikové nástroje), Róbert ŠEBESTA (dychové nástroje),
Peter GUĽAS (klávesové nástroje), Jana PASTORKOVÁ (spev)

Peter Zajíček v rámci tvorivých dielní festivalu Dni starej hudby

Počas festivalu Dni starej hudby už niekoľko rokov prebiehajú tvorivé dielne pre najmladších adeptov hudobného umenia – žiakov základných umeleckých škôl. Cieľom tohto projektu je oboznámiť ich s objavnými možnosťami interpretácie hudby minulých storočí na základe informovanosti o hudobných nástrojoch, o ich špecifickom zvuku, o technike hry na nich, o dejinách hudby a hudobnej praxe v tej-ktorej dobe vo všeobecnosti. Tvorivé dielne a tím organizátorov Dní starej hudby veria, že sa aj v krátkom časovom rozpätí niekoľkých hodín darí u mladých hudobníkov vzbudiť záujem o tzv. historicky poučenú interpretáciu a neskôr možno vôľu intenzívnejšie sa jej venovať.

Vstup na podujatia je voľný.

Hlavným partnerom Dní starej hudby je Fond na podporu umenia, k realizácii festivalu prispeli aj Bratislavský samosprávny kraj a Mesto Bratislava. Viac informácií možno nájsť na facebookovej stránke festivalu a na webe www.earlymusic.sk. Vstupenky na koncerty sú v predaji v sieti Ticketportal. Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal alebo na mieste konania koncertu hodinu pred jeho začiatkom.

zdroj Centrum starej hudby

PR článok

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár