Dôstojná spomienka na osobnosť Jozefa Podprockého v Košiciach

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Komorný koncert v rámci festivalu ARS NOVA pripravili spoločne so Štátnou filharmóniou Košice organisti Ján Fic, Marek Štrbák a sopranistka Aneta Hollá, riaditeľka Konzervatória v Košiciach presne v deň prvého výročia úmrtia skladateľa, pedagóga a umelca Jozefa Podprockého – 31.marca 2022 v koncertnej sieni košického Konzervatória.

Sála bola preplnená vnímavými poslucháčmi (s respirátormi opatrne zakrývajúcimi tváre), ktorí si prišli uctiť pamiatku bývalého pedagóga školy, krátko aj riaditeľa Štátnej filharmónie Košice, ako aj reprezentanta kompozičného majstrovstva slovenskej hudby.

Jozef Podprocký (1944 – 2021). foto: Pavel Kastl

Prítomní boli aj generačne príbuzní súpútnici, manželka Mária, priatelia a obdivovatelia osobnosti, ktorej život a tvorba boli súčasťou ich poznania. Programový bulletin predstavil nielen program, osobnosti účinkujúcich, ale najmä životné zastávky skladateľa a jeho žiakov. Napriek tomu sme pociťovali potrebu naživo uvádzať charakteristiku a priblíženie hraných skladieb, aby najmä študenti nižších ročníkov školy získali hlbšie poznanie a umelecký zážitok.

Nekrológ k úmrtiu J. Podprockého sme uverejnili pred rokom 31. 3. 2021 TU

O histórii jednotlivých skladieb programu sa dozvedáme aj z publikácie, ktorú r. 1994 vydala Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, ktorej bol Podprocký doživotným predsedom. Zakladateľka spoločnosti Ing. Mária Potemrová (jej sté výročie narodenia sme si pripomenuli 24. 2. 2022, viac o tejto osobnosti si prečítate TU…), v nej netajila spoluprácu pri spoznávaní tvorby starých majstrov, pôsobiacich v Košiciach, usmerňovanie skladateľa Podprockého k štúdiu autografov zachovaných skladieb v Mestských archívoch, kde sa zoznámil najmä s tvorbou predstaviteľa chrámovej hudby v Košiciach Františka Xavera Zomba (1779 – 1823) a rekonštruoval jeho sakrálnu tvorbu, neskôr vydanú aj na CD.

Publikácia vyšla na počesť 200. výročia narodenia tohto vzdelaného hudobníka a skladateľa, publicistu a kritika, najmä s dobovými dôkazmi o opere v Košiciach v 18. storočí či o košickej premiére Mozartovej Čarovnej flauty r. 1794!

Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove, 2020, Marek Štrbák, foto: Silvia Fecsková
In memoriam Jozef Podprocký, koncert v rámci festivalu Ars nova, 2022, foto: Jaroslav Ľaš

Kompozičný jazyk prvej z Podprockého skladieb na koncerte bol uctením si tvorby tohto umenovedca, nazval ju Reminiscentio supra F. X. Zomb, op. 24. Organista Marek Štrbák sa zmocnil tematického materiálu v stupňujúcom sa myšlienkovom poradí s dramaticky vrcholným dominantným kontrastom, kde rovnako slávnostne zneli aj okrajové plochy. Vlastným „príbehom“ skladateľa Podprockého je skladba Cantus adventus „Rorate caeli“ pre soprán a organ op. 66 v obnovenej premiére s interpretkou Anetou HollouJánom Ficom.

Obom sa darilo aj v nasledujúcej Ave Marii pre soprán a organ op. 2a. Skladba vznikla r.1966 v triede prof. Jána Cikkera, keď svojmu mladému žiakovi uložil úlohu niekoľkonásobného stvárnenia liturgického textu. Po smrti skladateľa r. 1989 sa k skladbe vrátil a zrevidoval ju na pamiatku svojho pedagóga. Sopranistka Aneta Hollá citlivo niesla melodický prúd v súlade s dynamikou organového pozadia s voľne sprevádzajúcimi melódiami.

In memoriam Jozef Podprocký, koncert v rámci festivalu Ars nova, 2022, Aneta Hollá, foto: Jaroslav Ľaš

O profesionálnom vzťahu skladateľa k organu sme sa presvedčili v skladbách, ktoré zazneli v naštudovaní Mareka Štrbáka. Hudobná legenda s passacagliou op. 58 s bližším názvom Laudatórium (Chválospev) ponúkala množstvo spevných častí, prerušovaných hravými témami, mnohými ozdobami, vzájomne kontrastnými témami s polyfonickou strednou polohou, stupňovaním gradácie, intímnou filozofiou. Podobne pôsobila aj Fantázia na sekvenciu „Stabat mater“ op. 61 na tému „Spi dieťatko krásne, jasajme…“

Dve pastorely a Fantázia na sekvenciu „Veni sancte spiritus“ op. 65 vytvárali rovnováhu medzi organovým majstrovstvom v rukopise a preludovaním organistu Jána Fica. Sopranistke sa darilo najmä v premiérovom uvedení Ave verum corpus pre spev a organ op. 34 č. 4, ktoré vystriedal monumentálny opus Lauda Sion op. 44 v podaní M. Štrbáka, kde dosiahol maximálnu zvukovú kvalitu, využijúc registre všetkých troch klaviatúr s vynikajúcou pedalizáciou a dramatickými plochami. Dielo patrí nesporne k vrcholným výtvorom, metamorfózam pre organ a je stálou a dôležitou súčasťou slovenskej sakrálnej hudby.

In memoriam Jozef Podprocký, koncert v rámci festivalu Ars nova, 2022, Ján Fic, foto: Jaroslav Ľaš
In memoriam Jozef Podprocký, koncert v rámci festivalu Ars nova, 2022, Ján Fic, Aneta Hollá, Marek Štrbák, foto: Jaroslav Ľaš

Podprockého žiačka Iris Szeghy v Žalme 130 pre soprán a organ in memoriam Jozef Podprocký (A. Hollá, J. Fic) akustikou, svojím otvoreným srdcom, žiaľom a farbami vyjadrila bolesť nad stratou blízkeho. Dielo mimoriadnych kvalít uzavrelo profesionálne a umelecky vzácne stretnutie s hudbou, ktorá je tichým odkazom a vierou v pokoj a mier.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertu 31. 3. 2022

In memoriam Jozef Podprocký
Koncertná sieň Konzervatória, Timonova ul. Košice, 30. 3. 2022
Koncert v rámci 18. ročníka festivalu súčasného umenia ARS NOVA

Aneta Hollá, soprán
Ján Fic, Marek Štrbák, organ

Jozef Podprocký
Reminiscentio supra F. X. Zomb op. 24
Cantus adventus „Rorate caeli“ pre soprán a organ op. 66 (obnovená premiéra)
Laudatórium – hudobná legenda s passacagliou op. 58
AveMaria pre soprán a organ op. 7 č. 2a
Dve pastorely op. 34 č. 6
Fantázia I. na sekvenciu „Stabat mater“ op. 61
Ave verum corpus pre spev a organ op. 34 č. 4 (premiéra)
Fantázia III. (piccola) na sekvenciu „Veni Sancte Spiritus“ op. 65 /premiéra
Lauda Sion – chorálové metamorfózy pre organ op. 44

Iris Szeghy: Žalm 130 pre soprán a organ in memoriam Jozef Podprocký (slovenská premiéra)

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár