Druhý ročník projektu „Students meet Professionals“ otvorí ,,Mozart à la Hrušovská“

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva na úvodné podujatie druhého ročníka edukačno-umeleckého projektu s názvom „Students meet Professionals“, ktoré sa uskutoční dňa 17. marca 2016 v koncertnej sále Cirkevného konzervatória (CK). Druhý ročník projektu, ktorý je venovaný 260. výročiu narodenia a 225. výročiu úmrtia W. A. Mozarta (1756 – 1791), prinesie od marca do decembra t.r. 13 rôznych podujatí. „Students meet Professionals 2016″ otvorí spevácke oddelenie školy s prednáškou a seminárom s názvom ,,Mozart à la Hrušovská“ na ktorom predstaví interpretačný odkaz najvýznamnejšej slovenskej mozartovskej speváčky a pedagogičky Anny Hrušovskej. Vstup na všetky podujatia je voľný.

Projekt „Students meet Professionals“  je edukačno-umelecký projekt zameraný na podporu a skvalitnenie vzdelávania v oblasti interpretačného umenia s cieľom podporiť neformálne vzdelávanie. Hlavným cieľom projektu je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme vzdelávacích podujatí – semináre, massterclassy a tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava umeleckých výkonov mladých umelcov a zároveň príležitosť na ich prezentáciu. Aktívna spolupráca mladých začínajúcich umelcov a skúsených profesionálov umenia prinesie novú kvalitu aj do koncertného života na Slovensku.

Prvý ročník  projektu „Students meet Professionals 2015“ sa niesol „V znamení Bacha“, čím si Cirkevné konzervatórium pripomenulo 330. výročie narodenia a 265. výročie úmrtia skladateľa. Projekt bol úspešný na významné umelecké osobnosti, ktoré prijali pozvanie zapojiť sa do aktivít svojimi skúsenosťami (Monika Melcová, Luciano Contini, Magdaléna Bajúszová), ale nie menej významným bolo spojenie a spolupráca všetkých stupňov hudobného školstva do spoločných podujatí – ZUŠ – konzervatóriá – VŠMU. Účasť žiakov mimobratislavských  konzervatórií, dokonca žiakov z brnenskej JAMU z Českej republiky potvrdila správnosť zámeru projektu.

Projekt ,,Students Meet Professionals“, Moderný viacboj, Koncert skladieb 20. a 21. storočia, 15.4.2015, foto: CK BA

Projekt ,“Students Meet Professionals“,
Moderný viacboj,
Koncert skladieb 20. a 21. storočia, 15.4.2015,
foto: CK BA

Druhý ročník projektu „Students meet Professional 2016″  sa bude venovať osobnosti Wolfganga Amadea Mozarta, ktorého 260. výročie narodenia a 225. výročie úmrtia si tento rok pripomíname. Úvodný projekt otvorí spevácke oddelenie školy s prednáškou a seminárom s názvom ,,Mozart à la Hrušovská“ a predstaví nám interpretačný odkaz najvýznamnejšej slovenskej mozartovskej speváčky a pedagogičky Anny Hrušovskej.

Eva Malatincová, riaditeľa Cirk. konzervatória v Bratislave

Eva Malatincová

Eva Malatincová, riaditeľka Cirkevného konzervatória v Bratislave

,,Mimoriadny význam v umeleckej praxi Anny Hrušovskej mal jej vrúcny vzťah k interpretácii hudby W. A. Mozarta. Nachádzala v jeho hudbe všetky výrazové možnosti pre plnokrvné muzicírovanie. Nuansy Mozartovej hudby bývajú často nezvládnuteľným problémom pre mnohých interpretov a preto ho do svojho repertoáru nezaraďujú. Netýka sa to rozhodne Anny Hrušovskej ako interpretky, ktorá s obľubou zaraďovala Mozartove skladby do koncertných programov a zároveň bola vynikajúca mozartovská operná interpretka vďaka svojej hlasovej technike, ktorá jej umožnila zvládnuť aj najnáročnejšie party: „Jediná A. Hrušovská vedela po všetkých stránkach vyhovieť vysokým nárokom mozartovskej interpretácie, lebo má ľahký, technicky výborne zvládnutý orgán, ako aj schopnosť vcítiť sa do ducha Mozartovej hudby. Na výkone Hrušovskej najlepšie bolo badať, že Mozart je veľkou školou speváckeho umenia, techniky i štýlu.” (kritika na koncert venovaný 200. výročiu narodenia W.A.Mozarta,1956) „Najčistejší spevácky výkon mozartovského razenia podala A. Hrušovská v úlohe Zerliny. Ľahučké akoby nadýchnuté recitatívy, široký melodický oblúk akoby pod jedným dychom vyspievaných árií, krehký zvuk jej hlasu – to všetko spolu so sympatickým stvárnením roly prispelo k celkovej úrovni tohto predstavenia.” (Terrayová: K uvedeniu Mozartovho Dona Juana, Slovenské divadlo, roč.4.,1956)“

Plagat_Mozart_a_Hrusovska_web-01

Projekt je celoročný v rozmedzí mesiacov marec – december 2016, pričom bude rozdelený na jarnú a jesennú časť. Opäť bude zahŕňať semináre, prednášky, massterclassy, tvorivé dielne a koncerty. Projekt má ambície nadviazať na osvedčenú spoluprácu so ZUŠ a VŠMU a slovenskými konzervatóriami.

Edukačné ciele projektu:

Aktívnou spoluprácou  študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:

  • nové vedomosti a skúsenosti – príležitosť pozorovať profesionálneho umelca pri práci
  • inšpiráciu a motiváciu – žiak podporený touto skúsenosťou získa podnety pre vlastný proces prípravy a štúdia nových, neznámych a málo hraných hudobných diel
  • skvalitnenie interpretácie – na základe nových interpretačných  skúseností sa zlepší umelecký prejav žiaka

Umelecké ciele projektu:

  • objavná dramaturgia koncertov – v projekte chceme využiť skladby málo hrané, výnimočné, s využitím a vzájomným prepojením viacerých umeleckých odborov školy
  • nová kvalita koncertného života – spoločné muzicírovanie žiakov s profesionálmi, uvádzanie netradičných a menej známych skladieb W. A. Mozarta prinesie novú kvalitu do koncertného života na Slovensku

 

Program projektu „Students meet Professionals 2016“

AKCIE projektu – Jarná časť

„Mozart à la Hrušovská“
prednáška, seminár o interpretačnom odkaze najvýznamnejšej slovenskej mozartovskej speváčky
17. 3. 2016 o 10:00 hod.
Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava

„Klavírny maratón“
cyklus prednášok, majstrovských kurzov pod vedením renomovaných interpretov
18. – 21. 4. 2016
Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava

„Mozart a jeho nasledovníci“
klavírny koncert, sonáty W. A. Mozarta, L. van
Beethovena, Schumann, Chopin, Brahms, Skrjabin, Debussy, Bartók a i.
26. 4. 2016 o 18:00 hod.
Rakúske kultúrne fórum, Bratislava

„Majstrovský kurz s Friedrichom Heiderom“
Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava
Dátum sa spresní dodatočne

Spevácky koncert vybraných účastníkov interpretačného kurzu
s Friedrichom Haiderom
27. 4. 2016 o 18:00 hod.
Rakúske kultúrne fórum, Bratislava

„Večer Mozartových piesní“
vokálny koncert
11. 5. 2016 o 18:00 hod.
Pálffyho palác, Zámocká ul., Bratislava

AKCIE projektu – Jesenná časť

„Mozart v mojej kariére“
seminár a tvorivá dielňa s Magdalénou Hajóssyovou
19. 10. 2016 o 9:00 hod.
Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava

„Klavírne koncerty W.A. Mozarta“
prezentácia knihy Stanislava Zamborského
15. 11. 2016 o 10:00 hod.
Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava

„Pocta Mozartovi“
vokálno-inštrumentálny komorný koncert
15. 11. 2016 o 18:00 hod.
Rakúske kultúrne fórum, Bratislava

„Stopy transcendentna“
prednáška a seminár o charaktere Mozartovej hudby
12. 12. 2016 o 10:00
Koncertná sála CK, Beňadická 16, Bratislava

„Mozart & organ“
organový koncert
22. 11. 2016 o 19:00 hod.
Katedrála sv. Martina, Bratislava

„Laudate Dominum“
adventný koncert duchovnej hudby W. A. Mozarta
13. 12. 2016 o 18:00
Moyzesova koncertná sieň, Bratislava

„Laudate Dominum“
adventný koncert duchovnej hudby W. A. Mozarta
14. 12. 2016 o 17:00 hod.
Kostol Povýšenia svätého Kríža, Nové Zámky

vstup na všetky podujatia je voľný

www.ckba.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár