Duchovné zážitky à cappella hudby

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Slovenský filharmonický zbor má v tejto sezóne za sebou spoluprácu s Viedenskou štátnou operou v Tannhäuserovi R. Wagnera – s dirigentom Petrom Schneiderom (účinkoval s Viedenskými filharmonikmi aj na BHS 2014) a v Musorgského Chovančine s dirigentom Semionom Byčkovom. V tomto roku vystúpi SFZ ešte na Veľkonočnom festivale duchovnej hudby v Brne s dielami A. Pärta a F. Poulenca, pod taktovkou Erwina Ortnera a na Festivale Richarda Wagnera vo Welsi – v opere Tannhäuser pod vedením Ralfa Weikerta.

Na domácej pôde sa naše najlepšie profesionálne vokálne teleso predstavilo 20. februára t. r. na mimoriadnom à cappella koncerte v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie – pod vedením svojho temperamentného, muzikálneho, gesticky jasného, mimoriadne nadaného zbormajstra SFZ Jozefa Chabroňa. Dramaturgia bola premyslene zostavená z diel duchovnej hudby (väčšinou slovenských skladateľov). Pojem à cappella priviedol poslucháčov možno k zamysleniu, čo tento pojem muzikologicky (a historicky) znamená. V ranom stredoveku sa v cirkevnej hudbe nemohli používať inštrumentálne nástroje, a tak sa v chrámoch udomácnila aspoň hudba vokálna. V preklade z taliančiny à cappella teda znamená: „ako v kaplnke“.

Jozef Chabroň

Jozef Chabroň

Pravda, súčasný vyše 60 členný Slovenský filharmonický zbor v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie nemal ambíciu, znieť „ako v kaplnke“, ale ako veľké vokálne teleso. Pod taktovkou Jozefa Chabroňa účinkoval tentokrát v náročnom, viacštýlovom repertoári, nepresahujúcom hodinu (čo mohlo byť aj viac…) – spolu s organistom Stanislavom Šurinom a klaviristom Tomášom Nemcom.

V úvode večera zaznelo umelecky najzávažnejšie a najrozsiahlejšie dielo: Osem duchovných spevov op. 138 od Maxa Regera. Lipský organista, skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg Max Reger v zborovej tvorbe (logicky) nadviazal najmä na chorálovú a polyfonickú tvorbu J. S. Bacha, pričom sa nevyhol ani klasicko-romantickej syntéze a odkazu nemeckého (takmer súčasníka) Johannesa Brahmsa – svojho vzoru v harmonickej výstavbe, romantickej citovosti i duchovnej hĺbke. Každý z ôsmich spevov Regera vyznel s neobyčajným bohatstvom dynamiky a prepracovanosti zboru vo viachlasnej štruktúre. SFZ presvedčil v najnáročnejšom opuse koncertu vysokou profesionalitou a vyzretosťou hlasových skupín, ktoré (až na malé výnimky) boli jednotné v nástupoch a hlasovo okrúhle, mäkké. Celkovo vyzneli Regerove Duchovné spevy s hlbokou introvertnosťou, ktorá neobyčajne zasiahla publikum, obľubujúce hlasový súzvuk zboru v klasickej podobe (a nie v  módnych „va,va,va“ vokálnych skupín, ktoré pretvárajú podobu akejkoľvek hudby do inštrumentálno-vokálnych tvarov). Zvlášť očarilo jemné, vlasovo znejúce pianissimo v závere piateho a ôsmeho spevu. (Škoda, že v bulletine neboli zverejnené texty a preklady všetkých duchovných piesní, vokálne nie vždy zrozumiteľné a dnešnému poslucháčovi možno dakedy aj nábožensky vzdialené).

Slovenský filharmonický zbor, S. Šurin, organ, T. Nemec, klavír, J. Chabroň, zbormajster, foto: SF

Slovenský filharmonický zbor,
S. Šurin, organ, T. Nemec, klavír, J. Chabroň, zbormajster,
foto: SF

Na koncerte zaznelo viac zborových diel (počtom opusov preferovaného) Alexandra Albrechta, ktorý sa do hudobných dejín Bratislavy zapísal jednak vďaka pôsobeniu na postoch organistu Dómu sv. Martina a od roku 1921 aj dirigenta Cirkevného hudobného spolku pri tomto chráme, ako aj riaditeľa Mestskej hudobnej školy. Z troch duchovne orientovaných skladieb Alexandra Albrechta (Pieseň, Ave Maria a Hymnus na krásu) kompozične najpôsobivejšie vyznel hudobne jemný, kompozične zrelý a precítený Hymnus na krásu pre miešaný zbor a klavír (v interpretačne kvalitne zahranom parte Tomášom Nemcom) na text Rabindranátha Thákura. Všetky tri zbory Albrechta sú náročné po interpretačnej stránke, v duchu neskorého romantizmu, v mnohom inšpirovaného odkazom (či jemným odleskom) M. Regera. V Albrechtovej výrazovo bohatej Piesni (napísanej na nemecký text), zazneli v exponovaných úsekoch (na škodu celku) ostrejšie soprány. V Ave Maria uviedlo skladbu jemné organové sólo známeho umelca, duchovnú hudbu propagujúceho Stanislava Šurina, pričom do zvuku organu vstúpil citlivo skomponovaný zbor, v zložitej, prekomponovanej, na interpretáciu náročnej sadzbe.

Mikuláš Schneider – Trnavský je doposiaľ väčšinou poslucháčstva iba „jednohlasne“ hodnotenou osobnosťou (viď geniálne piesňové zbierky skladateľa, či doposiaľ neprekonaný Jednotný katolícky spevník). No tento trnavský génius – dlhoročný regenschori Chrámu sv. Mikuláša v Trnave, zbormajster a hudobný pedagóg, no najmä všestranný (nielen piesňový!) skladateľ, zanechal aj desiatky duchovných (príležitostných organových a vokálnych skladieb, omší… atď.). Niektoré vyšli na CD (Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského, Duchovná a organová tvorba M. Schneidra-Trnavského). Jeho Jubilate DeoDomine, non sum dignus boli na koncerte SFZ teda iba malou ukážkou odkazu trnavského Majstra. V kontexte koncertu však jedinečnou invenciou osviežili program melodickým bohatstvom. V oslavno – duchovnej rovine zapôsobilo Schneidrovo Jubilate Deo plnozvučným zborovým tónom – za sprievodu organu (Stanislava Šurína). V Domine, non sum dignus (bez organu) sa zasa skladateľ oprel o princíp dominancie ženských hlasov, na ktoré nadviazali ostatné hlasové skupiny s čarovne bohatou dynamikou. Schneidrova tvorba v duchovnej sfére nezaprela nadaného melodika, ktorý vyznel s priam ľudovou spevnosťou – pri úctyhodnej zborovej prepracovanosti.

Ukážkou z bohatého odkazu (aj) duchovnej hudby veľkého českého skladateľa 20. storočia Petra Ebena bola jeho Salve Regina – skladba pre miešaný zbor s prudkým fortissimovým nástupom témy a celkovo modernejšou hudobnou rečou, ale aj hustou vokálnou sadzbou, či zdôrazneným kontrapunktom mužských hlasov voči ženskému zboru.

Pater Noster od Štefana Németha – Šamorínskeho zaznelo s organom (v pozícii sprevádzajúceho nástroja), ktorý však udržiaval „pozíciu“ hudobnej základiny, nad ktorou sa odvíjala bohatá polyfonická štruktúra miešaného zboru. Celá skladba končila apoteózou na slovo Amen.

Slovenský filharmonický zbor, J. Chabroň, zbormajster, S. Šurin, organ, foto: SF

Slovenský filharmonický zbor,
J. Chabroň, zbormajster, Stanislav Šurin, organ,
foto: SF

Egon Krak sa prezentoval skladbou Ave Regina coelorum, ktorá vznikla na liturgický text v roku 1994. Skladateľ o diele napísal: „Venoval som ho vtedy existujúcemu Akademickému zboru pod vedením Ľuby Halovej. Skladbu uviedli viaceré zborové telesá a naposledy zaznelo vo Wisconsine v roku 2008. Je to jedna z mojich predstáv o výzore súčasnej liturgickej hudby, v ktorej nechýba polyfonický princíp, sprevádzajúci chrámovú hudbu v Európe už viac ako 1200 rokov, plný úžasných vývojových premien a skladateľských koncepcií.“

V latinčine komponované dielo na poctu Kráľovnej nebies zaznelo bez organového vstupu, nárokmi opreté viac o ženský zbor, ku ktorému sa v premyslenej koncepcii, zvukovo veľmi jemne pripájajú do farebne bohatého celku ďalšie hlasy. Je to kompozične náročná, poslucháčsky dojemná a hĺbavá hudba.

Ako prídavok na záver koncertu zaznel vďačnému obecenstvu, emotívne i hudobne prekrásny zbor nemeckého skladateľa 20. storočia Franza Biebla: Ave Maria, na text Zvestovania Anjela Panne Márii: Zdravas Mária…

O rok si Slovenský filharmonický zbor pripomenie 70 rokov vzniku Miešaného zboru bratislavského rozhlasu, ktorý bol predchodcom dnešného ansámblu, od r. 1957 známeho ako profesionálny Slovenský filharmonický zbor. Už dnes by bolo treba rozmýšľať nad tým, ako pripomenúť zrod profesionálneho SFZ. Nielen pozvaniami a reprezentáciou v nepochybne váženom zahraničí, ale najmä cyklom koncertov Slovenskej filharmónie s vokálno-inštrumentálnymi, či à cappella programami. Na nich by mali odznieť aj nové diela súčasných tvorcov hudby, ktorých však treba už dnes osloviť, inšpirovať – a potom i uviesť na zvláštnom koncerte. Tradícia je nepochybne prepotrebná – ale budúcnosť na ňu nadväzuje…

Autor: Terézia Ursínyová

Pozrite si záznam koncertu z Online archívu Slovenskej filharmónie: SFZ à cappella – 20. 2. 2015

Videostream SFZ à cappella – 20. 2. 2015

Videostream SFZ à cappella – 20. 2. 2015

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár