Dva koncerty v Štátnej filharmónii Košice

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Dva koncerty idúce po sebe, usporiadané Štátnou filharmóniou Košice, jeden komorný 8. marca a druhý symfonický 10. marca 2022, poskytli osobité odlišnosti dramaturgické, koncepčné, a vniesli do nich jedinečnú hudobnú esenciu. Každý z týchto dvoch hudobných večerov priniesol percepčne inú poetiku, vlastnú skladbám zakotveným v určitom štýle či slohu.

Raschér saxophone quartet – Ladislav Fančovič

Na koncerte vystúpilo komorné kvarteto Raschér Saxophone Quartet – štyria saxofonisti a klavirista Ladislav Fančovič. V Košiciach to bola ich prvá zastávka na ceste Slovenskom po hudobných aktivitách v rámci festivalu Saxophobia Bratislava 2022. Svoje vystúpenie vsadili do rámca klasickej garnitúry J. S. Bach – W. A. Mozart a jeho vnútro vyplnili hudbou súčasnou. Dve skladby zo súčasnej hudby venovali skladatelia Slovinec Uroš Rojko a Talian Giorgio Colombo Taccani členom saxofónového kvarteta, ktoré tvoria Christine Rall (sopránový saxofón), Eliot Riley (altový saxofón), Andreas van Zoelen (tenorový saxofón), Oscar Trompenaars (barytónový saxofón) a klaviristovi Ladislavovi Fančovičovi.

Ladislav Fančovič, Raschér Saxophone Quartet, Dom umenia Košice, 2022, foto: Miriama Fenciková / ŠfK

V Košiciach odzneli skladby Rush pre saxofónové kvarteto a klavír (U. Rojko) a The Last Picture of A. S. pre saxofónové kvarteto a klavír (G. C. Taccani) v šate celosvetových premiér. Pre obe novodobé skladby bola charakteristickou zvuková vlna a clona, šíriaca sa akoby ešte aj v ich alikvotnej polohe. Zvukovým efektom prialo zvláštne využívanie plátkov zo strany interpretov klopkanie na nástroje, objavujúce sa v hudbe už od 20. storočia, rýchle zmeny polôh, zvukovo-harmonická disonancia. Všetko, čo hudba, zaraďovaná do kategórie sónická, dostala do vienka od skladateľov 20. storočia, patrilo aj v týchto dvoch skladbách do jej zvukovej (teda sónickej) výbavy.

Zvukový efekt nepatril k samoúčelným, interpreti ho komunikovali kultivovane. Zvukovú spŕšku, prameniacu zo štruktúry jednotlivých skladieb cez hudobné nástroje do akustického priestoru koncertnej sály košického Domu umenia interpreti precízne sledovali. Prejavila sa v súhre, rytme, dynamike, farbe saxofónov a ich tónových rozsahov a pokiaľ bol prítomný aj klavír, Ladislav Fančovič ako skvelý spoluhráč patril k spolutvorcom akustickej výnimočnosti znejúcich skladieb.

Výber štyroch z 24 prelúdií slovenského skladateľa Ilju Zeljenku zaznel v zaujímavej úprave pre štyri saxofóny. Podobne to dopadlo aj s výberom z 15 maďarských piesní Bélu Bartóka. Pôvodne určené pre klavír zazneli naozaj štýlovo, v lahodnom zvuku saxofónov v úprave tenorsaxofonistu A. van Zoelena, ktorý sa podpísal aj pod úpravu troch fúg (Contrapunctus 1, 4, 9) z veľkolepého a posledného, žiaľ nedokončeného diela J. S. Bacha Umenie fúgy (Die Kunst der Fuge BWV 1080). Prepletanie témy a kontrapunktu v podaní štyroch saxofonistov bolo hudobne a v sledovaní kompozičnej štruktúry krištáľovo čisté, akoby posunuté až do esenciálnej zvukovej roviny.

Ladislav Fančovič, Raschér Saxophone Quartet, Dom umenia Košice, 2022, foto: Miriama Fenciková / ŠfK

Podobne sa dala vnímať aj prvá časť Kvinteta W. A. Mozarta, pôvodne pre klavír, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot, KV 452. Prvú časť (Largo. Allegro moderato) tohto skvostu skladateľovej komornej hudby, prezentovala skvelá úprava Ladislava Fančoviča, výborného partnera kvarteta za klavírom. Rýchle pasáže skladby klavirista zrozumiteľne modeloval v znejúcich oblúkoch, podobne zrozumiteľne pracoval aj so synkopami. Saxofonisti akoby premieňali farbu svojich nástrojov, do farieb klarinetu, (sopránový saxofón), fagotu, lesného rohu… Skladba bola majstrovskou ukážkou prvej časti akoby malého trojčasťového concertina, akým v skutočnosti toto dielo v origináli aj je.

Transkripcie uvedených skladieb pre saxofónové nástrojové zoskupenie len potvrdili, že novodobé tendencie v takýchto úpravách sú prijateľné, využiteľné a opodstatnené.

Symfonický koncert A cyklu Štátnej filharmónie Ondrej Lenárd, Ryan Martin Bradshaw

Na tomto koncerte prezentovali svoje umenie umelci generačne veľmi vzdialení. Pod taktovkou medzinárodne žiadaného slovenského dirigenta Ondreja Lenárda (v súčasnosti šéfdirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu) sa Košičanom predstavil pätnásťročný klavirista so slovensko-austrálskymi koreňmi Ryan Martin Bradshaw, ktorý je od roku 2021 prvým rezidenčným sólistom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

Ondrej Lenárd, Ryan Martin Bradshaw, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Jaroslav Ľaš / ŠfK

Koncert sa realizoval už v režime „prístupný každému“, čo odzrkadlila vysoká návštevnosť, podmienená určite aj menami hosťujúcich umelcov. O nadaní a umení mladučkého R. M. Bradshawa informovalo už niekoľko médií, aj o jeho úspechoch na medzinárodných koncertných a súťažných pódiách. Jedným z posledných bol úspech titulu absolútneho víťaza na tohtoročnej medzinárodnej súťaži „Virtuózi“, usporiadanej maďarskou televíziou.

V Košiciach sa predstavil ako sólista v Koncerte pre klavír orchester č. 2 c mol op. 18 Sergeja Rachmaninova. Koncert je náročný svojou formou, keďže v sebe skrýva aj úskalia v podobe istých, akoby fantazijne improvizovaných úsekov. Bradshawov výkon vykazoval istotu „ostrieľaného“ umelca. Formu trojčasťového koncertu držal pevne v rukách, aj jeho pôdorysnú koncepciu a jej hudobný obsah mal celkom pod kontrolou.

Ondrej Lenárd, Ryan Martin Bradshaw, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Jaroslav Ľaš / ŠfK

Postaral sa o hudobne zrozumiteľné frázovanie jednotlivých tém, kontrasty v dynamike chápal a odovzdával v kontexte tém a práce s nimi. Disponoval bezchybnou drobnou (prstovou) technikou a náročné akordické pasáže vo forte vyriešil v rámci znenia primeraného fyzickým možnostiam jeho veku. Niektoré zanedbateľné maličkosti, ktoré sa vyskytli v súhre s orchestrom, nemali žiadny vplyv na jasnú, žiarivú a obdivuhodnú umeleckú predstavivosť a interpretačnú zrelosť mladého klaviristu.

Antonín Dvořák a jeho repertoárovo časté, ale stále neopočúvané dielo – 9. symfónia op. 95 „Z nového sveta“ v interpretácii orchestra košickej Štátnej filharmónie a dirigenta Ondreja Lenárda tento môj pohľad len potvrdzuje. Je známou vecou, že každý interpret dodáva skladbe inú alebo novú hudobnú dimenziu. Tak to bolo aj na tomto koncerte, kde sa k svojmu interpretačnému videniu a zdieľaniu 9. symfónie, tohto kompozične výsostne uceleného Dvořákovho diela, prihlásil Ondrej Lenárd.

Ondrej Lenárd, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Jaroslav Ľaš / ŠfK
Ondrej Lenárd, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Jaroslav Ľaš / ŠfK

Hlavným atribútom v dirigentovej koncepcii bolo, že percipientovi odkrýval všetky zákutia bohatého hudobného materiálu vo všetkých podobách a polohách. Ondrej Lenárd svojimi jednoznačne zrozumiteľnými dirigentskými pokynmi sprístupnil a z kompaktného orchestrálneho zvuku vyťažil mnohoraké podoby tematických celkov vo vzájomnej interakcii významných motívov a ich kompozične dômyselného spájania. Na povrch sa dostali synkopické útvary, dirigent umožnil jasne vnímať skladateľovu skvelú tematickú prácu a aj motívy, prenášané skladateľom z jednej časti do inej.

Ohňostroj skladateľových mimoriadnych inštrumentačných nápadov i mnohé, v orchestri sólisticky prezentované nástroje (najmä dychové), dokázal O. Lenárd v príslušnej dynamike farebne využiť a včleniť do zvukového prúdu v prospech jednoliatej hudobnej formy a obsahu. Koncert, kde odznela 9. symfónia, ktorú mimochodom Ondrej Lenárd dirigoval spamäti, možno zážitkovo pokojne označiť ako jedinečný.

Autor: Dita Marenčinová

písané z koncertov 8. a 10. 3. 2022

Raschèr Saxophone Quartet & Ladislav Fančovič
Dom umenia Košice, 8. marca 2022

Raschèr Saxophone Quartet
Christine Rall, soprán saxofón
Elliot Riley, alt saxofón
Andreas van Zoelen, tenor saxofón
Oscar Trompenaars, barytón saxofón
Ladislav Fančovič, klavír

J. S. Bach: Umenie fúgy, BWV 1080 (úprava: Andreas van Zoelen)
Contrapunctus 1, 4, 9
U. Rojko: Rush pre saxofónové kvarteto a klavír (svetová premiéra)
I. Zeljenka: 24 prelúdií pre klavír (výber, prelúdiá 1 – 4)
B. Bartók: 15 maďarských sedliackych piesní (úprava: Andreas van Zoelen)
Balada
Staré tanečné piesne
G. C. Taccani: The Last Picture of A. S. pre saxofónové kvarteto a klavír (svetová premiéra)
W. A. Mozart: Kvinteto pre klavír a dychové nástroje Es dur, KV 452
1. časť (úprava: Ladislav Fančovič)

Rachmaninov – Dvořák
Dom umenia Košice, 10. marca 2022

Štátna filharmónia Košice
Ondrej Lenárd, dirigent
Ryan Martin Bradshaw, klavír

S. Rachmaninov: Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18
A. Dvořák: Symfónia č. 9 e mol „Z Nového sveta“ op. 95

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár