Dvakrát Dvořák s Bršlíkom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Slovenský tenorista so svetovým renomé Pavol Bršlík vydal už svoje štvrté sólové CD. Po piesňach Mikuláša Schneidera-Trnavského, Krásnej mlynárke Franza Schuberta a áriách Wolfganga Amadea Mozarta, najnovšie prišiel opäť s piesňovým repertoárom, tentoraz od Antonína Dvořáka. Zhodou okolností približne v rovnakom čase vyšla aj nová nahrávka Dořákovej kantáty Svatební košile, kde Bršlík naspieval postavu Umrlca.

Pavol Bršlík sa piesňovej tvorbe venuje dlhé roky s obdivuhodnou systematickosťou po skvelom schneidrovskom a schubertovskom albume som tajne dúfal, že sa pustí aj do českého repertoáru, kde som pre neho, podobne tajne, vytipoval Dvořáka a Janáčka. A hľa, prvý je už tu! Podstatnú časť nového albumu tvorí rozsiahly piesňový cyklus Cypřiše, ktorý Dvořák skomponoval ako 24-ročný a ide o jeho prvý pokus v piesňovom repertoári. Aj Bršlík je tu svojim spôsobom prvolezec, pretože doteraz neexistovala nahrávka s českým alebo slovenským spevákom (Philip Langridge, Martin Bruns, Marcus Ullmann, Timothy Robinson). Cypřiše (Burghauserov zoznam č. 11) sú cyklom 18 piesní na básne z rovnomennej zbierky Gustava Pflegera-Moravského. Nesú sa v typickej sladkobôľnej a melancholickej rovine vrcholného romantizmu a dominuje im téma neopätovanej lásky muža k žene. Táto téma v cykle rezonuje tak silno, že pôsobí až monotónne, no vďaka diferencovanému skladateľovmu zhudobneniu piesne do tejto roviny nikdy neskĺznu. Naplnil ich romanticky dávkovanou emocionalitou i pozoruhodnou pestrosťou nálad a výrazových možností. Vynikajúci je aj klavírny part, ktorý až nečakane vybočuje z koľají prostého sprevádzača. Unikátne Cypřiše sú na novom albume doplnené s častejšie uvádzanými cyklami Písně večerní (Op. 31) a Cigánské melodie (Op. 55), s pomerne bohatou interpretačnou tradíciou.

CD Pavla Bršlíka – Dvořák songs, vizuál

Pavol Bršlík na novinke akoby zúročil skúsenosť z oboch predošlých piesňových albumov: zo Schneidera-Trnavského priniesol dozvuky ľudovej hudby i slovenskej spevnosti, ktoré sú v Dvořákovi permanentne prítomné a kultúru nemeckej romantickej piesne zo Schuberta. Táto kombinácia zafungovala dokonale. Spevák sa neutápa v sentimentalite romantickej melanchólie, ale primerane dávkuje až rozvážny mužný smútok. Melanchólia napriek tomu prítomná je, no v delikátne podanej štylizovanej polohe, ktorá skôr odkazuje k nálade českého symbolizmu a neskoršej secesie. Takýto presah je unikátny a doslova kongeniálny. Bršlík je tiež mimoriadne silný vo vrúcnosti speváckeho prejavu (napadá mi jediné prirovnanie: Lucia Popp) a v dokonalej tvorbe nálady piesní, čo sa prejavilo aj v ďalších dvoch cykloch – nokturnovo ladených Večerných piesňach a temperamentnom podaní Cigánskych melódií. Moja jediná drobná výhrada smeruje k artikulácii: miestami ruší trocha príliš nemecké „L“. Pavla Bršlíka opäť na klavíri mimoriadne empaticky sprevádza Róbert Pechanec, ktorý má vzácnu schopnosť „dýchať so spevákom“ a zároveň poslucháčovi diskrétne odhaliť kompozičné majstrovstvo nádherného klavírneho partu.

Krst CD Pavla Bršlíka – Dvořák songs,
Róbert Pechanec, Pavol Bršlík, Gabriela Beňačková, Matouš Vlčinský zo spoločnosti Supraphon,
foto: Supraphon

Nová nahrávka kantáty Antonína Dvořáka Svatební košile (Op. 69) pre troch sólistov, zbor a orchester, podľa rovnomennej básne Karla Jaromíra Erbena zo zbierky Kytice, vznikla ako záznam dvoch koncertov, ktoré sa uskutočnili v júni 2016 vo viedenskom Konzerthause. K Erbenovmu dielu mal Dvořák mimoriadne blízky vzťah a niekoľkokrát sa ním nechal inšpirovať. Okrem zhudobnenia Sirotkova lůžkaRozmarýny do podoby piesní, voľného cyklu symfonických básní Vodník, Polednice, Zlatý kolovratHoloubek, sa vo vrcholnej forme prejavil práve v rozsiahlej kantáte Svatební košile. Skladateľ geniálne pretlmočil Erbenov „horor“ výnimočne so šťastným koncom do hudobnej podoby. Zachoval baladicky rýchly spád deja a doplnil ho viacerými spevnými číslami i orchestrálnymi medzihrami. Strhujúce sú scény putovania Dievčaťa s Umrlcom nočnou krajinou a na cintoríne, ktoré aj dnes, po mnohých poslucháčskych skúsenostiach s filmovou hudbou, pôsobia dokonale hrôzostrašne.

CD – Antonín Dvořák, Svatební košile, vizuál

Dirigent novej nahrávky, Cornelius Meister sa, po skúsenosti s Dvořákovými erbenovskými symfonickými básňami, s rovnakou vervou pustil aj do kantáty a vytvoril z nej dramatické dielo takmer hodné operného javiska. Dokonale vystihol epiku svižného rozprávačského tempa, ktoré s Viedenským symfonickým orchestrom ORF primerane zvoľňoval v lyrickejších pasážach a vygradoval v strhujúcich decrescendách. Zbor Viedenskej speváckej akadémie mu skvele sekundoval, v monumentálnom zvuku, temnej atmosfére i slušnej českej deklamácii.

Antonín Dvořák: Svatební košile, Wiener Konzerthaus, 2016,
Adam Plachetka, Pavol Bršlík, Simona Houda-Šaturová, Cornelius Meister,
foto: FB

Trojica sólistov bola zvolená podľa predpokladu znalosti češtiny i hviezdnych parametrov. Basbarytonista Adam Plachetka sa do partu Rozprávača pustil s vervou, elegantnou frázou a dramatickým nasadením, ktoré však miestami pôsobilo neprirodzene. Napriek tomu sa mu podarilo vystihnúť charakter postavy a udržať prekotný baladický ťah. Obsadenie Simony Šaturovej do úlohy Dievčaťa je trocha prekvapivé, postava je písaná pre dramatickejší hlas. Krehký a jemný soprán speváčky sa tak presadil najmä v lyrickejších pasážach, v úvodnom sóle a v záverečnej modlitbe. Na nahrávke prišla pomoc zvukára, no priniesla aj neželený efekt – zdvihnutá dynamická úroveň spôsobila prílišné zvýraznenie vibráta, ktoré v reáli nie je tak zreteľné. Pavol Bršlík si postavu Umrlca doslova užil. Zvyčajne ju spievajú charakteroví tenori, no spevák k prvému plánu postavy zo záhrobia pridal nádhernú kantilénu a tým dráždivú nejednoznačnosť, naliehavosť a iróniu, z ktorej až mrazí.

Autor: Jozef Červenka

Antonín Dvořák: Cypřiše, Písně večerní, Cigánské melodie
Pavol Breslik, tenor; Róbert Pechanec, klavír
CD, Supraphon 2017

Antonín Dvořák: Svatební košile
Simona Šaturová, soprán; Pavol Breslik, tenor; Adam Plachetka, basbyrytón
Wiener Singakademie; Heinz Ferlesch, zbormajster
ORF Vienna Radio Symphony Orchestra; Cornelius Meister, dirigent
CD, Capriccio 2017

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), od roku 2021 šéfdramaturg Opery SND.

Zanechajte komentár