Dvakrát Tosca v Opere Slovenského národného divadla

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Po dvoch otváracích predstaveniach Verdiho Aidy Opera SND v dňoch 17. a 18. septembra 2021 uviedla dve predstavenia Pucciniho Toscy premiérovanej začiatkom júna 2018 v hudobnom naštudovaní Rastislava Štúra a v réžii Martina Bendika. Teraz sme v oboch reprízach zaznamenali (oproti premiére) zmeny tak za dirigentským pultom, ako aj v sólistickom obsadení, pričom druhý večer bol venovaný aj okrúhlemu životnému jubileu predstaviteľky Toscy Jolane Fogašovej, ktorá v roku premiéry získala za svoju kreáciu divadelnú cenu Dosky.

Po nemecky cítiacej Maide Hundeling a talianskemu ideálu blízkej Jolany Fogašovej sme teraz v repríze 17. septembra počuli Toscu Andrey Dankovej. Sopranistka po prvých vydarených kreáciách v poslednej dekáde minulého storočia (Elena v Mefistofelovi a Mimi v Bohéme) sa neskôr profilovala predovšetkým v zahraničných divadlách. Jej posledná interpretácia Alžbety z Valois vo Verdiho Donovi Carlosovi v SND v decembri 2018 vyvolala skôr protichodné reakcie.

V Puccinim sa jej darilo o poznanie lepšie. Speváčkin hlas je dnes už pomerne dramatický a pre úlohu Toscy dostatočne nosný. Ak ponecháme bokom pre ňu typické intonačné kazy vo výškach (tu napríklad v závere modlitby či v ariose Il tuo sangue z tretieho dejstva), hlavným problémom je istá uniformnosť prejavu tak hereckého ako speváckeho. Toscu herecky profiluje ako plebejskú vášnivú ženu, k iným polohám sa nedopracúva. Vokálne zasa výrazovú stránku prejavu redukuje na dynamické odlišnosti, no nedarí sa jej dostať viac citu do podstaty tónu.

G. Puccini: Tosca, Opera SND, 2018, zbor Opery SND, foto: Pavol Breier/SND

Oproti premiére je ,,novým“ aj Scarpia v podaní Jána Ďurča, ktorý síce mierne prekvapil v pozitívnom zmysle, no jeho kreácia je takisto herecko-spevácky jednostrunná, interpretujúc policajného šéfa ako jednoznačného surovca. Tenorista Michal Lehotský v premiérových obsadeniach tiež nefiguroval, no neskôr sa v úlohe predstavil viackrát. Jeho spinto tenor si zachoval mäkkosť tónu a adekvátnu schopnosť kreovania fráz, škoda len, že v niektorých vysokých tónoch chýba viac farby.

Prečítajte si tiež:
Fallace speranza, čiže Márna Toscy nádej (recenzia premiéry z roku 2018)
Opera SND uvádza premiéru Pucciniho Toscy
S Rastislavom Štúrom nielen o Pucciniho Tosce

Dirigent Martin Leginus, ktorý stál aj pri zrode inscenácie, azda ešte o čosi prehĺbil dynamické kontrasty pôvodného naštudovania Rastislava Štúra (našťastie to veľkým fondom sólistov nevadilo), nútená prestávka v prevádzke súboru sa prejavila len občasným „mazaním“ recitatívov niektorými sólistami.

Zdá sa, že divadlo si svojsky vyriešilo konflikty medzi spievaným textom a dianím na scéne (mohli by sme ich spočítať na prstoch oboch rúk) tak, že vôbec nepoužilo titulkovacie zariadenie. Predstavenie malo dobrý ohlas u publika.

Nasledujúci deň (18. 9.) opäť Tosca. S tým istým dirigentom, inými sólistami pred ešte viac zaplnenou sálou, ktorá po predstavení reagovala dlhým potleskom. Slávnostnú atmosféru so záplavou kytíc v závere umocňovala aj prítomnosť majstra Petra Dvorského (25. septembra aj on oslavuje okrúhle životné jubileum), ktorého Cavaradossiho diváci videli v desiatke európskych miest a ktorý sa ako divák prišiel pozrieť na uznávanú interpretku Toscy. Tentoraz fungovalo aj titulkovacie zariadené, pravda občas bez synchronizácie s dianím na javisku.

G. Puccini: Tosca, Opera SND, 2021, Jolana Fogašová (Tosca), Peter Berger (Mario Cavaradossi), foto: Juraj ŽIlinčár/SND

Martinovi Leginusovi Puccini sedí. Z niekoľkých taktov otrepanej melódie zaznievajúcej pri vstupe Maria (ktorú skladateľ potom zopakoval v tzv. listovej árii) urobil malú hudobnú drámu predznačujúcu tragické vyústenie. Mariom Cavaradossim bol Peter Berger, Slovák pôsobiaci viac v Česku, ktorý v SND už túto úlohu spieval. Je suverénom v celom hlasovom rozsahu, herecky impulzívny, vokálne viac dramatický. Škoda len, že jeho tónu chýba trocha viac „tepla“.

Prečítajte si tiež:
Fallace speranza, čiže Márna Toscy nádej (recenzia premiéry z roku 2018)
Opera SND uvádza premiéru Pucciniho Toscy
S Rastislavom Štúrom nielen o Pucciniho Tosce
Taliansky Mario Cavaradossi a slovenská Floria Tosca v Opere SND
Jolana Fogašová získala Dosky 2018 za Pucciniho Toscu v Opere SND

V úlohe Scarpiu debutoval Daniel Čapkovič (po prvýkrát spieval túto postavu vo februári t.r. v Ostrave a časť tohto leta pracovne strávil na Salzburskom festivale, kde coveroval Scarpiu), pôvodne lyrický, dnes už univerzálny barytonista s hlasom príťažlivým vo farbe. Nemožno mať voči jeho výkonu žiadne výhrady, ale aj tak sa domnievam, že Verdi s prevahou kantilén je mu bližší než veristický spev žiadajúci výrazovo diferencovanejší prejav.

G. Puccini: Tosca, Opera SND, 2021, Daniel Čapkovič (Scapria), foto: Juraj ŽIlinčár/SND

Chváliť Toscu Jolany Fogašovej (od minulej sezóny je internou sólistkou Opery SND) je už takmer samozrejmosť. Úlohu má dokonalo prepracovanú vokálne i herecky a je schopná hlasom, pohybom, gestom či mimikou vyjadriť rôznorodé duševné stavy postavy od zaliečavosti, žiarlivosti a lásky až po odpor, pohoršenie, strach a beznádej zvrátenú v klamlivý triumf.

Dokumentujem to na dvoch detailoch, v ktorých troma či štyrmi notami dosahuje želaný účinok. Hneď po príchode na javisko reaguje na roztúženosť milenca polovážnou-polosladkastou replikou innanzi alla madonna, kým v druhom dejstve po Scarpiovom vyznaní a návrhu zaznie jej temné oh, Dio, ktoré naznačuje uvedomenie si otrasnej skutočnosti, že diabolskému zvodcovi sa jej len ťažko podarí uniknúť.

Prečítajte si tiež:
Z potlesku zostal prach. Prvá Tosca Hariclea Darclée
Záhady Pucciniho Toscy
Hudobný atentát – Pucciniho Tosca
Niekoľko poznámok k okrúhlemu výročiu Pucciniho úmrtia
Život očami motýľa. Libretista Luigi Illica

Luigi Illica a Mladá talianska škola. K storočnici úmrtia libretistu

Fogašovej Tosca neohuruje veľkými dramatickými tónmi, pridlho držanými výškami (ktoré nemal rád ani majster Puccini), čo sú typické znaky interpretácie od prírody dramatických sopránov spievajúcich túto úlohu, ale part a postavu kreuje v jednote. Jej najvyššie tóny sú pomerne štíhle, zato nosné, expresívne a predovšetkým intonačne isté. Potvrdila, že ocenenie, ktorého sa jej dostalo po premiére za túto úlohu, je plne oprávnené a pri jej kreácii sa nemožno čudovať Scarpiovi, ktorý v závere prvého dejstva volá „Tosca, pre teba zabúdam na Boha!“

Jolana Fogašová, po predstavení Pucciniho Toscy na javisku SND. Predstavenie bolo venované jej okrúhlemu životnému jubileu. Foto: Juraj Žilinčár/SND

Ak sa budú písať dejiny Opery SND prvých desaťročí 21. storočia, Fogašovej kreácie Salome a Toscy v nej budú mať dôstojné miesto. Keď som po premiére pred tromi rokmi písal hodnotenie Bendikovej a Štúrovej inscenácie, nazval som ho Fallace speranza, čiže Márna Toscy nádej, čo vystihovalo viacej dielo než inscenáciu. Predstavenie Toscy z 18. septembra 2021 by sme mohli označiť ako Triumf Toscy a jubilujúcej sopranistky.

Autor: Vladimír Blaho

písané z repríz 17. a 18. 9. 2021

Hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
Dirigent: Martin Leginus
Réžia: Martin Bendik
Scéna: Juraj Fábry
Kostýmy: Ľudmila Várossová
Zbormajster: Ladislav Kaprinay

osoby a obsadenie reprízy 17. septembra 2021

Tosca: Andrea Danková
Mario Cavaradossi: Michal Lehotský
Scarpia: Ján Ďurčo
Ceasare Angelotti: František Ďuriač
Kostolník: Juraj Peter
Spoletta: Ivan Ožvát
Sciarrone: Dmytro Dubrovskyy
Žalárnik: Martin Ešek
Pastierik: Francesco Machats

osoby a obsadenie reprízy 18. septembra 2021

Tosca: Jolana Fogašová
Mario Cavaradossi: Peter Berger
Scarpia: Daniel Čapkovič
Ceasare Angelotti: František Ďuriač
Kostolník: Juraj Peter
Spoletta: Ján Babjak
Sciarrone: Dmytro Dubrovskyy
Žalárnik: Martin Smolnický
Pastierik: Francesco Machats

Spoluúčinoval: Orchester a Zbor Opery SND a Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej

www.snd.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár