Edita (Dita) Marenčinová oslavuje významné životné jubileum

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Výrazná osobnosť hudobnej kultúry v Košiciach, hudobná publicistka a pedagogička, hudobná historička a interpretka Dr. Edita Marenčinová sa narodila 8. februára 1943 v Prešove.

Študijný odbor klavír absolvovala v triede prof. Marty Reiterovej a dejiny hudby u prof. Márie Potemrovej v školskom roku 1964/1965 na konzervatóriu v Košiciach. Vysokoškolské štúdiá ukončila externe v Brne na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyně, dnes Masarykovej univerzity v odbore hudobná veda a etnografia. Tu získala aj doktorát filozofie v odbore hudobná veda.

Dita Marenčinová

Jej prvým zamestnaním bolo miesto pedagóga hry na klavíri a zobcovej flaute na Ľudovej škole umenia, odkiaľ postúpila na Konzervatórium, kde vyučovala dejiny hudby od roku 1976 až do r. 2011, teda plných 35 rokov. Medzitým bola aj zástupkyňou riaditeľa konzervatória, prednášala dejiny divadla, spevu, hru na klavíri, bola vedúcou pri seminárnych a záverečných absolventských prácach, patrila k vedúcim osobnostiam pedagogického zboru.

Aktívne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách. Zameriava sa väčšinou na dejiny hudobného divadla v Prešove a v Košiciach a je členkou viacerých vedeckých združení a spolkov, kde bola vždy aktívnou účastníčkou a tvorcom.

Spomienka na Jána Šilana, VIOLA centrum pre umenie Prešov, 2019, Nina Šilanová, Dita Marenčinová, Andrea Sivaničová, foto: VIOLA

Popri hlavnej pedagogickej profesii sa Dr. Marenčinová dodnes venuje bohatej publicistickej, hudobno-historickej a prednáškovej činnosti. Na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach v rokoch 2012 – 2015 učila hudobnú estetiku, v súčasnosti vedie Kruh priateľov umenia pri Štátnej filharmónii Košice, je jej stálou recenzentkou, skúma a dokumentuje dejiny opery Štátneho divadla v Košiciach a Divadla Jonáša Záborského v Prešove, publikuje v Slovenskom rozhlase, skúma jeho minulosť. V súčasnosti pracuje na hudobnej minulosti Košíc v rokoch 1850 – 1918. Suverénnym spôsobom vystúpila na vedeckej konferencii, ktorú v r. 2022 usporiadala Štátna vedecká knižnica v Košiciach, s referátom Dvojica v súkoliach vedy: Mária a Michal Potemrovci, na ktorej sa venovala téme “Opereta v hľadáčiku perspektívy“.

Stretnutie Klubu priateľov hudby v Košiciach, 2022, Dita Marenčinová, foto: KPH

Mimoriadne vedomosti, obsah a znalosti o hudbe minulosti a tvorbe súčasníkov predurčujú veľký záujem návštevníkov koncertov, čitateľov kultúrnych periodík či poslucháčov o prednášky Dr. Marenčinovej (jej články pre Opera Slovakia nájdete TU…) v školách, tlači alebo kluboch priaznivcov vážnej hudby. Vďaka jej výskumom sa zachovávajú vedomosti a pamiatky o osobnostiach, ktoré v Košiciach a na východnom Slovensku tvorili a rozvíjali význam hudobnej kultúry na Slovensku.

Výnimočný talent, schopnosti, pamäť a vedomosti ju po celý aktívny tvorivý život zachovávajú v povedomí verejnosti ako významnú osobnosť kultúry v Košiciach a na Slovensku.

Autor: Lýdia Urbančíková

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár