Elene Blahovej-Martišovej a Karolovi Horákovi udelili Cenu SC AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Držiteľmi Ceny SC AICT 2020 sa stali divadelný pedagóg, vedec a dramatik Karol Horák a divadelná dokumentaristka a publicistka Elena Blahová-Martišová, spolupracovníčka Opera Slovakia.

Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov. V roku 2020 sa výbor SC AICT rozhodol cenu udeliť v zmysle štatútu tejto ceny až dvom laureátom, s prihliadnutím na výnimočnosť Roku slovenského divadla 2020.

Karolovi Horákovi za dlhoročnú pedagogickú prácu spätú s divadelnou tvorbou v Študentskom divadle Prešovskej univerzity a divadelnou prácou na Akademickom Prešove, Súťaži amatérskej umeleckej tvorby vysokoškolákov Slovenska, a v neposlednom rade za podnetnú divadelnovednú činnosť, v rámci ktorej tento rok vychádza šiesty diel zborníka Kontexty alternatívneho divadla a publikácia Horák – Polák (Hovory o divadle).

Karol Horák, zdroj foto: internet

,,Vzhľadom na to, že v tomto roku sa nebudú udeľovať Divadelné ocenenia sezóny DOSKY, ktorých ceremoniál zastrešoval aj udeľovanie cien našej asociácie, rozhodli sme sa udeliť Ceny SC AICT v rámci iných divadelných podujatí. Pánu Karolovi Horákovi bude cena udelená 12. októbra 2020 v rámci otváracieho predstavenia Akademického Prešova. Autorom ceny je výtvarník a výtvarný pedagóg Slavomír Capek.“ uvádzajú zástupcovia SC AICT.

Elene Blahovej-Martišovej za neúnavný základný teatrologický výskum a nedoceniteľnú historiograficko-dokumentaristickú činnosť v oblasti divadla, z ktorej výsledkov čerpajú celé generácie divadelníkov, odborných pracovníkov a kultúrnych publicistov.

Elena Blahová-Martišová, foto: Ľudovít Vongrej

,,Pani Elene Blahovej-Martišovej bude cena udelená na pôde Slovenského národného divadla v priebehu mesiacov október – november podľa aktuálnej pandemickej situácie. Autorom ceny je Martin Petrakovič, zbrojár z kostýmovej výroby Umeleckých a dekoračných dielní SND. O tejto udalosti budeme vopred informovať.“ uvádzajú zástupcovia SC AICT.

Aj tento rok Cenu SC AICT podporila spoločnosť Gesamtkunstwerk, ktorej organizátori ďakujú za podporu aktivity, ktorá každoročne zviditeľňuje osobnosti divadelnej kritiky, teórie, histórie, prekladu, pedagogiky či manažmentu.

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. (1943, Katarínska Huta)

Divadelný pedagóg

Dlhoročný pedagóg na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Stal sa vedúcou osobnosťou tzv. prešovskej divadelnej školy, charakteristickej príklonom k divadelnej teórii, k reflexii domáceho i svetového alternatívneho divadla, ale aj spätosťou s vlastnou umeleckou tvorbou (v Študentskom divadle Prešovskej univerzity) a s participáciou na produkcii ikonického kultúrneho podujatia Akademický Prešov.

Divadelný vedec

Autor mnohých podnetných teatrologických publikácií (Teória a prax spisovnej výslovnosti; Recitátor a prednes; Slovo, pohyb, gesto, tvar; Slovo, priestor, obraz, tvar; Metamorfózy alternatívneho divadla a ď.) a redaktor šiestich zborníkov o slovenskom a svetovom alternatívnom divadle (Kontexty alternatívneho divadla I. – V.). Držiteľ mnohých kultúrnych ocenení doma i v zahraničí. Tento rok mu vychádzajú dve publikácie: Kontexty alternatívneho divadla VI. a Horák – Polák (Hovory o divadle).

Divadelný organizátor

Vedúca osobnosť Študentského divadla Prešovskej univerzity (ŠD PU), ktoré sa prepracovalo medzi popredné telesá amatérskej divadelnej kultúry. Tieto divadlá tvorili paralelnú alternatívnu vývojovú líniu slovenského divadla v komplikovaných časoch 60. – 80. rokov 20. storočia. Tento rok oslavuje ŠD PU šesťdesiate výročie.Vedúca osobnosť Súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov. Súťaž, ktorá hostí aj profesionálne slovenské a zahraničné divadlá, je nedielnou súčasťou nielen kultúrneho života mesta Prešov, ale aj divadelného diania na Slovensku. Tento rok sa bude Akademický Prešov konať päťdesiaty štvrtýkrát. (pripravila: Diana Laciaková)

Mgr. Elena Blahová-Martišová (1943, Bratislava)

Divadelná dokumentaristka a publicistka

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpila do oddelenia dokumentácie Slovenského národného divadla. S prvou národnou scénou spojila celý profesionálny život (1968 – 2007). S veľkým prehľadom, intenzívnym osobným vzťahom a profesionálnym prístupom trpezlivo budovala a systemizovala dokumentačné základy archívu SND. Popri tom na vysokej odbornej úrovni pripravovala a spracúvala čiastkové väčšie či menšie materiály a podklady pre dramaturgie súborov divadla, novinárov a ďalšiu odbornú verejnosť.

Slovenské národné divadlo, historická budova, ilustračné foto, zdroj: internet

V roku 1996, pri príležitosti 75. výročia založenia SND, vyšla z jej pera užitočná publikácia SND 1920 – 1995 s podtitulom Fakty-Osobnosti-Udalosti, zahŕňajúca popri faktoch z histórie SND aj abecedný súpis všetkých umeleckých osobností, ktoré v divadle od jeho začiatkov pôsobili, prehľad premiér pôvodnej slovenskej tvorby, chronologický prehľad všetkých zahraničných zájazdov súborov SND a prehľad najvýznamnejších zahraničných dirigentov, spevákov a tanečníkov, ktorí v SND účinkovali.

Prečítajte si tiež:
Elena Blahová: Zo záľuby povolanie…

Jej najvýznamnejšie, najrozsiahlejšie, širšou odbornou verejnosťou bohato využívané teatrologické dielo vzniklo pri príležitosti 90. výročia vzniku SND. Je ním Súpis repertoáru Slovenského národného divadla 1920 – 2010, ktorý obsahuje nielen základný súpis jednotlivých inscenácií s hlavnými tvorcami a personálne zloženie všetkých súborov a kolektívov pôsobiacich SND v každej z deväťdesiatich sezón, ale aj množstvo ďalších cenných informácií, ktoré boli dovtedy neznáme, neúplné, nepresné či nedostupné.

Publikácia je výsledkom autorkinho systematického a vytrvalého základného výskumu, v ktorom sa opierala o originálne archívne pramene, podrobné štúdium dobovej tlače a tiež príslušnú, najmä memoárovú literatúru. Elena Blahová-Martišová ostala profesionálne aktívnou aj po odchode do dôchodku. Istý čas spolupracovala s dokumentačným oddelením Divadelného ústavu a dnes svojimi cennými historicko-dokumentačnými textami pravidelne prispieva do odborného portálu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia. (pripravila: Michaela Mojžišová.)

Zdroj: SC AICT

www.aict.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár