Epochy kráľov na programe 21. ročníka festivalu Dni starej hudby

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Hudobný festival Dni starej hudby (DSH) vstupuje tento rok do tretieho desaťročia svojej existencie ako etablované medzinárodné podujatie hlavného mesta. Hlavný organizátor Centrum starej hudby, o.z,. zostavuje program každoročne okolo centrálnej témy odvíjajúcej sa od skladateľských osobností, dejinných a hudobnohistorických udalostí či reálií. Východiskom tematického zamerania 21. ročníka DSH, ktorý sa uskutoční od 15. mája do 7. júna 2016 v Bratislave, boli dve významné európske osobnosti: český kráľ Karol IV. (700. výročie narodenia) a súčasník anglickej kráľovnej Alžbety I. William Shakespeare (400. výročie úmrtia).

Centrum starej hudby, občianske združenie, od roku 1996 každoročne organizuje medzinárodný festival Dni starej hudby ako jedno z najdôležitejších hudobných podujatí v hlavnom meste Slovenska. Doterajších dvadsať ročníkov tohto festivalu sa svojimi programami a interpretmi – renomovanými špecialistami v oblasti interpretácie starej hudby zo Slovenska i zo zahraničia – radí medzi popredné hudobné festivaly nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte. Svedčia o tom hosťujúce súbory ako El Concierto Espagnol, Les Pages et Chantres de la Chapelle, Concerto Pollacco, Ensemble Baroque de Nice, Ensemble Unicorn, Musica Aniqua Prague, Musica aeterna Bratislava, a dirigenti a sólisti ako Andrew Parrott, Steven Stubbs, John Toll, Pascal Dubreuil, Emily van Evera, Elizabeth Wallfisch, Monica Huggett, Eric Hoeprich, György Vashegyi a mnohí ďalší.

Východiskom tematického zamerania 21. ročníka DSH boli dve významné európske osobnosti: český kráľ Karol IV. (700. výročie narodenia) a súčasník anglickej kráľovnej Alžbety I. William Shakespeare (400. výročie úmrtia).  Obaja panovníci významnou mierou spoluurčovali osudy svojich krajín i Európy a v nemalej miere ovplyvnili popri politike aj  kultúru a umenie svojej doby. Koexistencia vládcov a umelcov (skladateľov a hudobníkov) bola témou, ktorá sa popri  spomínaných veľkých výročiach stala tohto roku inšpiračným zdrojom pri vyhľadávaní dobových konexií hudby s mocou aj v iných európskych krajinách (Francúzsko, Španielsko, Rakúsko).

Anne Vallayer-Costerová (1744-1818), Symboly hudby (1770), ilustračné foto

Anne Vallayer-Costerová (1744-1818),
Symboly hudby (1770),
ilustračné foto

Program DSH´16 sa vinie, sčasti aj po európskych kráľovských dvoroch, od 14. storočia (Hudba doby Karola IV. v strednej Európe a vo Francúzsku v programe Carolus IV. – Rex et Imperator v podaní súboru špecializujúceho sa na interpretáciu stredovekého chorálu i viachlasnej hudby Schola Gregoriana Pragensis), cez prelom 16. a 17. storočia s hudbou španielskou a talianskou (v programe Stile antico v podaní súboru Musica aeterna – v spolupráci s o.z. Musica aeterna), anglickou (hudba alžbetínskej doby v programe Time Stands Stil v podaní anglických umelcov Ariela AbramovichaCatherine Kingovej, ktorých interpretáciu spestrí Robert Roth čítaním úryvkov zo Shakespearovej tvorby), resp. hudbou talianskou  v programe V novom štýle – umenie improvizácie v podaní českého súboru Musica florea (v spolupráci so Slovenskou filharmóniou). V centre programu Anjel a diabol stojí tvorba dvoch francúzskych súčasníkov – kráľovských skladateľov a geniálnych gambistov v podaní českého súboru Ensemble tourbillon (tiež v spolupráci so Slovenskou filharmóniou). Dva koncerty – Musica notturna (Lotz Trio, Apollo 16 a slovenskí vokálni sólisti) a Forum instrumentorum – sa venujú hudbe 18. storočia v strednej Európe, s osobitným zreteľom na Antona Zimmermanna, dlhodobo pôsobiaceho v Prešporku vo funkcii kapelníka prímasa Jozefa Batthyányho.

Musica Florea, foto: M Světlík

Musica Florea,
foto: M Světlík

V rámci programu nočných hudieb zaznie ako zaujímavý bonus premiéra diela súčasného slovenského skladateľa Daniela Mateja, ktorý sa inšpiroval kompozičnými postupmi W. A. Mozarta. Atrakciou fóra hudobných nástrojov bude v našom v koncertnom prostredí zatiaľ nevídaný a nepočutý  alpský roh; v rámci predkoncertného stretnutia ho predstaví hosťujúci taliansky umelec Carlo Torlontano, ktorý na svojom nezvyčajnom hudobnom nástroji uvedie so súborom Musica aeterna diela Zimmermanna a Leopolda Mozarta. Jediným recitálom v rámci DSH´16 bude organový koncert v evanjelickom kostole v Grinave, ktorého program zostavil Ján Vladimír Michalko s ohľadom na  historický Šaškov organ v tomto priestore.

Bratislavský organový festival 2015, Ján Vladimír Michalko, foto: Ján Lukáš

Ján Vladimír Michalko,
foto: Ján Lukáš

Koncertný program DSH´16 je popretkávaný tvorivými dielňami a koncertom so žiakmi vybraných základných umeleckých škôl, resp. pre študentov Katedry hudobnej výchovy PdF a Katedry hudobnej výchovy FiF UK ako aj Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU a v spolupráci s nimi; sú prístupné aj pre širšiu verejnosť. Vynikajúci lutnista Ariel Abramovich spolu s Ľubomírom Feldekom pozve v Artfore na Kozej ulici záujemcov na svoj koncert s Catherine Kingovou.

Aktuálne informácie o DSH´16 sú dostupné na facebookovej stránke podujatia. Vstupenky sú  v predaji v sieti Ticketportal, online i na predajných miestach, hodinu pred koncertom na mieste; na koncerty v spolupráci so Slovenskou filharmóniou v pokladnici SF v Redute.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

zdroj: DSH

Dni starej hudby plagát

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár