Excelentné orchestre z Pittsburghu, Philadelphie a Clevelandu v Drážďanoch

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Tohtoročné Drážďanské hudobné slávnosti síce prebehli v máji a júni, ale pozvali na koncerty ešte raz na mimoriadny septembrový festival. Medzi 1. a 4. septembrom 2022 hosťovali jeden za druhým v Paláci kultúry tri špičkové americké orchestre: Pittsburgh Symphony Orchestra s dirigentom Manfredom Honeckom, Philadelphia Orchestra s dirigentom Yannickom Nézet-Séguinom a Cleveland Orchestra pod taktovkou Franza Welsera-Mösta. Sólistkami boli klaviristka Hélène Grimaud a huslistka Lisa Batiashvili.

Po úspešnom jubilejnom 45. ročníku, ktorý zaznamenali Dráždanské hudobné slávnosti toto leto po dvoch rokoch zdecimovaných pandémiou, sa vedenie festivalu rozhodlo pokračovať vo festivalovej nálade aj v septembri. Usporiadatelia využili prítomnosť troch špičkových amerických orchestrov v Európe a pozvali ich do Drážďan. K hosťom patrili okrem troch znamenitých dirigentov aj dve oslňujúce sólistky – klaviristka Hélène Grimaud a huslistka Lisa Batiashvili. Netreba sa vôbec čudovať, že sa v priebehu štyroch dní zopakovala slávnostná atmosféra hudby. Treba dobiehať celé dva roky.

Kulturpalast Dresden, foto: gmp Architekte

Je všeobecne známe, že úroveň amerických orchestrov je vynikajúca. Sú to moderné hudobné telesá, ktorým nechýba virtuozita, muzikalita, ani perfektné hudobné nástroje. Počiatočné obavy, či o ich hosťovanie bude vo vyše pol miliónových Drážďanoch dostatočný záujem aj pri cenách vstupeniek od 20 po 125 eur, sa stali neopodstatnené. Koncerty týchto orchestrov, zaradené tri dni za sebou – 1., 2. a 4. septembra – v koncertnej sále, ktorá pojme 1700 poslucháčov, zvládlo toto hudbymilovné mesto príkladne.

Po dvoch pandemických rokoch prázdnoty sa orchestre z USA vydali koncom leta do Európy s nepochybne veľkým elánom a nádejou na otvorené náruče. Prišli so širokým programovým záberom i závratným zoznamom cieľových staníc. Spolu šlo o 30 koncertov v mestách ako Amsterdam, Berlín, Kolín nad Rýnom, Hamburg, Linz, Luzern, Praha, Viedeň, Düsseldorf, Ľubľana, Wiesbaden, Edinburgh, Paríž, Londýn. Vďaka konexiám Jana Voglera, intendanta Drážďanských hudobných slávností, ani jeden orchester nevynechal toto mesto. V čase diskusií o nezmyselnom cestovaní veľkých orchestrov ich hosťovanie obstojí. Pohybovali sa tak či tak na prehľadnej európskej pôde a po mesiacoch ticha je účinkovanie i otázka ich prežitia. Stále je obava, čo nastane v jeseni…

Drážďanské hudobné slávnosti, 2022, Manfred Honeck, Pittsburgh Symphony Orchestra, foto: Oliver Killig

Orchester z Pittsburghu s rakúskym dirigentom Manfredom Honeckom brázdil Európu tri týždne, aby 31. augusta uzavrel Salzburger Festspiele. Ani nie o 24 hodín neskôr, 1. septembra, keď ešte z dirigenta a orchestra neopadol adrenalín úspešného salzburského večera, sedeli už na pódiu drážďanskej koncertnej siene pred takmer vypredaným hľadiskom. Hostia z USA priniesli na úvod hudbu, ktorú v našich sférach sotva počuť.

Koncert otvorilo Päť kusov pre sláčikové kvarteto Ervína Schulhoffa, venované Dariusovi Milhaudovi. Šéfdirigent Manfred Honeck spracoval toto viac než pozoruhodné dielo pre orchester. Jeho mimoriadnosť sa dá vyčítať z označení častí ako Alla Valse viennese, Alla Serenata či Alla Czeca. Už tu sa teleso predstavilo ako technicky excelentný súbor. Magnetom večera bola však klaviristka Hélène Grimaud. Je častým hosťom v Drážďanoch a napriek tomu ostáva tajuplnou osobnosťou. Ravelov Klavírny koncert G dur v jej interpretácii zatajil publiku dych. Ostane záhadou, ako sa dajú dosiahnuť také farby zvuku, tak rafinované džezové momenty a očarujúce pianissimá, ako ponúkla v tento večer. Svojho Ravela uliala akoby z jedného kusa hudobnej matérie a dokázala sa presadiť aj ponad miestami dynamicky predimenzovaný orchester.

Drážďanské hudobné slávnosti, 2022, Hélène Grimaud, Pittsburgh Symphony Orchestra, foto: Oliver Killig

Záverečná populárna Čajkovského Piata symfónia, bola prekvapením. V koncepcii Manfreda Honecka sa z nej na jednej strane vytratila „široká ruská duša“, na druhej strane dielo dostalo v krajných častiach prostredníctvom rýchlych temp a práce s dynamikou novú tvár – trochu unáhlenú, trochu hlasnú, skôr americkú ako nám blízku, európsku. Avšak druhá časť dala vyniknúť nádhernému partu sólového lesného rohu a celkovo sa v nej presadilo kantabilné pianissimové majstrovstvo dychových nástrojov. Napriek neobvyklej koncepcii bol celkový účinok interpretácie fenomenálny. Hosťom z Pittsburghu sa dostalo nekonečnej vďaky. Za neutíchajúci potlesk sa odvďačili prídavkom, Chačaturjanovou Maškarádou.

O deň neskôr, 2. septembra, sedeli na stoličkách koncertného pódia Paláca kultúry v Drážďanoch noví orchestrálni hráči. Tí, ktorí tvoria kolektív ďalšieho prvotriedneho telesa USA – Philadelphia Orchestra. Ich už desať rokov úradujúci šéfdirigent, Kanaďan Yannik Nézet-Séguin, ktorý je zároveň aj hudobným riaditeľom newyorskej Metropolitnej opery, zakomponoval nádherného Dvořáka – jeho Siedmu symfóniu – do drážďanskej koncertnej siene s akustikou, obdivovanou celým hudobným svetom.

Drážďanské hudobné slávnosti, 2022, Yannick Nézet-Séguin, Philadelphia Orchestra, foto: Oliver Killig

Američania nepriniesli Dvořáka, komponujúceho v českej „hospode“, v hudbe ktorého defiluje český muzikant, ale iného. Napriek tomu, že hudba Siedmej nie je bezstarostná, ale vážnejšia, dýchala pod vedením Nézeta-Séguina typickou Dvořákovskou melodikou a harmóniou. Orchester oslňoval nádhernými plochami zvuku sláčikov, bezchybnými dychovými nástrojmi, z nich jedinečnými lesnými rohmi.

Dirigentova koncepcia a jej presvedčivé uskutočnenie boli prívetivým oslovením vnímavého publika. Toho publika, ktoré v prvej časti koncertu žaslo nad sólistkou, huslistkou Lisou Batiashvili, pochádzajúcou z Gruzínska. Aj ona je, podobne ako Hélène Grimaud, v Drážďanoch takmer na domácej pôde a stále znovu vítaná. Bezchybná intonácia a ukážková technika jej umožňuje majstrovské interpretácie, naplnené vrúcnosťou a brilantnosťou.

Lisa Batiashvili, Drážďanské hudobné slávnosti, 2022, Yannick Nézet-Séguin, Philadelphia Orchestra, foto: Oliver Killig

Koncerte pre husle a orchester č. 1 op. 35 Karola Szymanowského a v Poéme pre husle a orchester op. 25 Ernesta Chaussona dirigent a orchester celkom ustúpili do pozadia, aby impresionistická krása zvuku huslí čo najviac vynikla. Bonbónikom bol subtílny prídavok z Debussyho hudobného odkazu. Jeho pieseň Beau Soir (Pekný večer), aranžovanú pre husle a klavír zahrala Batiashvili s dirigentom Nézetom-Séguinom pri klavíri. Znelo to ako vzdych!

Pod vedením bývalého generálneho hudobného riaditeľa opery vo Viedni, Franza Welsera-Mösta, pracuje Cleveland Orchestra už 20 rokov. Je to jeden z najžiadanejších orchestrov sveta. Je súborom, ktorý neistotu počas pandémie dobre prekonal prostredníctvom podpory svojho regiónu. Cleveland je bývalým priemyselným mestom v štáte Ohio, ktorému sa podarilo premeniť na jedno z dôležitých amerických kultúrnych miest. Americkí hostia si vystačili sami, koncertujú na európskom kontinente bez hosťujúceho sólistu.

Drážďanské hudobné slávnosti, 2022, Franz Welser-Möst, Cleveland Orchestra, foto: Oliver Killig

V Drážďanoch sa 4. septembra dali počuť s programom zostaveným čisto z diel Richarda Straussa. Aby však zazneli presvedčivo, potrebujú virtuózny orchester, zvukovú farebnosť a eleganciu, ale i schopnosť komornej súhry. Týmto všetkým orchester z Clevelandu disponuje a pod vedením svojho šéfa zanechal v Drážďanoch svoju najlepšiu vizitku. V úvodnej symfonickej básni Macbeth pre veľký orchester op. 23 predstavili hostia Richarda Straussa ako autora sugestívnej hudby, naplnenej vnútornou drámou a konfliktmi ducha.

Pošmúrnu náladu vystriedala ďalšia, atmosférou diametrálne odlišná symfonická báseň pre veľký orchester Eulenspieglove šibalstvá op. 28. Čo všetko len dokázali hostia o obsahu populárnej knihy porozprávať hudbou vo farebných zvukových a humorných obrazoch. Orchestrálne interpretačné majstrovstvo sa však týmto ešte neskončilo, malo ďalšie stupňovanie. Dirigent Franz Welser-Möst zostavil zo Straussovej opery Gavalier s ružou suitu, ktorou publikum previedol cez operné dianie.

Drážďanské hudobné slávnosti, 2022, Franz Welser-Möst, Cleveland Orchestra, foto: Oliver Killig

V meste, kde sa uskutočnila svetová premiéra Gavaliera s ružou a kde je publikum na tejto opere – dá sa povedať – odchované, netreba slová. Hudba musí prehovoriť sama, treba ju dostať pod kožu poslucháča. Trojčasťová suitová podoba Gavaliera s ružou znela ako finále koncertu (i celého septembrového festivalu) s citom pre celok i jeho novú formu. Bola ohňostrojom orchestrálnych farieb, diferencovanej dynamiky a vo valčíkových sekvenciách jemne modulovanej agogiky. Vďačné publikum sa odmenilo za zážitok burácajúcim potleskom, usporiadatelia krásnou kyticou. Dirigent, aktuálny „gavalier s ružou“, ju daroval dáme v orchestri.

V Európe možno Cleveland Orchestra s jeho šéfdirigentom aktuálne počuť na rôznych miestach do 16. septembra, z toho 11. septembra sa predstavili v Prahe, 14. a 15. septembra vo Viedni.

Autor: Agata Schindler

Dresdner Musikfestspiele – September Festival
Koncertná sieň Paláca kultúry Drážďany

1. september 2022

Pittsburgh Symphony Orchestra
Manfred Honeck, dirigent
Hélène Grimaud, klavír

E. Schulhoff: Päť kusov pre sláčikové kvarteto (Verzia pre orchester od Manfreda Honecka a Tomáša Illeho)
M. Ravel: Koncert pre klavír a orchester G dur
P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 5 e mol op. 84

2. september 2022

Philadelphia Orchestra
Yannick Nézet-Séguin, dirigent
Lisa Batiashvili, husle

K. Szymanowski: Koncert pre husle a orchester č. 1 op. 35
E. Chausson: Poéme pre husle a orchester op. 25
A. Dvořák: Symfónia č. 7 op. 70

4. september 2022

Cleveland Orchestra
Franz Welser-Möst, dirigent

R. Strauss:
Macbeth, symfonická báseň pre veľký orchester op. 23 TrV 163
Eulenspieglove šibalstvá, symfonická báseň pre veľký orchester op. 28 TrV 171
Suita v troch častiach z opery Gavalier s ružou op. 59 TrV 227 (zostavené Franzom Welserom-Möstom)

www.musikfestspiele.com

Archív Drážďanské hudobné slávnosti

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan

Zanechajte komentár