Festival Allegretto Žilina – to je hlavne o mladých

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V ostatných rokoch, ba už desaťročiach sa stalo pravidlom, že v polovici apríla hudobný stereotyp Žiliny mierne – viac či menej – zvlní festival, ktorý je určený mladým koncertným umelcom, aktuálne nazývaný Allegretto. Ani tento rok nie je výnimkou. Dom umenia Fatra hostí už 28. krát v dňoch 16. až 21. apríla 2018 tento festival a rozbieha v daných a osvedčených siluetách podujatie, ktorého dominantnou insigniou je mladosť. Allegretto svojim tematickým zameraním a obsahom zaiste nie je európskou alebo svetovou raritou, treba však zdôrazniť, že v konfrontácii s podobnými akciami si vybudovalo solídne renomé a charakteristiku, ktorá vždy privedie na žilinské pódium exkluzívnu vzorku zo špičkového koncertného umenia vo svete.

Malé festivalové ohliadnutie

Dnešná podoba festivalu je vlastne inovovaným modelom niekdajších prehliadok mladých koncertných umelcov, ktoré sa, ako „dieťa a pýcha“ bývalého Zväzu skladateľov, konávali každoročne v Trenčianskych Tepliciach, „prídavok“ to k známym letným kúpeľným hudobným sériám (Trenčianskoteplické hudobné letá). Treba podotknúť, že táto podoba interpretačných prehliadok mladých mala svoju veľkú váhu: ako garantovaná príležitosť a štartovacia línia pre mnohých začínajúcich najmä našich a českých hudobníkov, ktorých kariéra následne v mnohých prípadoch dosiahla hviezdnych medzinárodných rozmerov. So zmenou režimu mnoho, či väčšina podobných aktivít (aj ako relikt „onej ideológie“) zanikla. Našťastie, netrvalo dlho a zrodila sa myšlienka postaviť nový či inovovaný typ interpretačných prezentačných defilé. Myšlienku aj projekt deklaroval tím okolo Mariána Lapšanského, ktorý na čele vtedajšieho Hudobného národného centra preukázal nielen ako umelec, ale aj ako organizátor svoje schopnosti. Zvažovanie o mieste konania podujatia, napokon jeho situovanie do Žiliny, sídla mimo centra, ale hlavne mesta s tradíciou a kultúrnym zázemím reprezentovaným profesionálnym orchestrom, kvalitnými hudobnými odbornými školami viacerých stupňov… sa priebežne prejavila ako optimálna voľba. Trochu pitoreskné pôvodné názvy pre podujatie, viažuce sa na počet zúčastnených krajín (Pentagonala, Hexagonala…) sa napokon načas ustálil do „popisného“ a azda aj neprakticky dlhého tvaru Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina, a napokon celkom skoncíznel v hravom, výrečnom titule Allegretto. A to už sme celkom v prítomnosti…

Allegretto Žilina 2018, otvárací koncert,
Igor Valentovič, Adrian Rajter, Vladimír Šalaga, Slovenský mládežnícky orchester,
foto: Roderik Kučavík

Účasť na novodobom tvare festivalu malo aj má niekoľko postulátov, ktoré stráži sedemčlenný festivalový výbor a ďalej rozvíja v dramaturgii celku výkonný organizačný tím. Pochopiteľnou podmienkou účastníkov je vek, ďalším „vstupným vízom“ absolutórium, resp. laureátstvo na niektorej zo všeobecne etablovaných interpretačných súťaží. V ostatných ročníkoch nášho žilinského festivalu sa tu vystriedalo vskutku množstvo mladých umelcov, ktorí buď už naštartovali, alebo čoskoro nastúpili dráhu svojej hviezdnej kariéry.

Hlavným usporiadateľom sympatického festivalu je naďalej Hudobné centrum, úzko kooperujúce s hostiteľským Štátnym komorným orchestrom Žilina a ďalšími inštitúciami – Spolkom koncertných umelcov a Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorý (v minulosti) v priamych prenosoch sprostredkoval v médiách koncerty a dianie okolo nich. Permanentne zaznamenáva priebeh na zvukové záznamy, čím vytvára výrečne živý archív o tvári a premenách žilinského podujatia. V neposlednom rade treba spomenúť hlavného donátora, ktorým je Ministerstvo kultúry.
Kolekcia šiestich koncertných podujatí s vystúpením desiatok interpretov nemá charakter iba prezentačného defilé. Nosným raison d´être je udelenie ceny resp. cien pre najlepších účastníkov. Kým v minulých ročníkoch ich počínanie na pódiu sledovala viac-menej výlučne odborná porota, dnes sú vyhodnocovania univerzálnejšie, so zapojením viacerých aspektov. Účastníci sa môžu na základe svojich výkonov uchádzať o celkom päť ocenení, vrátane ceny publika, ale aj organizačne participujúcich orchestrov (SOSR, Janáčkovej filharmónie Ostrava), rovnako je udeľovaná cena primátora Žiliny.

Začal dvadsiaty ôsmy

Dramaturgická štruktúra festivalu sa v priebehu jeho trvania a „mierneho“ tvarovania nemení. Pozostáva takmer spravidla z troch orchestrálnych koncertov, ostatný priestor programu patrí sólovým recitálom, polrecitálom, samostatné popoludnie už tradične patrí pódium Domu umenia Fatra víťazom súťaží slovenských konzervatórií za posledný rok, je to koncert, ktorý síce stojí mimo fókusu zaostrenom na nominovanie laureátov festivalu, má však v súbore programu svoje opodstatnenie a nie zanedbateľný význam.

Allegretto Žilina 2018, otvárací koncert,
Benjamin Bayl, Slovenský mládežnícky orchester,
foto: Roderik Kučavík

Otvárací koncert opatril na aktuálnom ročníku Slovenský mládežnícky orchester s austrálsko-holandským dirigentom Benjaminom Baylom a prvým sólistom podujatia, našim trúbkárom Stanislavom Masarykom. Je nielen sympatické, ale najmä symbolické, že o entrée sa postaral mladý orchester. Mladý nielen dobou svojho pôsobenia, ale najmä vekovou kategóriou hráčov. Orchester vznikol pred dvoma rokmi pod krídlami Hudobného centra. Všeobecne tiež nejde o objav, ani novinku, táto orchestrálna formácia je vlastne voľným pokračovateľom niekdajšej Hudobnej mládeže na Slovensku, radí sa k mnohým orchestrom tohto typu, ktoré sa v okolitej Európe tešia značnej obľube aj tradícii. Teleso tvoria mladí hudobníci vo veku 16 až 28 rokov, sú to študenti a absolventi zväčša slovenských vyšších hudobných škôl, ich aktivity garantujú skúsení profesionáli dirigenti, spoluprácu im poskytlo niekoľko renomovaných sólistov. Stokrát opakovaná pravda o dobrej investícii zacielenej v umení/hudbe smerom k mládeži, v prípade tohto mladého orchestra nadobúda konkrétnu – nielen teoretickú dimenziu…

Allegretto Žilina 2018, otvárací koncert,
Stanislav Masaryk, Benjamin Bayl,
foto: Roderik Kučavík

Program koncertu 16. 4. bol postavený umne, nič nezľahčujúc, naopak dal príležitosť prezentovať výstupy spoločnej práce mladých hudobníkov v autochtónnom, „nepredstieranom“ tvare. Na úvod znel titul súčasného slovenského autora Petra Machajdíka Ako vietor v dunách. Ide o skladbu s posolstvom, inšpirovanú krehkou no apelatívnou poéziou židovského bratislavského rodáka Tuviu Rübnera, odkazujúcu na stále aktuálne myšlienky vracajúce sa k holokaustu… Skladateľ známy svojou hľadačskou, zväčša nekonformnou tvorivo letorou, tentokrát komponoval „so sklonenou hlavou“. S tichou pokorou, odkazom na predobraz a jeho inšpiračný obsah. Skladba je prehľadná, aj priehľadná, tvarovo aj štrukturálne minimalistická, používa sporé motívy – stúpajúci, no najmä descendenčný interval, ktoré nielen v kontrapozíciách, ale v zvláštnych interferenciách pôsobia impresívne, vytvárajúc naliehavo mystickú atmosféru. Dirigent sa s kompozíciou nielen „vyrovnal“, ale nazdávam sa, že sa s jej svetom stotožnil. Svoju empatiu preniesol na vnímavý orchestrálny aparát, ktorý hral disciplinovane a koncentrovane. Prvým festivalovým sólistom bol študent VŠMU, hráč na trúbke Stanislav Masaryk, prezentoval sa v obľúbenom Koncerte Es dur Josepha Haydna. Mladý interpret absolvoval už množstvo vystúpení, ktorými upozornil na svoje osobitné danosti. O tých sme sa presvedčili aj v teréne náročne virtuózne koncipovanej hudby koncertantnej skladby. Očarujúca virtuózna drobnokresba, dôslednosť pri modelovaní fráz, vnímavosť a štýlový zreteľ, to všetko charakterizovalo jeho suverénny a popritom skromnosť reflektujúci prejav.

Allegretto Žilina 2018, otvárací koncert,
Benjamin Bayl, Slovenský mládežnícky orchester,
foto: Roderik Kučavík

Najveľkorysejšiu plochu na prezentáciu dostal dirigent aj orchester v Schubertovej 6. symfónii C dur. Pôvabná, hravá a najmä melodicky rozvibrovaná kompozícia je vskutku vhodným reprezentatívnym priestorom pre demonštráciu mladého umenia. Hľadať na celku, tak ako ho naservíroval interpretačný aparát, za každú cenu prehrešky, trhliny, či chyby, by bolo nespravodlivé a najmä nie priliehavé. Ide tu o znelý rezultát en gros, so sumou pozitívnych prvkov, ide o pekný homogénny, v sekciách vyrovnaný zvuk orchestra, senzitívne a pohotové reakcie na lídrové pokyny a najmä o fluidum s mladistvou, živou atmosférou… Úvodnému koncertu 28. ročníka medzinárodného festivalu Allegretto Žilina a všetkým jeho protagonistom patrí aplauz!

Autor: Lýdia Dohnalová

písané z koncertu 16. 4. 2018

O programe 28. ročníka festivalu sme písali TU…

Otvárací koncert festivalu Allegretto Žilina
Dom umenia Fatra
16. apríla 2018

Slovenský mládežnícky orchester (SK)
Benjamin Bayl – dirigent (AU)
Stanislav Masaryk – trúbka (SK)

program koncertu

Peter Machajdík: Ako vietor v dunách
Joseph Haydn: Koncert pre trúbku a orchester Es dur Hob. VIIe:1
Franz Schubert: Symfónia č. 6 C dur D. 589 (1816)

Allegretto Žilina


 

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár