Janáček a Luhačovice 2.

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Festival Janáček a Luhačovice sa tento rok niesol v duchu viacerých okrúhlych výročí. Tým najvýznamnejším je nepochybne 100. výročie vzniku Československej republiky, na ktorom aj kúpeľné mesto Luhačovice malo svoj podiel; prostredníctvom významného lekára, politika a národného buditeľa Dr. Pavla Blaha. Ten bol hlavným organizátorom porád Československej jednoty v Luhačoviciach. Druhým významným jubileom je 150. výročie narodenia slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý sa nezameniteľným spôsobom podpísal pod podobu moravských kúpeľov. A do tretice, 110. výročie otvorenia budovy Lázeňského divadla podľa projektu architekta Františka Skopalíka. Príjemná komorná scéna s výbornou akustikou je miestom, kde sa pravidelne odohráva podstatná časť festivalu Janáček a Luhačovice.

V článku Janáček a Luhačovice 1. sme priniesli pohľad na prvú časť tohtoročného festivalu. V druhej časti prinášame recenziu na ďalšie festivalové koncerty.

Kristina Fialová a Komorní filharmonie Pardubice

Významná česká violistka Kristina Fialová je odborníkmi oceňovaná najmä za dokonalú techniku, ohnivý temperament a sofistikované hudobné cítenie. Študovala na Brnianskom konzervatóriu, Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanoch, Royal Danish Academy of Music v Kodani a na Akademii múzických umění v Prahe. Vystupovala v slávnej Tonhalle Zürich, Sumida Triphony hall v Tokiu, Gran Teatro Nacional v Lime, v sále Kolínskej filharmónie a na festivale Pražská jar 2015 so samostatným recitálom. V súčasnosti pravidelne účinkuje s významnými českými i svetovými orchestrami pod vedením veľkých dirigentských osobností. Komorní filharmonie Pardubice je už od svojho založenia v roku 1969 dôležitým českým orchestrom, ktorého repertoár siaha od baroka, cez hudbu klasicizmu a romantizmu až po súčasných skladateľov a medzižánrové projekty. Jeho prvým šéfdirigentom bol Libor Pešek, od roku 2014 ho vedie Peter Feranec. Súbor má v Pardubiciach vlastný abonentný cyklus a pravidelne účinkuje na významných českých festivaloch i prestížnych európskych pódiách.

Festival Janáček a Luhačovice, 2018,
Kristina Fialová a Komorní filharmonie Pardubice,
foto: Zdeněk Němec

Úvod koncertu patril Leošovi Janáčkovi a jeho Idyle pre sláčiky. Patrí medzi jeho prvé skladby pre sláčikový orchester. K názvu Janáčka inšpirovala pravdepodobne prázdninová pohoda a romantické dojmy zo Starnberského jazera, ktoré navštívil počas svojho pobytu v Nemecku. V štýlovo pestrej skladbe ešte cítiť vplyv Antonína Dvořáka, no prejavuje sa aj janáčkovská ruka v podobe niektorých rytmických zvláštností. Trauermusik (Smútočná hudba) Paula Hindemitha je významnou kompozíciou pre sólovú violu a sláčikový orchester. Bola inšpirovaná smrťou britského kráľa Juraja V. a patrí medzi najspevnejšie a citovo najhlbšie diela skladateľa. Druhým číslom, v ktorom sa predstavila už Kristina Fialová bolo Andante a rondo ongarese pre violu a sláčikový orchester, opus 35 od Carla Mariu von Webera, virtuózne, melodické a prívetivé dielo. Po prestávke Komorní filharmonia Pardubice predniesla Serenádu pre sláčiky Es dur, opus 6 Josefa Suka.

Violistka Kristina Fialová od začiatku svojho vystúpenia v Lázeňskom divadle zaujala introvertnou hĺbkou prežitku bez náznaku akejkoľvek maniery. Napriek tomu v jej hre bola neuveriteľná dávka temperamentu. Nádherne budovala hudobné frázy, zaobľovala tóny v príkladnej kultivovanosti a so svojou violou sa priam maznala. V Hindemithovi pracovala s výrazným zmyslom pre agogiku, zvukovú farbu a odtiene i suverénnou technikou. Weberove Andante a rondo podala so zmyslom pre štýl a v ohnivej temperamentnej virtuozite. Publiku sa za vrelé prijatie odmenila prídavkom v podobe extrémne náročnej štvrtej časti zo Sonáty pre violu sólo op. 25 číslo 1 od Paula Hindemitha. Komorní filharmonie Pardubice zaujala kultivovaným prejavom, presnosťou (hrali bez dirigenta) a najmä v Sukovej Serenáde dokonale autentickým vystihnutím jej lyrickej nálady a idyličnosti, ale aj skvele uchopeného melancholického podtónu tohto nádherného diela.

Kateřina Javůrková a Štátny komorný orchester Žilina

Aj koncert českej hráčky na lesný roh Kateřiny JavůrkovejŠKO Žilina sa konal v príjemnom interiéri Lázeňského divadla. Mladá virtuózka študovala na Pražskom konzervatóriu u Bedřicha Tylšara a na Akademii muzických umění v Prahe u Zdeňka Divokého a Radka Baboráka. Je víťazkou viacerých medzinárodných interpretačných súťaží. Bola členkou Pražskej komornej filharmónie a v súčasnosti pôsobí v Českej filharmónii. Sólovo vystupovala so svojimi domovskými orchestrami, Mníchovským komorným orchestrom a Symfonickým orchestrom Bavorského rozhlasu. V komornej oblasti pôsobí v špičkovom dychovom súbore Belfiato Quintet. Štátny komorný orchester Žilina vystupuje v zahraničí pod názvom Slovak Sinfonietta. Vznikol v roku 1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku. Odvtedy u nás získal významné postavenie na Slovensku a podarilo sa mu dosiahnuť vynikajúce renomé v zahraničí. V roku 1977 bol festivalovým orchestrom v Salzburgu. Vystupuje na významných svetových festivaloch a koncertných sálach. Jeho čestným šéfdirigentom je medzinárodne renomovaný Leoš Svárovský, s ktorým sa predstavili aj na festivale v Luhačoviciach.

Úvod koncert patril opäť ranému orchestrálnemu dielu Leoša Janáčka Suita pre sláčiky. Skladateľ ho skomponoval ako 23-ročný. Skladba je prvým Janáčkovým dochovaným inštrumentálnym dielom, spontánnym prejavom vrodeného hudobného nadania. Svojim espritom a melodickým bohatstvom však nepôsobí ako práca začiatočníka. Blížiacu sa storočnicu Československej republiky si koncert pripomenul prostredníctvom najznámejšej skladby Ilju Zeljenku Musica Slovaca vo verzii pre sólo husle a orchester, ktorá nesie znaky typickej štylizácie slovenského folklóru. Svojou striedmosťou a formálnou prehľadnosťou sa blíži barokovému concertu grossu. Wolfgang Amadeus Mozart napísal štyri špičkové koncerty pre lesný roh; pre všetky je charakteristická dobrá nálada, idylická atmosféra, a zvrchované melodické inštrumentačné majstrovstvo. Na koncerte zaznel posledný Koncert pre lesný roh a orchester č. 4 Es dur KV 495. Po ňom nasledovala opäť Mozartova skladba, Symfónia č. 29 A dur KV 201, ktorá je typickou symfóniou stredného obdobia skladateľa. Prvá časť je v sonátovej forme s typickým melodickým motívom, podobne ako druhá. Tretia časť je menuet a posledná sa charakterom vracia k prvej časti.

Festival Janáček a Luhačovice, 2018,
Kateřina Javůrková a Štátny komorný orchester Žilina,
foto: Zdeněk Němec

Štátny komorný orchester Žilina s dirigentom Leošom Svárovským sa na festivale predstavili v špičkovej forme, ako teleso virtuózneho rozmeru, nádherného kompaktného zvuku a zreteľného muzikantského nasadenia. Z Janáčkovej ranej Suity dokázali strhujúcim spôsobom svojej sugestívnej interpretácie a neomylným vyhmataním niekedy trocha skrytých hudobných point skladbu posunúť k oveľa zrelším skladateľovým dielam. Zeljenkova Musica Slovaca bola priam referenčne interpretovaná, so zápalom, folklórnym nervom a suverénnym sólom huslistu Lukáša Szentkeresztyho. Mozart bol v podaní ŠKO Žilina čistou radosťou z muzicírovania i dirigátu Leoša Svárovského, ktorá sa vzápätí preniesla aj do publika, po koncerte nadšene aplaudujúceho. Hornistka Kateřina Javůrková sa predstavila ako zrelý virtuóz, Mozartov koncert bol skutočným zážitkom. Jej suverénna technika pôsobí tak samozrejme! Navyše je schopná neuveriteľne sústredeného ponoru do podstaty skladby, z ktorého vyplýva aj štýlové podanie napriek použitiu moderného nástroja. Dokonalé pianissimá sú v skvelom kontraste so zvrchovanou virtuozitou.

Czech Ensemble Baroque a Roman Válek

Záverečný koncert Festivalu Janáček a Luhačovice sa odohral v architektonicky neveľmi vydarenom, no akusticky a kapacitne vhodnom priestore Kostola Svätej rodiny. Bolo na ňom uvedené oratórium Rappresentatione di anima et di corpo (Predstavenie o tele a duši) od Emilia de´ Cavalieriho, skladateľa konca renesančnej doby. Jeho dielo sa stalo jedným z východísk pri definovaní začiatku hudobného baroka a býva označované za prvé oratórium v dejinách hudby. Skladba je hudobno-dramatickým spracovaním stredovekého námetu o hádke medzi Telom a Dušou o tom, kto z nich je zodpovedný za hriechy, ktorých sa človek v živote dopustil.

Festival Janáček a Luhačovice, 2018,
Czech Ensemble Baroque,
foto: Zdeněk Němec

Czech Ensemble Baroque je súbor, ktorý za zaoberá štýlovou interpretáciou starej hudby, založil ho v roku 1998 dirigent Roman Válek. Má tri zložky: orchester, zbor a vokálnych sólistov. Koncertným majstrom je slovenský huslista Peter Zajíček. Súbor je častým hosťom významných európskych hudobných festivalov. Na záverečnom koncerte uviedol Cavalieriho oratórium v poloscénickom prevedení. Pokiaľ herecké a pohybové stvárnenie bolo korektné, použité kostýmy a rekvizity pôsobili vedľa vynikajúcej hudobnej interpretácie príliš ochotnícky. Hudobná koncepcia Romana Válka sa vyznačovala výraznou kompaktnosťou, vyváženosťou vokálnej a inštrumentálnej zložky a najmä mimoriadnou dramatičnosťou blížiacou sa k opere. Inštrumentálny súbor i zbor (zbormajsterka Tereza Válková) s mimoriadnym porozumením dirigentského zámeru stmelili štýlovú čistotu a požadované dramatické akcenty. So sólistického ansámblu vynikli dokonale štýlovo spievajúca mezzosopranistka Markéta Cukrová, kultivovaný mladý barytonista Tadeáš Hoza, Jiří Miroslav Procházka, barytonista s pôsobivým dramatickým prejavom a Jakub Kubín, majiteľ nevšedného hlasu na pomedzí tenoru a kontratenoru.

Zo sprievodných akcií festivalu návštevníkov zaujala výstava fotografií hobojistu Viléma Veverku, odhalenie pamätnej Lavičky Leoša Janáčka, diskusia s hudobným skladateľom Jiřím Hlaváčom a zaujímavá beseda Rodina Blahovcov a Luhačovice s prof. Evou Blahovou a operným kritikom Vladimírom Blahom. Organizátori ponúkli aj zájazd do obce Hukvaldy – návštevu rodného domu a pamätníku Leoša Janáčka.

Festival Janáček a Luhačovice, 2018,
beseda ,,Rodina Blahovcov a Luhačovice“ s prof. Evou Blahovou a operným kritikom Vladimírom Blahom,
foto: Zdeněk Němec

Festival Janáček a Luhačovice pod vedením dlhoročnej riaditeľky Mileny Hrbáčovej priniesol päť koncertov v špičkovej kvalite v pravej festivalovej atmosfére, ktorú bolo v malom kúpeľnom meste cítiť na každom kroku. Výsledkom boli plné hľadiská srdečne aplaudujúceho publika z Českej Republiky, Slovenska, Rakúska, Nemecka a Holandska.

Autor: Jozef Červenka

Festival Janáček a Luhačovice

Kristina Fialová a Komorní filharmonie Pardubice
Lázeňské divadlo, Luhačovice 18. júla 2018

Kristina Fialová, viola
Komorní filharmonie Pardubice

Program koncertu

Leoš Janáček: Idyla pre sláčikový orchester
Paul Hindemith: Trauermusik
Carl Maria von Weber: Andante e rondo ongarese pre violu a sláčikový orchester c mol, op. 35
Josef Suk: Serenáda pre sláčiky

Kateřina Javůrková a Štátny komorný orchester Žilina
Lázeňské divadlo, Luhačovice 19. júla 2018

Kateřina Javůrková, lesný roh
Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský, dirigent

Program koncertu

Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester
Ilja Zeljenka: Musica Slovaca
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre lesný roh a orchester č. 4 Es dur KV 495
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia č. 29 A dur KV 201

Emilio de´ Cavalieri – Rappresentatione di anima et di corpo
Kostel Svaté rodiny, Luhačovice 20. júla 2018

Czech Ensemble Baroque
Roman Válek, dirigent

www.janacekluhacovice.cz

O programe Festivalu Janáček a Luhačovice 2018 sme písali TU…

Články na tému Festival Janáček a Luhačovice si môžete prečítať v online archíve Opera Slovakia TU…

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), od roku 2021 šéfdramaturg Opery SND.

Zanechajte komentár