Festival Saxophobia Bratislava má za sebou prvých päť ročníkov kurzov a koncertov

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V Bratislave sa od 10. do 13. júna 2021 konal 5. ročník festivalu venovaného saxofónu, ktorý ho nielen popularizuje, ale prezentuje ako plnohodnotný nástroj klasickej, súčasnej ale i filmovej hudby. Zaujímavosťou je, že za organizovaním saxofónového festivalu je renomovaný klavirista Ladislav Fančovič. Na kurzoch sa zúčastnili saxofonisti z viacerých krajín a organizátori sa tešili z rekordného záujmu slovenských účastníkov. Na koncertoch zazneli dve slovenské a jedna svetová premiéra.

Saxophobia Bratislava je festival počas ktorého sa konajú nielen koncerty, ale aj jediné majstrovské kurzy v hre klasickej hudby na saxofóne na Slovensku. Uznávaní lektori z viacerých krajín odovzdávajú účastníkom svoje skúsenosti, oboznámia ich s novými technikami a aktuálnymi trendmi hry na saxofóne.

Počas kurzu zároveň skúšajú program saxofónového orchestra, ktorý absolventi kurzov z viacerých krajín uvedú na verejnom záverečnom koncerte v Slovenskom rozhlase. V tomto roku zaznel 13. júna v podaní 40-členného saxofónového orchestra pod taktovkou Mariána Lejavu, ktorý zároveň pre túto príležitosť zaranžoval Beethovenovu Veľkú predohru. (program dvoch festivalových koncertov je k dispozícii v závere tohto článku)

Festival Saxophobia Bratislava 2021, Marián Lejava, 40-členný saxofónový orchester, skúška záverečného koncertu, foto: Karol Srnec

Samotní lektori sa sólovo predstavujú na každoročnom Galakoncerte majstrov saxofónu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Výber repertoáru nechávajú organizátori na lektoroch, ktorí uvádzajú na Slovensku neznáme súčasné kompozície, niektoré aj z vlastnej tvorby. Tohtoročný sa konal 11. júna 2021.

Lektori sa čiastočne obmieňajú, a organizátori festivalu sa snažia poskytnúť účastníkom kurzov nové podnety či prístupy. Počas prvých piatich rokov sa na Saxophobii Bratislava predstavili Philippe Portejoie (FR), Lev Pupis (SI), Andreas van Zoelen (NL), Elliot Riley (USA), Christine Rall (DE), Oscar Trompenaars (NL), Oto Vrhovnik (AT), Pawel Gusnar (PL), Ryszard Zoledziewski (PL), Barbara Strack–Hannisch (AT), Erzsebet Seleljo (HU), Michal Knot (PL/AT), Kateřina Pavlíková (CZ), Markus Holzer (AT) a prof. Alexander Stepanov (SK).

Festival sa koná od roku 2017 každoročne spravidla vždy cez jarné prázdniny, kedy sú školy k dispozícii pre konanie majstrovských kurzov. Tento rok bola kvôli pandémii koronavírusu výnimka a tak sa festival konal od 10. do 13. júna 2021.

Festival Saxophobia Bratislava 2021, majstrovské kurzy, foto: Saxophobia Bratislava

Za nápadom ako aj samotnou organizáciou festivalu stojí zanietená dvojica Ladislav FančovičJana Dekánková zo Spoločnosti priateľov dobrej hudby. Zámerom organizátorov je predstaviť saxofón ako plnohodnotný nástroj klasickej, súčasnej ale i filmovej hudby, pretože na Slovensku sa vníma predovšetkým ako nástroj džezu, hoci pôvodne vznikol pre interpretáciu klasickej hudby.

Prečítajte si tiež:
Saxofóny opäť ovládnu Bratislavu

,,Saxophobia Bratislava sa v podstate už od svojho prvého ročníka predstavila vo vyprofilovanom formáte overenom na zahraničných festivaloch / majstrovských kurzoch tohoto typu. Zámerne sa vyhýbame zaradeniu jazzových lektorov, pretože jazzové workshopy na Slovensku máme a naším primárnym zámerom je práve klasický saxofónový zvuk, ktorého estetika, ale aj spôsob, akým sa tvorí, sa líši od jazzového. Verím, že tento v našich končinách nový zvukový a estetický svet časom pritiahne stále viac slovenských záujemcov.“ uviedol pre Opera Slovakia organizátor festivalu Ladislav Fančovič, renomovaný klavirista, ktorý si svoj vzťah ku klasickému saxofónu vytvoril paradoxne cez starý jazz. S tým súvisí aj jeho zberateľská vášeň.

,,Hneď na začiatku založenia swingového orchestra Fats Jazz Band som začal pátrať po nástrojoch z obdobia 20. a 30. rokov minulého storočia, aby mal orchester čo najautentickejší zvuk. Prvá bola súprava bicích nástrojov, postupne pribudli rôzne modely trúbiek, kornetov, trombónov a potom prišli na rad saxofóny. Jeden z nich prišiel v relatívne funkčnom stave, takže som si doňho skúsil fúknuť. Tá vibrácia, rezonancia a moje prepojenie ako hráča bezprostredne so zdrojom zvuku mi doslova učarovali.

Festival Saxophobia Bratislava 2021, Ladislav Fančovič a účastník majstrovských kurzov, foto: Karol Srnec

Od roku 2012 som začal, najskôr ako úplný samouk, spoznávať hru na tomto nástroji. Asi o rok neskôr som už navštevoval hodiny saxofónu u Prof. Alexandra Stepanova, ktorý mi do veľkej miery pomohol nastaviť základné elementy saxofónovej hry. Postupne sa mi začalo dariť riešiť problémy, s ktorými som si ako samouk nevedel poradiť. V roku 2016 som sa zúčastnil medzinárodného saxofónového festivalu a workshopu vo Wroclawi. Jeho súčasťou boli aj skúšky a vystúpenie saxofónového orchestra, v ktorom hrali všetci účastníci. Tá energia bola taká strhujúca, že som dostal nápad skúsiť zorganizovať niečo podobné aj v Bratislave.

Na prvom ročníku Saxophobie Bratislava sme boli opatrní a pre koncerty sme volili menšie sály. Na naše veľké prekvapenie bol záujem verejnosti taký obrovský, že už od druhého ročníka sme celkom zaplnili Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu.“ uviedol pre Opera Slovakia Ladislav Fančovič, ktorého zámerom je, aby sa saxofónu na Slovensku darilo o čosi lepšie.

,,Trošku tienistou stránkou konfrontácie zahraničných a slovenských študentov v rámci Saxophobie je fakt, že ich úroveň napr. v Poľsku, Slovinsku, Rakúsku, ale aj v susednom Česku je spravidla o niekoľko tried vyššia ako na našich školách. Veľkú úlohu iste zohráva, že u nás tradícia klasického saxofónu de facto neexistuje, a aj široká verejnosť ho vníma ako nástroj jazzovej, tanečnej alebo popovej hudby. Istým spôsobom je to skvelé, pretože to dokazuje, nakoľko je univerzálny. Napríklad hneď v začiatkoch jazzu (cca 1920), sa veľmi uchytil a desiatky rokov ho paralelne s klasickými hudobníkmi (Sigurd Raschèr, Marcel Mule, Eugène Rousseau) propagovali aj najväčší jazzoví hráči (Johnny Hodges, Lester Young, Coleman Hawkins, Charlie Parker).

Nesmieme ale zabúdať, že saxofón v 19. storočí skonštruoval Belgičan Adolphe Sax pre potreby klasickej hudby. A od tých čias bolo pre tento nástroj napísaných tisícky sólových, koncertantných alebo komorných skladieb.

Festival Saxophobia Bratislava 2021, lektor Lev Pupis a Ladislav Fančovič s účastníkmi majstrovských kurzov, foto: Karol Srnec

Nesmierne ma teší, že po 5 rokoch od prvého ročníka Saxophobia Bratislava cítime stále väčší záujem slovenských študentov. Tento rok sme mali dokonca rekordný percentuálny počet Slovákov, čo je skvelé, pretože si pamätám situáciu z jednodňového workshopu na Akadémii umení v Banskej Bystrici v roku 2015, kedy bol poľský saxofonista Ryszard Zoledziewski priam zhrozený z toho, že na vysokej škole hrajú naši študenti klasické skladby na jazzových náustkoch, a keď sa im snažil demonštrovať a vysvetliť ako ma saxofón znieť, stretol sa doslova s vlnou odporu. Dôvodom bolo, že tento klasický typ saxofónového zvuku študenti počuli azda po prvýkrát v živote. Aj toto je dosť vážny dôvod na zamyslenie sa nad úrovňou nášho školstva.

Verím, že sa na Slovensku postupne podarí vybudovať nielen kvalitné zázemie a podmienky pre štúdium klasického saxofónu, ale aj u širokej verejnosti povedomie o tomto nástroji ako o klasickom. Na koncertoch lektorov sa preto každý rok snažíme zaradiť aj odvážnejšie dramaturgie s dielami súčasných autorov, ktoré využívajú všetky bohaté zvukové možnosti tohoto nástroja.“ dodal Ladislav Fančovič.

Festival Saxophobia Bratislava má za sebou päť ročníkov, na ktorých sa zameriava predovšetkým na klasickú hudbu, ale návštevníci koncertov si vypočujú aj rôzne ďalšie štýly. ,,Na spestrenie sem-tam na koncertoch odznieva argentínske tango, ragtime, filmová hudba a minulý rok napríklad aj svetová premiéra úprav skladieb Michaela Jacksona od Petra Breinera. Ale vždy ide o úpravy spĺňajúce najvyššie kritéria kvality. Každý rok uvedieme aj premiéru niektorého zo slovenských skladateľov, ktorí píšu na našu objednávku skladby pre rôzne saxofónové obsadenia. Z tejto spolupráce vznikol postupom času napríklad aj prvý slovenský album Nuclear Sax (Pavlík Records 2020) so súčasnou hudbou pre saxofóny v rôznych inštrumentáciách od Jevgenija Iršaia. Takže na koncertoch síce znejú rôzne štýly, ale vždy sú nejako zviazané s klasickou hudbou.“ uviedla pre Opera Slovakia Jana Dekánková, manažérka festivalu.

Festival Saxophobia Bratislava 2021, Galakoncert majstrov saxofónu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, foto: Karol Srnec

Piaty ročník sa konal v období pandémie koronavírusu, v neistej situácii s obmedzenými kapacitami sál, no divácky záujem o koncerty bol vysoký a koncerty vypredané. ,,Za nás ako organizátora sme mali najväčšiu obavu zo 40-tich ľudí sediacich počas skúšky orchestra v malej koncertnej sále ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave, ktorí na seba každý deň 4 hodiny dýchali cez saxofóny. Ale ako organizátor sme dodržiavali prísne bezpečnostné opatrenia, všetci účastníci boli testovaní, takže sme celé kurzy zvládli bez jediného prípadu výskytu ochorenia na covid-19.“ informovala Jana Dekánková.

Napriek pandémii bol o majstrovské kurzy na Slovensku záujem a prišli naň účastníci z viacerých krajín (Nemecko, Slovinsko, Poľsko, Bielorusko, Rakúsko, Česko, Slovensko). ,,Zvyčajne mávame 50-60 participantov, tento rok sme mali „len“ 40. Hovorím „len“, pretože iné krajiny majú podľa našich informácií tento rok na obdobných workshopoch okolo 15-20 účastníkov. Každý aktívny účastník má 3 samostatné 45 minútové lekcie u vybraných lektorov a s nimi individuálne rieši svoje problémy. Najčastejším problémom slovenských študentov býva nevhodná kombinácia nástroja s náustkom, ligatúrou a plátkami. Vtedy sa potýkajú s neriešiteľnými intonačnými problémami, ktoré sa zrazu dajú odstrániť veľmi jednoducho, napríklad výmenou náustka. Lektori mávajú so sebou príslušenstvo viacerých značiek, ktoré žiakom počas kurzov radi požičajú, aby si v praxi vyskúšali, či im pomôže.

Festival Saxophobia Bratislava 2021, Ladislav Fančovič a lektor Lev Pupis s účastníkmi majstrovských kurzov, záverečný koncert festivalu, foto: Karol Srnec

Ďalším častým javom býva neznalosť rôznych kombinácií prstokladov, ktorými sa dá zahrať ten istý tón. Je dôležité vedieť, ktorý zvoliť v závislosti od toho, v akom slede tónov sa ten konkrétny nachádza, aby sa hral ľahšie. Lektori si nenechávajú nič „pre seba“, poskytujú študentom celé zoznamy literatúry, kde sa dajú nájsť riešenia na jednotlivé „problémy“. Odovzdávajú im neoceniteľné rady, riešia problematiku interpretácie skladby, správneho držania tela, nastavenia nátisku a pod.

Každý lektor je iný, niektorý viac ukazuje, iný sa so študentom viac rozpráva. Pre všetkých je však spoločné, že sa snažia najprv pochopiť, s čím študent prišiel, v akom prostredí a pod akým vedením študuje a až potom s ním začnú pracovať. Zmyslom takýchto kurzov nie je od základu niekomu prebudovať techniku, ale skôr študenta podnietiť, aby sám začal hľadať riešenia aj po skončení kurzov.“ opísal pre Opera Slovakia priebeh kurzov Ladislav Fančovič.

Festival Saxophobia Bratislava 2021, Marián Lejava, 40-členný saxofónový orchester, záverečný koncert, foto: Karol Srnec

Workshopy / majstrovské kurzy sú určené všetkým bez rozdielu veku a hráčskej úrovne a lektori prispôsobujú rétoriku daným možnostiam účastníka. ,,Máme študentov od pokročilých žiakov ZUŠ cez konzervatoristov až po vysokoškolákov či samotných absolventov, ktorí chcú ďalej napredovať vo svojom koncertnom či učiteľskom poslaní a čerpať zo skúseností lektorov. Do saxofónového orchestra si každoročne príde zahrať aj viacero hobby saxofonistov, napríklad dnes už dospelých bývalých žiakov tohto nástroja, ktorí sa mu profesionálne nevenujú.

Sme nesmierne radi, že tento rok sa konečne odvážili prihlásiť aj slovenskí učitelia zo ZUŠ, pretože hoci tento nástroj učia, väčšina z nich saxofón ako nástroj klasickej hudby nikdy neštudovala. Považujeme to za prelomový moment v snahe zvýšiť kvalitu vzdelania v hre na tomto nástroji a tiež by sme radi zmenili jeho dlhodobé škatuľkovanie ako nástroja jazzu, pop-music či „ľahkých“ žánrov aj u našich kolegov.“ dodala k saxofónovým majstrovským kurzom Jana Dekánková.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Festival Saxophobia Bratislava 2021
program koncertov

Galakoncert majstrov saxofónu
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 11. júna 2021

Philippe Portejoie (Francúzsko), Andreas van Zoelen (Holandsko), Kateřina Pavlíková (Česko),
Lev Pupis (Slovinsko), Markus Holzer (Rakúsko), Ladislav Fančovič (Slovensko)

ALEXANDER GLAZUNOV (1865-1936)
Elégia pre violu a klavír op .44 (arr. Philippe Portejoie)
P. Portejoie – altsaxofón, L. Fančovič – klavír

PHILIPPE PORTEJOIE (1956)
Antartica blues and dance (slovenská premiéra)
P. Portejoie – altsaxofón, L. Fančovič – klavír

EMIL HLOBIL (1901-1987)
Canto pensieroso (slovenská premiéra)
A. van Zoelen – tenorsaxofón, L. Fančovič – klavír

ANDREAS VAN ZOELEN (1979)
Halvdager (slovenská premiéra)
A. van Zoelen – tenorsaxofón, L. Fančovič – klavír

PHILIPPE GEISS (1961)
Foxy music pre dva altsaxofóny a klavír (slovenská premiéra)
M. Holzer, L. Pupis – altsaxofóny, L. Fančovič – klavír

ALEJANDRO DEL VALLE-LATTANZIO (1986) (slovenská premiéra)
Kleine Suite:
I. Moderato – II. Andante con dolore – III. Allegretto giocoso – IV. Allegro
M. Holzer – altsaxofón, L. Fančovič – klavír

FRANCIS POULENC (1899-1963)
Trio pre klavír, hoboj a fagot (arr. Lev Pupis)
I. Presto    –    II. Andante    –    III. Rondo
L. Pupis – sopránsaxofón, K. Pavlíková – barytónsaxofón
L. Fančovič – klavír

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Pochod WoO 29 (arr. L. Fančovič)

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
Slovanský tanec op. 46, č.1 (arr. L. Fančovič)
L. Pupis, M. Holzer – sopránsaxofóny,
P. Portejoie – altsaxofón, A. van Zoelen – tenorsaxofón,
K. Pavlíková – barytónsaxofón, L. Fančovič – bassaxofón

Záverečný koncert Saxophobia Bratislava 2021
Slovenský rozhlas, 13. júna 2021

Philippe Portejoie (Francúzsko), Lev Pupis (Slovinsko)
Kateřina Pavlíková (Česko), Markus Holzer (Rakúsko)
SOS Group (Slovinsko) a Pressburg Saxophone Quartet (Slovensko, Bielorusko)
bicie Kiril Stoyanov (Bulharsko)
Ochester Saxophobia Bratislava (Nemecko, Slovinsko, Poľsko, Bielorusko, Rakúsko, Česko, Slovensko)
dirigent Marián Lejava (Slovensko)

SOS GROUP (Slovinsko)
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič (1906–1975)
Polka z baletu Zlatá doba op. 22 (arr. Jacques Larocque)

Astor Piazzolla (1921-1992)
Le grand tango pre violončelo a klavír (arr. Jacques Larocque)
venované Mstislavovi Rostropovičovi

Edward Elgar (1857-1934)
Lux aeterna (arr. Gerald Preinfalk)
Neja Anderle – sopránsaxofón, Lucija Enya Jordaki, Enja Golob – altsaxofóny, Sofia Kos, Vid Verdinek – tenorsaxofóny, Nejc Zavratnik, Anže Klančar Jurjavčič – barytónsaxofóny
hostia: Lev Pupis (SI) – sopránsaxofón, Ladislav Fančovič (SK) – bassaxofón

PRESSBURG SAXOPHONE QUARTET (Slovensko, Bielorusko)
Jevgenij Iršai (1951)
Saxburger (svetová premiéra)
Andrei Simanchuk – sopránsaxofón, Silvia Macejová – altsaxofón, Ján Gašpárek – tenorsaxofón, Ladislav Fančovič – barytónsaxofón

SAXOPHOBIA CHAMBER GROUP (Slovinsko, Rakúsko, Česko, Slovensko)
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Koncert pre dve violončelá a sláčikový orchester
(úprava pre dva sopránsaxofóny a komorný ansámbel Jean-Denis Michat)
I. časť – Allegro
Lev Pupis, Markus Holzer – sólo sopránsaxofóny, Neja Anderle, Lucija Enya Jordaki, Maciej Biskup – sopránsaxofóny, Philippe Portejoie, Vid Verdinek, Anna Urbaničová, Silvia Macejová, Enja Golob – altsaxofóny, Ján Gašpárek, Jakub Brestovský, Ivana Húšťavová, Michal Balla – tenrosaxofóny Kateřina Pavlíková, Ladislav Fančovič – barytónsaxofón

Saxophobia Orchestra (SK, CZ, SI, BY, AT, PL, DE)
Marián Lejava – dirigent
Kiril Stoyanov – bicie nástroje
Hostia: Philippe Portejoie (FR), Lev Pupis (SI), Markus Holzer (AT), Kateřina Pavlíková (CZ)
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Grosse Ouvertüre (Zur Namesfeier) (arr. M. Lejava)
Sólo: L. Pupis, M. Holzer

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Danse macabre

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Valčík z jazzovej suity č.2

Charlie Chaplin (1889-1977)
Opening – Smile – téma z filmu Moderná doba (1936)

Ferde Grofé (1892-1972)
Mississippi suite (slovenská premiéra)
I. Father Of Wathers
II. Huckleberry Finn
III. Old Creole Days
IV. Mardi Grass

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár