Gabriele Beňačkovej, Petrovi Breinerovi a Iljovi Zeljenkovi udelil prezident SR štátne vyznamenania

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Prezident SR Andrej Kiska v pondelok 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil najvyššie štátne vyznamenania 25 osobnostiam za ich mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky. Medzi vyznamenanými sú aj osobnosti z oblasti opery a klasickej hudby. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy udelil Andrej Kiska opernej speváčke Gabriele Beňačkovej, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy skladateľovi a hudobníkovi Petrovi Breinerovi a Rad Ľudovíta Štúra I. triedy udelil prezident SR skladateľovi Iljovi Zeljenkovi in memoriam.

Udelením štátnych vyznamenaní prezident Slovenskej republiky oceňuje osoby (výnimočne aj kolektívy) za ich mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy. Prezident môže na návrh Národnej rady Slovenskej republiky alebo vlády Slovenskej republiky, alebo aj bez návrhu (na základe vlastného uváženia) udeliť tieto štátne vyznamenania: Rad Bieleho dvojkríža (občiansky alebo vojenský druh), Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra (občiansky alebo vojenský druh), Kríž Milana Rastislava Štefánika, Pribinov kríž, Medailu prezidenta Slovenskej republiky. Okrem Medaily prezidenta Slovenskej republiky majú štátne vyznamenania tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda, pri ktorej udelení sa predpokladá obzvlášť mimoriadna miera zásluh vyznamenaného.

Prezident Andrej Kiska udelil najvyššie štátne vyznamenania, 2018,
Andrej Kiska,
foto: Kancelária prezidenta SR

Slávnostný ceremoniál odovzdávania sa konal v pondelok 1. januára 2018 v bratislavskej Redute za prítomnosti viacerých predstaviteľov štátu a osobností kultúrno-spoločenského života – v tomto roku pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. V úvode predniesol slávnostný príhovor prezident SR Andrej Kiska, a po ňom nasledoval akt odovzdávania vyznamenaní. Za všetkých vyznamenaných záverečnou rečou poďakoval Alexander Bröstl. Počas slávnostného odovzdávania vyznamenaní zaznela skladba Musica Slovaca od Ilju Zeljenku či Nocturno zo Serenády pre sláčikový orchester, op. 5. Eugena Suchoňa v podaní Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela. Galavečer mohli v priamom prenose sledovať diváci RTVS a moderovali ho Janette Štefánková a Ľubomír Bajaník.

Prezident Andrej Kiska udelil najvyššie štátne vyznamenania, 2018,
Andrej Kiska, Peter Breiner,
foto: Kancelária prezidenta SR

Prezident vyznamenal 25 osobností z rôznych oblastí, medzi nimi aj tri z oblasti opery a klasickej hudby. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy udelil prezident SR opernej speváčke Gabriele Beňačovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, hudobného umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí udelil Andrej Kiska dirigentovi, hudobnému skladateľovi a aranžérovi hudby Petrovi Breinerovi a Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, umenia a hudobnej tvorby udelila hlava štátu hudobnému skladateľovi Iljovi Zeljenkovi in memoriam. Vyznamenanie prevzala skladateľova manželka Mária Zeljenková.

Prezident Andrej Kiska udelil najvyššie štátne vyznamenania, 2018,
Ilja Zeljenka (in memoriam),
foto: Kancelária prezidenta SR

„Je pre mňa obzvlášť veľkou poctou oceniť výnimočných ľudí za ich výnimočný celoživotný prínos pre našu krajinu práve dnes, keď Slovenská republika oslavuje 25 rokov svojho vzniku. Aj vďaka vám môže byť toto výročie existencie slobodného demokratického Slovenska oslavou profesionality a nevšedného nadania, prehliadkou silných osobných príkladov a vzorov pre náš všetkých. Vďaka vám si dnes môžeme s hrdosťou pripomenúť, že aj v najhorších, najsmutnejších časoch našej modernej histórie sa našli hrdinovia s odvahou čeliť zlu, ľudia schopní konať dobro a nezištne pomáhať. Som hrdý na to, že mám príležitosť reprezentovať Slovenskú republiku na tomto slávnostnom podujatí a v menej jej občanov Vám odovzdať najvyššie štátne ocenenia. Zišli sme sa tu dnes, aby sme oslávili a ocenili vaše dielo, výsledky vašej práce, ktorou nám robíte radosť doma aj vo svete. Ale už po štvrtý raz s veľkým rešpektom využívam začiatok nového roka aj ako možnosť ukázať, kde môžeme hľadať skutočné korene úspechu našej krajiny. Bez toho, aby sme ich museli prikrášľovať silnými slovami. Mojim zámerom je zdôrazniť, aké dôležité je zdieľať spoločné občianske hodnoty, podporovať tvorivosť a slobodu ducha, otvorenosť k novým myšlienkam, rešpektovať poctivú diskusiu o našej súčasnosti a pochopiť pravdu o našej minulosti. Výber ocenených, výnimočné osobné a ľudské kvality týchto žien a mužov, sú vzácnou príležitosťou ukázať, čo naozaj trvalo obohacuje našu spoločnosť. Čo posilňuje našu súdržnosť, čo spája rôznorodých jednotlivcov do pevných komunít. Čo povzbudzuje zdravý a udržateľný rozvoj našej krajiny. Čo zvyšuje jej odolnosť a kultúrnosť. Vďaka čomu je náš život v Slovenskej republike lepší, krajší a hodnotnejší. V novoročnom príhovore som dnes popoludní hovoril o tom, že 25-ročný príbeh Slovenskej republiky nebol ani dokonalý, ani priamočiary, ani jednoduchý. Ale zdôraznil som, že to vždy bol silný príbeh. Je to stále silný príbeh. A som presvedčený, že to bude silný príbeh úspešnej krajiny. Pretože je zložený z množstva vzácnych každodenných osobných príbehov poctivej práce, trpezlivej snahy o lepší život, vzájomnej pomoci a solidarity, i prekonávania veľkých prekážok. Ale tvoria ho aj príbehy nevšedného talentu rozdávať radosť iným. Jedinečné výkony, ktoré obohacujú celú našu spoločnosť. Príbehy veľkej odvahy, ktoré sú inšpiráciou pre ďalšie generácie. Dnes mám ako prezident Slovenskej republiky príležitosť oceniť 25 takýchto výnimočných životných príbehov. Ešte stále oceňujeme ľudí, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti fašizmu aj tých, ktorí sa vzopreli totalitnému komunistickému režimu. Ľudí, ktorí bojovali za našu budúcnosť a slobodu za cenu toho, že svoju budúcnosť ohrozili a svoju slobodu stratili. Oceňujeme ich z vďaky za to, čo pre nás urobili. Aj preto, aby sme si pripomenuli, aký vzácny a krehký je náš slobodný a pokojný život. Koľko odvahy, obetavosti i utrpenia je potrebných na porážku zla. Oceňujeme však dnes aj výnimočné umelkyne a výnimočných umelcov. Ich dielo do našich životov prináša radosť, emocionálny zážitok, potešenie z krásy i múdrosti, ktorú je schopný vytvoriť ľudský um. Je mi cťou oceniť zvedavosť a vášeň pre objavovanie nových vecí, javov a súvislostí. Snahu rozšíriť naše poznanie vedeckými metódami, ktoré si ctia pravdu, podporujú tvorivosť pri hľadaní nových riešení a hlad po nových vedomostiach. Dnes ako prezident Slovenskej republiky odovzdám vyznamenania za výnimočné individuálne vedecké výsledky. Ale ako spoločnosť nesmieme zabúdať na to, že naša schopnosť objavovať nepoznané závisí od toho, aké vzdelanie dostanú naše deti. Oceňujeme dnes aj každodenné hrdinstvo ľudí, ktorí sa rozhodli naplniť svoj život pomocou druhým. Solidarita so slabými a chorými, ľuďmi, ktorí svoje problémy nedokážu riešiť sami, nie je iba prejavom individuálnej empatie a lásky k blížnemu. Je to základná podmienka dobrého fungovania akejkoľvek spoločnosti, ktorá ašpiruje na to, aby chránila ľudskú dôstojnosť a menila k lepšiemu život každého človeka.”, povedal prezident SR Andrej Kiska vo svojom príhovore na slávnostnom ceremoniále v bratislavskej Redute.

Vyznamenané osobnosti v roku 2018

Gabriela Beňačová – Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Pavel Povinec – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti jadrovej a environmentálnej fyziky

Otto Šimko – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd

Marta Kubišová – Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou

Rudolf Sloboda (in memoriam) – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry a divadla

Prezident Andrej Kiska udelil najvyššie štátne vyznamenania, 2018,
Rudolf Sloboda (in memoriam),
foto: Kancelária prezidenta SR

Myrón Malý – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva a liečebnej rehabilitácie

Fedor Gál – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike

Marta Ličková – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie v Slovenskej republike a o rozvoj prekladateľského umenia

Marián Čaučík – Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky

Ján Lazorík (in memoriam) – Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ľudového umenia a folklóru

Juraj Flamik – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie v Slovenskej republike

Mikuláš Huba – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike

Ilja Zeljenka (in memoriam) – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, umenia a hudobnej tvorby

Eva Kováčová – Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti a prevencie zdravia

Vladimír Ješina – Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti filmového umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

László Szigeti – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj vydavateľskej činnosti

Robert Mistrík – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné výsledky v oblasti vedy, výskumu a inovácií

Alta Vášová – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry a divadla

Petr Pithart – Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou

Martin Milan Šimečka – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj žurnalistiky

Peter Breiner – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, hudobného umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Prezident Andrej Kiska udelil najvyššie štátne vyznamenania, 2018,
Jozef Króner (in memoriam),
foto: Kancelária prezidenta SR

Zuzana Kronerová – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Jozef Kroner (in memoriam) – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadelného a filmového umenia

Marika Gombitová – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti populárnej hudby

Alexander Bröstl – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva

Pripravil: Ľudovít Vongrej

zdroj: Kancelária prezidenta SR

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Ľudovít Vongrej

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár