Gesamtkunstwerk v zložení Penderecki – Mutter – Orkis a Roman Patkoló v Drážďnoch

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Známe koncertné siene Berlína, Brém, Hamburgu, Stuttgartu či Drážďan boli uprostred novembra vypredané okamžite potom, čo boli avizované koncerty husľovej virtuózky Anny-Sophie Mutter, slovenského kontrabasistu Romana Patkoló a klaviristu Lamberta Orkisa. Ich spoločné vystúpenia sú už roky garantom mimoriadnosti v každom ohľade. Ak huslistka Anne-Sophie Mutter kedysi rástla pod krídlami takej osobnosti ako bol Herbert von Karajan, dnes je sama pojmom a aktívne podporuje talentovaný sláčikový dorast.

K tým, ktorí špičkovú huslistku už dávno presvedčili o svojej mimoriadnosti, ktorí sa profilovali v jej nadácii, patrí i slovenský kontrabasista Roman Patkoló. Rodák zo Žiliny má za sebou závratnú a rýchlo rastúcu kariéru, patrí medzi momentálne v zahraničí najznámejších slovenských koncertných umelcov. Na Vysokej hudobnej škole v Mníchove získal profesúru, na Hudobnej akadémii v Bazileji kontrabas vyučuje, je absolventom výborných zahraničných škôl, laureátom rôznych súťaží, držiteľom významných ocenení a ako sólista koncertuje po celom svete s vynikajúcimi orchestrami a dirigentami. Navyše požíva i nasledovné veľké privilégium: už 10 rokov zdieľa koncertné pódiá aj s výnimočnou huslistkou Anne-Sophie Mutter. Títo dvaja umelci vytvorili vzácne komorné duo a uviedli niekoľko úspešných premiér diel súčasných skladateľov, vzniknutých na objednávku huslistky. I keď Anne-Sophie Mutter nepotrebuje siahať po novinkách, nepotrebuje rozširovať svoj repertoár, napriek tomu neleží na vavrínoch. Jej recitály sú všetkým iným ako obvyklým sólovým či komorným večerom, hlavne so Slovákom Patkolóm a jeho kontrabasom spolu prekvapujú a frapujú.

Palácový koncert v Drážďanoch, 2017,
Anne-Sophie Mutter, Roman Patkoló,
foto: Oliver Killig

Tak to bolo i na takzvanom Palácovom koncerte v novej koncertnej sieni Paláca kultúry v Drážďanoch 12. novembra. Koncert zorganizovali Drážďanské hudobné slávnosti (Dresdner Musikfestspiele) v období, keď pripravujú letný hudobný festival, ale považujú si za povinnosť delikátnu koncertnú sieň naplniť aj mimo festivalové dni tiež delikátnou a nekaždodennou hudbou. Hlavne jedna kompozícia a jej interpretácia vybočili zo všetkých vychodených chodníčkov. Koncertné Stradivárky Anne-Sophie Mutter a z historického hľadiska naslovovzatý nesólový nástroj, kontrabas Romana Patkoló, zažiarili ako dve kométy. (Naozaj, i keď porovnanie zvuku kontrabasu s kométou si je ťažko predstaviť.) K rozžiareniu ich priviedol skladateľ Krzysztof Penderecki svojím Duom concertante pre husle a kontrabas. Dielo vzniklo v roku 2010 vďaka dlhoročnému priateľstvu Anne-Sophie Mutter so skladateľom, je venované slávnej huslistke a slovenskému výnimočnému kontrabasistovi Romanovi Patkoló. Obaja umelci dielo aj premiérovali. Najhlbší a najväčší sláčikový nástroj, ktorý je ešte aj dnes zriedkavosťou zažiť v podobnej sólovej úlohe či ako člena malého komorného zoskupenia, defiloval v susedstve s husľami nebývalým spôsobom. Náročné komorné dielo myslí na oboch hráčov, na oboch interpretov, ba i na poslucháčov. Kontrabas hrá z nôt zapísaných v skodature, teda na strunách ladených o celý tón vyššie. Počuteľne „jasnejšie“ znel nie len kontrabas, ale i výsledný zvuk dua husle – kontrabas. Od recitatívov po spoločné rýchle pasáže, od krátkych sláčikových „árií“ cez doslova ariózny kontrabas a prekvapujúcu rafinovanú ornamentiku či vášnivé vibráta, sa striedalo skladateľsky i technicky všetko to, čo posúvalo dlhé desaťročia vývoj tvorby i interpretácie na sláčikových nástrojoch do dnešného štádia. Anne-Sophie Mutter a Roman Patkoló si na Pendereckom doslova zgustli, s dielom sú absolútne stotožnení. V Krzysztofovi Pendereckom, dnes nestorovi poľskej súčasnej hudby, našli ideálnu možnosť spoločného muzicírovania. Škoda len, že dielo trvá iba pár minút. Ale i tak patrila jeho interpretácia k tým, ktoré zanechávajú mimoriadny a dlhotrvajúci zážitok niečoho uceleného a v neposlednom rade umelecky nekaždodenného. Tak nekaždodennou je i tohoročná nahrávka kvinteta A dur Pstruh od Franza Schuberta pre Deutsche Grammophon, do realizácie ktorej pozvala slávna Anne-Sophie Mutter kontrabasistu Romana Patkoló.

Palácový koncert v Drážďanoch, 2017,
Anne-Sophie Mutter, Roman Patkoló,
foto: Oliver Killig

Anne-Sophie Mutter priniesla na koncert ešte jedného Pendereckého, Sonátu pre husle a klavír č. 2 skomponovanú pre ňu v roku 1999. Zmocnila sa jej spolu so svojím fenomenálnym dvorným klaviristom Lambertom Orkisom, kedysi koncertujúcim s Mstislavom Rostropovičm. Orkis je od roku 1988 jej umeleckým partnerom, ich spoločné koncerty a nahrávky – napríklad všetkých husľových sonát Beethovena a Mozarta pre Deutsche Gramophon – si vyslúžili tie najvyššie ocenenia. Pendereckého vyššie spomenutá sonáta sa ukázala byť ťažiskom celého koncertu – kompozične i z hľadiska interpretácie. Z piatich častí pozostávajúce dielo sa vykryštalizovalo ako nádherný agogický a dynamický oblúk mnohofarebného a mnohovrstvového dialógu huslí a klavíra. Mutter a Orkis z nej vyžmýkali neuveriteľné množstvo vášne a triezveho, moderného romantizmu. Ich súhra, ich vzájomné hudobné cítenie sa krylo v momentoch pokoja, vášne a tiež v ľahučkých pasážach tanečných náznakov. Predstavili doslovný Gesamtkunstwerk v zložení Penderecki – Mutter – Orkis. K suverénnemu, štýlovo čistému sólovému umeleckému výkonu huslistky patrila i Partita pre husle sólo č. 2 d mol Johanna Sebastiana Bacha. Toto slávne dielo zahrala na jednej strane s technickou bravúrou, na druhej strane s absolútnou pokorou. Sólový Bach sólistky Anne-Sophie Mutter vyznel v obrovskej novej koncertnej sieni priam na dotyk blízko, akoby ho hrala v privátnej rezidencii. Bola to jedinečná, akási baroková akademická atmosféra.

Palácový koncert v Drážďanoch, 2017,
Anne-Sophie Mutter, Lambert Orkis,
foto: Joachim Schindler

Zbytok programu patril dielam Johannesa Brahmsa. Na úvod koncertu zaznelo efektné a energické Scherzo, tretia časť z F-A-E sonáty pre husle a klavír, spoločného diela Brahmsa, Schumanna a jeho žiaka Alberta Dietricha. Záver tvorili Brahmsove tri Uhorské tance, č. 7 A dur, č. 6 B dur a č. 1 g mol, vo verzii pre husle a klavír. Huslistka Mutter a klavirista Orkis si sami vychutnali všetko čo diela interpretom poskytujú a Brahmsovi vdýchli i nejeden nový interpretačný moment vychádzajúci z ich spoločného ponímania hudby. Orkis sledoval v Uhorských tancoch impresívne sólistkine náznaky uvoľnenej agogiky, klavíru vdychoval intonačne čistučké a ľahučké husľové flagoletti, ich interpretácia vychádzala akoby z jednej duše či z jedného srdca. Obdivuhodnou a netradičnou interpretáciou Brahmsových rytmov a melódií dostali sólistka a jej klavirista obecenstvo do vytrženia, ktoré nenechalo umelcov odísť z pódia bez prídavkov.

Palácový koncert v Drážďanoch, 2017,
Lambert Orkis, Anne-Sophie Mutter,
foto: Oliver Killig

Recenzovaný koncert bol iba jedným z niekoľkých vypredaných koncertov, ktoré sa v polmiliónových Drážďanoch, v kultúrnej metropole na Labe, uskutočnili v ten istý víkend. Patrili k nim aj tri koncerty Staatskapelle Dresden v Semperovej opere s hudobným riaditeľom New York Philharmonic, dirigentom Alanom Gilbertom, a fenomenálnym čínskym klaviristom Yundim. Po ich koncertoch, na ktorých odznela Sinfonia domestica Richarda Straussa a Klavírny koncert A dur KV 488 Wolfganga Amadea Mozarta odcestovali na turné, ktoré ich povedie cez Šanghaj, Hangzhou, Wuhan do Pekingu. Je to už jubilejné desiate turné toho špičkového orchestra do Číny. O atrakcii koncertu pre túto krajinu svedčilo i zloženie publika na uvedených koncertoch v Drážďanoch, medzi ktorým sedelo nezvyčajne veľké množstvo mladých milovníkov klasickej hudby ázijskej proveniencie. Tých mladých ľudí z ázijského kontinentu bolo na jednom koncerte v Semperovej opere viac, ako je možné napočítať ich generačných rovesníkov z Drážďan na koncertoch jednej sezóny…

Autor: Agata Schindler

písané z koncertu 12. 11. 2017

Palácový koncert v Drážďanoch
Palác kultúry v Drážďanoch
12. novembra 2017

Anne-Sophie Mutter, husle
Roman Patkoló, kontrabass
Lambert Orkis, klavír

program koncertu

Johannes Brahms: Scherzo pre husle a klavír c mol WoO 2 z „F-A-E-sonáty“ (1853)
Krzysztof Penderecki: Duo concertante pre husle a kontrabas (2010)
Johann Sebastian Bach: Partita č. 2 d mol BWV 1004 pre husle sólo (1720)
Krzysztof Penderecki: Sonáta pre husle a klavír č. 2 (1999)
Johannes Brahms: Uhorské tance, výber (1869-1880)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan

Zanechajte komentár