Gizela Veclová, Jaroslav Blaho a Ladislav Burlas získali Cenu ministerky kultúry SR

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Ministerka Ľubica Laššáková vo štvrtok 14. júna 2018 vo Dvorane Ministerstva kultúry slávnostne udelila desiatim laureátom Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017. Ocenenie udeľuje za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Na úvod slávnostného podujatia sa ministerka poďakovala za množstvo podnetných návrhov, ktoré v jednotlivých kategóriách upriamovali pozornosť na výnimočné, umelecky hodnotné počiny za rok 2017. „Vo funkcii som presne 85. deň, za tento čas sa intenzívne stretávam s predstaviteľmi kultúry, či už s pracovníkmi divadiel, galérií, múzeí, knižníc, hudobných inštitúcií, informačno-dokumentačných centier, so zástupcami umeleckých aj dotačných fondov, taktiež s umelcami a kultúrnymi aktérmi po celom Slovensku. Diskutujeme, analyzujeme, navrhujeme, hľadáme riešenia – lebo naším spoločným cieľom je pomôcť kultúre a jej rozvoju. Sú to zaujímavé, ale často veľmi náročné rokovania. Ale dnešný deň považujem za sviatok, lebo sme sa tu stretli, aby sme ocenili a vyslovili verejné uznanie osobnostiam a výsledkom ich umeleckej tvorby a jej prezentácie.“, uviedla Ľubica Laššáková a dodala „Bez zaváhania som sa rozhodla nadviazať na tradíciu založenú mojimi predchodcami pred 20 rokmi, a preto aj ja s radosťou a veľkou pokorou zároveň udelím ceny za umenie ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých tvorivých a interpretačných počinov v jednotlivých oblastiach profesionálneho umenia,“

Ľubica Laššáková, foto: Ľudovít Vongrej

Aj v tomto roku najviac návrhov prišlo do kategórie Za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia. Ministerka Ľubica Laššáková, berúc do úvahy aj odporúčania hodnotiacej komisie, sa rozhodla spomedzi navrhovaných kandidátov oceniť osobnosti, ktoré svojím celoživotným pôsobením a osobnostným umeleckým vkladom v rôznych oblastiach umenia výrazne prispeli k obohateniu slovenskej kultúry a šíreniu jej dobrého mena v zahraničí.

Medzi desiatkou laureátov sú aj mená výnimočných osobnosti z oblasti opery, operety a klasickej hudby – speváčka Gizela Veclová, teatrológ a publicista Jaroslav Blaho a hudobný skladateľ a pedagóg Ladislav Burlas.

Udeľovanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky,
Ľubica Laššáková, Dana Gažová, Jaroslav Blaho, Mária Kráľovičová,
foto: MKSR

Speváčka Gizela Veclová získala cenu za celoživotný tvorivý prínos a osobnostný vklad pri stvárňovaní postáv vo viacerých žánroch hudobno-dramatického umenia na scénach divadiel na Slovensku s dôrazom na dlhoročné pôsobenie v spevohre Divadla Nová scéna. Cenu prevzala dcéra laureátky Dana Gažová. Sopranistka Gizela Veclová v máji tohto roku oslávila významné životné jubileum, o ktorom sme písali TU…

videovizitka

Teatrológ a publicista Jaroslav Blaho sa stal laureátom Ceny ministerky kultúry za mimoriadny prínos pri propagácii slovenského operného umenia s prihliadnutím na jeho výnimočný vklad v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti, ako aj na jeho výrazný podiel pri vzniku a kreovaní opernej časti letného festivalu Zámocké hry zvolenské.

,,Moje operné výstupy vždy sledovali jedno. Súčasné slovenské operné dianie vkomponovať do kontextu histórie slovenskej opery a zároveň do medzinárodného operného kontextu. Pre mňa sú dejiny Opery SND od roku 1920 súvislá kapitola, jeden proces naberania profesionality aj proces omylov a restov s vedomím prítomnosti „bielych miest“ v oblasti dramaturgie.

V rokoch totality, keď sme boli izolovaní od diania za hranicou, budoval som si poznanie svetovej opery tvrdou, úmornou prácou s dostupnou literatúrou a zahraničnými časopismi (bez xeroxu a iných pomôcok) a médiami (ORF, RAI). Aj preto mi po Novembri nerobilo problémy nájsť okamžite miesto pre Luciu Popp a Editu Gruberovú a zároveň sa vystríhať naivného nadšenia z toho, že každý náš spevák, čo vystúpil na západ od Hainburgu, je svetoznámy.

K našej opernej minulosti by sme mali preukazovať hlbšiu úctu a programovo, ale so skromnými gestami dobiehať méty, ktoré vytýčili veľké operné kultúry. Hanbiť sa nemusíme, že v časoch, keď tieto kultúry prechádzali už neviem koľkou krízou a napríklad primadony z nami tak donedávna podceňovaného Rumunska triumfovali v Scale či Paríži, vyspevovali naše prababičky na kostolných chóroch a na pódiách malomestských „besied“. týmito slovami sa Jaroslav Blaho vyjadril pre Opera Slovakia k udeleniu Ceny ministerky kultúry za jeho dlhodobý prínos v oblasti operného umenia na Slovensku.

Pri príležitosti životného jubilea Jaroslava Blahu v máji 2017 sme na Opera Slovakia publikovali článok Charizmatický 75-ročný mladík – Jaroslav Blaho, v ktorom mu operný kritik a publicista Pavel Unger adresoval niekoľko myšlienok.

videovizitka

Hudobný skladateľ a pedagóg Ladislav Burlas si prevzal cenu za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti slovenskej hudobnej kultúry s dôrazom na jeho umelecký vklad v oblasti skladateľskej tvorby, mimoriadny vedecký prínos vo sfére muzikológie a za dlhoročné pedagogické pôsobenie, ktorým spoluformoval nové generácie skladateľov a muzikológov.

videovizitka

Ďalšími laureátmi Ceny ministerky kultúry SR za rok 2017 v ďalších rôznych oblastiach umenia sú:

Anton Baláž – za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby a významnú tvorbu s presahmi do publicistiky, rozhlasovej dramatiky a televíznej a filmovej scenáristiky.

Mária Kráľovičová – za celoživotný mimoriadny umelecký vklad do novodobej histórie slovenského divadla a slovenského divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho herectva.

Pavol Zelenay – za celoživotné pôsobenie v oblasti tanečnej a populárnej hudby s dôrazom na jeho umelecký vklad skladateľa a aranžéra populárnej piesne, ako aj aktivity v oblasti vedecko-publicistickej, dokumentačnej a historickej reflexie slovenskej populárnej hudby a významný podiel pri zrode a formovaní festivalu Bratislavská lýra.

Ondrej Demo – za mimoriadny prínos v oblasti hudobného folklóru, zberateľskú činnosť, úpravy ľudových piesní s prihliadnutím na celoživotný podiel na propagácii hudobného folklóru prostredníctvom rozhlasovej a filmovej tvorby.

Udeľovanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky, foto: Ľudovít Vongrej

Alexander Vika – za celoživotný prínos v oblasti výtvarného umenia osobitne v oblasti monumentálnej plastiky, reliéfnej a medailérskej tvorby s prihliadnutím na jeho dlhoročné pedagogické pôsobenie.

Juraj Kubánka – za celoživotné umelecké pôsobenie a výrazný podiel na rozvoji slovenských profesionálnych folklórnych súborov SĽUK a Lúčnica, osobitne za výnimočnú choreografickú tvorbu s nezameniteľným tanečným rukopisom.

Ignác Bizmayer – za celoživotnú výnimočnú umeleckú tvorbu v oblasti výtvarného umenia, osobitne za jedinečné diela v oblasti figurálnej tvorby, keramickej plastiky a úžitkovej dekoratívnej keramiky inšpirované slovenskými tradíciami a kultúrnym dedičstvom, ktorými si získal vysoké uznanie doma i v zahraničí.

Artefakt Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia
autorom je slovenský sklársky výtvarník Palo Macho.
zdroj: MKSR

Cena ministerky kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia e ocenenie, ktoré ministerka udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Návrh na udelenie ceny predkladajú odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.

Autorom artefaktu Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia – sklenenej plastiky znázorňujúceho bájneho okrídleného koňa Pegasa, je slovenský sklársky výtvarník Palo Macho.

Slávnostný večer moderovala Veronika Paulovičová a hudobnými vstupmi ho spestrili harfistka Katarína Turnerová a flautistka Jana Gazdíková. V ich podaní zazneli skladby: Hmla sa dvíha, op. 41 (hudba ku hre Helgeho Rodea ,,Matka„) od Carla Nielsena (1865 – 1931); Ständchen – Serenáda, D 957 Franza Schuberta (1797 – 1828); Entr´acte k 3. dejstvu opery Carmen Georgesa Bizeta (1838 – 1875) a Gavotta zo Suity v starom slohu od Milana Nováka (1927) .

Udeľovanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky,
Katarína Turnerová, Jana Gazdíková,
foto: MKSR

Ministerka kultúry zároveň vyhlásila 20. ročník Ceny. Návrhy na nominácie je možné predložiť do 15. januára 2019.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Zdroj: MKSR

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár