Vitajte na vynovenom webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

2. marca 2021 Viera Polakovičová Sezóna 2020/2021

Gratulujeme Slovenskému komornému orchestru k 60-ke!

Slávnostný koncert k 60. výročiu založenia Slovenského komorného orchestra, 2021, foto: Alexander Trizuljak
Veľkosť písma
A
A
A
Slovenský komorný orchester oslavuje 60. výročie svojho založenia. Slávnostný koncert bez publika, vysielaný v priamom prenose ako stream, sa pri tejto príležitosti uskutočnil v Slovenskej filharmónii v nedeľu 28. februára 2021 a jeho program bol identický s programom prvého koncertu SKO, ktorý odznel v bratislavskom Dome osvety – Nivy pred 60 rokmi.

Významné výročie je vždy príležitosťou pre bilancovanie. Ujímam sa ho s potešením, pretože som Slovenský komorný orchester zažívala nielen ako abonent od detstva a mladosti, ale neskôr aj ako profesionálny partner, dramaturgička a hudobná kritička.

Warchalovci už hrali asi 7. sezónu a ja som ich koncert zažila po prvý raz. Maľovali sme doma byt, ale rodičia chceli, aby som sa napriek tomu vybrala na abonentný koncert. Tie okolnosti mi nedovoľujú zabudnúť na pocit takmer nezaslúženého šťastia, zážitok mi utkvel na celý život. Hudobníci stáli, hlavami pokyvkávali, ako keby mali parochne a tá úžasná energia, s ktorou hrali prekrásnu barokovú hudbu, ma potom ešte dlho prenasledovala a prispela k upevneniu rozhodnutia zasvätiť môj život hudbe.

Bohdan Warchal, (1930 – 2000), foto: Zuzana Mináčová/HC

V popredí stál zakladateľ orchestra, charizmatický huslista Bohdan Warchal, vyžaroval nadšenie a publikum priam zelektrizoval. Prešlo potom ďalších 30 rokov, môj vzťah k orchestru sa prehlboval a zintenzívňoval. Nezabudnuteľné boli stretnutia s majstrom počas Bratislavských hudobných slávností, po filharmonických koncertoch a aj jedno z posledných – keď sme spoločne prezentovali koncert Warchalovcov v kúpeľoch Trenčianske Teplice. I keď už nie vo forme, predsa majster rád odpovedal nadšenému publiku na otázky a vo vzácnom osobnom stretnutí aj mne…

Bohdan Warchal bol koncertným majstrom Slovenskej filharmónie. Svojím osobnostným vybavením priniesol do orchestra sliezsky temperament, vzdelanie a tradície a s cieľom viesť hráčov ku precíznemu muzicírovaniu, cibrenému komornou hrou, ale aj s ambíciou rozšíriť repertoár Slovenskej filharmónie, ponúkaný abonentom vtedy už 12 rokov fungujúceho veľkého orchestra, založil slávny Slovenský komorný orchester. Vrhol sa na barokový repertoár a už prvým koncertom vo februári 1961 predznamenal smerovanie orchestra aj k hudbe iných storočí, 20. storočie nevynímajúc. Warchalov orchester hral na moderných hudobných nástrojoch, príznačný bol jeho sýty zvuk, dynamika a premyslené melodické línie.

Aj keď historicky poučená interpretácia starej hudby, ktorá na pódiá uviedla dobové nástroje, písala svoje dejiny už od 50-tych rokov, Warchalovci vedeli svojou hudbou strhnúť a očariť tak, že ich objavovanie kontextov minulosti neohrozilo ich zvukový ideál, ani keď o desaťročie neskôr vznikol v dome Ján Albrechta súbor Musica aeterna a neskôr aj súbor Solamente naturali, pestujúce starú hudbu na dobových nástrojoch a cibriace povedomie o tejto hudbe i o jej interpretácii.

Bohdan Warchal, Slovenský komorný orchester, foto: Zuzana Mináčová/HC

Warchal išiel svojou cestou a ostal moderným nástrojom verný, ba ich šťavnatý zvuk si hedonisticky užívali orchester i publikum. Celé roky sa tieto dve koncepcie rozvíjali popri sebe, rešpektujúc sa a v istom zmysle aj inšpirujúc sa navzájom.

S obdivom sa vraciam k množstvu nahrávok Warchalovcov, ich účinkovaniu na celom svete a pripomínam si, aké veľké osobnosti boli ich súčasťou – k zakladateľom patrili napríklad huslisti, manželia Anna a Quido Hölblingovci, violončelista Juraj Alexander alebo čembalista Alexander Cattarino.

A práve v osobe čembalistu nastalo akoby zvláštne historické porozumenie, pretože po rokoch sa členom Slovenského komorného orchestra stala jedna zo zakladateľov súboru Musica aeterna, prvá slovenská čembalistka Marica Dobiášová. A bola aj na pódiu počas slávnostného koncertu. V tomto kontexte je treba spomenúť, že Slovenská filharmónia dnes umožňuje vysoko profesionálnu interpretáciu starej hudby – v roku 2018 totiž zakúpila čembalo z dielne Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl, ktoré je kópiou originálu flámskeho dvojmanuálového čembala Joannesa Ruckersa, vyrobeného v Antverpách v roku 1616.

Slávnostný koncert k 60. výročiu založenia Slovenského komorného orchestra, 2021, Ewald Danel, Marica Dobiášová, foto: Alexander Trizuljak

Dôležitosti generálneho basu nás naučili veľkí majstri Harnoncourt, Hogwood, Christie, ale aj Parrott a ďalší. Warchalovci však zotrvávali v zvukovom ideáli modernej interpretácie barokovej hudby veľmi dôsledne a plnokrvne a ich zásluhou spoznalo publikum množstvo krásnej hudby majstrov baroka a ďalších piatich storočí. Za všetky sa mi žiada spomenúť moje dojatie pri počúvaní Šostakovičovej autobiografickej Komornej symfónie op. 110a. Warchalovci zakaždým excelovali.

Keď sa končila životná púť majstra Warchala, želal si, aby symbolické husle a taktovku prevzal jeho doktorand, vynikajúci koncertný majster Slovenskej filharmónie, s rovnakým DNA zo Sliezska, Ewald Danel. Bohdan Warchal viedol orchester od roku 1961 do roku 2000, Danel sa ho ujal v roku 2001, takže dnes je na jeho čele už celých 20 rokov. A kým spočiatku orchester pyšne koncertoval pod menom svojho zakladateľa ako Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, pre nás v skratke Warchalovci, prešiel v ostatných rokoch pozvoľna k skrátenému názvu Slovenský komorný orchester, SKO. Ich názov v podobe takmer zľudovelého Warchalovci je však naďalej živý, možno dovtedy, kým sa nevymenia úplne všetci jeho členovia.

Slovenský komorný orchester dbá na zvukovú vyváženosť, v repertoári sa štedro venuje starej hudbe, hudbe obdobia klasicizmu, romantizmu a odkazu 20. a 21. storočia.

Prvý koncert Slovenského komorného orchestra so svojim zakladateľom a umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom sa konal 22. februára 1961 v Dome osvety, Bratislava-Nivy. Foto: Archív SF

Program slávnostného koncertu Slovenského komorného orchestra (28. februára 2021) bol identický s programom, ktorý odznel 22. februára 1961 v Dome osvety, Bratislava-Nivy. Vtedy komorný súbor prezentoval hráčske kvality svojich skvelých členov v barokovom repertoári, umožňujúcom dialóg menších skupín navzájom.

Zazneli Concerto grosso g mol, op. 6 č. 8 „ Vianočné“ Arcangela Corelliho a Concerto grosso g mol, op. 6, č. 6, HWV 324 Georga Friedricha Händela. Moja kvalitná reprodukcia doma mi umožnila vynikajúci odposluch zvukovo vyváženého prenosu. Sláčiky aj generálny bas zneli vyrovnane, dynamicky, frázovanie zdôraznilo melodickú a formovú štruktúru týchto geniálnych diel vrcholných majstrov hudobného baroka a aj po rokoch som ocenila originalitu Bohdana Warchala pri zostavovaní programu, keď sa oprel o talianske, nemecké a anglické hudobné dedičstvo.

Potom prišlo na rad dielo Abdelazer, suita, Z. 570 Henryho Purcella. Dobrá voľba, skladby, v ktorých možno znova a znova objavovať krásu, súlad a rovnováhu formy a obsahu. Aj keď pri absolútnej hudbe CorellihoHändela hovoríme o jej špecifickom hudobnom obsahu. Z bohatého programového bulletinu Antona Viskupa (dostupného na webovej stránke SF spolu s videozáznamom koncertu TU…) sa dozvedáme, aká to bola na vtedajšiu dobu na Slovensku objavná dramaturgia.

Slávnostný koncert k 60. výročiu založenia Slovenského komorného orchestra, 2021, foto: Alexander Trizuljak

Britský velikán Purcell sa v diele inšpiroval divadlom 17. storočia a príbehom zo španielskeho dvora od dnes už zabudnutej autorky Aphry Behn. Časť suity Rondeau použil iný britský skladateľ, Benjamin Britten, pri tvorbe variácií The Young Person’s Guide to the Orchestra. V tom zmysle bolo pri inauguračnom koncerte pochopiteľné, že Warchal siahol po diele Simple Symphony, op. 4 Benjamina Brittena.

Koncert bez publika nedovoľoval osláviť 60. výročie plnými dúškami a nedočkali sme sa, samozrejme, ani prídavkov. Iba pamätníci si spomínajú, že Simple Symphony si získala aj poslucháčov Slovenskej filharmónie a že Warchalovci často pridávali jej vtipnú druhú časť Playful Pizzicato.

Slovenský komorný orchester si udržuje svoju úroveň, obohacuje program Slovenskej filharmónie vlastným cyklom, je otvorený novým dielam a mnohým slovenským skladateľom sa dostalo tej cti, že ich diela súbor premiéroval. A mnohých k písaniu inšpiroval a nabádal. Napríklad dielom Ilju Zeljenku Musica slovaca sa dnes začína každý koncert v Redute. A aj vzácne deväťdesiatiny Romana Bergera, oslávil Slovenský komorný orchester uvedením jeho diela.

Slávnostný koncert k 60. výročiu založenia Slovenského komorného orchestra, 2021, foto: Alexander Trizuljak

A orchester zažívame aj mimo Reduty. Nielenže koncertuje na celom Slovensku, v Európe i v zámorí, venuje sa aj histórii Bratislavy a založil tradíciu každoročného uvádzania diela Sedem posledných slov nášho Vykupiteľa na kríži Josepha Haydna v Dóme sv. Martina, korunovačnom sídle uhorských kráľov, a tak nadviazal na činnosť bývalého Cirkevného hudobného spolku.

Pridávam aj zlomky z kultúrnej diplomacie. V Paríži sa Warchalovci zaskveli na slávnostnom koncerte v Dome svetových kultúr (2005) s dielami Blumentálsky tanec č. 4 Petra Zagara, Menuet J. N. Hummela a Smrť a dievča Franza Schuberta. V Konzerthause vo Viedni zažiarili na oslave Storočnice Jána Cikkera (2011), kde okrem majstrovho diela Spomienky odznela aj Via crucis Franza Liszta, svetová premiéra Theater Music Ľubice Čekovskej a Mozartova Korunovačná omša C dur, KV 317 (so Slovenským filharmonickým zborom, Adrianou Kohútkovou, Teréziou Kružliakovou, Pavlom Bršlíkom a Petrom Mikulášom).

Slovenský komorný orchester, 2021, foto: Peter Brenkus

A na dôvažok spomeniem aj starostlivo, s českými partnermi a oboma erbovými inštitúciami Slovenska a Česka pripravovaný koncert k Storočnici Československa v Berlínskej filharmónii (27. 11. 2018). Slovenský komorný orchester vystúpil s českými sólistami Ivom Kahánkom, Janom Fischerom a Tomášom Jamníkom s dielami Eugena Suchoňa, Romana Bergera, Bohuslava Martinů a Leoša Janáčka.

Želám Slovenskému komornému orchestru ešte veľa skvelých koncertov!

Autor: Viera Polakovičová

písané z online prenosu 28. 2. 2021 na stream.filharmonia.sk
(záznam koncertu je k dispozícii online TU…)

Slávnostný koncert k 60. výročiu založenia Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
28. 2. 2021, koncert odvysielaný online

Slovenský komorný orchester
Dirigent: Ewald Danel

A. Corelli: Concerto grosso g mol, op. 6 č. 8 „ Vianočné“
G. F. Händel: Concerto grosso g mol, op. 6, č. 6, HWV 324
H. Purcell: Abdelazer, suita, Z. 570
B. Britten: Simple Symphony, op. 4

www.filharmonia.sk | stream.filharmonia.sk

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

video

Zdieľať:

O autorovi

Viera Polakovičová
muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

C. Saint-Saëns: Henry VIII.
záznam priameho prenosu opery, máj 2023
Divadlo La Monnaie / De Munt
dirigent: Alain Altinoglu, réžia: Olivier Py
viac info, osoby a obsadenie TU...