Happy Birthday pre Ludwiga van Beethovena v drážďanských koncertných sieňach

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Na tohtoročné 250. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena (1770 – 1827) sa pripravovala hudobná obec v globálnom meradle dlho – a to v celej sfére hudby, v tej, ktorá znie, i v tej, ktorá patrí do oblasti teórie či histórie. Nové publikácie i celoročný či celosezónny ,,Beethovenov festival” postretneme na každom kroku. Beethoven beží všade kam sa pozrieme. Ba zdá sa, že koncertné plány sezóny 2019/2020, najmä jej druhej polovice, chcú doslova ponukou rôznych Beethovenov tromfnúť.

Beethovenom, rodákom z Bonnu, sa dnes pýšia mestá, v ktorých osobne pôsobil alebo ich navštívil. Po Bonne hra prvé husle pochopiteľne Viedeň, ktorá sa stala domovom skladateľa. Ale aj v meste ako sú Drážďany, do ktorých viedla iba jedna koncertná cesta mladého Beethovena v roku 1796, zohráva hudba jubilanta mimoriadnu úlohu.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), zdroj: internet

Beethovena s Drážďanmi spája text Ódy na radosť, ktorú jeho autor, Friedrich Schiller, vytvoril počas svojho pobytu v Drážďanoch. A s Drážďanmi je spojená i táto Beethovenova poznámka, pochádzajúca z jeho konverzačných zošitov: „ …všeobecne je počuť, že Hofkapelle v Drážďanoch je najlepšou v Európe…“ Vtedajšia Hofkapelle je dnešná Sächsische Staatskapelle Dresden a Beethovenovými dielami sa prvýkrát zaskvela predovšetkým pod vedením Richarda Wagnera, počas jeho pôsobenia v Drážďanoch. Najmä pod jeho taktovkou na Kvetnú nedeľu znejúca Deviata symfóniaÓdou na radosť patrila od roku 1846 k legendárnym koncertom.

Legendárne sú i kompletné nahrávky uvedeného orchestra Beethovenových symfónií s dirigentmi Herbertom Blomstedtom a Sirom Colinom Davisom, ale i nahrávky jednotlivých symfónií s Karlom Böhmom, Bernadrom Haitinkom či Giuseppem Sinopolim.

V tejto sezóne predkladá Sächsische Staatskapelle Dresden mimoriadne pozoruhodný Beethovenov cyklus, ktorý zaznieva v stvárnení Christiana Thielemanna. Ide o koncerty, ktorých dramaturgia pozostáva iba z Beethovenových symfónií, bez hudby iných majstrov. Zaradenie dvoch až troch symfónií na jeden koncert znamená vypredanú koncertnú sieň a konečne počutú realizáciu očakávanej inovatívnej interpretácie, pretože Thielemann prichádza vždy s niečím novým, čo má opodstatnenie a váhu. Hlavne, pre Thielemanna sú všetky Beethovenove symfónie rovnako dôležité, a nevidí v nich nič, čo by mali spoločné s pátosom.

Christian Thielemann, Sächsische Staatskapelle Dresden, foto: Matthias Creutziger

Tri Beethovenove symfónie zaradil aj na program hosťovačky so Staatskapelle v meste automobilky Volkswagenu, vo Wolfsburgu. Staatskapelle má už za sebou vysoko hodnotené turné po Nemecku so všetkými piatimi Beethovenovými klavírnymi koncertami v podaní klaviristu a v jednej osobe i dirigenta Rudolfa Buchbindera.

S Buchbinderom ako klaviristom a so svojím šéfdirigentom Thielemannom, so 4. klavírnym koncertomPiatou symfóniou, sa vydá orchester v máji na turné do Viedne a Budapešti. Na Kvetnú nedeľu a nasledovný pondelok je naplánovaná Beethovenova omša C dur op. 86 pre sóla, zbor a orchester. Toto sakrálne dielo odznie pod dirigátom Omera Meira Wellbera. K sólistom bude patriť v Berlíne narodená česká mezzosopranistka Štěpánka Pučálková, sólistka Semperovej opery.

Na komorných koncertoch Staatskapelle Dresden predstaví v marci violončelistka Sol Gabetta s klaviristom Bertrandom Chamayouom Beethovenovu Sonátu pre violončelo a klavír č. 3 op. 69, na jednom z marcových komorných večerov zaznie Sláčikové trio op. 9 č. 1.

Kým dramaturgia koncertov Staatskapelle Dresden stojí hlavne na symfonických, vokálno-symfonickych dielach, resp. na klavírnych koncertoch, koncepcia Drážďanských hudobných slávností konajúcich sa od 12. mája do 12. júna 2020 sa sústredí hlavne na Beethovenovu komornú hudbu. Ich program ponúka tzv. Beethovenov cyklus, v rámci ktorého vystúpi šesť interpretačne vyhranených mladých súborov zo šiestich krajín. Oni budú interpretmi všetkých sláčikových kvartet jubilujúceho skladateľa. Spolu sedemnásť komorných diel odznie na jednom a tom istom mieste, v barokovom paláci dýchajúcom bohatou hudobnou tradíciou.

Sächsische Staatskapelle Dresden, 2018, foto: Matthias Creutziger

Ani Trio Gidona Kremera v zostave Gidon Kremer – husle, Giedrė Dirvanauskaitė – violončelo, Yulianna Avdeeva – klavír neobíde Beethovena. V podaní týchto umelcov zaznie dokonca jediné Beethovenove klavírne trio počas celých hudobných slávností, jeho Klavírne trio č. 7 op. 97 Erzherzog-Trio.

Na programe majú hudobné slávnosti aj koncert v rozhovore na tému Beethoven a Wagner, ktorý absolvuje Stefan Mikisch, v jednej osobe klavirista mimoriadne zbehlý v slove i v parafrázovaní celých opier na klavíri. V literárne-hudobnom podujatí nazvanom Vo svetových moriach harmónií sa stretnú na pódiu veľká znalkyňa a Beethovenova obdivovateľka Bettina von Arnim a Ludwig van Beethoven. Katja Riemann bude čítať z listov a z emóciami pulzujúcich písomností Bettiny von Arnim, Sebastian Knauer ponúka klavírne sonáty č. 5 op. 10/1, č. 17 op. 31/2 a č. 14 op. 27/2 Mondscheinsonate.

Aj tri husľové sonáty Beethovena, medzi nimi aj Kreuzerova sonáta pre husle a klavír, patria k ponuke dramaturgie hudobných slávností. Významovo vyrovnaný Beethovenov dialóg medzi husľami a klavírom budú interpretovať huslista James Ehnes a klavirista Andrew Armstrong.

V rámci festivalových podujatí ORIGINALKLANG/WERKSTATTKONZERT (originálny zvuk/koncert z dielne) sa stane stredobodom Beethovenova Pastorálna symfónia a jej mnohovrstevné zvukové náznaky prírody. Tento koncert bude súčasťou Beethoven Pastoral Project, ktorý vznikol z iniciatívy Beethoven Jubiläums Gesellschaft a Klíma – sekretariátom Spojených národov. Projekt pozýva všetkých umelcov aby sa podobne ako Pastorálna zaoberali vzťahom človeka a prírody.

Drážďanské hudobné slávnosti 2016, záverečný festivalový koncert v Semperovej opere, Jan Vogler (violončelo), Ivor Bolton (dirigent), Drážďanský festivalový orchester, foto: Oliver Killig

Beethovenovým odkazom sa bude zaoberať Dresdner Festspielorchester hrajúci na originálnych dobových nástrojoch a jeho dirigent Ivor Bolton. Podujatie bude moderovať intendant festivalu, čelista Jan Vogler, ktorý na konci januára t.r. predĺžil svoju zmluvu s mestom Drážďany až do roku 2026. Ludwig v lese je navyše projektom pripraveným pre žiakov Drážďan, ktorý v podaní Univerzitného zboru a zboru drážďanskej vysokej hudobnej školy zažije svoju premiéru v rámci festivalu.

Staronový šéfdirigent Drážďanskej filharmónie, dnes 81-ročný Marek Janowski, sa skláňa vo svojom pokročilom veku pred Beethovenom mimoriadne hlboko. V ešte stále novej, naprosto optimálnej koncertnej sieni filharmónie v drážďanskom Paláci kultúry, prezentuje v tejto sezóne za dirigentským pultom okrem Beethovenových symfónií (ktoré kombinuje s jeho sláčikovými kvartetami) aj dva termíny s koncertantným uvedením opery Fidelio v jeho tretej verzii (1814). Leonoru stvárni Lise Davidsen, Pizarra Johannes Martin Kränzle, Florestana Chruistian Elsner, Rocca Georg Zeppenfeld.

V novej sezóne, ale ešte stále v Beethovenovom jubilejnom roku, odznie pod taktovkou Maestra Mareka Janowského Missa solemnis a na predposlednom koncerte jubilejného roka zaznie v podaní huslistky Marii Dueñas Beethovenov Husľový koncert. Na tomto koncerte, ktorý diriguje znova Janowski, zaznie i orchestrálna verzia Beethovenovho sláčikového kvarteta cis mol op. 131.

Marek Janowski, foto: Markenfotografie

Maestro Janowski sa spolu s Drážďanskou filharmóniou s Beethovenovým rokom rozlúči jeho Deviatou symfóniu naplánovanou ako Silvestrovský koncert 31. decembra 2020 (s dvomi nasledovnými novoročnými koncertmi). Ako sólisti sú očakávaní Emily Magee, Marina Prudenskaja, Andreas Schager a Tomasz Konieczny. Domáci filharmonický zbor posilní filharmonický zbor z Brna.

Toľko intenzívneho Beethovena bude možné počuť iba v jednom približne polmiliónovom meste na koncertoch v druhej polovici aktuálnej koncertnej sezóny na programoch v troch hudobných inštitúciach: Sächsische Staatskapelle Dresden, Dresdner Musikfestspiele a Dresdner Philharmonie. Celý rad ďalších kvalitných hudobných inštitúcií sa zapája do Beethovenovho jubilejného roka pochopiteľne tiež.

Kulturpalast Dresden, foto: gmp Architekte

Keď zhrnieme ponúkané koncerty len v tých troch vyššie spomínaných hudobných organizáciách, zistíme, že v priebehu niekoľkých mesiacov zaznie v Drážďanoch väčšina Beethovenových najdôležitejších diel, niektoré z nich i opakovane: všetkých deväť symfónií, všetkých päť klavírnych koncertov, jeho husľový koncert, všetkých 17 sláčikových kvartet, Missa solemnis, Omša C dur a napokon i opera Fidelio v koncertantnej podobe.

Je to hudobná žatva hodná významného jubilea a necháva už len na „papieri“ žasnúť. Beethovenov výrok Hudba má vykresať oheň z duše človeka môžme dnes, po poznaní jeho tvorby, rozviesť ďalej: Beethovenova hudba je tá, ktorá z duše človeka vykresáva oheň. A jeho celý hudobný odkaz spája národy a kontinenty v tichom úžase a pokore hodnôt.

Pripravila: Agata Schindler

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan

Zanechajte komentár