Hudobný víkend v Budapešti

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V dňoch 9. a 10. apríla som sa zúčastnil dvoch výnimočných hudobných podujatí, konaných vo veľkej sále Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti. Prvým bol koncert pod názvom Händel v Taliansku, na ktorom vystúpila Julia Ležneva sprevádzaná orchestrom La Voce Strumentale, ktorý viedol Dmitrij Sinkovskij (9. 4., začiatok o 19,30 hod.), druhým (10. 4., začiatok o 11,00 hod.) bol koncert nazvaný Po stopách Liszta s klaviristom Józsefom Balogom a Symfonickým orchestrom Maďarského rozhlasu pod taktovkou Ádáma Medveczkého.

Za oficiálny začiatok hviezdnej kariéry ruskej sopranistky Julie Ležnevy možno považovať jej víťazstvo (ako 17-ročnej) na speváckej súťaži Jeleny Vasilievny Obrazcovovej v roku 2007, kde spievala áriu „Riedi al soglio“ z Rossiniho Zelmiry.

Pozorný divák videa spozná, že jedným z členov poroty bol náš Peter Dvorský, vtedajší riaditeľ košickej opery. Bolo nepochybne jeho zásluhou, že krátko po súťaži mali naši milovníci hudby možnosť naživo si vypočuť J. Ležnevu v Košiciach pod taktovkou Rastislava Štúra.

Ako 18-ročná vystúpila spolu s Juanom Diegom Flórezom na otváracom koncerte Rossiniho operného festivalu v Pesare, čo sa dá považovať za úvod jej závratnej kariéry.

Juliu Ležnevu som naživo počul a videl dva razy. Najprv v roku 2015 vo viedenskom Theater an der Wien, kde stvárnila postavu Laodice v opere Siroe, il re di Persia (autor Johann Adolf Hasse, verzia z roku 1763, dostupná aj na CD). Ukážku jej speváckeho umenia v tomto diele možno predstaviť na nasledujúcom videu:

Druhýkrát som mal potešenie vychutnať si jej spevácke umenie 9. 4. 2016 Budapešti, kde spolu s orchestrom La Voce Strumentale predviedla recitál barokových árií Georga Friedricha HändelaAntonia Vivaldiho. V rámci oficiálnej časti odzneli Händelove árie Florindy „Pugneran con noi le stelle“ a „Per dar pregio“ z opery Rodrigo, „Un pensiero nemico di pace“ a „Tu del ciel ministro eletto“ z oratória Il trionfo del tempo e della verita, Salve Regina z rovnomenného motetu a ária „Zeffiretti, che sussurrate“ z Vivaldiho opery Ercole su‘l termodonte.

Po oficiálnej časti a neutíchajúcich búrlivých ováciách publika pridala Ležneva ešte štyri prídavky, posledným bol barokový hit „Lascia la spina cogli la rosa“. Zaujímavosťou bolo, že v árii „Zeffiretti, che sussurrate“ ju sprevádzal D. Sinkovskij ako kontratenor, ukážkovo vytvárajúci „ozveny” melódie.

Treba konštatovať, že recenzie vystúpení J. Ležnevy ospevujúce jej anjelský hlas, dokonalú schopnosť interpretovať obsah prezentovaného diela a bezchybnú spevácku techniku umožňujúcu s ľahkosťou a radosťou zaspievať extrémne náročné pasáže “na jeden dych”, sú odrazom reality. V budapeštianskom koncerte však ukázala J. Ležneva nielen schopnosť dokonalej hlasovej ekvilibristiky v technicky mimoriadne náročných áriách (napr. v „Un pensiero nemico di pace“), ale aj krásu hlasu v pomalých častiach árií a legátovú techniku (napr. v „Per dar pregio“ alebo „Tu del ciel ministro eletto“). Výnimočný bol jej interpretačný rozsah od lyrických pasáží (napr. v „Zeffiretti, che sussurrate“), po priam až démonické dramatické časti (napr. v „Pugneran con noi le stelle“). Napriek tomu, že v niektorých pasážach znel jej hlas „inštrumentálne“,  bolo možné obdivovať jej dikciu a na sopranistku veľmi slušnú zrozumiteľnosť spievaného textu.

Výborným dojmom pôsobil aj orchester, ktorý hral s plným nasadením a viditeľne s radosťou. Z orchestrálnych diel najlepší dojem a reakciu publika vyvolal Vivaldiho Husľový koncert d mol RV 242, v ktorom ako sólista zažiaril Dmitrij Sinkovskij. Na druhej strane trochu fádne pôsobil Vivaldiho Mandolínový koncert C dur, ktorý nahradil pôvodne inzerovaný lutnový koncert.

program koncertu

Georg Philipp Telemann: Koncert B dur (TWV 51:B1, ‘pour Pisendel’)
Georg Friedrich Händel: Rodrigo – árie ,,Pugneran con noi le stelle“ a ,,Per dar pregio“
Vivaldi: Koncert pre lutnu D dur (RV 93)
Georg Friedrich Händel: Salve Regina (HWV 241)

prestávka

Antonio Vivaldi: Husľový koncert d mol (RV 242)
Antonio Vivaldi: Ercole – ária ,,Zeffiretti, che sussurrate“
Georg Friedrich Händel: Il trionfo del tempo e della verità – ária ,,Un pensiero nemico di pace“
Arcangelo Corelli: Concerto Grosso B dur Op. 6, č. 11
Georg Friedrich Händel: Il trionfo del tempo e della verità – ária ,,Tu del ciel ministro eletto“

Druhým navštíveným koncertom bol recitál maďarského klaviristu Józsefa Baloga, ktorý prezentoval diela Ferenca Liszta. V prvej časti interpretoval diela sám (Funérailles, Ricordanza a Appassionata z Transcedentálnych etud, Petrarcov Sonet č. 104, Nuages gris – Sivé oblaky, Resignazione, Uhorská rapsódia č. 13), po prestávke ho sprevádzal v dielach Danse MacabreFantázia na maďarské ľudové melódie Symfonický orchester Maďarského rozhlasu pod taktovkou Ádáma Medveczkého.

Pre znalcov nie je meno J. Baloga (nar. 1979) neznáme. Opäť možno len súhlasiť s recenziami na jeho predchádzajúce vystúpenia. V Balogovej interpretácii Lisztových diel si poslucháč, popri samozrejmej dokonalej technike, vychutná širokú výrazovú škálu, dynamický rozsah od nežného ppp po burácajúce fff a hlavne, pochopenie diela. U Baloga nie je technická bravúra samoúčelná, nie je cieľom, ale prostriedkom interpretácie. Z jeho ukážkového frázovania je zrejmé, že je s dielom F. Liszta dokonale zžitý. Ádám Medveczky viedol orchester tak, aby zvukovo neprekrýval sólový nástroj. Po ováciách, ktoré sólistovi pripravilo vďačné publikum, nasledoval jeden sólový prídavok.

program koncertu

Ferenc Liszt:

Funerailles (Harmonies poétiques et religieuses č. 7)
Ricordanza (Transcendentálne etudy č. 9)
Appassionata (Transcendentálne etudy č. 10)
Petrarcov Sonet č. 104
Nuages gris (Sivé oblaky)
Resignazione
Uhorská rapsódia č. 13

prestávka

Danse Macabre pre klavír a orchester
Fantázia na maďarské ľudové melódie pre klavír a orchester

József Balog

József Balog

To, že pred obomi koncertmi a v ich prestávkach si mali poslucháči možnosť kúpiť CD nahrávky s interpretmi, bolo samozrejmosťou.

Na koniec si dovolím informovať o finančných aspektoch koncertov a štátnej podpore kultúry na Slovensku a v susediacich štátoch. Cena lístku na koncert J. Ležnevy sa pohybovala od necelých 14 EUR do 32 EUR, za koncert J. Baloga bolo treba zaplatiť od 5 EUR do 7 EUR. Iste, z hľadiska „trhovej hodnoty” nemožno stotožňovať Juliu Ležnevu a napr. Ceciliu Bartoli alebo Juana Diega Flóreza (z aspektu umeleckej kvality by som si takéto stotožnenie dovolil). V oboch prípadoch možno parafrázovať, že „za málo peňazí bolo veľa (a špičkovej) muziky”. Ceny lístkov možno chápať ako jeden z prejavov podpory kultúry a umenia. Pre zaujímavosť, podľa údajov uverejnených na portáli pod patronátom Radou Európy http://www.culturalpolicies.net/web/countries.php, v Slovenskej republike sa na obyvateľa poskytuje ročne na celú oblasť kultúry 41,52 EUR, v susediacich štátoch je to v Českej republike 130 EUR, v Rakúsku 273 EUR, v Maďarsku 65 EUR, v Poľsku 52,4 EUR a na Ukrajine 12,2 EUR (údaje nie sú z rovnakého obdobia, ale trend je zrejmý).

Autor: Jozef Šima

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár