Huslista Daniel Matejča sa v Košiciach nechal uniesť krásou svojho tónu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Poslucháči koncertu Štátnej filharmónie Košice si 2. marca 2023 nenechali ujsť príležitosť stretnúť „naživo“ mladého sympatického víťaza televíznej súťaže Virtuosos V4+ 2021. Zvedavcov prilákala aj predkoncertná beseda s lektorom dramaturgie Petrom Katinom a pozvanými hosťami, sólistom Danielom Matejčom, ako aj dirigentom Marekom Prášilom z Čiech. Záujemcovia o osobné stretnutie, ako aj plná koncertná sála neboli ničím nezvyčajným, organizátori museli mať radosť zo záujmu hlavne mladých ľudí, ale aj kultúrne rozhľadených stálych návštevníkov.

Poslucháči koncertu okrem Čajkovského husľového koncertu ocenili u nás málo hrávaný program, najmä úvodnú skladbu Goralské tance z opery Halka poľského majstra Stanislawa Moniuszka, rodáka z bieloruského mesta Minsk (1819 – 1872) a tvorcu poľskej národnej opery. Pod vedením sviežeho gesta dirigenta a v rytmickom bohatstve skladby diváci ocenili súlad klasického tanca s melodickým bohatstvom a slovanským charakterom i náladou národných intonácií. Kvalitná interpretácia diela bola pod taktovkou Mareka Prášila svedectvom hráčskej pohody a virtuozity orchestra Štátnej filharmónie Košice.

Marek Prášil, Štátna filharmónia Košice, 2023, foto: Dávid Hanko / ŠFK
Marek Prášil, Štátna filharmónia Košice, 2023, foto: Dávid Hanko / ŠFK

Z programového lístka sa poslucháč, zaujímajúci sa komplexne o osobnosti sólistov, prichádzajúcich na koncertné pódium Košíc, nedozvedel viac o nástroji, na akom Daniel Matejča hrá. Jeho husle vytvorili kvalitný tón i zvuk a perfektné technické stvárnenie vynieslo z partitúry melodické a virtuózne finesy, „kráčajúc“ od otváracieho Allegra cez snivú Canzonettu v Andante k virtuóznemu tempu záverečného Finale Koncertu pre husle a orchester D dur, op. 35 P. I. Čajkovského.

Je to skladba, ktorá zaujme každého milovníka romantických citových úvah, prenesených do duše interpreta. Prenikajú až k poznaniu a vnímaniu tónov – sólistu predovšetkým, ale aj v súlade s orchestrom, jeho krásnymi tónmi hoboja, flauty, klarinetu, lesných rohov, sláčikov a ďalších nástrojov, ako aj s celkovo obdivuhodnými kontrastmi v melodike, dynamike a najmä so záverečným dramatickým efektom. Treba zdôrazniť majstrovstvo sólistu, ktorý prehĺbil výrazový a melodický aj tempový súlad s orchestrom, virtuozitu a neuveriteľnú istotu pri každom tóne.

Daniel Matejča, Marek Prášil, Štátna filharmónia Košice, 2023, foto: Dávid Hanko / ŠFK
Daniel Matejča, Marek Prášil, Štátna filharmónia Košice, 2023, foto: Dávid Hanko / ŠFK

Text Petra Katinu k Mendelssohnovmu ranému dielu, Symfónii č.1 c mol pripravil poslucháčovi koncertu prijateľnú informáciu, keďže išlo o dielo málo známe, ale napriek tomu zaujímavé a prístupné. Treba obdivovať Mendelssohnov talent a schopnosť vytvoriť dielo formou, dynamikou a hudobným myslením blízke majstrom klasickej symfónie.

Jedenásty opus mladého muzikanta požaduje aj plechové dychové nástroje – trúbky a lesné rohy. Využíva sonátovú formu, dielo má štyri časti s tradičnými tempami. Najviac sa darilo okrajovým častiam, ale prijateľné bolo aj Scherzo s miernymi výkyvmi v intonácii, tempe či rytmických nuansách. Zásluhu na celkovo prijateľnom vyznení diela mal dirigent Marek Prášil, hoci poslucháč by určite privítal nápaditejšiu prácu s kontrastmi.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertu 2. 3. 2023

Moniuszko / Čajkovskij / Mendelssohn-Bartholdy
Štátna filharmónia Košice
Dom umenia Košice, 2. marca 2023

Štátna filharmónia Košice
Marek Prášil, dirigent
Daniel Matejča, husle

Stanislaw Moniuszko: Goralské tance z opery Hálka
Piotr Iľjič Čajkovskij: Koncert pre husle a orchester D dur op. 35
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfónia č. 1 c mol op. 11

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár