Il Cuore Barocco a Caldara

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Mladý súbor starej hudby Il Cuore Barocco si počas svojej krátkej existencie vytvoril silnú pozíciu v domácom kontexte historicky poučenej interpretácie hudby baroka a klasicizmu. Najnovšie sa predstavil opäť v koncertnom cykle Slovenskej filharmónie Stará hudba s veľkonočným projektom, oratóriom Antonia Caldaru Magdaléna pri nohách Krista.

Súbor Il Cuore Barocco (barokové srdce) vznikol v roku 2010 na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave z iniciatívy violončelistu Tomáša Kardoša. Mladí hudobníci pod vedením Petra Zajíčka, vedúceho súboru Musica Aeterna, postupne prenikali do tajov interpretácie hudby obdobia baroka a klasicizmu. Ako nezávislé zoskupenie sa rozhodli hrať na replikách starých nástrojov, používať dobové ladenia a poznatky čerpať najmä z dobových rukopisov a traktátov.

Koncert Il Cuore Barocco v bratislavskej Redute, 2019,
foto: Patrik Zaujec

Od roku 2013 súbor každoročne organizoval sériu koncertov na východnom Slovensku (Spišská Nová Ves, Košice, Levoča, Žehra). V decembri 2015 sa predstavili s vianočným programom v rámci cyklu Stará hudba v Slovenskej filharmónii, v júni 2017 na medzinárodnom Festivale H. I. F. Bibera vo Viedni, ďalej na festivale Trnavská hudobná jar, na nitrianskom organovom festivale Ars organi, na Banskobystrických hudobných dňoch, na festivale Bachovej hudby Bach Tribute v Banskej Štiavnici a na hudobnom festivale Letná pauza v Prievidzi. Zaujímavá bola participácia na tanečnom projekte Off Beat Live s medzinárodne známym tanečníkom Milanom Tomášikom na pôde SND.

V minulom roku súbor prezentoval viacero pozoruhodných projektov: v Slovenskej filharmónii poloscénicky uviedol dve krátke opery Marca-Antoina Charpentiera Cupido Perfido Dentro’al Mio Cuor a Les Plaisirs de Versailles. V evanjelických chrámoch v Bratislave a Prešove predstavil projekt Turíce s Bachom. V Zichycho paláci v Bratislave naštudoval predstavenie detskej opery Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka. V rámci pražského festivalu Bach for All uviedol projekt Ako (ne)znie Bach. Turné po východnom Slovensku predstavilo koncept Händel a Porpora – majstri opernej árie. Vianočný koncert v Trnave In dulci jubilo priniesol vianočnú hudbu 17. storočia.

Historicky poučený štýl interpretácie starej hudby je v zahraničí uznávaný a vyhľadávaný a tento trend sa postupne presadzuje aj u nás. Il Cuore Barocco sa od začiatku snaží vzbudiť aj v laickej verejnosti a mladých poslucháčoch záujem o hudbu v našich končinách málo hrávanú a nepoznanú, v čo najautentickejšej podobe tak, ako sa pravdepodobne hrávala v čase svojho vzniku. Najnovším príspevkom tejto snahy bol koncert v malej sále Slovenskej filharmónie, kde sa súbor predstavil s obsiahlym výberom z oratória Antonia Caldaru Magdaléna pri nohách Krista.

Antonio Caldara (1670 – 1736)
zdroj: internet

Taliansky hudobný skladateľ a violončelista Antonio Caldara bol významným predstaviteľom neskorého baroka. Narodil sa v Benátkach v roku 1670 ako syn huslistu. Ako chlapec spieval v zbore v Bazilike svätého Marka, hudbu študoval pod vedením Giovanniho Legrenziho. Pôsobil v Benátkach, Mantove, Barcelone, v Ríme a vo Viedni, kde v roku 1736 zomrel. Bol mimoriadne plodným skladateľom (aj na vtedajšie pomery), je autorom vyše sedemdesiatich opier a asi štyridsiatich oratórií. Písal aj príležitostné omše a kantáty. Jeho dielo v súčasnosti nepatrí medzi často uvádzané, skôr sa nachádza v pozícii raritného autora, ktorého árie z opier, kantát a oratórií sa sporadicky objavujú na recitáloch špecialistov na barokovú hudbu; občas sa uvádzajú jeho kompletné opery a omše.

Jedným z najvýznamnejších diel Antonia Caldaru je oratórium Maddalena ai piedi di Cristo (Magdaléna pri nohách Krista), ktoré vzniklo pravdepodobne v Benátkach okolo roku 1698. V taliančine komponované dielo pozostáva z dvoch častí, sledujúc obľúbenú barokovú alegóriu, kedy vystavuje hlavnú postavu morálnej dileme. Titulná hrdinka Magdaléna volí medzi dvomi alegorickými postavami: pozemskými radosťami (Amor terreno – Láska pozemská) a nebeským vykúpením (Amor celeste – Láska nebeská). Okrem nich sa v oratóriu nachádzajú menšie postavy Máriinej sestry Marty, cynického Farizeja a samotného Krista. Hudba oratória zodpovedá vysokému štandardu svojej doby, je skladateľsky mimoriadne zručne komponovaná. Nachádza sa tu množstvo pôsobivých recitatívov, nádherných árií, dvojspev i niekoľko zaujímavých inštrumentálnych sól, najmä pre Caldarov nástroj violončelo.

Koncert Il Cuore Barocco v bratislavskej Redute, 2019,
foto: Patrik Zaujec

Existuje niekoľko prístupov k interpretácii tohto diela, niektoré preferujú drámu a epický rozmer, iné sa sústreďujú viac na duchovný odkaz. Súbor Il Cuore Barocco sa rozhodol pre komplexnú polohu, v ktorej sa snažil o zachovanie epického charakteru, no zároveň sa mu podarilo zachytiť aj meditatívny a kontemplatívny rozmer. V koncertnom predvedení predstavitelia sólových speváckych partov jednoduchým štylizovaným pohybom po pódiu, gestom a mimikou naznačili vzťahy medzi postavami a situácie. Inštrumentalisti hrali, pri zachovaní autentického „looku“, veľmi uvoľnene a s očividnou radosťou. Vniesli do interpretácie primeranú dávku individuality i technickej bravúry. Tempá sa niesli skôr v pokojnejšom duchu, vďaka čomu sa dostalo mimoriadnej pozornosti viacerým fascinujúcim detailom.

Silný zážitok poskytli duetá huslí Petra ZelenkuAdama Szendreia, violončelové sóla Tomáša Kardoša i party organu Štefana Iľaša a teorby Jakuba Mitríka. Titulnú úlohu Magdalény predniesla nemecká sopranistka Johanna Neß. Zaujala nesmierne kultivovaným prejavom, krehkou eleganciou, dokonalou dikciou a schopnosťou ideálne vyvážiť hudobnú a poetickú zložku. Treba oceniť jej príkladnú kontrolu dychu, jemnosť vo frázovaní i plnú farebnosť a mimoriadnu rovnomernosť tónu v hraničných polohách, vysokých i nízkych. Ako bojovníci o dušu Magdalény sa predstavili dvaja kontratenoristi vo výstižnom obsadení: ako Láska nebeská introvertnejší Američan pôsobiaci v Holandsku Andrew Hallock s lahodným témbrom, ktorého hlas sa pôsobivo vynáral z inštrumentálnej substancie a ako Láska pozemská Rakúšan Armin Gramer v dramatickejšej a efektnej kreácii.

Koncert Il Cuore Barocco v bratislavskej Redute, 2019,
foto: Patrik Zaujec

Spevácka zostava menších postáv bola slovenská: melancholicky pôsobiaca sopranistka Hilda Gulyás (Marta) zaujala štýlovým vedením komorného hlasu, tenorista s príjemným témbrom Matúš Šimko ako Kristus opäť potvrdil povesť vnímavého a kultivovaného interpreta starej hudby a postavu Farizeja s nadhľadom a citom pre detail predstavil basista Jaroslav Pehal.

V Magdaléninej morálnej dileme zvíťazila Láska nebeská – toto víťazstvo môže byť aj silným symbolom Veľkej noci. K slávnostnej atmosfére prispel aj súbor Il Cuore Barocco cenným veľkonočným koncertom s oratóriom Antonia Caldaru.

Autor: Jozef Červenka

písané z koncertu 16. 4. 2019

Antonio Caldara: Maddalena ai piedi di Cristo
Il Cuore Barocco
Malá sála Slovenskej filharmónie, 16. 4. 2019

Tomáš Kardoš violončelo, umelecký vedúci
Peter Zelenka, Adam Szendrei husle
Julia Kirchbaum 
altová viola
Ivan Bečka altová
viola
Jonas Carlsson 
16´ violone
Martin Gedeon 
čembalo
Štefan Iľaš organ
Jakub Mitrík teorba

Johanna Ness soprán / Magdaléna
Hilda Gulyás soprán / Marta
Andrew Hallock kontratenor / Láska nebeská
Armin Gramer kontratenor / Láska pozemská
Matúš Šimko tenor / Kristus
Jaroslav Pehal bas / Farizej

www.filharmonia.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), od roku 2021 šéfdramaturg Opery SND.

Zanechajte komentár