Iva Bittová & Vladimír Godár v Košiciach

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Košice – Myšlienka „narodeninového“ koncertu Vladimíra Godára v Štátnej filharmónii Košice (ŠfK) vznikla už v roku 2014 pri mimoriadne úspešnom projekte „Godár symfonický a filmový“, ktorý bol taktiež autorsky venovaný jeho hudbe. Priateľské označenie tohto koncertu „moje naj“ vystihuje predovšetkým druhú polovicu večera, počas ktorej zaznie výber z trilógie Godárových veľkých vokálno-inštrumentálnych opusov. O priateľských vzťahoch možno hovoriť aj v súvislosti s legendárnou Ivou Bittovou, dvornou interpretkou viacerých Godárových skladieb, ktorá prijala pozvanie na tento nevšedný projekt organizovaný ŠfK v nedeľu 16. októbra 2016 v Dome umenia pod taktovkou Leoša Svárovského.

Umelecké cesty Ivy Bittovej a Vladimíra Godára sa po prvýkrát preťali v roku 2000 pri spolupráci na hudbe k filmu Krajinka. Odvtedy nasledovali ďalšie spolupráce až po vznik nevšedného projektu Mater, v ktorom vám podľa slov kritika B. Witherdena zo svetovo uznávaného BBC Music Magazine „Bittová zlomí srdce”. Godárova nahrávka vyšla v prestížnom vydavateľstve ECM s predajom 10-tisíc nosičov. Bezpochyby ide o jedno z najvýznamnejších diel súčasnej slovenskej vážnej hudby. Autor ju napísal doslova „na telo“ pre Ivu Bittovú, čo môžeme povedať aj o spoločnom koncerte zostavenom pri príležitosti Godárovho okrúhleho jubilea, ktoré tento rok oslávil.

Vladimír Godár, foto: internet

Vladimír Godár,
foto: internet

Skladateľ, klavirista, redaktor, muzikológ, vysokoškolský pedagóg, estetik, autor viacerých kníh, organizátor hudobných podujatí a v neposlednom rade držiteľ desiatok cien za tvorbu a filmovú hudbu; okrem dvoch Českých levov a Sĺnk v sieti aj cien Pavla Straussa a Fra Angelico, Vladimír Godár tento rok oslávil 60. narodeniny. „Narodil sa 16. 3. 1956 v Bratislave, kde doposiaľ živí ideu o „trvalo udržateľnom rozvoji“ slovenskej hudobnej kultúry a snaží sa nadväzovať na legendárny odkaz „muzicírujúceho profesora“ Hansiho Albrechta. Kladie dôraz na poznanie našej hudobnej histórie, tradície a hľadanie identity slovenskej hudby 21. storočia.“ Melánia Puškášová (Hudobný život 7-8/2016).

Vladimír Godár je autorom vyše stovky skladieb pre sólové nástroje, komorné zoskupenia i orchestrálne telesá, s čisto inštrumentálnym i vokálno-inštrumentálnym obsadením. Právom patrí medzi najhranejších slovenských skladateľov v zahraničí. „Naposledy, čo ma takto ohúrila súčasná liturgická skladba, išlo o Omšu Leonarda Bernsteina, takže som sa do počúvania Godárovej „rétoriky“ ponoril na niekoľko dní.“, napísal muzikológ a skladateľ prof. Lawrance Bernabo na margo Godárovho oratória Querela pacis (Žalospev mieru), ktoré zaznie aj na koncerte ŠfK 16. 10. 2016 v Štátnej filharmónii Košice.

Iva Bittová, foto: Standa Merhout/Animal Music

Iva Bittová,
foto: Standa Merhout/Animal Music

Herečka, huslistka a speváčka Iva Bittová patrí medzi skutočne unikátne hudobné zjavy. Ako o nej povedal jeden významný hudobný kritik: „Hudba je pre ňu ako krv. Je to totálna muzikantka, porovnateľná len s niekoľkými málo muzikantmi…“ Máloktorého umelca máme možnosť počuť v tak žánrovo širokom spektre ako Ivu Bittovú, od vlastných interpretácií ľudových piesní, alternativu, jazz, rock až po klasickú hudbu vrátane hosťovania v opere (napr. Donna Elvíra v Mozartovom Don Giovannim, Carnegie Hall New York a i.). Jej hudobný prejav, ktorý mnohí považujú za jedinečný, dodnes nie je úplne zadefinovaný. Originálne skladby a kompozície Ivy Bittovej vznikajú z podnetov všedného života. Dôležité je pre ňu ticho a ničím nerušená pozitívna atmosféra. Na koncerte v Košiciach sa ako speváčka a huslistka predstaví nielen v kompozíciách Vladimíra Godára, ale aj vlastnou tvorbou.

Okrem Ivy Bittovej a Vladimíra Godára pozvanie košickej filharmónie prijali aj hostia Tomáš ŠelcVokálny súbor Gregoriana pod umeleckým vedením Mareka Kleina. Mimoriadny koncert filharmonici odohrajú pod taktovkou charizmatického Leoša Svárovského.

www.sfk.sk

Informovala: Mariana Lechmanová, ŠFK

PR článok

iva-bittova-a-vladimir-godar-koncert-v-kosicach

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár