Jana Kurucová spievala nielen hlasom, ale aj celým srdcom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Od prvého veľkého koncertu mezzosopranistky Jany Kurucovej v Historickej budove SND – v rámci cyklu „Veľké slovenské hlasy“ – uplynuli viac než štyri roky (14. mája 2013). Vtedy vystúpila umelkyňa s komorným súborom Alba musicale z Berlína. „Vianočný koncert“ Jany Kurucovej na záver tohto roka (6. decembra 2017) bol – opäť prostredníctvom agentúry Kapos – tentokrát v Koncertnej sieni SF, za spoluúčasti Slovenskej filharmónie s dirigentom Janom Kyzlinkom, zborom Lúčnice – a s hosťom sólistky, tenoristom Martinom Gyimesim.

Jana Kurucová – tak ako pred štyrmi rokmi – demonštrovala na koncertnom pódiu Reduty prvorado majstrovstvo koloratúrneho spevu. Má nielen ohybný, ale aj veľký, nosný mezzosoprán jasnejšej farby, ktorý dokonale prispôsobuje obsahu árií a štýlu rôznych období klasiky (úvodný Mozart) a bel cantovému spevu. Jej dokonalosť je však nielen produkciou vyšperkovaných árií, ale aj výrazu bohatej, citmi naplnenej duše umelkyne. Vzhľadom na dedikovanie koncertu blížiacemu sa vianočnému obdobiu, ktoré na nás „útočí“z každej strany, mezzosopranistka časť svojho koncertu – s hosťujúcim sólistom Opery SND Martinom Gyimesim a Speváckym zborom Lúčnice (pod vedením Eleny Matušovej) – venovala aj nálade blížiacich sa sviatkov.

Vianočný koncert Jany Kurucovej, 2017,
Jana Kurucová, Slovenská filharmónia, Spevácky zbor Lúčnica,
foto: PANER

Na doterajšiu kariéru rodáčky z Tvarožnej pri Kežmarku sa možno pozrieť z rôznych vývojových stupňov: dnes sólistka poprednej Deustsche Oper Berlin začínala nielen spevom, ale aj dirigovaním a cirkevnou hudbou na banskobystrickom Konzervatóriu J. L. Bellu (zrejme je doposiaľ jednou z najznámejších žiačok školy). Ďalej pokračovala v štúdiu operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave a počas dvojročného štipendia na Univerzite Hudobného a dramatického umenia v Grazi. Poznatky o speve a umení jej teda odovzdávali viacerí pedagógovia a umelci. V profesionálnych začiatkoch v Bavorskej štátnej opere, kde bola členkou v r. 2005/2006, to boli určite najviac dvaja slávni dirigenti: Zubin Mehta a Fabio Luisi. Významným obdobím Jany Kurucovej bolo trojročné pôsobenie v Heilderbergu (2006/2009), kde naštudovala rad postáv klasického (Mozart) a romantického (Rossini, Massenet) repertoáru. Starostlivo vyberané úlohy jej pomohli preniknúť nielen do tajomstva vokálnej techniky, výrazu a ozdobného spevu, ale aj do profesionálneho života operného umelca. Sólistkou Deutsche Oper Berlin sa stala v septembri r. 2009. Tu prešla náročnými, v prednese a štýle rôznymi postavami z opernej tvorby Mozarta (Zerlina, Dorabella, Donna Elvíra), ale aj rolami z opier Verdiho (Fenena v Nabuccovi, Flora v Traviate, Meg Page vo Falstaffovi), Bizeta (Mercedes v Carmen) či Donizettiho (Mafio Orsini v Lucrezii Borgii – po boku hlavnej predstaviteľky Edity Gruberovej a Pavla Bršlíka). Naštudovala a uviedla aj krehkú Mélisandu v Debussyho opere Pélleas a Mélisanda. V pražskej Štátnej opere si vyskúšala dramatickú Carmen. V Pekingu spievala Cherubína vo Figarovej svadbe, v Dortmunde mala veľký úspech ako Romeo v Belliniho opere Capuletovci a Montekovci a v Semper Opere v Drážďanoch úspešne debutovala ako Rosina v Barbierovi zo Sevilly. V septembri 2017 na festivale Dvořákova Praha spievala v Dvořákovej Stabat mater – po boku sopranistky Kristine Opolais a basistu René Papeho.

Výpočet rolí a úspechov Jany Kurucovej je oveľa širší, než toto menovanie. Mezzosopranistka pomerne často hosťuje aj v Opere SND – najviac v Donovi Giovannim, no naposledy hosťovala aj v banskobystrickej inscenácii Donizettiho opery Maria Stuarda na javisku SND. V budúcom roku čaká Janu Kurucovú v Deustsche Oper Berlin úloha Elisabetty v Donizettiho Marii Stuarda po boku Diany Damrau a Javiera Camarenu, operetná rola Princa Orlovského v Netopierovi a  – opäť „ nohavičková rola“ Niclausa v Hoffmannových poviedkach.

Vianočný koncert Jany Kurucovej, 2017,
Jana Kurucová, Jaroslav Kyzlink, Slovenská filharmónia, Spevácky zbor Lúčnica,
foto: PANER

Vrátim sa však k bratislavskému koncertu. Slovenská filharmónia pod rukami Jaroslava Kyzlinka (od septembra 2016 hudobného riaditeľa Opery Národného divadla v Prahe) otvorila koncert náročnou predohrou k opere W. A. Mozarta – La clemenza di Tito. Dirigent túto klasickú hudbu pochopil a uviedol s naším orchestrom ako plnokrvnú, priam verdiovskú partitúru, s dominantnosťou dychov a bicích, ktoré zneli nielen v pozadí, ale často ako vedúci hudobný prvok.

Jana Kurucová ako prvé číslo svojho programu si vybrala veľkú mezzosopránovú áriu Sesta (uvádzaného aj ako Sext) Parto, parto z 1. dejstva La clemenza di Tito. Náročnosť árie je v širokom rozpätí: od sopránových výšok po takmer altové hĺbky, ku ktorým speváčka prechádzala bez zjavnej ťažkosti, s tmavou farbou hlasu v prsnej polohe. Vysoké tóny mala v jednej chvíli prierazné (vždy intonačne isté), inokedy jemné, pianissimové. Dynamicky mala vypracovanú veľkú plochu hudby tak, že výrazová členitosť ju v každom momente robila zaujímavou. Je to hudba nielen melodicky krásna, ale pre speváka náročná aj množstvom ozdôb: prírazov, odrazov, skupiniek tónov, obalov, trilkov, mordent či opôr… Majstrovské zvládnutie tejto náročnej árie bolo úctyhodným vstupom umelkyne na filharmonické pódium, na ktorom umelkyňu sprevádzal zmenšený, no plnohodnotný orchester Slovenskej filharmónie. Prechodom do romantickej hudby bola Ouvertúra z Gounodovej opery Roméo et Juliette  so zborovým prológom: Vérone vit jadis deux familles rivales v podaní miešaného zboru Lúčnice. Hoci tento spevácky zbor už dávno nie je mládežníckym, mužskej časti skôr prešediveným, jeho členovia sú dlhoročne vernými, profesionálne vedenými (väčšinou aj školeným), oddanými členmi Lúčnice, ktorá budúci rok oslávi už neuveriteľných 70 rokov! Spevácky zbor vedie kompetentná, dlhoročná zbormajsterka Elena Matušová, ktorá do koncertu Jany Kurucovej vložila veľa práce – s krásnym efektom a kontrastom pre poslucháčov. Aj keď „lúčničiari“ nemali vždy mäkkosť hlasov vo vyšších polohách, sú každopádne zjednoteným, výrazovo dobre vedeným zborom, čo dokázali v sprievodoch sólistov.

Áriu Tebalda È serbato a questo acciaro z 1. dejstva Belliniho hudobného príbehu o dvoch tragických zaľúbencoch – I Capuletti e i Montecchi predniesol hosť Jany Kurucovej – Martin Gyimesi, sólista Opery SND. Zvučný, no stále lyrický hlas tenoristu spočiatku árie pôsobil veľmi pekne, príjemne a tónovo vyrovnane – ale vo výške spieval s priškrteným tónom, ktorý mu technicky nevyšiel. Mužský zbor Lúčnice, Slovenská filharmónia Jana Kurucová predniesli áriu Romea z 1. dejstva tej istej Belliniho opery (Liet odel dolce incarco… La tremenda ultrice spada). Štíhla mezzosopranistka, postavou i oblečením pôsobila priam chlapčensky a iba umocnila dojem z Romeovej árie s nádhernými melodickými oblúkmi, frázovaním hodným obdivu a veľkým, prierazným, ohybným hlasom, ktorý ľahko zvládol všetky jemnosti ozdobného spevu, bez straty pohyblivosti v mezzosopránovej hĺbke. Jana Kurucová je skratka schopná spievať role od dramatického sopránu po takmer altové party. Mužský zbor Lúčnice vstúpil do árie vypracovaným zvukom.

Vianočný koncert Jany Kurucovej, 2017,
Martin Gyimesi, Jana Kurucová, Slovenská filharmónia, Spevácky zbor Lúčnica,
foto: PANER

Dueto Romea a Tebalda Deserto è il luogo… chi sei tu, che ardisci z 2. dejstva opery interpretovala opäť Jana Kurucová s Martinom Gyimesim Speváckym zborom Lúčnice. Dramatická hudba, podčiarknutá mimoriadne farebne napísaným orchestrálnym partom, s nástupnou melódiou mäkkého hoboja, s harfovými farebnými ozdobami, v 2. časti so zvukom majestátneho organa, patrí komplexne k najúčinnejším číslam opery i koncertu. Sláčiky zjemňovali tok hudby, pričom dirigent veľmi jemne a premyslene členil hudobný priebeh a zosúladil sólistov i zbor, ktorý v tomto čísle podal mimoriadne pôsobivý výkon. O Kurucovej v dramatickom dialógu Romea a Tebalda (Tybalda) možno hovoriť len v superlatívoch. Úloha Romea (a Belliniho hudba vôbec) je pre speváčku priam „šitá“, nielen typom štíhlej, mladej predstaviteľky „nohavičkovej role“ – ale až po primadonskú náročnosť (hoci v mužskom oblečení), ktorá je v jej podaní obdivuhodná technickým vypracovaním a srdcom, vášňou i drámou, ktoré do spevu dala. Nemyslím si, že Martin Gyimesi bol predčasne vybratým partnerom speváckej „celebrity“. Má pekný tenor a ak bude pracovať na uvoľnení vyšších tónoch, môže byť prvoradým  spevákom. Vyžaduje si iba dobré vokálne usmernenie.

Druhá časť koncertu bola tiež venovaná romantickej hudbe: najprv orchestrálnej Sinfonii z Belliniho Normy, potom duetu z opery Samson a Dalila od Camille Saint-Saënsa, v ktorom má najväčší spevácky part Dalila (so známou áriou Mon coeur s´ouvre à ta voix z 2. dejstva). Tenor sa pripája k árii Dalily akoby z diaľky, až neskôr prichádza na koncertné pódium čo si speváci zaranžovali ako a javisku. V tomto čísle zvolila Kurucová aj Gyimesi jemnejšie tóny, pod ktorými sa vlnili zvuky harfy a sláčikov. Mäkší typ tónov „svedčal“ najmä tenoristovi, pre ktorého bolo dueto konečne víťazstvom nad výškami. Kurucová vygradovala v závere melodickú líniu do účinnej vášne.

Orchestrálne Intermezzo z Rossiniho Barbiera zo Sevilly patrilo k najlepšie zahraným číslam orchestra – s jemnosťou, precíznosťou interpretácie, vrátane mäkkých vstupov violončelovej sekcie. Cavatina grófa Almavivu z 1. dejstva Rossiniho Barbiera zo Sevily patrila M. Gyimesimu.

Vianočný koncert Jany Kurucovej, 2017,
Jana Kurucová,
foto: PANER

Prechodom do veristickej sféry bolo melodicky pôsobivé intermezzo z Mascaniho opery Cavaleria rusticana – a vzápätí modlitba Santuzzi Regina coeli lactare, ktorú zaspievala J. Kurucová s miešaným zborom Lúčnice a so sprievodom organa. Viac než vyžadovaný náboj mezzosopránu v role Santuzzi si zatiaľ cením Kurucovej vypracovanosť ranoromantických, resp. klasických árií. V Santuziinej modlitbe mohol azda dirigent zjemniť „podkreslenie“ a finalizovanie nádhernej modlitby hlavnej hrdinky opery – v orchestri i v zbore.

Záver koncertu sa niesol vo vianočnej atmosfére. O Holly Night – koledu na pôvodne francúzsku melódiu v spracovaní Adolphom Adamom zaspieval M. Gyimesi – síce bez technickej chyby, ale aj s menšou dávkou „posvätnej atmosféry“. Ave Mariu od J. S. Bacha a Ch. Gounoda predniesla Jana Kurucová – s gradovaním vysokého tónu pred záverečným Amen, ktoré predniesol a cappella zbor v účinnom pianissime. V celkom vianočnom tóne zaspievali J. Kurucová, M. Gyimesi, zbor Lúčnice a Slovenská filharmónia Adeste Fideles od Johna Francisa Wadeho. Ako prídavok nechýbala krásna a interpretačne prežitá Tichá noc, svätá noc – aj s pridaním sa zopár poslucháčov koncertu. Efektné svietenie v sále navodilo naozaj atmosféru sviatočného očakávania.

Vianočný koncert Jany Kurucovej, 2017,
Martin Gyimesi, Jana Kurucová, Jaroslav Kyzlink, Slovenská filharmónia, Spevácky zbor Lúčnica,
foto: PANER

Vianočný koncert Jany Kurucovej potvrdil umelecký „skok“ speváčky, ktorá sa v priebehu pár rokov zaradila medzi vokálnu špičku. Jej jasný, priezračný, v istých chvíľach akoby pozlátený hlas sa trblietal v mnohonásobných karátoch ozdobného spevu. Zatiaľ by nemala vstupovať do veristických rolí. Veď drámu, vášeň a cit preukázala aj v lahodnom Mozartovi a Bellinim! Roky prinesú hĺbku, zamat i poznanie…

Autor: Terézia Ursínyová

písané z koncertu 6. 12. 2017

Vianočný koncert Jany Kurocovej
koncert agentúry Kapos v rámci cyklu Veľké slovenské hlasy
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
6. decembra 2017

Jana Kurucová

hostia:

Martin Gyimesi, tenor
Spevácky zbor Lúčnica
zbormajsterka: Elena Matušová
Slovenská filharmónia
dirigent: Jaroslav Kyzlink

6. 12. 2017 o 19. 30 h
Slovenská filharmónia (Reduta) Bratislava

program koncertu

Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito
Predohra
Parto, parto, ária Sesta z 1. dejstva opery La clemenza di Tito
J. Kurucová
Charles–François Gounod: Ouverture – Vérone vit jadis deux familles rivales
predohra a zbor z 1. dejstva opery Roméo et Juliette
spevácky zbor Lúčnica
Vincenzo Bellini: È serbato a questo acciaro,
ária Tebalda z 1. dejstva opery I Capuleti e i Montecchi
M. Gyimesi, orchester
Vincenzo Bellini: Lieto del dolce incarco… La tremenda ultrice spada,
ária Romea z 1.dejstva opery I Capuleti e i Montecchi
J. Kurucová, mužský zbor
Vincenzo Bellini: Deserto è il luogo… chi sei tu, che ardisci,
duet Romea a Tebalda z 2. dejstva opery I Capuleti e i Montecchi
J. Kurucová, M. Gyimesi, zbor

prestávka

Vincenzo Bellini: Predohra k opere Norma
Camille Saint-Saëns, Mon coeur s´ouvre à ta voix,
ária Dalily z 2. dejstva opery Samson et Dalila
J. Kurucová, M. Gyimesi

Gioachino Rossini: Intermezzo z opery Barbier zo Sevilly
Gioachino Rossini: Ecco, ridente in cielo,
kavatína grófa Almavivu z 1. dejstva opery Barbier zo Sevilly
M. Gyimesi
Pietro Mascagni: Intermezzo z opery Sedliacka česť
Pietro Mascagni: Regina coeli laetare, modlitba Santuzzy a dedinčanov
J. Kurucová, zbor
Adolph Adam: O Holy Night (Cantique de Noël)
koleda na francúzsku poému Minuit, Chrétiens
M. Gyimesi
Johann Sebastian Bach: Ave Maria
latinská modlitba na Bachovo Preludium
J. Kurucová, zbor a cappella
John Francis Wade: Adeste fideles
latinský vianočný hymnus
J. Kurucová, M. Gyimesi, zbor

www.kapos.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár